slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Đánh giá lâm sàng : hiệu quả của Ovalgen PG trên bệnh nhân viêm quanh răng ( nha chu )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Đánh giá lâm sàng : hiệu quả của Ovalgen PG trên bệnh nhân viêm quanh răng ( nha chu ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Đánh giá lâm sàng : hiệu quả của Ovalgen PG trên bệnh nhân viêm quanh răng ( nha chu ). ( đăng tải: Journal of Oral Science, vol. 49, 2007). Phương pháp nghiên cứu. Mẫu thử : - Gel trung tính chứa 20mg Ovalgen PG/syringe Đối tượng : 5 bệnh nhân bị viêm nha chu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Đánh giá lâm sàng : hiệu quả của Ovalgen PG trên bệnh nhân viêm quanh răng ( nha chu )' - betrys


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Đánhgiálâmsàng: hiệuquảcủaOvalgen PG trênbệnhnhânviêmquanhrăng (nhachu)

(đăng tải: Journal of Oral Science, vol. 49, 2007)

slide2

Phươngphápnghiêncứu

 • Mẫuthử:
 • - Gel trungtínhchứa 20mgOvalgen PG/syringe
 • Đốitượng: 5 bệnhnhânbịviêmnhachu
 • Cáchdùng: 1 liều gel đượcbơmvàocáctúichânrăngsaukhiloạibỏmảngbámvàlàmsạchchânrăng (SRP). Cáctúichânrăngđốichứngchỉđượcxửlýbằngcáchloạibỏmảngbámvàlàmsạchchânrăng (SRP).
 • Cácthôngsốkhám: (khámtrướcvàsau 4 tuần)
 • (1) Độsâucủatúi (PD), chảymáutrongtúichânrăng (BOP).
 • (2) sốlượng P. gingivalisvàtổngsố vi khuẩntrongcáctíchânrăng ( đánhgiábằng real-time PCR).

Nguồn: Journal of Oral Science, vol. 49, 2007

slide3

Phương pháp

Mảng bám

Làmsạchchânrăng

Răng đối chứng

+

Răng thử nghiệm

+

(SRP)

Syring chứa OVALGEN PG gel

Nguồn: Journal of Oral Science, vol. 49, 2007

slide4

Kếtquả:

- hiệuquảcủaOvalgen PG trênbệnhnhânviêmnhachu

↓ Chảymáutúichânrăng

↓ Độsâucủa

túichânrăng

↓ Tỷlệ P. gingivalis

(mm)

(%)

(%)

4.0

100

20

P<0.05

80

3.0

15

60

P<0.05

2.0

10

P<0.05

40

P < 0.05

Nhómđốichứng

1.0

5

Ovalgen PG gel

20

0

0

0

Ban đầu

1tuần

2tuần

4 tuần

Ban đầu

Sau 4 tuần

Ban đầu

Sau 4 tuần

Nguồn: Journal of Oral Science, vol. 49, 2007

k t lu n
Kếtluận
 • Ovalgen PG chứaIgYkhánggingipaintừ

P. gingivalis, vi khuẩngâyviêmnhachu.

 • Ovalgen PG giúpcảithiệnviêmvàgiảmlượng P. gingivalistrongkhoangmiệng .
 • Tácđộngtrựctiếpvàđặchiệutrên vi khuẩngâybệnh- giảiquyếttậngốcnguyênnhângâybệnh!
ad