แผนการรักษายอดอัตโนมัติ - PowerPoint PPT Presentation

แผนการรักษายอดอัตโนมัติ
Download
1 / 14

 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

แผนการรักษายอดอัตโนมัติ. Auto. Maintain. Program. จัดทำโดย GIT วันที่ : สิงหาคม 2008. วัตถุประสงค์. ป้องกันการไม่ผ่านเกณฑ์ โดยจัดการตรวจสอบเพื่อให้ครบคุณสมบัติ ในการรับโบนัส. ป้องกันการสูญเสียโบนัสเนื่องจากมี PV ไม่เพียงพอ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

แผนการรักษายอดอัตโนมัติ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3359707

แผนการรักษายอดอัตโนมัติ

Auto

Maintain

Program

จัดทำโดย GIT วันที่: สิงหาคม 2008


3359707

วัตถุประสงค์

 • ป้องกันการไม่ผ่านเกณฑ์ โดยจัดการตรวจสอบเพื่อให้ครบคุณสมบัติ

 • ในการรับโบนัส

 • ป้องกันการสูญเสียโบนัสเนื่องจากมี PVไม่เพียงพอ

 • เพิ่มความมั่นใจว่าจะผ่านเกณฑ์ในการรับโบนัสรายเดือนอย่างแน่นอน

 • ยืนยันการผ่านเกณฑ์ล่วงหน้า

 • ทำให้ครบคุณสมบัติตามเกณฑ์รายเดือนโดยอัตโนมัติ

 • มีเวลามากขึ้นในการพัฒนาองค์กรโดยให้การรักษายอดอัตโนมัติ

 • ตรวจสอบแทน


Auto maintain

โปรแกรม Auto Maintain

 • เนื้อหา

 • แผนภูมิขั้นตอนโปรแกรม Auto Maintain

 • การสมัครเป็นสมาชิก โปรแกรมAuto Maintain

 • การรักษายอดอัตโนมัติ

 • การรักษายอดด้วยตนเอง

 • โบนัสสำหรับ QSAตามความเป็นจริง

 • การยกระดับ/ลดระดับแผน AMP

 • การยกเลิกแผน AMP

 • การขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์


3359707

แผนภูมิขั้นตอนโปรแกรม

Auto Maintain

แผน QSA ต้องมี 3,000 PV ขั้นต่ำ+ (ผลิตภัณฑ์ 1 - 3 ชนิด)

โปรแกรม

Auto Maintain

หรือ

แผน QSDต้องมี25,000 PV ขั้นต่ำ + (ผลิตภัณฑ์ 1 - 3 ชนิด)

ขั้นตอนการดำเนินการ

สมาชิกสามารถรับสินค้าที่

สาขา หรือจัดส่งให้ทาง

ไปรษณีย์

หากเงินโบนัสมีมากกว่าหรือ

เท่ากับ3,000 PVจะทำการ

ออกบิลเงินสดออนไลน์ และ

แจ้งในใบรายงานโบนัส

การรักษายอด

อัตโนมัติ ขึ้นอยู่

กับสิทธิในการ

ได้รับโบนัส

หากเงินโบนัสน้อยกว่า 3,000 PVจะทำการแจ้ง

ข้อความให้รักษายอด

ด้วยตนเอง

สมาชิกต้องทำการรักษา

ยอดด้วยตนเอง เพื่อการ

รักษาสถานะในเดือน

ถัดไป


Auto maintain1

การสมัครเป็นสมาชิก โปรแกรมAuto Maintain

ขั้นที่ 1- เลือกแผน QSA หรือแผน QSD

ขึ้นอยู่กับสถานะของสมาชิกใน

แผนการตลาด

ขั้นที่ 2- ซื้อสินค้า Auto Maintain

และเลือกผลิตภัณฑ์ 1-3 ชนิด)

