Preko zapo ljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u srbiji
Download
1 / 9

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji. Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju “Naša kuća” Udruženje za podršku osobama emetenim u rezvoju”Naša kuća” je o snovano na inicijativu roditelja dece sa te š ko ć ama u ra z voju.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju “Naša kuća”

Udruženje zapodrškuosobamaemetenim u rezvoju”Našakuća”je osnovano nainicijativuroditelja dece sa teškoćama u razvoju.

Misija udruženja je poboljšanjekvalitetaživotaisocijalnainkluzijaosoba sa intelektualnimteškoćama

OBLASTI RADA UDRUŽENJA :

Podrška porodici,

Unapređenjekvaliteta I raznovrsnostiuslugaodnosnopodrške u lokalnojzajednici

Zapošljavanjeuzpodršku

Samostalanživotuzpodršku

Razvoj socijalnogpreduzetništva,kao načina zapošljavanja.

Zaštita pravaosobasa invaliditetom iposebno sa intelektualnimteškoćama

Participacija u kreiranjuiimplementacijizakonakoji se odnosenaosobe sa invaliditetom

NAČIN RADA:

Individualni pristup

Vršnjačkoučenje.

 • Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu


Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Ciljevi:

Povezivanjeakteranalokalnomnivou-uspostavljanjejavno- privatnogpartnerstva u organizovanjuusluge “Kuhinjanatočkovima”u okvirusocijalnogpreduzetništva :

Lokalnasamuprava, opštinaZvezdara-firma za ketering”TopRest”-Udruženjezapodrškuosobamaometenim u razvoju “Našakuća”

Zapošljavanjemladihizdnevnogcentra u otvorenojsredini,obezbeđivanjeradnihmestanaprijemuporudžbina, pakovanjuobroka,naplaćivanju, raznošenjui

Podrškagrađanimakojinisuu mogućnosti da se brinuosebi

Distribucijakvalitetnihiekonomskiprihvatljivihobrokastarim, teškopokretnimibolesnimgrađanimanakućneadrese -

 • Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu


Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Aktivnosti:

AnaliziranjepotrebagrađananateritorijiopštineZvezadaidogovor o akcijamaipodršci

Pregovori sa firmomzaketering “TopRest”

Prikupljanjesredstava,lobiranje koddonatora

Prpremakorisnikadnevnogcentraza nova radnamesta u otvorenojsredini

 • Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu


Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Rezultat 1

Potpisan protokol o saradnji sa gradskom opstinomZvezdara,

VolinterskimservisomopštineZvezdara,

Potpisanugovor o održavanjuvozilazadostavu

 • Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu


Prekozapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Rezultat 2

Prikupljenasredstvazakupovinuvozilazadostavu-BCIF(SKAN fondacija)

Zakupovinufiskalnekaseiprograma-USAID-CRS

Zakupovinumašine zapakovanjeitermostatiranihkasetazaodlaganjeupakovanehrane-KARITAS-Srbija

 • Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu


Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Rezultat 3

Potpisanugovor o saradnju sa firmomzaketering “TopRest”

Instaliranaoprema u kuhinji:

mašinazapakovanje

fiskalnakasa sa tačskrinmonitoromiposebnimprogramomza rad

 • Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu


Prekozapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Partneri:

LokalnasamoupravaZvezdara

PrekoVolonterskogservisa-značajpovezivanja u efikasnompružanjuusluga

Firma zaketeringTopRest

BCIF

Karitas-Srbija

USAID-CRS,kroz program Podrskasocijalnom preduzetništvu

 • Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu


Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Promena u lokalnoj zajednici i kod korisnika

Promenastavova o osobama sa invaliditetom , posebno sa intelektualnimteškoćama.Pozitivno društvenovrednovanje.

Mladiizdnevnogcentra:

Ne ulaze u ulogedrugihosobajerimajusvojepozitivnovrdnovanedruštveneuloge,paker, prodavac, raznosač,podrškadrugimranjivimosobama.

“Oduveksamsanjao da radimnakasi, da mogu da zaradimnovacza more.”

“Janosimhranuosobikoja je u kolicima , koja je samaihoće da razgovara sa nama.

“Menesvi vide kada se vozimkolimaiprepoznajume.”

Korisnicanašeuslugenedeljomzove na druženjeišetnjujer je u kolicima.

Naručuju se kolači,hoće dostavuiprekovikenda iimajupotrebuzadonošenjemlekova.

 • Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu


Preko zapošljavanja do inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji

Zaključci – preporuke

Zakvalitetnijiživotsvihnas ma kojojgrupipripadalipotrebno je da se pre svegačujemo ,razumemopotrebeipovežemo.

Mrežakoja se stvaraobezbeđujesvakome od nasiulogupružaocapodrškeiulogupodržavaneosobe.Nekima je to mogućnost da se uključe u društvo,drugima dokazdruštvenoodgovornogposlovanja,društvene odgovornosti,ličnog zadovoljstva.

Neophodno je da se potrudimo da primeridobrepraksepostanu model razvojasvakelokalnezajednice.

 • Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat Podrška civilnom društvu


ad
 • Login