slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kohti turvallista, tehokasta ja verkottunutta julkisen toiminnan sähköistä hallintaa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Kohti turvallista, tehokasta ja verkottunutta julkisen toiminnan sähköistä hallintaa - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Kohti turvallista, tehokasta ja verkottunutta julkisen toiminnan sähköistä hallintaa. Pääjohtaja Tuomas Pöysti/VTV 6.11.2008. VTV:n rooli. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) ollut  kriitikon roolissa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kohti turvallista, tehokasta ja verkottunutta julkisen toiminnan sähköistä hallintaa' - bessie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kohti turvallista, tehokasta ja verkottunutta julkisen toiminnan sähköistä hallintaa

Pääjohtaja Tuomas Pöysti/VTV 6.11.2008

vtv n rooli
VTV:n rooli
 • Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) ollut  kriitikon roolissa.
 • Ylimpänä ulkoisena valtiontalouden tarkastajana ja arvioijana VTV:lle kuuluu strategisen informantin rooli suhteessa eduskuntaan ja hallitukseen
  • VTV voi ‘’sertifioida strategista IT –johtamista’’
  • VTV tukee johtamista tuomalla esiin riskejä (esim. muistio VIP –palvelukeskuksesta)
 • VTV laajassa kansainvälisessä yhteistyössä IT- tarkastuksessa ja arvioinnissa. Tuloksena kansainvälinen näkökulma onnistumisten edellytyksiin ja epäonnistumisten syihin
vtv n n k kulma
VTV:n näkökulma
 • VTV pitää hyvänä että tietoyhteiskuntaohjelma ylipäänsä aloitettiin ja IT:n kehittäminen on noussut keskeiseen asemaan.
 • VTV kannustaa innovatiivisuuteen, virheitä saa tehdä mutta niistä on otettava opiksi
 • Lakia, mukaan lukien hankintalainsäädäntö, olisi noudatettava
 • IT on keskiössä ajateltaessa julkisen palvelutuotannon tuottavuuden parantamista ja 2000 –luvun aktiivisen ja valistuneen kansalaisuuden toteuttamista
l ht kohtia
Lähtökohtia
 • IT ollut hajautettua ja liitetty osaksi paperiaikakauden prosesseja. Informaatiopalveluissa hallinto näyttäytyy hyvin hajanaisesti kansalaisille
 • Sähköinen asiointi toteutuu varsin rajoitetusti kansalaisten eniten käyttämissä julkisissa palveluissa
 • Suomi on pudonnut muiden pohjoismaiden vauhdista
 • Kunnianhimon, realismin ja johtamisen tasoa kokonaisuuksina on nostettava sekä parannettava projektienhallintaa.
 • Ryhdyttävä konkreettisesti rakentamaan 4 sukupolven julkisen toiminnan sähköistä hallintaa
nelj nnen sukupolven verkottunut s hk inen hallinta
Neljännen sukupolven verkottunut sähköinen hallinta
 • Julkisuuslain ja henkilötietolain taustalla olevien ideaalien toteuttaminen yhdistettynä valtion IT –strategian johtaviin periaatteisiin
 • Tuottavuus ja vaikuttavuus sekä joustava viranomaistoiminta
  • Komission julkisen talouden laatua koskeva kannanotto: sijoitettava taloudellista kasvua ja tuottavuutta luoviin toimiin
 • Julkisen toiminnan ja palvelutuotannon vaikuttavuus, integroidut ja asiakaslähtöiset ratkaisut
 • Pyritään luomaan luottamusta julkisen palvelun laatuun ja tuotannon tehokkuuteen
nelj nnen sukupolven verkottunut s hk inen hallinta1
Neljännen sukupolven verkottunut sähköinen hallinta
 • Tietojohtaminen on keskiössä ja toimii viranomaisten välillä sekä suhteessa kansalaisiin
  • valtioneuvoston ja eduskunnan väliset tietovirrat
  • valtion- ja kuntahallinnon tietovirrat
 • Sisällönhallinta ja informaatio- ja toimintaprosessien määrittely rinnakkain tärkeä osa johtamista
 • Verkottunut hallinta, organisaatiot verkottuneet keskenään ja myös yksityisen sektorin kanssa
nelj nnen sukupolven tunnuspiirteit
Neljännen sukupolven tunnuspiirteitä
 • Arkkitehtuurissa ja samalla viranomaisten toimivaltaperusteissa määrittyvät erikseen logiikalla front office, middle office – information office, back office
 • Valtion viranomaisten toimivalta irrotettu alueellisesta ajattelusta. Uudet monimutkaisemmat kuntatason palvelurakenteet helposti havaittavia verkon kautta
 • IT:n koko potentiaali hyödynnetään niin, että IT luo taloudellista ja hallinnollista kompetenssia. Rajapinnat ja niiden toimivuus tulee entistä tärkeämmäksi
nelj nnen sukupolven piirteit
Neljännen sukupolven piirteitä
 • Yhtenäinen portaali julkisen sektorin tietoon ja palveluihin (front office)
  • EU:n palveludirektiivin edellyttämä yhden luukun periaate
  • Laajennettuna laajaksi käyttöliittymäksi ja monikanavaiseksi palveluksi Sisältää pääsyn myös kuntatietoon ja palveluihin
