stresul profesional
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stresul profesional

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 78

Stresul profesional - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Stresul profesional. Etimologie, istoric. fr. estrece = î ngustare, opresiune Lat. stringere= a strange Sec XVI –eng.- î ncercare, m â hnire Sec .XX W. Cannon- reac ţ ia de lupt ă sau fug ă (“fight or flight”) Hans Selye – SGA- stres. Ce este stresul ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stresul profesional' - bethany


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
etimologie istoric
Etimologie, istoric
 • fr. estrece= îngustare, opresiune
 • Lat. stringere= a strange
 • Sec XVI –eng.- încercare, mâhnire
 • Sec .XX
  • W. Cannon- reacţia de luptă sau fugă (“fight or flight”)
  • Hans Selye – SGA- stres
ce este stresul
Ce este stresul ?
 • stare intensă şi neplăcută care, pe termen lung are efecte negative asupra sănătăţii, performanţelor şi productivităţii
 • reacţie individuală şi rezultatul interacţiunii dintre exigenţele mediului pe de o parte şi resursele, capacităţile şi posibilităţile individului pe de altă parte
slide4
La locul de munca, stresul apare atunci când exigenţele profesionale depăşesc resursele de care dispune fiinţa umană.

“Când constrângerile ating o valoare critică specifică materialului,se produce ruptura.”

J. Courbon , Curs de rezistenţa materialelor, 1955

slide5
Este important de amintit că stresul nu este numai rezultatul unor evenimente majore negative ci de asemenea al unor tensiuni şi presiuni zilnice.
 • Acestea din urmă, prin frecvenţa lor, au un rol important în mediul profesional şi afectează mai mult individul, decât evenimentele negative majore, dar mai rare.
slide6
Uneori, stresul profesional este considerat ca un element pozitiv, cu efect benefic asupra performanţelor. Aceasta se referă la “EUSTRES” care se traduce prin activarea, mobilizarea resurselor individuale.
 • Este important să se facă distincţie între “eustres” şi “distres”, ca o stare de stres cu efecte benefice, respectiv cu efecte negative asupra sănătăţii.
slide7
În condiţiile în care o exigenţă a mediului profesional este motivantă pentru individ, aceasta acţionează ca un factor de stres pozitiv. În acelaşi timp, dacă o constrângere este percepută ca neplăcută, dificilă şi se manifestă permanent, ea poate conduce la stres (“distres“) şi la efectele sale negative.
slide8
Termenul de stres a fost introdus de Hans Selye în anul 1950. El defineşte stresul ca un “sindrom general de adaptare” pentru a desemna un ansamblu de reacţii adaptative ale organismului la acţiunea nespecifică a unor “agresori fizici”.
 • Diferiţi agenţi stresori produc nu numai un efect specific (leziuni, arsuri, reacţii imunitare, maladii infecţioase etc) ci şi un efect nespecific, comun tuturor acestor agenţi: starea de stres.
sindromul general de adaptare comport trei stadii de alarm de rezisten i de epuizare
Sindromul general de adaptare comportă trei stadii: de alarmă, de rezistenţă şi de epuizare
slide11
Ioan-Bradu Iamandescu, în lucrarea “Stresul psihic şi Bolile Interne” editura ALL, Bucureşti, 1993, defineşte stresul psihic

“…Stresul psihic reprezintă un sindrom constituit din exacerbarea, dincolo de nivelul unor simple ajustări homeostatice, a unor reacţii psihice şi a corelatelor lor somatice (afectând cvasitotalitatea compartimentelor organismului) în legatură, cel mai adesea evidentă, cu o configuraţie de factori declanşanţi ce acţionează intens, surprinzător, brusc şi/sau persistent şi având adeseori un caracter simbolic “de ameninţare” (percepuţi sau anticipaţi ca atare de subiect).

slide12
Ioan-Bradu Iamandescu, în lucrarea “Stresul psihic şi Bolile Interne” editura ALL, Bucureşti, 1993, defineşte stresul psihic

Alteori constituit de o suprasolicitare sau subsolicitare a mecanismelor cognitive (atenţie, operaţii ale gândirii etc) şi voliţionale, cel mai frecvent stresul psihic este caracterizat printr-o participare afectivă pregnantă (ce poate însoţi ca rezonanţă afectivă negativă şi formele de stres psihic prin suprasolicitare sau subsolicitare “ fizică şi intelectuală.“

mihai golu n dic ionar de psihologie social editura enciclopedic bucure ti 1981
Mihai Golu, în “Dicţionar de Psihologie Socială” editura Enciclopedică, Bucureşti, 1981

stresul psihic - ” o stare de tensiune, încordare şi disconfort determinată de agenţi afectogeni cu semnificaţie negativă, de frustrarea sau reprimarea unor stări de motivaţie (trebuinţe, dorinţe, aspiraţii), de dificultatea sau imposibilitatea rezolvării unor probleme”.

