ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY DOPRAVY ZPŮSOBY VEDENÍ TRASY V ÚZEMÍ - PowerPoint PPT Presentation

Z kladn pojmy druhy dopravy zp soby veden trasy v zem
Download
1 / 30

 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY DOPRAVY ZPŮSOBY VEDENÍ TRASY V ÚZEMÍ. Základní dopravn ě - in ž enýrské charakteristiky. INTENZITA [ voz/den, voz/hod, osob/hod ] SKLADBA DOPRAVNÍHO PROUDU HUSTOTA [ voz/km ] RYCHLOST [ km/hod ]. Základní dopravn ě - in ž enýrské charakteristiky.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY DOPRAVY ZPŮSOBY VEDENÍ TRASY V ÚZEMÍ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z kladn pojmy druhy dopravy zp soby veden trasy v zem

ZÁKLADNÍ POJMYDRUHY DOPRAVY ZPŮSOBY VEDENÍ TRASY V ÚZEMÍ


Z kladn dopravn in en rsk charakteristiky

Základní dopravně - inženýrské charakteristiky

 • INTENZITA [voz/den, voz/hod, osob/hod]

 • SKLADBA DOPRAVNÍHO PROUDU

 • HUSTOTA [voz/km]

 • RYCHLOST[km/hod]


Z kladn dopravn in en rsk charakteristiky1

Základní dopravně - inženýrské charakteristiky

Způsob zjišťování

 • z dopravních průzkumů

 • 4 způsoby sledování dopravního proudu (profilové, momentální, časo-prostorové, úsekové – „plovoucí vozidlo“)

  Využití

 • zjištění aktuálního stavu dopravy

 • prognóza dopravy pro určení výhledových objemů dopravy


Variace dopravy

Variace dopravy

= změny intenzity, skladby, hustoty a rychlosti vozidel na pozemní komunikaci v průběhu času

špička

sedlo

Zdroj: Ročenka dopravy Praha 2012, TSK


Z kladn pojmy druhy dopravy zp soby veden trasy v zem

Zdroj grafů: Ročenka dopravy Praha 2012, TSK


Druhy dopravy rozd len

Podle charakteru dopravní cesty a použitého dopravního prostředku

 • kolejová, silniční, letecká, vodní

 • nákladní x osobní

 • hromadná x individuální

  Podle způsobu vedení trasy v území

 • vedení trasy mezi zdrojem a cílem přepravy

 • orientace trasy vzhledem k území

Druhy dopravy – rozdělení


Druhy dopravy p odle charakteru dopravn cesty a pou it ho dopravn ho prost edku

Základní dělení

 • Železniční (kolejová) doprava

 • Silniční doprava

 • Vodní doprava

 • Letecká doprava

 • Potrubní doprava

 • Nekonvenční doprava

Druhy dopravy podle charakteru dopravní cesty a použitého dopravního prostředku


Hodnocen druh dopravy podle

 • přepravovaného množství a jeho substance

 • dopravní vzdálenosti a možnosti doručení zásilky od odesílatele k příjemci

 • požadované přepravní rychlosti

 • bezpečnosti

 • vlivu na životní prostředí

Hodnocení druhů dopravy podle


Elezni n doprava

Železniční doprava

Výhody

 • hromadná přeprava na dlouhé vzdálenosti

 • ohleduplnější na ŽP než ostatní druhy (nezapomínat ale na výrobu el. energie)

  Nevýhody

 • není přímé spojení odesílatele a příjemce – nutná překládka nebo přestup


S elezni n ch trat na zem r

Síť železničních tratí na území ČR


Silni n doprava

Silniční doprava

Výhody

 • nejhustší síť, doprava od odesílatele k příjemci

 • vhodná na kratší vzdálenosti a menší objemy

  Nevýhody

 • energetická náročnost

 • vliv na ŽP (CO2, CO, hluk, zábor půdy)


S pozemn ch komunikac na zem r

Síť pozemních komunikací na území ČR


Vodn doprava

Vodní doprava

Výhody

 • hospodárná (nejmenší odpor dopravní cesty)

 • nákladní doprava velkých objemů (uhlí, písek, ropa)

 • kontejnerová doprava

 • ekologická

  Nevýhody

 • u nás omezené podmínky pro využití

 • 2 - 5 % objemu vývozů a dovozů ČR


Splavn vodn cesty v r

Splavné vodní cesty v ČR


Leteck doprava

Letecká doprava

Výhody

 • přeprava osob na dlouhé vzdálenosti

 • mezinárodní význam

 • vysoká rychlost, pohodlí, bezpečnost

  Nevýhody

 • vysoká energetická náročnost

 • vliv na ŽP (CO2, vodní pára, CO, Nox, SO2)


Rozm st n leti na zem r

Rozmístění letišť na území ČR


Z kladn pojmy druhy dopravy zp soby veden trasy v zem

Zdroj – Podzimek J.: Křižovatka tří moří


Z kladn pojmy druhy dopravy zp soby veden trasy v zem

Rozdělení dopravy z hlediska vedení v území

Dělení dopravy podle vztahu k řešené oblasti - vedení trasy mezi zdrojem a cílem

1. tranzitnídoprava

objízdná

průjezdná


Z kladn pojmy druhy dopravy zp soby veden trasy v zem

2. doprava vnější

zdrojová

cílová

Z

C

Z

C


Z kladn pojmy druhy dopravy zp soby veden trasy v zem

3. doprava vnitřní

C

Z


Z kladn pojmy druhy dopravy zp soby veden trasy v zem

Dělení dopravy podle vztahu k řešené oblasti - podle orientace trasy vzhledem k území

1. směr radiální

Radiální systém s vnějším silničním obchvatem


Z kladn pojmy druhy dopravy zp soby veden trasy v zem

2. směr diametrální

Diametrální silniční průtah městem


Z kladn pojmy druhy dopravy zp soby veden trasy v zem

3. směr tangenciální


Z kladn pojmy druhy dopravy zp soby veden trasy v zem

4. směr okružní


Vhodn j kombinace v ce orientac nap radi ln okru n syst m

Vhodnější - kombinace více orientací – např. radiálně okružní systém


Z kladn pojmy druhy dopravy zp soby veden trasy v zem

Radiálně okružní systém komunikací v Praze


Zbytn doprava doprava ne douc

 • zbytná doprava 1. stupně

 • zbytná doprava 2. stupně

 • zbytná doprava 3. stupně

Zbytná doprava = doprava nežádoucí


Zbytn doprava 1 stupn doprava tranzitn pr jezdn

Z

C

Zbytná doprava 1. stupně = doprava tranzitní průjezdná


Z kladn pojmy druhy dopravy zp soby veden trasy v zem

Zbytná doprava 2. stupně = doprava vnější

- nevhodné umístění zdroje nebo cíle dopravy


Z kladn pojmy druhy dopravy zp soby veden trasy v zem

Zbytná doprava 3. stupně = doprava vnitřní při využívání nevhodného dopravního prostředku


 • Login