Stanbul t p fak ltesi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 57

İstanbul Tıp Fakültesi PowerPoint PPT Presentation


 • 375 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İstanbul Tıp Fakültesi. Nöroloji Anabilim Dalı. Nörolojinin her alanında eğitim, araştırma ve hizmet açısından ülkenin ve bölgenin en iyi merkezlerinden birisi olma konumunu sağlamak, sürdürmek ve daha ileriye taşımak;

Download Presentation

İstanbul Tıp Fakültesi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


İstanbul Tıp Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dalı


Nörolojinin her alanında eğitim, araştırma ve hizmet açısından ülkenin ve bölgenin en iyi merkezlerinden birisi olma konumunu sağlamak, sürdürmek ve daha ileriye taşımak;

Uluslar arası ilişkilerimizi geliştirerek ve bilimsel araştırma potansiyelimizi ivmelendirerek dünya nörolojisinde araştırma ve eğitim yönünden lider konuma yerleşmek;

Hekim ve uzman hekim yetişmesine, ihtisas sonrası sürekli eğitimin geliştirilerek sürdürülmesine hizmet etmek;

Koruyucu, erken tanı ile yönlendirici; ve mümkün olan her koşulda iyileştirici yaklaşımların hasta ve hasta yakınlarına titizlikle ulaştırılmasını sağlamak.


Tarihçe – Gelişim ve Birimler

1962 – CTF’den ayrılan hekimlerce kurulmuştur

Prof. Dr. Kenan Tükel

Doç. Dr. Edip Aktin

Uzm. Dr. Aynur Baslo

As. Dr. Erhan Oğul

EEG Lab ve Epilepsi (Kenan Tükel + Ahmet Çalışkan)

Nöromüsküler Hastalıklar (Coşkun Özdemir)

Çocuk Nörolojisi ve Demiyelinizan Hastalıklar (Hıfzı Özcan)

Serebrovasküler Hastalıklar (Edip Aktin)

Elektromiyografi (Aynur Baslo)

Psikiyatri Binası / Nörolojik Bilimler Binası (1981)


Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı

EEG, EMG, TMS Lab; Epilepsi Poliklinik ve Servis

Monitörizasyon, invazif monitörizasyon

SFEMG, Makro EMG, MUNE, çocuk EMG incelemeleri (!)

Mühendislik çalışmaları

Yüksek lisans eğitimi, yan dal ihtisası

Nöromüsküler Hastalıklar Bilim Dalı

Geniş hasta materyeli, MG ve Distrofiler

Kas ve Sinir patolojisi,

Genetik Analizler (BU, DETAE)

Btx injeksiyonları

Çocuk Nörolojisi Birimi

Yan dal uzmanlık eğitimi ve rotasyoner eğitimi,

Geniş hasta materyeli


Multipl Skleroz ve Demiyelinizan Hastalıklar Birimi

Geniş hasta materyeli,

Uluslar arası bağlantılar,

MS ilaç – genetik temelli – çok merkezli - çalışmalar

Biyolojik belirteçler

Nöroimmünoloji [DETAE]

Serebrovasküler Hastalıklar Birimi

İnme veri bankası,

E. A. İnme ünitesi (trombolitik td),

uluslar arası – çok merkezli - çalışmalar

Davranış Nörolojisi Birimi

Hareket bozuklukları ve demans, geniş hasta materyeli

İlaç ve genetik temelli uluslar arası çalışmalar

Yüksek Lisans ve doktora programları

Nöropsikolojik değerlendirme

Btx injeksiyonları

Nöroradyoloji (1981 – 1990)

Tanı ve tedavi

Karotikokavernöz fistül – spinal AV fistül embolizasyonları


Fiziksel İmkanlar

45 yataklı servis

4 YG (inme ünitesi)

5 Poliklinik [Rutin + Bölüm (BA, Har B, Dmns, NMH, Ep, ÇN, MS)]

EEG monitörizasyon (2 yatak)

EMG Lab (3 cihaz)

TMS Lab

Nöropatoloji Lab

BOS ve Nöroimmünoloji Lab

Doppler USG (Karotis – vertebral A) / Transkranyal

Acil Poliklinik

Konsültasyon

Toplantı salonu (50), Dershane (80), Kütüphane


Akademik Faaliyet

20 Öğretim üyesi

15 prof, 5 doç (2’si kadro beklemekte)

3 Uzman

1’i klinik nörofizyoloji yan dal ihtisası için klinikte bulunuyor

16 Asistan

2007 – 2011 Yılları arasında

SCI ve SCI-E’a giren yayın sayısı 123

UA kitap bölümü 3; Ulusal kitap 1; Ulusal Kitap Bölümü 35

Yurt içi kongre bildirisi 61; yurt dışı kongre bildirisi 72

2011 – 2014SCI ve SCI-E’a giren yayın sayısı 111


Eğitim Faaliyetleri

Mezuniyet öncesi

3. yılda semiyoloji dersleri

Diş hekimliği ve FTRYO nöroanatomi – klinik nöroloji dersleri

Modüller

5. sınıf stajı

3 hafta boyunca her sabah sorumlu öğretim üyesi ile pratik

Öğleden sonra teorik dersler

Asistan eğitimi

Acil vaka toplantısı (her sabah 08.30 – 09.15)