slide14
Paul Popescu Neveanu, în ”Dicţionar de Psihologie”, editura Albatros, Bucuresti, 1978, atribuie termenului de stres …" doua accepţiuni:
 • situaţie, stimul, ce pune organismul într-o stare de tensiune;
 • însăşi starea de tensiune deosebită a organismului prin care acesta îşi mobilizează toate resursele sale de apărare pentru a face faţă unei agresiuni fizice sau psihice (emoţie puternică).
slide15
Stresul se caracterizează prin modificări hormonale intense, secreţie masivă de adrenalină. Se produc de asemenea modificări morbide (hipertensiune, ulcere gastrice etc.).
 • Stresul psihologic este provocat de emoţii prelungite datorate în primul rând frustraţiei, conflictelor, anxietăţii.
 • Există stres de suprasolicitare dar şi stres de subsolicitare. Un stres moderat antrenează şi stimulează vitalitatea organismului.
 • Caracterul nociv al stresului apare atunci când degradările produse sunt prea ample, depăşind capacităţile adaptative.”
slide16
Stresul este reacţia pe care oamenii o pot avea atunci când simt că nu se pot adapta solicitărilor şi presiunilor cărora trebuie să le facă faţă în viaţa de familie, personală sau la locul de muncă.
slide17
Solicitările nu conduc neapărat la stres. Ele pot stimula succesul care conduce la satisfacţia în muncă. Problemele apar atunci când solicitările sunt prea mari şi pe termen lung sau acţionează din mai multe direcţii; unele persoane işi pot pierde controlul ceea ce poate conduce la stres.
slide18
Stresul poate fi cauzat de diferiţi agenţi stresori atât la locul de muncă cât şi în afara acestuia.
 • El poate avea diferite cauze şi diferite forme de manifestare.
 • Unele persoane se pot adapta mai bine la agenţii stresori, altele mai puţin, în funcţie de personalitate şi circumstanţe.
cauzele stresului profesional
Cauzele stresului profesional
 • Cerinte –cunostinte si abilitati- capacitatea de adaptare

