Fylkesfotonettverk Rogaland Stavanger museum 18. juni 2009 - PowerPoint PPT Presentation

Fylkesfotonettverk Rogaland
Download
1 / 22

 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fylkesfotonettverk Rogaland Stavanger museum 18. juni 2009. Fylkesfotonettverk Rogaland. Prosjektarbeid. Ordning av filnamn Mappestrukturar og eigne digitale foto Drift av heimeside: www.fotonettverk-rogaland.no Samkjøyring av FotoStation og Primus - samsøkportal

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Fylkesfotonettverk Rogaland Stavanger museum 18. juni 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fylkesfotonettverk rogaland stavanger museum 18 juni 2009

Fylkesfotonettverk Rogaland

Stavanger museum

18. juni 2009


Fylkesfotonettverk rogaland

Fylkesfotonettverk Rogaland

Prosjektarbeid

 • Ordning av filnamn

 • Mappestrukturar og eigne digitale foto

 • Drift av heimeside:www.fotonettverk-rogaland.no

 • Samkjøyring av FotoStation og Primus - samsøkportal

 • Liste over fotografar i Rogaland

 • Forslag til liste over stadnamn i Rogaland Arbeidsgruppe held på.

 • Forslag til liste over emneord Arbeidsgruppe held på.

 • Digitalisering Standarder og praksis


Fylkesfotonettverk rogaland1

Fylkesfotonettverk Rogaland

Digitalisering

Dalane Folkemuseum Widerøe-foto - A. Flak - G. Albrethsen

Jærmuseet Øglænd - Gjesdal-foto - Polaris

Stavanger museum Rasmus P. Thu, panoramafoto - K. K. Kleppe

Ryfylkemuseet Alice Archer - Hjelmeland kommune, reproneg.-samling

Haugalandmuseene avd. Karmsund Folkemuseum Fleire fotografar

Stavanger byarkiv Stavanger-fotografar - Espedal, panoramafoto

IKA Rogaland Widerøe-foto, Sandnes kommune

Haugesund kommune,

byarkivetWiderøe-foto, Haugesund kommune

Statsarkivet i Stavanger Hakon Johannessen - Anders Bærheim si samling

Misjonsarkivet Erik Anton Borgenvik, Madagaskar - Sverre Fløttum, Kamerun

Totalt skanna: omlag 11000 foto


Fylkesfotonettverk rogaland2

Fylkesfotonettverk Rogaland

Digitalisering – ny utgåve i 2009

http://www.abm-utvikling.no/tverrsektorielt/fotobevaring


Fylkesfotonettverk rogaland3

Fylkesfotonettverk Rogaland

Anbefalte standarder – minimumsstandard

Punktoppløysning: 3500 biletepunkt på lengste sida

Bitdybde: 24 bit RGB for farge 16 bit for gråskala

Fargeprofil:Adobe RGB (1998)

Filformat:Tiff (ukomprimert)

Kilde: Digitalisering av fotosamlinger. Hege Oulie. AMB-skrift #55.


Fylkesfotonettverk rogaland4

Fylkesfotonettverk Rogaland

Minimumsstandard

Kilde: Digitalisering av fotosamlinger. Hege Oulie. AMB-skrift #55.


Fylkesfotonettverk rogaland5

Fylkesfotonettverk Rogaland

Standard for digital sikringskopi, Nasjonalbiblioteket

Kilde: Digitalisering av fotosamlinger. Hege Oulie. AMB-skrift #55.


Fylkesfotonettverk rogaland6

Fylkesfotonettverk Rogaland

Bitdybde

Kilde: Digitalisering av fotosamlinger. Hege Oulie. AMB-skrift #55.


Fylkesfotonettverk rogaland7

Fylkesfotonettverk Rogaland

Vurder originalmateriale

4408 x 3251 biletepunkt

24 bit RGB, 41MB

Frå repronegativ 6x7

4444 x 2688 biletepunkt

24 bit RGB, 34,4 MB

Frå repronegativ 6x7

Foto: Ryfylkemuseet


Fylkesfotonettverk rogaland8

Fylkesfotonettverk Rogaland

Vurder originalmateriale

4408 x 3251 biletepunkt

24 bit RGB, 41 MB

Frå repronegativ 6x7

4461 x 3456 biletepunkt

24 bit RGB, 44 MB

Frå repronegativ 6x7

Det er og stor forskjell på korn/oppløysning på forskjellige negativ,

for eksempel: ein pressa 400 ASA TriX og ein 25 ASA Agfapan


Fylkesfotonettverk rogaland9

Fylkesfotonettverk Rogaland

Fargeprofil

Kilde: http://www.smugmug.com/help/srgb-versus-adobe-rgb-1998

Adobe RGB 1998

sRGB

For lagring

For internett


Fylkesfotonettverk rogaland10

Fylkesfotonettverk Rogaland

Histogram

Før korrigering

Autokorrigering

Manuell korrigering

Bruk manuell korrigering.

