hydroxyderiv ty uh ovod kov ii
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hydroxyderiváty uhľovodíkov II

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Hydroxyderiváty uhľovodíkov II - PowerPoint PPT Presentation


 • 344 Views
 • Uploaded on

Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia. Hydroxyderiváty uhľovodíkov II. Obsah. Chemické reakcie hydroxyderivátov. Reakcie so zásadami Reakcie s kyselinami Nukleofilné substitúcie Eliminácie Oxidácia alkoholov Reakcie fenolov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hydroxyderiváty uhľovodíkov II' - beryl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hydroxyderiv ty uh ovod kov ii

Kód ITMS projektu: 26110130519

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia

Hydroxyderiváty uhľovodíkov II

obsah
Obsah

Chemické reakcie hydroxyderivátov

 • Reakcie so zásadami
 • Reakcie s kyselinami
 • Nukleofilné substitúcie
 • Eliminácie
 • Oxidácia alkoholov
 • Reakcie fenolov
 • Použité zdroje
reakcie so z sadami
Reakcie so zásadami

1

 • hydroxyderiváty voči silným

zásadám sa správajú ako kyseliny

alkoholáty - alkoxidy

fenoláty - fenoxidy

Prečo sa

na prípravu alkoholátov používa sodík ?

R-OH + NaOH → R-ONa + H2O

nátrium-etanolát

(etoxid sodný)

2CH3-CH2-OH + 2Na → 2CH3-CH2-ONa + H2

reakcie s kyselinami
Reakcie s kyselinami
 • hydroxyderiváty voči silným kyselinám sa správajú

ako zásady →

 • reakcia pokračuje nukleofilnou substitúciou

alkoxóniové soli

metyloxónium-chlorid

nukleofiln substit cia
Nukleofilná substitúcia

3

 • skupina –OH sa nahrádza ťažko

→reakcia sa uskutočňuje

v prítomnosti katalyzátora H+

 • pri SN sa zvyčajne nahrádza molekula vody
 • reakcia alkoholov s kyselinami HX (HCl, HBr, HI)

→halogénderiváty

R-OH + HX → RX + H2O

nukleofiln substit cia1
Nukleofilná substitúcia

5

 • reaktivita alkoholov: 3° > 2° > 1°
 • reakcie alkoholátov

sú reaktívnejšie ako alkoholy - silnejšie Nč

používajú sa na vnášanie alkoxidovej skupiny do

molekúl organických zlúčenín → étery

Prečo ?

CH3-CH2-ONa + CH3-CH2-Br → CH3-CH2-O-CH2-CH3 + NaBr

elimin cia
Eliminácia

7

 • prebieha pôsobením

dehydratačných činidiel pri > t

(konc. H2SO4 , H3PO4) →

 • Zajcevovo pravidlo

alkén

8

9

elimin cia1
Eliminácia
 • reakcia etanolu s konc. H2SO4 pri rôznych teplotách
oxid cia alkoholov
Oxidácia alkoholov

aldehydy →

KK

 • primárne alkoholy →
 • sekundárne alkoholy →
 • terciárne alkoholy →

ketóny

sa neoxidujú

pôsobením veľmi silného oxidovadla

sa štiepi väzba C-C

terciárneho uhlíka

oxid cia alkoholov1
Oxidácia alkoholov

12

CH3-CH2-OH → CH3-CHO → CH3-COOH

11

15

3CH3CH2OH + 2Cr2O7⁻ + 16H+ → 3CH3COOH + 4Cr3+ + 11H2O

reakcie fenolov
Reakcie fenolov

Prečo ?

 • reakcia s NaOH prebieha bez problémov

→ fenoláty

 • neposkytujú SN reakcie
 • hlavné reakcie fenolov - SE

často prebiehajú aj do ďalšieho stupňa

reakcie fenolov1
Reakcie fenolov
 • farebné reakcie fenolov

reakcia s FeCl3

→ farebné komplexy

 • oxidácia fenolov

(hlavne viacsýtnych) → chinóny

1,2- a 1,4-benzéndiol → o-, resp. p-chinón

premena hydrochinónu na chinón sa uskutočňuje ajv organizme

vyšších živočíchov

pou it zdroje
Použité zdroje
 • Zahradník, P., Lisá, V.: Organická chémia I. Bratislava: Vydavateľstvo SPN, 2006.
 • Benešová, M., Satrapová, H.: Zmaturuj z chémie. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004.
 • http://www.fns.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/chem/kor/organika/Org-12_Hydroxy.pdf
 • http://lms.planetavedomosti.sk/ Kurz ´Chémia SŠ – učiteľ ´:

XV. Halogénderiváty, alkoholy a epoxidy

71. Reakcie alkoholov (s. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15)

 • http://www.fmed.uniba.sk/uploads/media/Organicka_chemia-BMF-13-10-10a.pdf
 • Tomeček, O., Klein, M.: Školská experimentálna semimikrochémia. Banská Bystrica: Učebné pomôcky, N. P., 1980.