ขั้นที่ 3- สมัครสมาชิกบริการโปรแกรม Auto

Maintain โดยการลงทะเบียนด้วยราย

ละเอียดของสมาชิกและหมายเลขบิลเงินสดใน

ขั้นที่2

-สมาชิกควรรับผลิตภัณฑ์ในขั้นที่ 2 เหมือน

บิลเงินสด

-จะสำรอง PV ทั้งหมดในบิลเงินสด Auto

Maintain เพื่อการรักษาสถานะรายเดือน


3359707

รีโหลด PV อัตโนมัติ

ฝาก PV ในบัญชี โปรแกรม

Auto Maintain

ระบบค้นหา PV ที่

ขาดเพื่อคง

สถานะการเป็นไป

ตามเกณฑ์

ดำเนินการรีโหลด * PV อัตโนมัติและพิมพ์

บิลเงินสดรีโหลดในใบ

รายงานโบนัส

ระบบรักษาสถานะอัตโนมัติ

ถอน PV ที่ใช้ออก

จากบัญชีAuto Maintain

ออกโบนัสตาม

สถานะที่เข้าเกณฑ์

*หากจำนวนโบนัสไม่เพียงพอกับรีโหลด Auto PV


3359707

ตัวอย่างการรีโหลดPV อัตโนมัติ

ทำการเก็บ 3,000PV ในบัญชี Auto Maintain ของ คุณ A

สมัครสมาชิกครั้งแรกสมาชิก: Aแผน: QSAการซื้อบิลเงินสด :1. RG 90 X 4 (1,800PV)2. GL 30 X 4 (660PV)3. กาแฟ 3 in 1 X 6 (540PV)

รวม 3,000 PV

ในขณะที่ดำเนินกระบวนการด้านโบนัสคุณ A มีPPV = 900และPGPV = 2,300

ระบบทำการถอน 705PVจากบัญชี Auto Maintain เพื่อรักษา PPV ของคุณ A

คุณ A มีสิทธิ์ได้รับโบนัสรายดือน จำนวน 1,500 บาทราคาของผู้จัดจำหน่ายสำหรับ 705PV คือ 1,115 บาท

จำนวนโบนัสสุทธิ 385 บาทและ

บิลเงินสดรีโหลด PVอัตโนมัติ

RG 90 X 1 (450PV)GL 30 X 1 (165PV)กาแฟ 3 in 1 X 1 (90PV)จะพิมพ์ทั้งสามหัวข้อนี้ในใบรายงานโบนัส

เนื่องจากจำนวนโบนัส(1,500 บาท) สูงกว่าบิลเงินสดที่รีโหลด (1,115 บาท)

ระบบจึงหักโบนัสเพื่อออกบิลเงินสดรีโหลด PV อัตโนมัติในรายงานโบนัส

สมาชิกสามารถรับผลิตภัณฑ์ตามที่พิมพ์ในใบรายงานโบนัสจากสาขาที่ต้องการ


3359707

รีโหลด PV ด้วยตนเอง

ฝาก PV ในบัญชี โปรแกรม

Auto Maintain

ทำการรีโหลด PV

ด้วยตนเองหากโบนัสไม่

เพียงพอต่อการหัก PV

อัตโนมัติ

ระบบค้นหา

PV ที่ขาดเพื่อคง

สถานะการเป็นไป

ตามเกณฑ์

ระบบรักษาสถานะอัตโนมัติ

ถอน PV ที่ใช้ออก

จากบัญชีAuto Maintain

ออกโบนัสตาม

สถานะที่เข้าเกณฑ์

*หากจำนวนโบนัสไม่เพียงพอกับรีโหลด Auto PV


3359707

ตัวอย่างการรีโหลดPV ด้วยตนเอง

ทำการเก็บ 3,000PV ในบัญชี Auto Maintain ของ คุณ A

สมัครสมาชิกครั้งแรกสมาชิก: Aแผน:: QSAการซื้อบิลเงินสด :1. RG 90 X 4 (1,800 PV)2. GL 30 X 4 (660 PV)3. กาแฟ 3 in 1 X 6 (540PV)รวม 3,000 PV

ในขณะที่ดำเนินกระบวนการด้านโบนัสคุณ A มีPPV =510และPGPV =1,020

ระบบทำการถอน2,055 PV จากบัญชี Auto Maintain เพื่อรักษา PPV ของคุณ A

ผลิตภัณฑ์ที่เลือกRG 90 x 4

GL 30 X 1

กาแฟ3 in 1 X 1

คุณ A มีสิทธิ์ได้รับโบนัสรายดือน จำนวน1,500 บาท

ราคาของผู้จัดจำหน่ายสำหรับ2,055 PV คือ 3,065 บาท

เนื่องจากจำนวนโบนัส(1,500 บาท) น้อยกว่าบิลเงินสดที่รีโหลด

(3,065 บาท) จึงพิมพ์ข้อความให้ทำการรีโหลดด้วยตนเองในใบรายงานโบนัส

จำนวนโบนัสสุทธิคือ1,500 บาทและ

โบนัสของท่านไม่เพียงพอต่อการรีโหลด PV อัตโนมัติ กรุณาทำการเพิ่มยอด ณ สาขาที่สะดวก

สำหรับการรีโหลดด้วยตนเอง สมาชิกต้องซื้อ

2,055 PV ซึ่งเป็นจำนวนขั้นต่ำเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกเพื่อทำการรีโหลดกลับไปสู่การรักษาสถานะ PV อัตโนมัติในระดับ 3,065 บาท