Obs. Et ”grått” bilete, uten høglys/skyggepartier, skal fortsatt være ”grått” etter korrigering.

Kilde: Digitalisering av fotosamlinger. Hege Oulie. AMB-skrift #55.


Fylkesfotonettverk rogaland11

Fylkesfotonettverk Rogaland

Lagring

Filene skal lagrast i minst tre eksemplarar (kopiar) på minst

to typer lagringsmedier, helst med ulike “teknologiar”.

Minst ein av kopiane skal lagrast i betydeleg avstand frå

dei øvrige.

Kilde: Digitalisering av fotosamlinger. Hege Oulie. AMB-skrift #55.

Nasjonale aktørar: Riksarkivet, Nasjonalbiblioteket, KulturIT

Regionale: Fylkeskommunar, bibliotek, museer, kommersielle firma

Eigen sikring: DVD (CD), eksterne harddiskar

Nettverksdisk m/RAID (3-4 harddiskar)

(kr 6000-10000)


Fylkesfotonettverk rogaland12

Fylkesfotonettverk Rogaland

Digitalisering

Bordskanner

Rimeleg i innkjøp

Avansert programvare

Fleksibel på punkt- og toneoppløsning

Batch (gruppe)-skanning

Begrensa fokus

Begrensa format (pos og neg)

Filmskanner

Litt dyrere i innkjøp

Bedre på kontrastomfang

Bedre på detaljinformasjon (135 film)

Begrensa filmformat (135, 120, 4x5 ’)

Digitalt kamera m/

fullformatbrikke

direkte overføring av filer

filbehandling på skjerm

Dyrere i innkjøp

Bra på

store formater

glassplater

album m/stiv rygg

serier i likt format

Begrensa oppløsning

Begrensa toneomfang

Kan vere meir etterarbeid


Fylkesfotonettverk rogaland13

Fylkesfotonettverk Rogaland

Samsøkportal

Samsøkportal


Fylkesfotonettverk rogaland14

Fylkesfotonettverk Rogaland

Samsøkportal

Søk i Primus- og FotoStation-registreringar.

- Gjera arbeidet meir synleg og vere eit pressmiddel for satsing på registrering.

- Få erfaring i å samordne registreringar gjort i 2 program og ved 13 institusjonar.

- Få erfaring med søkefunksjonar og treff ved søk.

Misjonsarkivet gjorde planlegging og førebuing for samkjøring og søk

ved bruk av Index Manager og FotoWeb.


Fylkesfotonettverk rogaland15

Fylkesfotonettverk Rogaland

Samsøkportal

KulturIT, v/ Arnar Nesset, arbeidar no med import/kobling av

FotoStation-foto til PrimusWeb / DigitaltMuseum.

Avklaring:

Overføring av FotoStation-foto til KulturIT:

- via ftp

- CD i posten

KulturIT, v/Arnar Nesset, Maihaugen 1, 2609 Lillehammer

- filoverføring via nett og epost

(max 100 mb) - http://www.yousendit.com/

Utforming av søkeportal.


Fylkesfotonettverk rogaland16

Fylkesfotonettverk Rogaland

Samsøkportal http://www.primusweb.no/


Fylkesfotonettverk rogaland17

Fylkesfotonettverk Rogaland

Samsøkportal


Fylkesfotonettverk rogaland18

Fylkesfotonettverk Rogaland

Samsøkportal på Fotonettverk Rogaland

(?)

Tidsrom i neste vindu ?


Fylkesfotonettverk rogaland19

Fylkesfotonettverk Rogaland

Vidare .......

Felles emneordliste.

Felles stadnamnliste.

Vurdere resultat av felles søkeportal.

Kjem dei bileta ein forventar opp ved søk?

Er det manglar / forskjeller ved registreringane?

Registrering:

Etablere frivillige ressursgrupper for registrering på internett?

Få til gode og enkle måter brukarane kan bidra med opplysningar om bileta som ligg på internett.

Samordning av prioriteringer / utval til digitalisering.

Samarbeid om digitalisering / digitaliseringssenter?

Samarbeid om klimastyrte magasin?

Fellesløysing for lagring av digitale filer.


Fylkesfotonettverk rogaland20

Fylkesfotonettverk Rogaland

Nokre nettstader med fotosøk

http://hordalandfoto.ivest.no/fotoweb/default.fwx

http://www.aaks.no/Eydehavn/search/?advanced=1

http://sognogfjordane.kulturnett.no/default.aspx?target_url=main.aspx

http://www.ub.uib.no/knudsenbilder/

http://www.nb.no/gallerinor/a_sok.php

http://www.primusweb.no/ownerInfo.do

http://www.unimus.no/foto/#/P=tromso.swf

http://www.trondheimsbilder.no/


 • Login