Cunostinte

si

Abilitati

Cerinte

Capacitatea

de adaptare

slide20
Factorii de stres care acţionează în viaţa de familie sau în viaţa personală pot afecta comportamentul la locul de muncă sau se pot cumula cu cei de la locul de muncă, rezultând probleme de sănătate.
slide21
Fiecare manager şi angajat trebuie să cunoască factorii care conduc la stres (agenţii stresori), cum poate fi identificat acesta şi ce se poate face pentru eliminarea sau reducerea lui.
 • Lucrând împreună şi utilizând tehnicile de management pot fi evitate aceste probleme.
stilul de conducere
Stilul de conducere
 • lipsa unor obiective clare
 • slaba comunicare şi lipsa de informare în cadrul organizaţiei
 • neconsultarea şi neimplicarea angajaţilor în schimbările şi modificările de la locul de muncă
 • lipsa sprijinului din partea conducerii
statutul rolul n organiza ie
Statutul, rolul în organizaţie
 • statut neclar în organizaţie
 • obiective şi priorităţi contradictorii
 • nivel înalt de responsabilitate la locul de muncă
cariera
Cariera
 • incertitudine în evoluţia carierei
 • frustrări în dezvoltarea carierei
 • statut incert şi lipsa recunoaşterii
 • nesiguranţa locului de muncă
 • insuficienţa programelor de instruire
 • modificarea statutului în cadrul organizaţiei
decizie si control
Decizie si control
 • slaba participare la luarea deciziilor
 • lipsa controlului asupra propriei munci
rela iile la locul de munc
Relaţiile la locul de muncă
 • izolare fizică sau socială
 • legături slabe cu superiorii, lipsa de comunicare
 • conflicte interpersonale
 • diferite tipuri de hărţuire (agresivitate verbală, hărţuire sexuală etc)
proiectarea locului de munc
Proiectarea locului de muncă
 • sarcini de muncă repetitive şi monotone
 • riscuri semnificative de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locul de muncă (tehnologii cu riscuri de accidentare, zgomot, noxe chimice etc)
 • teama de tehnologie în raport cu responsabilitatea
 • lipsa de competenţă
sarcina de munc i ritmul de munc
Sarcina de muncă şi ritmul de muncă
 • lipsa controlului asupra ritmului de muncă
 • sarcini de muncă supra- sau subîncărcate
 • lipsa prioritizării activităţilor
programul de lucru
Programul de lucru
 • program de lucru inflexibil
 • apariţia imprevizibilă a unor supraîncărcări ale sarcinii de muncă
 • ore de lucru suplimentare neplanificate
 • lucrul în schimburi
 • lucrul suplimentar excesiv
performan a n munc
Performanţa în muncă
 • scăderea performanţei în muncă
  • greseli
 • lipsa de decizie
  • semne de oboseală
 • iritabilitate
  • lapsus
  • rezistenţa la schimbare
  • ore suplimentare excesive
neimplicare
Neimplicare
 • pierderea interesului pentru muncă
 • întârzieri
 • absenteism sau creşterea absenţelor pe motive medicale
 • pasivitate sau lipsă de implicare
comportament agresiv
Comportament agresiv
 • criticarea celorlalţi
 • abuzuri verbale, hărţuire
 • vandalism
comportament imatur
Comportament imatur
 • reacţii şi răspunsuri emoţionale necontrolate
 • nervozitate, certuri, ton necorespunzător
 • căderi de personalitate
comportament negativ
Comportament negativ
 • refuzul de a asculta sfaturile şi sugestiile celor din jur
 • repetarea aceloraşi argumente
 • utilizarea de soluţii cunoscute a fi necorespunzătoare
 • agresivitate
alti factori stresori la locul de munca
Alti factori stresori la locul de munca
 • Volumul de munca
 • Cultul performantei
 • Absenta greselilor
 • Timpul
 • Intreruperile
 • Invazia de e-mail-uri
 • Schimbarile
homo homini lupus
“Homo homini lupus”
 • Omul este un factor de stres pentru om
  • Clientii
  • Lipsa de politete
  • Agresivitate zilnica
  • Atmosfera locului de munca
  • Hartuire
  • Violenta
simptomele stresului
SIMPTOMELE STRESULUI
 • Lista de mai jos prezintă posibilele simptome ale stresului pe care oamenii le pot avea din diferite cauze.
 • Este necesar să poată fi cunoscute schimbările fizice, emoţionale etc. care pot indica starea de stres.
 • Unele persoane au o reacţie acută la stres, altele pot avea simptome în timp, acestea fiind cumulate cu diferite alte probleme de sănătate.
slide40
Reacţia imediată acutăeste de panică, anxietate, creşterea pulsului, transpiraţie, senzaţie de uscăciune în gură sau tremurături.
 • Starea de stres pe o durată mai îndelungată poate cauza cefalee, ameţeli, tulburări de vedere (vedere înceţoşată), dureri ale cefei şi umerilor, mâncărimi ale pielii etc.
simptome fizice
Simptome fizice
 • cefalee
 • hipertensiune
 • stare de oboseală, lipsa relaxării
 • indigestie
 • palpitaţii
 • dificultăţi respiratorii
 • stare de vomă
 • iritaţii ale pielii
 • stare de leşin
 • transpiraţie excesivă
 • susceptibilitate la alergii
 • constipaţie sau diaree
 • creştere sau scădere rapidă în greutate
 • frecvente răceli, gripe sau alte infecţii minore
simptome pe plan intelectual
Simptome pe plan intelectual
 • dificultăţi în luarea deciziilor
 • tulburări de memorie
 • incapacitate de concentrare
 • tulburări ale somnului
 • stare de îngrijorare
 • lipsă de ordine în gândire
 • erori
 • intuiţie scăzută
 • persistenţa gândirii negative
 • gândire pe termen scurt mai mult decât pe termen lung
 • decizii pripite
simptome pe plan emo ional
Simptome pe plan emoţional
 • nervozitate şi iritabilitate
