Ny giv overgangsprosjektet oppf lgingsprosjektet statistikk og indikatorprosjektet
Download
1 / 20

Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet. NY GIV i Oppland. Invitasjon til 5 kommuner i Gjøvik-regionen Ressurs Overgangsprosjektet – 2 stillinger Oppfølgingsprosjektet OT/NAV – 1 stilling. Overgangstiltak i dag.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet' - bethany-santiago


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ny giv overgangsprosjektet oppf lgingsprosjektet statistikk og indikatorprosjektet

Ny GIVOvergangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet


Ny giv i oppland
NY GIV i Oppland

 • Invitasjon til 5 kommuner i Gjøvik-regionen

 • Ressurs Overgangsprosjektet –

  2 stillingerOppfølgingsprosjektet OT/NAV –

  1 stilling


Overgangstiltak i dag
Overgangstiltak i dag

 • Overgangsskjema (utvalgskriterier)

 • IKO-modell (identifisering, kartlegging, oppfølging)

 • Statistikk gjennomført vg1

 • Tidlig innsats Vg1


Organisering
Organisering

 • Partnerskap i 6 karrieresentre:Koordinator 50% i 5 regioner, mål om å få Valdres på plass i løpet av året- et etablert system for samarbeid


Arbeidsoppgaver for koordinator
Arbeidsoppgaver for koordinator

 • Vidareutvikle faget utdanningsvalg

 • Informasjon om videregående opplæring

 • Utprøving av utdanningsprogram

 • Overgangsskjema

 • Samarbeid med arbeidsliv

 • Tidlig innsats gjennom IKO-modell

 • Kompetanseheving

 • Drifte rådgivernettverk

 • Utvikle andre møteplasser


Ny GIV overgangsprosjektet

- bakgrunn

- oppstart

- utfordringer


Bakgrunn
Bakgrunn

 • Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

  • for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Fokus på grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og skriving, motivasjon og fravær.

 • Oppstart våren 2011

  • De 10 % svakest presterende elevene (ikke inkl de med IOP) til jul i 10.klasse med et antatt potensiale i forhold til å fullføre og bestå vigo, får tilbud om ekstra oppfølging i regning, lesing og skriving frem til sommeren.

  • Det fokuseres på mestring, alternative opplæringsformer, klassemiljø, karriereveiledning og samarbeid med hjemmet

  • Kartlegging av faktiske ferdigheter

  • Overføring av informasjon til vigo

 • Skolering

  • alle ungdomsskoler og vgs skal sende to lærere på skolering á 5 dager.

   Fortrinnsvis med fagbakgrunn i enten norsk eller matte. Skoleringen

   dreier seg om lesing/skriving/regning, vurdering og klasseromsledelse.

 • Sommertilbud

  • Pilotregionen skal helst tilby Ny GIV elevene ”et opplegg”

   førstkommende sommer.

 • Mottak i vgs

  • Tett på eleven; oppfølging, faglig støtte, samarbeid med hjemmet


Oppstart
Oppstart

 • GRUNNSKOLEN

  • Satte i gang for to uker siden med 99 elever i Gjøvik-regionen!

  • Kommunene har søkt om forsøk og fått innvilget dette.

  • Kontrakt

   • Alle de utvalgte elevene med foreldre skriver en kontrakt med skolen som ”sikrer” innsats, tillater overføring av info til vgs og beskriver avvik fra læreplanen for den enkelte.

  • Vårens opplegg vil stort sett bestå av ekstra fokus (inntil 7,5 timer pr uke pr elev) på regning og lesing/skriving.

   • Timer vil hovedsakelig tas fra norsk, matte, språklig fordypning og fra fleksitid.

  • Arbeidslivsfag

   • Ny GIV med fokus på praktisk tilnærming til fagene vil kunne sees i sammenheng med arbeidslivsfag på de skolene som kjører forsøk.

  • Rådgiving

   • Ekstra fokus på tett oppfølging, motivasjon og realitetsorientering i forhold til vigo.

  • Klassemiljø

  • Kontakt mot vgs

  • Kartleggingsprøver

   • Før og etter intensivopplæring

  • EvalueringOppstart1
Oppstart

 • SOMMEREN

  • Planer om igangsetting av frivillig tilbud til ungdommene i sommer

   • Tverretatlig samarbeid med andre kommunale og/eller fylkeskommunale ungdomstilbud,

    NAV, bedrifter og eventuelle andre samarbeidspartnere.

    • Jamfør nasjonal satsing på å utligne sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom

  • Innhold

   • Fokus på hele eleven!

