Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης - PowerPoint PPT Presentation

3025203
Download
1 / 40

 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

6o MAKE ΔΟΝΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης. Dr Ι.Δ. Χατζηγιάννης Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2007. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Ακράτεια ούρων. Η ακράτεια των ούρων είναι: συχνό πρόβλημα υγιεινής με οικονομικές προεκτάσεις

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Αντιμετώπιση της ακράτειας με ταινίες ελεύθερης τάσης

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3025203

6o MAKEΔΟΝΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αντιμετώπιση της ακράτειαςμε ταινίες ελεύθερης τάσης

DrΙ.Δ. Χατζηγιάννης

Θεσσαλονίκη

Νοέμβριος 2007


3025203

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Ακράτεια ούρων

Η ακράτεια των ούρων είναι:

 • συχνό πρόβλημα υγιεινής

 • με οικονομικές προεκτάσεις

 • η επίπτωση της πάθησης στην τρίτη ηλικία κυμαίνεται από 5 – 50%


3025203

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. Ακράτεια ούρων

Η ακράτεια των ούρων

 • εκτός από τις προφανείς επιπτώσεις στην υγεία (ουρολοιμώξεις, κατακλίσεις κλπ)

 • διαταράσσει σημαντικά τις κοινωνικές δραστηριότητες

 • προκαλεί κατάθλιψη και απομόνωση


3025203

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. Ακράτεια ούρων

Πάνω από 100 διαφορετικές χειρουργικές επεμβάσεις εφαρμόστηκαν στο παρελθόν για τη θεραπεία της αμιγούς ακράτειας από προσπάθεια

Χ.Γ. Θεοδώρου και συν.

Ουροδυναμική και Νευροουρολογία, 1999


3025203

ΠΙΝΑΚΑΣ IV. Ακράτεια ούρων

Σκοπός της χειρουργικής θεραπείας

 • επανατοποθέτηση του αυχένα και της ουρήθρας σε υψηλή σταθερή οπισθοηβική σχέση

 • στους ασθενείς με ενδογενή βλάβη του σφικτηριακού μηχανισμού, αύξηση της αντίστασης της ουρήθρας και δημιουργία νέου σφικτηριακού μηχανισμού


3025203

ΠΙΝΑΚΑΣ V. Εγχειρήσεις επανατοποθέτησης του αυχένα και της ουρήθρας

 • Πρόσθια κολποραφή (Kelly)

 • Οπισθοηβικές

  • Υπερηβική κυστεοουρηθρική ανάρτηση (Marshall–Marketti-Krantz)

  • Kολποανάρτηση στο λαγονοκτενίτη σύνδεσμο (Burch)

 • Συνδυασμός διακολπικών και οπισθοηβικών τομών με χρήση βελονών

 • Ταινίες ελεύθερης τάσης


3025203

ΠINAKAΣ VI. Tεχνική κατά Kelly

 • Διατομή του ανώτερου τοιχώματος του κόλπου

 • Διαχωρισμός του κόλπου από τον αυχένα της κύστεως

 • Tοποθέτηση δύο ή τριών κάθετων και σαν στρώμα ραφών για την συγκράτηση των περιουρηθρικών ραφών

Kelly HA, Dum WM 1914. Urinary Incontinence in women without manifest injury to the Bladder. Surgery, Gynecology and Obstetrics 18: 444.


3025203

ΠINAKAΣ VII. Tεχνική κατά Kelly

 • Σύγκλειση του κόλπου

 • Διόρθωση της πρόπτωσης

 • Διόρθωση της ακράτειας κατά 60%

Kelly HA, Dum WM 1914. Urinary Incontinence in women without manifest injury to the Bladder. Surgery, Gynecology and Obstetrics 18: 444.


3025203

ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙΙ. Iστορική αναδρομή των χειρουργικών τεχνικών αναρτήσεως του αυχένα της κύστεως

YearAuthorCarrierSutureVaginal NeedleAnchoringResults

incisiondirectiontissue(% success)

1959PereyraPereyraSteelNoneSP-vagParaurethral90

1965Harer&PereyraChromicVerticalSP-vagParaurethral86

Gunther

1967Pereyra &PereyraChromicVertical SP-vagParaurethral95

Lebherz

guided

1967Tauber &Inco ChromicVertical SP-vagPubocervicalN/A

Wapner

fascia

1973StameyStameyNylon:T incisionSP-vagPubocervical91

Dacronfascia

buttress

1976WinterCurved PlasticNonevag-SPPubocervical 88

needle fascia: vagina

Tροποποιημένο από: I.Δ. Xατζηγιάννη, Urinary incontinence 1991.