 • anxietate, sentiment de insecuritate
 • proastă dispoziţie
 • sensibilitate mare la critici
 • mai multă suspiciune
 • deprimare
 • sentiment de încordare nervoasă
 • mai multă îngrijorare fără motiv
 • lipsa entuziasmului
 • lipsa simţului umorului
 • alienare
 • mai puţină satisfacţie în viaţă
 • lipsa motivaţiei
 • subestimare, pierderea încrederii în sine
 • lipsa satisfacţiei în muncă
schimb ri de comportament
Schimbări de comportament
 • nelinişte, agitaţie
 • sociabilitate redusă
 • pierderea apetitului sau supraalimentare
 • insomnie
 • consum mai mare de alcool
 • consum mai mare de ţigarete
 • continuarea lucrului acasă
 • prea preocupat de problemele de serviciu pentru a se relaxa şi a se ocupa de propria persoană
 • tendinţa de a minţi pentru a acoperi greşelile
 • comportament necorespunzător (tendinţa de a se certa, abuzuri verbale etc.)
 • productivitate redusă
 • predispoziţie spre accidente de muncă
 • dificultăţi în vorbire ( bâlbâială, tremur al vocii)
ac iuni de formare a strategiilor de adaptare la stres
Acţiuni de formare a strategiilor de adaptare la stres
 • Conceptul de "coping" a fost elaborat de Lazarus şi Launtier în 1978, acesta desemnând un ansamblu de mecanisme şi conduite pe care individul le interpune între el şi evenimentul perceput ca ameninţător, pentru a stăpâni, a ţine sub control, pentru a tolera sau diminua impactul acestuia asupra stării sale de confort fizic şi psihic.
slide48
Lazarus şi Folkman (1984) l-au definit ca reprezentând ansamblul eforturilor cognitive şi comportamentale destinate controlării, reducerii sau tolerării exigenţelor, cerinţelor externe şi/sau interne care ameninţă sau depăşesc resursele unui individ.
slide49
Termenul "coping strategy" sau "coping ability" este utilizat în special în literatura anglo-saxonă în timp ce "stratégie d\'ajustement" (Dantchev, 1989; Dantzer, 1989) se utilizează în cea de limba franceză.
slide51
Răspunsurile individului la factori de stres, răspunsuri necesare acestuia pentru a putea face faţă situaţiilor respective pot fi de natură cognitivă sau afectivă (exemplu: transformarea în plan imaginar a unei situaţii periculoase într-o ocazie favorabilă de profit personal), dar şi forme de comportament (înfruntarea deschisă a problemelor, adoptarea unei conduite de evitare etc.).
slide52
Studiile referitoare la strategiile de adaptare (de "coping") au adus o schimbare fundamentală în cercetările referitoare la stres, prin schimbarea orientării acestora de la descrierea reacţiilor la stres la descrierea şi cercetarea modalităţilor prin care individul controlează factorii şi situaţia stresantă.
slide53
Conform acestui nou mod de abordare a problemelor, stresul nu trebuie căutat nici doar în raport cu individul, nici numai la nivelul evenimentului, ci în relaţia individ-mediu. Caracteristicile cantitative şi calitative ale unui factor stresor nu influenţează singure intensitatea stării de stres; reacţia negativă la stres este rezultatul dezechilibrului între exigenţe (interne sau externe) şi resursele individului de a face faţă acestora. Factorii agresori parcurg mai multe filtre individuale care conduc la amplificarea sau diminuarea reacţiilor, în funcţie de modul în care sunt percepuţi (apreciaţi, evaluaţi) factorii respectivi.
slide54
Principalii mediatori ai relaţiei factor de stres-tulburare a echilibrului individual (în principal emoţional) sunt reprezentaţi de:
 • perceperea stresului sub influenţa experienţei anterioare cu acelaşi tip de stres, susţinerii sociale şi religioase;
 • mecanismele individuale de apărare a Eului, care acţionează inconştient;
 • eforturile conştiente: punerea în funcţiune a unui plan de acţiune, recurgerea la diferite tehnici (relaxare, exerciţii fizice etc.).
slide55
Aceşti mediatori sunt antrenaţi în două procese de mediere a relaţiei: autoevaluarea propriilor posibilităţi în raport cu situaţia respectivă şi strategiile individuale de ajustare în raport cu aceasta.
slide56
Evaluarea reprezintă un dublu proces cognitiv de apreciere a gradului de pericol pe care îl prezintă o situaţie anumită şi care poate afecta individul şi a resurselor personale de "coping".
 • Este vorba de o evaluare primară a potenţialului stresant şi una secundară a resurselor individuale de adaptare.
slide57
Evaluarea primară conduce la stabilirea semnificaţiei pentru individ a factorului sau situaţiei stresante şi, în funcţie de aceasta, la emoţii de o anumită calitate şi intensitate:
 • pierdere - emoţii negative: frică, mânie, ruşine etc.
 • ameninţare
 • beneficiu - emoţii pozitive: pasiune, euforie
slide58
Evaluarea secundară pornind de la întrebarea ce poate face individul pentru a preveni o pierdere, o ameninţare sau pentru a obţine beneficiul ajunge la a răspunde prin: schimbarea situaţiei, acceptarea ei, fugă, evitare, căutarea unui plus de informaţii, a unui suport social, acţiune impulsivă etc. Strategiile alese sunt de două tipuri:
 • centrate pe emoţii: au ca obiectiv reducerea tensiunii emoţionale fără a schimba situaţia;
 • centrate pe problemă: au ca obiectiv modificarea situaţiei, acţionând indirect asupra emoţiilor.
procesul de evaluare a rela iilor individ eveniment este influen at de
Procesul de evaluare a relaţiilor individ - eveniment este influenţat de:

