Mrežna kartica - PowerPoint PPT Presentation

Mre na kartica
Download
1 / 9

  • 88 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Mrežna kartica. Korak po korak implementacija. Kako da instalirate mrežnu interfejs karticu (NIC). 1 . Nalepite anti statičku traku koja će povezati vaš zglob i kućište računara da biste izbegli elektro magnetno pražnjenje

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Mrežna kartica

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mre na kartica

Mrežna kartica

Korakpokorakimplementacija


Kako da instalirate mre nu interfejs karticu nic

Kako da instalirate mrežnu interfejs karticu (NIC)

1. Nalepite anti statičkutrakukojaćepovezativašzglobikućište računara da biste izbegli elektro magnetno pražnjenje

2. Uverite se da je računarisključenida je strujnikabelisključen.

3. Otvoritekućišteračunara.

4. Pronađite prazne PCI slotove na matičnoj ploči. PCIslotovi se lako identifikuju po svojoj bež ili beloj boji.


Mati na plo a

Matična ploča


Mre na kartica

5. Uklonite zavrtanj i metalnik okvir za slotove na

zadnjoj strani

računara.


Mre na kartica

6. Umetnite NIC karticu u dostupan PCI slot. Uverite se daje do kraja postavljena u slot.


Mre na kartica

7. Pričvrstite karticu za kućište računara sa zavrtnjem kojije bio uklonjen i metalni okvir slota koji je bio uklonjenu prethodnom koraku.

Zatvorite poklopac

kućišta računara.


Mre na kartica

9. Windows XP upravljački program podržava mnogerazličite vrste hardvera. Ako Windows XP imaodgovarajuć upravljački program za instaliranu NIC karticu, on će automatski instalirati upravljačkiprogram.

10. Da biste proverili da je Windows XP uspešno instalirani konfigurisan kliknite desnim tasterom miša na ikonuMy Computer i izaberite stavku Manage. Kliknitedvaput na stavku Device Manager i pronađitekomponente za Mrežne adaptere. Proširite stavkuNetwork adapters i instalirana NIC kartica bi trebaloda se pojavi. Ako se instalirana NIC kartica nepojavljuje na listi, upravljački program se morainstalirati ručno


Pode avanje parametara mre ne kartice

Podešavanje parametara mrežne kartice

memory address

A portion of computer memory that can be allocated to a device or used by a program or the operating system. Devices are usually allocated a range of memory addresses.

Bazna I/O adresa priključka

Između procesora i mrežne kartice moraju postojati kanali za prenos komandi i podataka. To su osnovni ulazno/izlazni priključci (base I/O ports). Procesor vidi port kao adresu

Osnovna RAM adresa

Osnovna memorijska adresa u RAM-u (base RAM adress) određuje deo sistemske RAM memorije koju će mrežna kartica koristiti kao privremeno skladište (bafer) za čuvanje dolazećih i odlazećih okvira podataka (okvir je jedinica podataka koja se kao celina prenosi kroz mrežu). Naravno, mrežnoj kartici ne sme se dodeliti osnovna memorijska adresa koju već koristi neki drugi uređaj.

Linije za zahtev za prekid

Linije za zahtev za prekid (Interrupt Request Lines, IRQ) su hardverske linije kroz koje uređaji, kao što su I/O portovi, tastatura, miš, diskovi i mrežne kartice zahtevaju od procesora da im posveti malo pažnje i učini neku posao za njih. IRQ linije su ugrađene u unutrašnji hardver računara i dodeljeni su im različiti nivoi prioriteta. Zahtevi za prekid sa nižim brojem imaju viši prioritet. Na primer, procesor će pre opslužiti zahtev IRQ3 nego IRQ12. Mada je moguće da više uređaja ima isti zahtev za prekid, uobičajeno je da svaki uređaj ima jedinstven IRQ.

S obzirom na važnost performansi mrežne kartice, za nju bi trebalo koristiti najniži raspoloživi IRQ,


Mre na kartica

Operativni sistemi koji nemaju opciju utakni i koristi, tražiće da odaberete zahtev za prekid (IRQ) za priključenu mrežnu karticu. Svakom uređaju na računaru (uključujući i miš, tastaturu) dodeljuje su IRQ. Pronalaženje slobodnog zahteva za prekid se vrši iz Device Manager-a

Direktan pristup memoriji

DMA znači da se podaci iz prihvatne memorije kartice (tj. bafera kartice) premeštaju direktno u memoriju računara, bez angažovanja procesora. Ako ovoga nema, procesor mora upravljati svakim prenosom podataka.


  • Login