Inaka i

ΠINAKAΣ ΙΧ. Iστορική αναδρομή των χειρουργικών τεχνικών αναρτήσεως του αυχένα της κύστεως (συνέχεια)

YearAuthorCarrierSutureVaginal NeedleAnchoringResults

incisiondirectiontissue(% success)

1978Cobb & DoubleNylon: MinimalSP-vagParaurethral90

Ragdeprongbareel-

knot

1981RazRazProleneInverted USP-vagVagina, 96

double-guidedpubocervical,

prongurethropelvicligament

1987Gittes &StameyProleneNoneSP-vagVagina87

Loughlinor nylon

1989RazRazProleneInverted USP-vagVagina90

double-guidedpubocervical,

prongurethropelvic ligament

1991RazRazProleneInverted USP-vagVagina85

double-I incisionguidedpubocervical,

prongurethropelvic ligament

Tροποποιημένο από: I.Δ. Xατζηγιάννη,Urinary incontinence 1991.


3025203

ΠΙΝΑΚΑΣ Χ. Iστορική αναδρομή των χειρουργικών τεχνικών αναρτήσεως του αυχένα της κύστεως

 • YearAuthorCarrierSutureVaginal NeedleAnchoringResults

 • incisiondirectiontissue(% success)

 • 1991UlmstenNeedlespolypropylenevertical vag-SPParaurethral 89

 • Petros

 • Delormeneedlespolypropylenevertical vag Paraurethral 90

 • 2003Jean de needlespolypropylene vertical vag Paraurethral 89

 • Leval

 • Tροποποιημένο από: I.Δ. Xατζηγιάννη,Urinary incontinence 1991.


Tvt tension free transvaginal tape

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙ. Τεχνική TVT(Tension Free Transvaginal Tape)

Ulmsten U, Petros PE.An Integral theory and its method for diagnosis and management of female urinary incontinence. Scand J Urol 1991; 153: 1093.

 • Μέχρι σήμερα πάνω από 300.000 ασθενείς παγκοσμίως θεραπεύτηκαν με ταινίες ΤVT

 • Οι περισσότερες κλινικές μελέτες αναφέρουν ποσοστά ίασης μεταξύ 85-95%

 • Η κύρια ένδειξή της είναι σε περιπτώσεις που η ακράτεια οφείλεται σε υπερκινητικότητα της ουρήθρας ή σε ανεπάρκεια του έσω σφικτήρα.


3025203

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙΙ. Τεχνική TVT - Πλεονεκτήματα

 • Καινούργια υποστήριξη στον ανεπαρκή – φυσιολογικό ιστό

 • Λιγότερη νοσηρότητα από τις παραδοσιακές τεχνικές

 • Λιγότερες τομές, λιγότερος πόνος

 • Διεγχειρητική εκτίμηση αποτελέσματος με δοκιμασία βήχα

 • Μικρή διάρκεια χειρουργείου


3025203

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙΙΙ. Τεχνική TVT

 • Τοποθέτηση ασθενούς σε θέση λιθοτομής

 • Δύο μικρές τομές υπερηβικά

 • Μικρή τομή στο μέσο της ουρήθρας

 • Παρασκευή και διαχωρισμός των ιστών πλαγίως της ουρήθρας


V tvt

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙV. Τεχνική TVT

 • Εισαγωγή της βελόνης της ταινίας παραουρηθρικά

 • Διάτρηση της ενδοπυελικής περιτονίας πίσω από την κάτω επιφάνεια της ηβικής σύμφυσης


V tvt1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧV. Τεχνική TVT

 • Προώθηση της βελόνης δια της περιτονίας του ορθού υπερηβικά

 • Η ίδια τεχνική και από την αντίθετη πλευρά


V tvt2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧVΙ. Τεχνική TVT

 • Η ταινία ακουμπά στην οπίσθια επιφάνεια της ουρήθρας

 • Οι βελόνες αφαιρούνται και ένα ψαλίδι τοποθετείται μεταξύ ταινίας και ουρήθρας

 • Ελαφρά έλξη των άκρων της ταινίας και ρύθμισή της με τη δοκιμασία του βήχα


3025203

Τεχνική TVT


3025203

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧVII. Επιπλοκές

Η ευρεία χρήση της ταινίας TVT έχει συνδεθεί με διάφορες επιπλοκές

 • Διάτρηση της ουροδόχου κύστης 0%-25%

 • Προσωρινή ή μόνιμη επίσχεση 9%-12%

 • Λοιμώξεις 2%

 • Άλγος κατά την ούρηση

 • Κακώσεις ουρήθρας, αγγείων, νεύρων, εντέρου

 • Εμφάνιση δευτεροπαθούς αστάθειας 0,8-2%

  Bousted GB,BJU 2002


Vi i transobturator

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧVIΙI. Τεχνική ΤΟΤ (Transobturator)