  • Yhtenäiset sovellukset käyttäjän kannalta tärkeimpään viranomaisasiointiin mukaan lukien terveystieto ja terveydenhuollon palvelut sekä KELA
nelj nnen sukupolven middle office information office
Neljännen sukupolven Middle Office – Information office
 • järjestää yhteiskäyttöiset tietovarannot
 • järjestää toimivat tunnistusratkaisut siten, että yksityisen sektorin toimivia ratkaisuja hyödynnetään myös julkishallinnossa
 • tunnistusratkaisuissa otettava huomioon käyttäjäasiakkaiden ja käyttäjäviranomaisten tarpeet
 • tietosuojan vaatimukset viedään osaksi metatietoja
taustaj rjestelm t back office
Taustajärjestelmät – Back office
 • Yhtenäisemmät suunnittelun ja seurannan tietovarastot sekä tilastoaineistojen käytettävyys
 • Sovellustenhallinta
 • Loppuarkistointi ja sähköisen asianhallinnan työarkistot ovat saumattomasti yhteentoimivia. Asiakirjalla yksi elinkaari
miksi it projektit ep onnistuvat
Miksi IT –projektit epäonnistuvat
 • Tavoitteet liian epämääräiset tai niitä muutetaan projektien kestäessä
 • IT –ratkaisuja ei ole mietitty toiminnan kannalta eikä integroitu osaksi toiminnan kehittämistä
 • Liian vähäiset resurssit ja osaaminen toteutuksessa, liian sirpaloitu ja sektoroitu toimintatapa
 • Toimittajien kapseloitu liiketoimintamalli, toimittajan markkinat
 • Juridiikka ja IT pidetty erossa
  • lainsäädäntöä katsottava samalla
  • sopimukset tehtävä hyvin
miksi it projektit ep onnistuvat1
Miksi IT –projektit epäonnistuvat
 • Projektinjohto ei ole riittävän tiukkaa ja ammattitaitoista
 • Useat kunnat ja valtion virastot liian pieniä hoitamaan laajoja IT –pohjaisia kehittämishankkeita
mit nyt tarvitaan
Mitä nyt tarvitaan
 • Tarvitaan konsernimaista it-johtamista ja valtiovarainministeriölle selkeä ohjaustoimivalta lainsäädännössä.
  • Eduskunnan kannanotto EK 11/2008 vp. - TrVM 1/2008 vp.
 • Valtioneuvoston tietojohtaminen järjestettävä ja vastuutettava
 • Konkretiaa ja tuloksellisuutta valtion ja julkishallinnon IT –johtamiseen: ei loputonta selvitysten ja strategioiden tuottamista.
mit nyt tarvitaan1
Mitä nyt tarvitaan
 • Yhtenäinen julkIT -konsepti ja yleisarkkitehtuuri sekä tämän toteuttamiselle perusta lainsäädännöllä
 • JulkIT –konseptin alla
  • kuntayhteistyön edistäminen ja tukiu
  • kunta-valtio –rajapinta ja tietovirtamääritykset
  • yhteinen julkishallinto -palveluportaali
  • projektitoimistopalvelut kunnille
  • ValtIIT –strateginen johto
  • ValtIT –keskitetyt operatiiviset palvelut ja ratkaisut
  • projektitoimisto valtion viranomaisille.
  • Viranomaisten tietojohtamisen ja sen it-tuen tukipalvelut.
  • terveys-IT
mit nyt tarvitaan2
Mitä nyt tarvitaan
 • Tietoturvallisuuslaki
 • Juhtan standardien standardinomaisuutta vahvistettava
 • Vahtille selvä juridinen perusta.
 • Tietosuojavaltuutetun resurssien vahvistaminen apulaistietosuojavaltuutetulla
  • VTV 161/2008 ja Lakivaliokunnan lausunto LaVL 15/2008 vp.
miten kysymys tulee t rke ksi
Miten –kysymys tulee tärkeäksi
 • Opitaan muista pohjoismaista
 • Työskennellään yhdessä selkeällä johtajuudella
 • Selkeät tavoitteet: tiedetään mitä halutaan ja osataan asettaa prioriteetit
 • Tehdään strategia ja sen perustaksi juridiset toimivaltuudet ja lainsäädännölliset muutokset
 • Määritellään strategian toteutus integroiduiksi hallinnon kehittämis- ja IT –hankkeiksi
 • => kokonaisvaltaista strategista johtamista
miten onnistutaan
Miten onnistutaan
 • IT –järjestelmät ajatellaan hallintoprosessien näkökulmasta. Prosessit taas ajatellaan uudelleen IT:n antamien mahdollisuuksien kautta. Ei sähköistetä nykyistä hallintoa vaan rakennetaan kokonaan uutta verkottunutta viranomaista
 • Realistiset resurssit
 • Varmistetaan osaamisen siirtyminen hankkeista toiseen ja kehittämishankkeissa siten, että valtiolla / kunnalla on omaa osaamista
 • Ei pilkota arkkitehtuurin ja järjestelmien rakentamista liian pieniin ja hajautettuihin osiin: IT:tä ajatellaan julkishallinnon kokonaisuuden näkökulmasta
miten onnistutaan1
Miten onnistutaan
 • Ammattitaitoinen henkilöstö ja projektinjohto – ministeriöiden työkulttuuri ei tällä hetkellä suosi IT –projektijohdossa tarvittavaa työkulttuuria
 • Arkkitehtuuri- ja vaatimustenmäärittelyt tehdään kunnolla ja järkevästi
 • Tehdään kunnolliset projektisuunnitelmat
 • Tehdään kunnolliset investointi- ja kannattavuuslaskelmat ja IT –hankejohtaminen yhdistetään investointien johtamiseen ja talousjohtamiseen
 • Vältetään riippuvuutta yhdestä toimittajasta
 • Asetetaan realistiset mutta tavoitteelliset aikataulut
ad