Øget fokus på lærlingens sikkerhed i uddannelsen Jacob Munk, sekretariatsleder BAR Bygge & Anlæg - PowerPoint PPT Presentation

Øget fokus på lærlingens sikkerhed i uddannelsen
Download
1 / 20

 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Øget fokus på lærlingens sikkerhed i uddannelsen Jacob Munk, sekretariatsleder BAR Bygge & Anlæg 12. Marts 2014.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Øget fokus på lærlingens sikkerhed i uddannelsen Jacob Munk, sekretariatsleder BAR Bygge & Anlæg

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Get fokus p l rlingens sikkerhed i uddannelsen jacob munk sekretariatsleder bar bygge anl g

Øget fokus på lærlingens sikkerhed i uddannelsen

Jacob Munk, sekretariatsleder

BAR Bygge & Anlæg

12. Marts 2014


Get fokus p l rlingens sikkerhed i uddannelsen jacob munk sekretariatsleder bar bygge anl g

Flere og flere erhvervsskole-elever kommer til skade. Siden 2006 er antallet af ulykker fordoblet, og formand for Erhvervsskolelederne Peter Amstrup fortæller, at man oplever stigende lemfældighed omkring sikkerheden.Man er indgået i samarbejde med 3F og Dansk Byggeri for at nedbringe antallet af ulykker. –

DR1 TV-avisen 9. marts 2014.


Get fokus p l rlingens sikkerhed i uddannelsen jacob munk sekretariatsleder bar bygge anl g

Ulykker og alder

* Ulykker pr. 10.000 beskæftigede


Get fokus p l rlingens sikkerhed i uddannelsen jacob munk sekretariatsleder bar bygge anl g

Ulykker og ansættelsestid blandt

bygge- og anlægsarbejdere


Get fokus p l rlingens sikkerhed i uddannelsen jacob munk sekretariatsleder bar bygge anl g

Anmeldte arbejdsulykker 2007-2011 i bygge og anlæg


Arbejdsmilj i tal

Arbejdsmiljø i tal


Arbejdsmilj i tal1

Arbejdsmiljø i tal

5 bygge- og anlægsarbejdere bliver

hver arbejdsdag alvorligt skadet

pga. en arbejdsulykke.

Dårligt arbejdsmiljø er også dyrt for virksomhederne

(ikke værdiskabende aktiviteter):

Stop i arbejdet - påbud fra Arbejdstilsynet - dårlig logistik – ekstra administration - ekstra møder med entreprenør - justering af planlægningen - nye afmærkningsplaner - evt. inddragelse af projekterende.


Indsats l rlinges get sikkerhed

Indsats ”Lærlinges øget sikkerhed”

 • at sikkerhed fremover integreres bedre i branchens erhvervs-uddannelser og –praktik

 • at sikkerhed bliver mere udtalt i den almindelige faglige undervisning, og at faglærerne er sig det ansvar bevidst

 • at der etableres en bedre kommunikation om sikkerhed mellem skolen og praktik-stederne


Indsats l rlinges get sikkerhed1

Indsats”Lærlinges øget sikkerhed”

 • at mestre og svende bliver motiveret til at lægge større vægt på god sikkerhedskultur i oplæringen af lærlinge

 • at lærlinge får en dybere indsigt i en sikker adfærd på lige fod med en god håndværksmæssig kunnen og en forståelse af sammen-hængen mellem disse to elementer

 • at lærlinge i højere grad lærer at se farlige eller usikre arbejds-situationer, og at de kan sige fra


M lgrupper

Målgrupper

 • Erhvervsskolernes bestyrelse, ledere og faglærere

 • Praktikcentrene

 • De lokale uddannelsesudvalg

 • Praktikvirksomhederne


Skolernes indsats

Skolernes indsats

Efter besøgsrunde hos 30 erhvervsskoler

gennemføres i samarbejde med skolens ledelse netværksmøde i tilknytning til hver erhvervsskole

Netværksmøder

 • De lokale uddannelsesudvalg

 • Skolens ledelse, kommunikationsafdeling og faglærere, herunder undervisere i arbejdsmiljø