 • Προς αποφυγή των επιπλοκών επινοήθηκαν εναλλακτικές λύσεις

 • Το πέρασμα της ταινίας δια του ηθμοειδούς τρήματος

 • Τα ποσοστά εγκράτειας παρόμοια της κλασσικής οπισθοηβικής τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα


Obturator anatomy

Obturator Anatomy

Adductor longus

insertion

Obturator Canal

Ilium

Obturator Foramen

Obturator canal

Ischiopubic Ramus

Urethra

Pubic Symphysis

Ischium

SAFE ENTRY ZONE FOR NEEDLE INSERTION


Outside in

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙΧ. Τεχνική ΤΟΤ outside-in

Delorme E.Transobturator urethral suspension: mini-invasive procedure in the treatment of stress urinary incontinence in women. Prog Urol 2001; 11: 1306-13.

 • Eισαγωγή της ταινίας από τις μοιρογεννητικές πτυχές δια μέσου του ηθμοειδούς τρήματος στο κάτω μέρος της ουρήθρας

 • Μέθοδος ιδιαίτερα ασφαλής

 • Δύναται να προκαλέσει κακώσεις στην ουροδόχο κύστη και στην ουρήθρα


Outside in1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧ. Τεχνική ΤΟΤ outside-in

 • Τοποθέτηση ασθενούς σε γυναικολογική θέση

 • Εφαρμογή καθετήρα 16 Fr

 • Τα σημεία εισόδου ανευρίσκονται σχεδιάζοντας μία οριζόντια γραμμή στο επίπεδο του έξω στομίου της ουρήθρας

 • Τα σημεία εισόδου θα είναι περίπου 2 εκ. πάνω από την οριζόντια γραμμή και επί των μηρογεννητικών πτυχών


Outside in2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΙ. Τεχνική ΤΟΤ outside-in

 • Μικρή τομή κάτω από την ουρήθρα στη μεσότητα

 • Παρασκευή παραουρηθρικά


Outside in3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΙΙ. Τεχνική ΤΟΤ outside-in

 • Με οδηγό τον δείκτη και με τη βοήθεια του αντίχειρα η βελόνη διαπερνά το ηθμοειδές τρήμα και οδηγείται παραουρηθρικά


Outside in4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΙΙΙ. Τεχνική ΤΟΤ outside-in

 • Η βελόνη συνδέεται με την ταινία με ειδικό αντάπτορα


3025203

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΙV. Τεχνική ΤΟΤ outside-in

 • H συνδεδεμένη ταινία μεταφέρεται από τη βελόνη κατά αντίθετη της εισαγωγής φορά

 • Τοποθετείται ψαλίδι μεταξύ ουρήθρας και ταινίας και ρυθμίζεται η ταινία με τη δοκιμασία του βήχα


V outside in

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧV. Τεχνική ΤΟΤ outside-in


3025203

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧVΙ. Τεχνική ΤΟΤ inside-out

Jean de Leval.Novel technique for the treatment of female stress urinary incontinence: Transoburator vaginal tape inside-out.

 • Eλικοειδής οδηγός για κάθε πλευρά

 • Σωλήνας πολυεθυλενίου συνδεδεμένος με την ταινία

 • Εισαγωγέας οδηγός


V inside out

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧVΙΙ. Τεχνική ΤΟΤ inside-out

 • Τοποθέτηση ασθενούς σε γυναικολογική θέση

 • Τα σημεία εξόδου στο επίπεδο 2 cm πάνω από την ουρήθρα και 2 cm επί τα εκτός των μηρογεννητικών πτυχών


V inside out1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧVΙΙΙ. Τεχνική ΤΟΤ inside-out

 • Παρασκευή με ψαλίδι παραουρηθρικά και υπό γωνία 45ο

 • Τοποθέτηση οδηγού εισαγωγή με γωνία 45οκαι διάτρηση ηθμοειδούς μεμβράνης


3025203

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧVΙV. Τεχνική ΤΟΤ inside-out

 • O ελικοειδής οδηγός προωθείται μέσω του εισαγωγέα

 • Ο οδηγός εισαγωγέας αφαιρείται

 • Κυκλική κίνηση του ελικοειδούς οδηγού ο οποίος εξέρχεται στις θέσεις που χαράξαμε


Outside in5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΧ. Τεχνική ΤΟΤ outside-in

Delorme E.Οne year results of TOT outside-in procedure. Prog Urol 2003; 656-659.