Perşembe toplantıları (vaka, sunum, mortalite – morbidite)

Perşembe öğlen BA olgu toplantıları

Pzt öğlen EEG top, ayda 1 EMG, Cuma dergi kulübü

Salı 16.30 – 17.30 Nöroanatomi, Pş 16.30 – 17.30 Klinik Nöroloji

Seksiyon rotasyonlarına özel toplantılar


Kliniğimiz, Avrupa Nöroloji Board’u UEMS/EBN tarafından uzmanlık eğitimi için akredite edilmiştir

Eğitim Faaliyetleri

Rotasyonlar

Acil poliklinik (6 ay)

Genel poliklinik (6 ay)

Serebrovasküler hastalıklar (3 ay)

Nörolojik yoğun bakım (3 ay)

Demiyelinizan hastalıklar (3 ay)

Nöromüsküler hastalıklar (3 ay)

Epilepsi (3 ay)

Davranış nörolojisi ve hareket bozuklukları (3 ay)

Çocuk nörolojisi (4 ay)

EEG – EMG (3 – 6 ay)

Kampüs içi konsültasyon (3 – 6 ay)

Endokrin Metabolizma (1), İç Hastalıkları (2), Kardiyoloji (1),

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (3), Radyoloji (3)

Rotasyon bitiminde sorumlu öğretim üyesi değerlendirir

4 YIL


Eğitim Faaliyetleri

Sertifika Programları

Çocuk nörolojisi yan dal programı (mevzuat değişikliği?)

Elektronörofizyoloji yüksek lisans programı (İÜ SB Ens + DETAE)

Sinirbilim yüksek lisans ve doktora programları (İÜ SB Ens + DETAE)

Klinik nörofizyoloji yan dal programı


A-MALİYET ANALİZLERİ

 • GELİR ANALİZLERİ

 • GİDER ANALİZLERİ

 • KARLILIK ANALİZLERİ


GELİR ANALİZLERİ


NÖROLOJİ A.D.2013 İLK ALTI AYLIK GELİR DURUMU


NÖROLOJİ A.D.2013 İLK ALTI AYAYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET (1.000TL)


GİDER ANALİZLERİ


NÖROLOJİ A.D. 2013 İLK ALTI AY GİDER DURUMU


GİDER DAĞILIMI2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)


NÖROLOJİ A.D.2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)


NÖROLOJİ A.D.2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)


NÖROLOJİ A.D.2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)


GELİR-GİDER FARKI ANALİZLERİ


NÖROLOJİ A.D.GELİR-GİDER FARKI (2013 İLK ALTI AYLIK)


GELİR – GİDER DAĞILIMI2013 İLK ALTI AYLIK


NÖROLOJİ A.D.İLK 6 AYLIK 2013 GELİR ve GİDERLERİ (1.000TL)


Gelir ve Gider2013 İLK ALTI AYLIK -(1.000 TL)


B- ETKİNLİK ANALİZLERİ


YATAK ETKİNLİĞİ


İSTANBUL TIP FAKÜLTESİNÖROLOJİ ANABİLİM DALI YATAN HASTA SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013


İSTANBUL TIP FAKÜLTESİNÖROLOJİ ANABİLİM DALI YATILAN GÜN SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013


İSTANBUL TIP FAKÜLTESİNÖROLOJİ ANABİLİM DALI YATAK İŞGAL ORANININ AYLARA DAĞILIMI, 2013


İSTANBUL TIP FAKÜLTESİNÖROLOJİ ANABİLİM DALI YATAK DEVİR HIZININ AYLARA DAĞILIMI, 2013


İSTANBUL TIP FAKÜLTESİNÖROLOJİ ANABİLİM DALI ORTALAMA YATIŞ SÜRESİNİN AYLARA DAĞILIMI, 2013


HEKİM ETKİNLİĞİ


PERSONEL ETKİNLİĞİ


NÖROLOJİ A.D.HEKİM SAYILARI


NÖROLOJİ A.D.PERSONEL SAYILARI


HEMŞİRE ETKİNLİĞİ


DİĞER ETKİNLİK


NÖROLOJİ A.D POLİKLİNİK SAYISI


NÖROLOJİ A.D POLİKLİNİK SAYISI


NÖROLOJİ A.D POLİKLİNİK SAYISI


Ocak – Temmuz 2013 EMG inceleme # 3179


 • ÖNERİLER

 • Yatış süresi kısalmalı / doluluk oranı artmalı / sirkülasyon hızlanmalı

 • Seçtirtici, bilgi – deneyim gerektiren işlem ve incelemelere ağırlık verilmeli [alt yapı yatırımı gerekmektedir]


 • TALEPLER

 • Servis yataklarının tam kapasite ile kullanılabilmesi için personel temini (9 personel, 12 hemşire)

 • Bina koşullarının iyileştirilmesi

 • Cihaz ve alt yapı yatırımları

 • Yetişmiş eleman temini

 • İhtiyaç duyulduğunda yapıcı ve sorun çözücü idari destek

 • [SINIRSIZ TALEP X SINIRLI KAYNAK]


 • Login