3359707

โบนัสสำหรับ QSAเสมือนจริง

ตัวอย่างในขณะที่ดำเนินกระบวนการด้านโบนัสระบบพบว่า สมาชิก

D มีPPV = 1,000 PGPV = 3,000 และ

DGPV = 24,000 และ 3 QSA และ 3 SA1. โปรแกรม Auto Maintain จะออก QSA ที่เรียกว่า

‘Virtual1’ และ 3,000 PV เพื่อให้ถึง 4QSA และ27,000

DGPV

2. จะพิมพ์โบนัสของ ‘virtual1’ ในใบรายงานโบนัสของคุณ D 3. Auto maintain จะหักโบนัสของคุณ D เพื่อบัญชีเงิน

สดรีโหลด PV อัตโนมัติและพิมพ์ลงในรายงานโบนัสประจำเดือน

หรือทำการรีโหลด PV ด้วยตนเองหากจำเป็น

4. ไม่มีการสะสม PV สำหรับ ‘virtual1’

ในแผน QSD auto maintain

จะตรวจสอบหมายเลข QSA ก่อนดำเนินการ

เพิ่มยอด DGPV

2. ทำการออก QSA และเพิ่มยอด DGPV

จนถึง 25,000 PV หรือมากกว่า

D

QSA

QSA

QSA

V1

SA

SA


3359707

การเลื่อนระดับ/ลดระดับแผน

ตัวอย่างเมื่อผู้แทนจำหน่ายได้รับการเลื่อนขั้นสู่ SD

การขอแผนเลื่อนระดับจะได้รับการพิมพ์ในรายงาน

โบนัส

ผู้จัดจำหน่ายสามารถเลือกการรีโหลด PV

ของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ด้วยตนเองในบัญชีโปรแกรม

Auto Maintain สู่ 25,000 หรือสูงกว่า

2. หรือยกเลิกแผนปัจจุบันและสมัครใช้แผน

QSD อีกครั้งพร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่

พิมพ์การขอแผนการเลื่อนระดับใน

รายงานโบนัสสำหรับสมาชิกที่ได้รับ

การเลื่อนขั้นเป็น SD

2. สมาชิกสามารถทำการขอเลื่อนระดับแผนจาก

QSA ไปสู่ QSD โดยการรีโหลด PV ที่มี

อยู่ให้เป็น 25,000 หรือสูงกว่าสำหรับการลดระดับ สมาชิกสามารถร้องขอการลด

ระดับได้ที่สาขาที่ต้องการ


Auto maintain2

การยกเลิกโปรแกรม Auto Maintain

ตัวอย่างสมาชิก A ยกเลิกบริการโปรแกรม Auto

Maintain

วันที่ : 2 Aug 2008,

PV ที่เหลืออยู่: 900

จะดำเนินการกับ 900 PV ทั้งหมดนี้ ในเดือน

โบนัส กันยายน 08

สมาชิกสามารถยกเลิกบริการ

โปรแกรม Auto Maintain

ณ สาขาที่ต้องการได้

2. จะดำเนินการถอนและดำเนิน

การกับ PV ที่เหลืออยู่ทั้งหมดใน

บัญชีโปรแกรมในเดือนโบนัสเดียวกัน

x


3359707

การขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง

สมาชิก A ยกเลิกบริการโปรแกรม Auto Maintain

เมื่อวันที่ 2 กย. 2008 โดยมี 900PV ในแผน QSD

ในเวลาเดียวกัน สมาชิกA สมัครแผน QSA ใหม่โดยมี300 PV

ระหว่างดำเนินการเดือนโบนัส กันยายน 08

ระบบพบว่า A มีเพียง 900 PPV ดังนั้น

ระบบจึงถอน 2,100 PV จากแผน QSA ใหม่เพื่อ

เพิ่มยอด ให้แก่ PPV เป็น 3,000 PGPV

2. จะออกบิลเงินสดรีโหลดหาก Aมีโบนัสเพียงพอ

เพื่อการหัก หรือ A ควรไปทำการรีโหลดด้วยตนเองที่สาขา

1.สมาชิกสามารถขอเปลี่ยน

ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับแผน

ปัจจุบัน และต้องยกเลิกบัญชีที่มีอยู่

และเปิดบัญชีใหม่

2. จะดำเนินการถอนและดำเนิน

การกับ PV ที่เหลืออยู่ทั้งหมดใน

บัญชีโปรแกรมในเดือนโบนัส

เดียวกันจะใช้PV ในบัญชีใหม่

เป็น PV สำรอง


3359707

ขอบคุณค่ะ


 • Login