 • 32 ασθ., Μ.Ο.: 64 έτη

 • Ουροδυναμική, 5 ISD

 • 18 μικτού τύπου

 • Όχι κυστεοκήλη

 • Όχι διεγχειρητικές επιπλοκές

 • Χρόνος χειρουργικός 15 min

 • Follow-up 17 μήνες

 • 29/32 θεραπεία (90,6%)

 • 3/32 βελτίωση (9,4%)

 • 2 επιτακτική ακράτεια

 • Όχι διατρήσεις


Outside in6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΧΙ. Τεχνική ΤΟΤ outside-in

Costa et al.TOT (outside – in) For SUI. Multicenter France ICS 10/2003 Florence

 • 7 κέντρα, 165 ασθ.

 • Μ.Ο.: 57 έτη

 • 61% μικτή ακράτεια

 • Ουροδυναμική 5% ISD

 • 15% υποτροπιάζουσα ακράτεια

 • Ραχιαία (50), Γενική (115)

 • Follow-up 5 μήνες

 • 1 κύστης, 2 ουρήθρας διατρήσεις

 • 1 διάτρηση κόλπου

 • 5 ασθ. παροδικό πόνο 13%

 • 4 ασθ. επίσχεση 2,4%

 • 6 κολπικές κακώσεις

 • Επιτακτική ακράτεια 4%

 • Θεραπεία 83%


Outside in7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΧΙΙ. Τεχνική ΤΟΤ outside-in

Jacquetin et al.Early experience with 120 patients and TOT outside-in for female SUI, 2004

 • 15 κέντρα

 • Follow-up 3 μήνες

 • Χειρουργικός χρόνος 20 min

 • Όχι αιματώματα

 • Όχι διατρήσεις

 • 4 ασθ. συμπτώματα επιτακτικής ούρησης 3,3%

 • 5 ασθ. ουρολοίμωξη 4,2%

 • Σημαντική βελτίωση δείκτη ποιότητας ζωής


Nside out

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΧΙΙΙ. Τεχνική ΤΟΤιnside-out

De Leval.New technique for treatment of SUI. TOT inside out. Eur Urol 2003; 44(6): 724-730

 • 107 ασθενείς

 • Μ.Ο.: 62 έτη

 • Ραχιαία 82, γενική 24

 • Κυστεοκήλη 33

 • Χρόνος χειρουργικός 14 min

 • Όχι διεγχειρητικές επιπλοκές

 • Πόνος στις μηρογεννητικές πτυχές 17 (15,9%)

 • Μέσος χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο 1,8 μέρες (0,5-8)

 • Επίσχεση 3 (2,8%)

 • Κάκωση πυέλου 1

 • Εμφάνιση αποστήματος 1


3025203

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΧΙV. Σύγκριση

De Τayrac et al.A prospective randomized trial comparing TVT and TOT for SUI. Am J Obstet Gynecol (2004) 190: 602-608

 • TVT 31, TOT 30

 • Χειρουργικός χρόνος TVT 27 min, TOT 15 min

 • Διάτρηση κύστηςTVT 9,3%, ΤΟΤ 0%

 • Τραυματισμός ουρήθραςTVT 1, ΤΟΤ 0

 • Τραυματισμός κόλπου 0

 • Αιμάτωμα θυροειδούς τρήματοςTVT 0, ΤΟΤ 1

 • ΕπιτυχίαTVT 84%, ΤΟΤ 90%


3025203

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧΧV. Συμπέρασμα

 • Οι ταινίες ελεύθερης τάσης αποτελούν επανάσταση στην χειρουργική της ακράτειας

 • Παρέχουν στήριξη στον ανεπαρκή φυσιολογικό ιστό

 • Έχουν λιγότερη νοσηρότητα από τις παραδοσιακές τεχνικές


3025203

Σας ευχαριστώ


 • Login