 • Praktikcentret

 • Godkendte praktikvirksomheder

 • Lærlingenes lokale organisation på skolen

 • Arbejdstilsynets Tilsynscenter


Netv rksm der

Netværksmøder

 • Hvor og hvordan sker ulykkerne for lærlinge, unge og nyansatte i lokalområdet

 • Sikkerhed i den daglige undervisning, herunder behov for ændrede uddannelsesplaner og undervisningsmaterialer, samt læring i brug af relevante tekniske hjælpemidler

 • Praktikstedernes sikkerhedstræning af lærlinge, herunder koblingen mellem planlægning, logistik, kundeservice, kvalitet, sikkerhed, trivsel, engagement og økonomi


Netv rksm der1

Netværksmøder

 • Kommunikation og samarbejde om arbejdsmiljø mellem skole og praktiksteder

 • Vurdering af sikkerhedsadfærd undervejs i uddannelsesforløbet

 • Hvordan skoler/praktiksteder kan engagere lærlingene i det daglige sikkerhedsarbejde

 • Opbygning af en sikkerhedskultur både på skolen og praktik-stederne.


Lokale handlingsplaner

Lokale handlingsplaner

Netværksmøderne danner grundlaget for handlingsplan, der skal styrke lærlingenes sikkerhed i undervisningen og i praktikforløbet.

Den lokale handleplan skal indeholde:

 • Konkrete initiativer der sikrer at sikkerhed bliver prioriteret i den almindelige værkstedsundervisning

 • Konkrete initiativer der forbedrer kommunikation om sikkerhed mellem skolen og praktikstederne

 • Konkrete initiativer der motiverer mestre og svende til at lægge større vægt på god sikkerhedskultur i oplæringen af lærlinge


Gode eksempler

Gode eksempler

Eksempler på godt sikkerhedsarbejde inden for forskellige fag i praktik-virksomheder og praktikcentre.

Fx:

 • samarbejde mellem skolen og praktikvirksomheden om ulykkesforebyggende undervisning og træning

 • hvordan lærlinges oplæring og arbejde indeholder en positiv sammenhæng mellem planlægning, sikkerhed, trivsel, engagement og kvalitet.

  De gode eksempler formidling på tværs af skoler, fag og lokalområder


Lokal informationsindsats

Lokal informationsindsats

Erhvervsskoler og organisationerne informerer om indsatsens formål, indhold og forløb til godkendte praktikvirksomheder.Fx:

 • lokale pressekampagner

 • formidling via organisationernes lokale afdelinger, byggemarkeder, kommunens byggesagsafdeling m.fl.

 • lokale arrangementer, der sætter fokus på lærlinge/unges sikkerhed

 • konkurrencer mellem praktikvirksomheder eller præmier til lærlinges videofilm om sikkert arbejde på smartphones


Hjemmeside

Hjemmeside

 • Materiale til erhvervsskolernes undervisning

 • Gode eksempler på undervisningsforløb

 • Eksempler på praktikstedernes oplæring i sikkert arbejde.

 • Fælles videns- og erfaringsudveksling mellem erhvervsskolerne, praktikcentre og praktikvirksomheder


Konsulenter

Konsulenter

Der ansættes 2 konsulenter, der skal hjælpe skoler og praktiksteder

 • Viden og erfaringer med erhvervsskolernes opgaver

 • Generelt kendskab til bygge- og anlægsvirksomheders arbejdsmiljø

 • Konkrete undervisnings- og konsulenterfaringer

  Konsulenterne er til rådighed i 2014 og 2015.

  StyregruppeAlle organisationer i branchen samt Arbejdstilsynet og repræsentanter fra Danske Erhvervsskoler og Elevorganisationen


Evaluering og vurdering

Evaluering og vurdering

Evalueringen skal samle erfaringerne fra skolernes og praktikstedernes indsatser frem til udgangen af 2015.

Evalueringsrapportens konklusionerne skal – så vidt det er muligt - omsættes til praktiske værktøjer og metoder, der kan anvendes i erhvervsskolernes, lokale uddannelsesudvalgs og virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde.


 • Login