caracteristici individuale (resurse personale)

 • credinte
  • religioase (evenimente stresante sunt considerate ca încercări din partea lui Dumnezeu, încercări pe care trebuie să le acceptam);
  • în propria capacitate de control asupra stresului;
 • rezistenţa la exigenţele exterioare (capacitatea de a ţine sub control factorii şi evenimentele stresante);
 • trăsături de anxietate, care determină tendinţe de a percepe situaţiile de viaţă ca ameninţătoare, cu atât mai mult când sunt noi şi ambigue.
variabile ambientale care influen eaz at t perceperea situa iei stresante c t i alegerea strategiei
variabile ambientale, care influenţează atât perceperea situaţiei stresante, cât şi alegerea strategiei:
 • caracteristicile situaţiei - natura pericolului, durata, iminenţa etc.; dacă situaţia este evaluată ca susceptibilă la schimbare, sunt utilizate mai frecvent strategiile centrate pe rezolvarea problemei; dacă situaţia este considerată ca putând fi transformată sau, din contra, ca nefiind controlabilă - se utilizează strategii centrate pe reducerea tensiunii emoţionale;
variabile ambientale care influen eaz at t perceperea situa iei stresante c t i alegerea strategiei1
variabile ambientale, care influenţează atât perceperea situaţiei stresante, cât şi alegerea strategiei:
 • resursele sociale (suportul social) - reţeaua de susţinere socială a individului, reprezentând ansamblul relaţiilor interpersonale ale individului, care-i furnizează o legătură afectivă pozitivă (prietenii, dragoste etc.), un ajutor practic (material, financiar), informaţii şi aprecieri referitoare la situaţie;
 • este foarte important modul în care apreciază individul gradul de susţinere socială - cu cât îl apreciază ca fiind mai mare, cu atât îi creşte sentimentul capacităţii proprii de control a situaţiei şi se reduce efectul negativ al stresului.
modalit i de coping
Modalităţi de "coping"
 • Aceste strategii de relationare cu stresul pot modela conduita afectiva a individului în diferite feluri:
 • Modificând sensul orientarii atentiei - deturnând-o de la sursa stresului (strategii de evitare) sau, dimpotriva, dirijând-o catre aceasta (strategii de vigilenta).
slide63
Strategiile de evitare conduc la orientarea individului catre activitati de substituire comportamentala sau cognitiva tinzând spre eliminarea tensiunii emotionale (activitati sportive, jocuri, relaxare, etc.). Aceste strategii sunt totusi mai eficace când sunt asociate cu cele de confruntare cu evenimentul.
 • Printre strategiile de evitare se enumera si o alta subgrupa mai putin adaptativa - cea a strategiilor de fuga - individul crede, de exemplu, ca scapa, se elibereaza de stres, daca bea, fumeaza sau foloseste medicamente; în realitate este vorba doar de un ragaz temporar, putin eficace si cu efecte secundare, pe termen mai mult sau mai putin lung, nedorite, nocive pentru organism, atunci când situatia stresanta dureaza mai mult.

