Undersøkelse om bærekraft Gjennomført av Innovasjon Norge - PowerPoint PPT Presentation

Unders kelse om b rekraft gjennomf rt av innovasjon norge
Download
1 / 13

 • 139 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Undersøkelse om bærekraft Gjennomført av Innovasjon Norge. juni 2013. Metode og gjennomføring. Kvantitativ spørreundersøkelse gjennomført på web i juni 2013 Tilsvarende undersøkelser ble gjennomført i 2008 og 2009, men da med spørsmål med mer fokus på miljø og ikke bærekraft

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Undersøkelse om bærekraft Gjennomført av Innovasjon Norge

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Unders kelse om b rekraft gjennomf rt av innovasjon norge

UndersøkelseombærekraftGjennomførtavInnovasjonNorge

juni 2013


Metode og gjennomf ring

Metode og gjennomføring

 • Kvantitativ spørreundersøkelse gjennomført på web i juni 2013

 • Tilsvarende undersøkelser ble gjennomført i 2008 og 2009, men da med spørsmål med mer fokus på miljø og ikke bærekraft

 • Gjennomført blant utenlandske turoperatører som selger Norske reiselivsprodukter

 • Endringer i resultatene fra 2008 må også ses i lys av det lave antallet respondenter, da feilmarginen er stor med et så lavt antall respondenter

 • Respondenter som er positive til miljø og bærekraft kan være mer tilbøyelige til å svare på undersøkelsen og dette må tas i betraktning når man analyserer resultatene

Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)


Sammendrag

Sammendrag

 • Nesten 60 % serpåbærekraftsom en hygienefaktor, ogdetforventes at Norge jobber ettterbærekraftigeprinsipper. Detteerspesieltviktig for Norgefordimyeavreiseliveternaturbasert

 • Oppfatningom at detgir et konkurransefortrinn å ha et merke for bærekraftigereisemål

 • Detoppleves å være en naturlig link mellomNorgeogbærekraft, ogNorgehar en posisjonsom en bærekraftigdestinasjon

 • En betydeligandelharogsåetterspurtbærekraftigeopplevelserellerreisemål

 • Likevel, deterrelativtfåsomhardroppet å jobbe med en norskaktørfordi de ikke jobber med bærekraft

“Be the innovator and leader of Sustainable tourism in Europe and sure it will lead to growth in the future“

“Norway should be taken as an example how to protect environment and how to be a destination of sustainable development due to its pure and unique nature that is the biggest attraction of the country! “

Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)


Relativt god kjennskap til milj merker brukt i det norske markedet

Relativt god kjennskap til miljømerker brukt i det norske markedet

Litt høyere kjennskap til de ulike merkene enn i 2009, spesielt til Norsk Økoturisme.

Hvilke av disse miljømerkene kjenner du til? (hjulpet kjennskap)

 • 44 % har ikke kjennskap til noen av merkene

 • *P. g. a. lavt antall respondenter i 2009 er det noe usikkerhet knyttet til disse tallene

Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)


Det blir sett p som et konkurransefortrinn ha et merke for b rekraftige reisem l

Det blir sett på som et konkurransefortrinn å ha et merke for bærekraftige reisemål

Ingen mening

Ja

Nei

Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)


Unders kelse om b rekraft gjennomf rt av innovasjon norge

De fleste mener det er et konkurransefortrinn å ha et merke for bærekraft, men likevel ulike meninger om konkurransefortrinnet som ligger i bærekraft

Hvorfor mener du at det er/ikke er et konkurransefortrinn for Norge med et merke for bærekraftige reisemål?

(basert på spørsmål fra forrige slide)

*Sammendrag av kommentarer basert på åpne spørsmål i undersøkelsen

Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)


Sitater om hvorfor det er et konkurranse fortrinn med et merke for b rekraftig reisem l i norge

Sitater om hvorfor det er et konkurranse fortrinn med et merke for bærekraftig reisemål i Norge

“Because more and more of this is affecting choice of destination, accommodation and product made by specialist tour operators who have long term plans for working with Norway.”

“It is important to show the market that the destinations and supplier with whom you are working with, are doing the business in a sustainable way.”

“If guests need to choose between a destination that is working on this matter and one that is not, there is no reason that they will choose for the last one.”

“This supports USP as Norway as a destination is based on their fantastic nature and being environmental friendly. Gives a clear trademark.”

“If we want to be able to work with destinations in a long perspective, we need to take care of these destinations in the best possible way.”

“Because Norway is in its nature a "natural“ destination and should consciously be promoting sustainability, which in turn will attract more visitors!”

Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)


F har droppet en leverand r p grunn av manglende praksis p b rekraft

Få har droppet en leverandør på grunn av manglende praksis på bærekraft

Ja

“If we get a specific request from a customer that demands an offer based on sustainable suppliers, we of course focus on those suppliers that offer sustainable tourism. This includes transportation, accommodation, activities and other services”

Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)


Oppfatning om av norge og b rekraft h rer sammen

Oppfatning om av Norge og bærekraft hører sammen!

Mer enn 50 % ser på bærekraft som en hygienefaktor – noe som må være på plass!

Et sted mellom 20 til 25 % har spurt etter enten et merke eller prinsipper for bærekraft.

Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)


21 mener at b rekraft ker kundetilfredsheten

21 % mener at bærekraft øker kundetilfredsheten

De somharbesøktbedrifter/reisemålsom drives etterbærekraftigeprinsipperermertilfredse

21 %

Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)


Unders kelse om b rekraft gjennomf rt av innovasjon norge

42 % mener at et merke for bærekraftige reisemål kan være med på å rettferdiggjøre et høyt prisnivå i Norge

Tror du et merke for bærekraftigereisemålkanvære med påå forsvaredethøyeprisnivåetiNorge?

42 %

“There is a big interest from consumers on sustainable tourism and whilst they might not be prepared to pay a premium for it they will get a feel good factor by supporting destinations who are ethically responsible”

Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)


Tro p at ettersp rselen etter b rekraftige reisem l kommer til ke

Tro på at etterspørselen etter bærekraftige reisemål kommer til å øke

Hvordantror du etterspørselenetterbærekraftigereisemålvilutvikleseg de neste 5 årene?

“People are more and more aware of the fragile environment we live in. It is good to see which destinations and activities are sustainable”

“Some visitors are very eager about sustainable values and check the hotels on internet, but at the moment ordinary groups are only price conscious and so are the T.O.” But the movement has stared!”

“Who can even argue that this is the way of the future?”

Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)


Unders kelse om b rekraft gjennomf rt av innovasjon norge

Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)


 • Login