   • Ukentlige samlinger

   • Yrkesutprøving

   • ”Sommerskole”

  • Økonomi

   KD har satt av ekstra midler i tillegg til

   opprinnelige Ny GIV midler,

   ca 250.000 til Oppland i sommerOppstart2
Oppstart

 • MOTTAK I VGS

  • Overføringsmøter (hvor skolestørrelsen tillater dette)

  • Foreldre/elevmøte helt i begynnelsen av skoleåret/opprette kontakt med hjemmet tidlig og positivt

   • Kontrakt?

  • Ny GIV koordinator (forsterket elevtjeneste)

  • Tett kontakt med foreldre, jamfør fravær

  • Faglig oppfølging (yrkesretting, mindre grupper, leksehjelp)

   • Skoler som planlegger tiltak som går ut over de rammene opplæringsloven gir, kan søke om forsøk jamfør §1.4

  • Samtalegrupper

  • Sosiale tiltak (frokostsamling, ettermiddagssamling)

  • Fokus på bruk av basistimer/kontaktlærers time

  • Elevplan

  • Karriereveiledning

  • IKO-modellen

  • Mottak av Ny GIV elever i vgs som ikke er med i

   piloten

   • Alle er med på Ny GIV !
Framdrift
Framdrift

 • Lillehammer, Midt-Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen og Valdres med i 2012 og Hadeland med i 2013

 • Videre finansiering

  • 2011 – 1 mill til fylket + 1 mill til Gjøvik-regionen

  • 2012 – 1 mill til fylket + 1 mill til Gjøvik-regionen + 1 mill til Lhmr, Gudbr.dal og Valdres

  • 2013 – 1 mill til fylket + 1 mill til Gjøvik-regionen + 1 mill til Lhmr, Gudbr.dal og Valdres + 1 mill til Hadeland

 • Organisering av kommunale prosjektledere

  • For å sikre en god forankring i alle ledd av den innledende fasen av prosjektet har Oppland valgt følgende modell for kommunal prosjektledelse:

   Prosjektleder: Erik Hagaseth Haug, regional rådgiverkoordinator (40%)

   Prosjektgruppemedlem: Erik Ellingsen, representant for skoleeiernivået (20%)

   Prosjektgruppemedlem: Odd Egset, representant skoleledere (10%)

   Prosjektgruppemedlem: Anne Holter Schnell: representant rådgivergruppa (10%)

   Lokal prosjektledelse på den enkelte ungdomsskole (20%)

  • Organisering av komm. prosjektldelse i resten av fylket avklares på styringsgruppemøte.

 • Skolering av alle lærere

  • Sannsynligvis til høsten for de ”nye” skolene

 • Prosjektet skal føre til en mer systematisk plan for gjennomføringstiltak


Utfordringer
Utfordringer

 • Organisering

  • Samarbeid på tvers av skoleslag, grunnskolen må vite hva vgs krever

  • Overføring av informasjon; rett mottaker og treghet i systemet

  • Skolestørrelse

  • Lærerdekning

  • Sommertilbud

   • Driftsansvar/organisering

   • Forventninger/krav til ungdommen

   • Innhold/omfang

   • Ikke bli en ”belønning”

 • Økonomi

  • Noe midler fra KD i prosjektperioden, men ingenting etter 2013?

  • Basere opplegg på egne midler

 • Fokus

  • Hele eleven i fokus, ikke bare fag 

 • Dele kompetansen

  • Skolering av lærere bør påvirke hele skolen

 • Tett dialog med tillitsvalgte


Siste nytt
Siste nytt

 • Ny nettside

  • www.oppland.no/nygiv

  • Alle inviteres til å sende stoff til Ingerid for distribusjon!

  • Fungerer både for vgs og grunnskolen

 • Forskning

  • Igangsettes våren 2011

 • Neste skolering

  • 4. og 5. april på Oslo Plaza

   • Alle skal presentere eksempler fra egen praksis;

    fokus på erfaringsdeling som resultat av

    evaluering av første samling

 • Lykke til videre


Oppgave
Oppgave

 • Hvordan kan kompetansen tilført gjennom skolering i Ny GIV komme hele skolen til gode?


Oppsummering av dagen
Oppsummering av dagen

 • ”…problemet er ikke at vi ikke vet hva som skal gjøres, men at vi ikke gjør det vi vet vi skal gjøre”…. (Hernes)

 • ”…oppfølging, oppfølging, oppfølging….” (Hernes)

 • Hva må gjøres i praksis for å få til gode rutiner i forhold til oppfølging?

  • Hva må prosjektledelsen bidra med?

  • Hva må gjøres på den enkelte skole?

   • Skriftlig tilbakemelding fra hver av gruppene til

    [email protected]ad