Cercetarile arata ca aceste strategii de fuga sunt asociate cu anxietate, depresiune si tulburari psihosomatice.

slide64
Strategiile de vigilenta directioneaza atentia individului spre situatia stresanta pentru a o controla si preveni efectele stresului. Aceste strategii prezinta doua forme: de cautare a unui plus de informatii si de punere în actiune a unor solutii de rezolvare a situatiilor. Acest tip de strategii conduc la scaderea tensiunii emotionale facilitând controlul asupra situatiei. Pot provoca însa si intensificarea starii emotionale, atunci când informatiile suplimentare indica o mai mare gravitate a situatiei decât cea apreciata initial si/sau imposibilitatea de a o rezolva.
slide65
Modificând semnificatia subiectiva a evenimentului - recurgând la activitati cognitive, aparent de sfidare: exagerarea aspectelor si implicatiilor pozitive ale situatiei, evidentierea aspectelor umoristice ale acesteia (facând "haz de necaz"), subevaluarea implicatiilor negative, reevaluarea pozitiva etc.
 • Aceste strategii sunt eficace pe termen scurt si când nu exista o rezolvare momentana, pentru ca reduc tensiunea emotionala.
slide66
Modificând direct termenii actuali ai relatiei individ-eveniment - prin punerea în functiune a unor eforturi comportamentale active de înfruntare a situatiei-problema în scopul rezolvarii acesteia prin confruntare (spirit combativ) si/sau elaborarea si realizarea unor planuri de actiune. Asemenea strategii determina atât modificarea situatiei, cât si reducerea tensiunii emotionale.
slide67
Aceste trei modalitati de orientare a conduitei de adaptare la stres determina modificarea modului de percepere a situatiei, la reevaluarea potentialului stresant:
clasificarea strategiilor coping si metoda de evaluare a acestora
Clasificarea strategiilor "coping" si metoda de evaluare a acestora
 • Plecând de la aceste diferite posibilitati de a face fata evenimentelor stresante se evidentiaza doua functii ale strategiilor de tip coping: influenta asupra starii emotionale si controlul asupra situatiei, asupra problemei care genereaza starea de stres.
slide69
Metodologia pentru inventarierea diferitelor strategii se bazeaza pe identificarea modalitatilor de reactie în diferite situatii stresante, având la baza marea variabilitate inter si intraindividuala precum si utilizarea analizei factoriale pe un numar suficient de subiecti.
 • În scopul evaluarii strategiilor în functie de cele doua dimensiuni principale amintite au fost construite diferite scari-chestionare.
slide70

Dintre cele mai utilizate se pot cita cea a lui Lazarus si Folkman (1984) - "The Ways of Coping Check-List" cu 67 itemi repartizati în 8 subscari: primele doua vizeaza strategiile centrate pe probleme, iar celelalte sase, pe cele centrate pe starea emotionala:

1. rezolvarea problemei - cautarea de informatii ("am stabilit un plan de actiune si m-am tinut de el")2. spirit combativ sau acceptareaconfruntarii3.îndepartarea sau minimalizarea amenintarii4. reevaluarea pozitiva5. autoacuzare6. fuga de evitare (mâncând, bând etc.)7. cautarea unui suport social8. stapânirea de sine.

slide71
Alti autori nu sunt total de acord cu aceasta clasificare. Suls si Fletcher (1985) utilizeaza clasificarea care împarte strategiile în doua grupe mari de evitare si de vigilenta, care opun strategiilor pasive (evitare, fuga, negare, acceptare stoica) - strategiile active (cautare de informatii, sustinere sociala, planuri de rezolvare).
slide72
Copingul, mai mult decât o simpla reactie la stres, reprezinta o strategie multidimensionala de control, a carei finalitate este schimbarea, fie a situatiei, fie a aprecierii subiective.
criteriile de eficacitate a copingului sunt si ele multidimensionale
Criteriile de eficacitate a copingului sunt si ele multidimensionale

-controlul sau reducerea impactului agresiunii asupra starii de confort fizic si psihic conducând la reducerea excitatiei si depresiunii;

-stilul activ centrat pe rezolvarea problemei este mai eficace decât cel pasiv, centrat pe emotie;

-în functie de caracteristicile situatiei, de durata si controlabilitatea ei:•evitarea este eficace la un stres pe termen scurt;•strategiile active sunt eficace la un stres pe termen lung;•strategiile active nu sunt eficace în cazul unor situatii necontrolabile.

slide74
Este însa absolut necesar de a nu pierde din vedere întregul biopsihosocial pe care îl reprezinta individul uman si de a aborda problema formarii unor conduite adaptative multidimensional, asa cum este activitatea profesionala, asa cum este individul si asa cum sunt relatiile individ-activitate.
slide76

Organizarea muncii

Interactiune

Omul

Sistemul Muncii

slide77
“Dă-mi forţa de a mă lupta împotriva a ceea ce poate fi schimbat, înţelepciunea de a accepta ce nu poate suferi vreo schimbare şi inteligenţa de a şti să fac diferenţa dintre cele doua!”
slide78

Organizarea muncii

Interactiune

Omul

Sistemul Muncii

ad