ДОКТОРСКА ШКОЛА НА УКИМ НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА – 10 ЕТИЧКИ КОДЕКС НА УНИВЕРЗИТЕТОТ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 26

 • 145 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ДОКТОРСКА ШКОЛА НА УКИМ НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА – 10 ЕТИЧКИ КОДЕКС НА УНИВЕРЗИТЕТОТ Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ во Скопје. ЗНАЕЊЕ ДА СЕ ЖИВЕЕ ЗНАЕЊЕ ДА СЕ РАБОТИ Основни знаења, кои се прошируваат и одново се развиваат Сега за тоа се најважни научниците. ШТО ПРАВАТ НАУЧНИЦИТЕ?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ДОКТОРСКА ШКОЛА НА УКИМ НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА – 10 ЕТИЧКИ КОДЕКС НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


10

- 10

.


10

,


10

?

-

-

-

-

-

-

-

-

-


10

, , `

 • ` `

 • `

 • ~t i obrazovanieto ~

 • ~, , religija

 • -!!!


10

SE SOZDAVAAT

ETI:KI KODEKSI

Ne se BRANA

- NASOKA

Ne se ZAPOVED

- UKA@UVAWE

Ne se NAMETNUVAWEN

- SOZNAVAWE


10

HIPOKRATOVA ZAKLETVA

Najpoznat i najstar kodeks za lekarskite moralni i profesionalni obvrski = univerzalna svetska @enevska zakletva (1948, 1968)

Vo ~asot koga stapuvam me\u ~lenovite na lekarskata profesija, sve~eno vetuvam deka svojot `ivot ]e go stavam vo slu`ba na humanosta.

Kon u~itelite ]e ja poka`uvam dol`nata blagodarnost i po~ituvawe.

Svojata profesija ]e ja izvr[uvam sovesno i dostoinstveno.

Najva`na gri`a ]e mi bide zdravjeto na mojot pacient.

}e gi po~ituvam tajnite na onoj [to ]e mi se doveri.

}e gi odr`uvam so site svoi sili ~esta i blagorodnata tradicija na lekarskata profesija.

Moite kolegi ]e mi bidat bra]a.

Vo vr[eweto na dol`nosta kon bolniot, vrz mene nema da vlijaat nikakvi predubeduvawa kon verata, nacionalnosta, rasata, politi~kite stavovi ili klasnata pripadnost.

Apsolutno ]e go po~ituvam ~ovekoviot `ivot od samiot za~etok.

Ni pod zakana nema da dopu[tam moite medicinski znaewada se iskoristat sprotivno na zakonite na humanosta.

Ova go vetuvam sve~eno, slobodno povikuvaj]i se na svojata ~est.


10

-

 • Ja: e o ao, a a

 • : ,

 • : , . Nj .

 • oa a: ,

 • :

 • :

  , , . , .


10

SAPER AUDE!

Bidi umen!

Obidi se da bide[ mudar!

Horacij

Eti~kiot kodeks bara

svest i sovest

 • podu~uva na dobro,

  no nema sam da se realizira


Majka tereza ne mo@eme da pravime golemi raboti no malite mo@eme da gi pravime so golema qubov

Majka Tereza:

NE MO@EME DA PRAVIME GOLEMI RABOTI,

NO MALITE MO@EME DA GI PRAVIME SO GOLEMA QUBOV


10

- 12

.


10

 • ETI^KI KODEKS NA UNIVERZITETOT

 • Sv. KIRIL I METODIJ vo SKOPJE

 • Prvata cel na Univerzitetot Sv. Kiril i Metodij eZnaeweto, a osnovnite vrednosti seVistinata,DobrotoiUbavinata.

 • Na Univerzitetot sekoj eodgovoren za svoeto odnesuvawe i dejstvuvawe.

 • Na Univerzitetot site sekolegi, rabotat zaedno na naukata i obrazovanieto isledat isti eti~ki, ~ove~ki i rabotni vrednosti.

 • Site na Univerzitetot go~uvaat negoviot ugled, kako isvojot li~en ugled.

 • Odnosite na Univerzitetot se gradat vrzdostoinstvoto i samodostoinstvoto na negovite dejci i studenti, vo nivnite me\usebni odnosi vladeelojalnost, po~ituvawe i za[tita na zaedni~kite interesi.

 • Univerzitetot gi odgleduvaop[tite i svoite akademskitradicii.


10

ETI^KI KODEKS NA UNIVERZITETOT

Sv. KIRIL I METODIJ vo SKOPJE

7. Univerzitetetskite institucii, dejci i studenti se ednakvii ramnopravni.

8. Univerzitetot Sv. Kiril i Metodij se zastapuva za edinstven svet i go brani pluralizmot na soznanijata.

9. Rabotata na Univerzitetot Sv. Kiril i Metodij e javna. //Predavawata se otvoreni, se prezentiraat opti i svoi nau~ni rezultati, ispitite zadol`itelno se javni, a ocenkite obrazlo`eni, redovno i fer se evaluiraat dostigawata na dejcite i na studentite.//

10. Na Univerzitetot Sv. Kiril i Metodij se primenuvaat najvisokite normi na eti~ko odnesuvawe na intelektualci.//Univerzitetot ne dozvoluva nelegalno i nemoralno koristewe na tui dostigawa (plagijat), ucenuvawe, korupcija i nasilstvo, neeti~ki bioloki dejstva i sli~ni nedostojni dejstva za naukata.//


10

. " , .

.


10

. " e : , .

. " . , . . " .

. " , . , . .

, . ", : , , , , , , , , , , . . " .

. " , . . , , .


10

. " : .

. " .

, , .

. " , , : , , , , , , , , , .


10

Pozicijata n Univerzitetot i na akademskite dejci

.

. " .

. " , , , , , .

. " - , , , , , , , .

. " , .

. " . .

. " . , . . .

, , . . . , .


10

. " , , . .

, . .

". . " ". ". , .

. , , , .


10

. " . . .

. " , . , . , - .

. " . , , .

. . " , , .

. " (), .

, . . .

. " - , , , , .

. " , e , , .


10

. .

; ; , , , .

. . . .

. . .

. , . , (). . .

. , . , .


10

. " . - , , , .

. " , .

. " - , , , .

. " , , , . . " , .

, . " , .


10

. " . , .

, . " , , . , .

(, , , , ) . " . , . . , .


10

. " , , , , .

Co , .

. " : , , , , , .

. " , , . . " , , .

. " , , , .


10

(2)

, . " . , , , , , . . " , , , .

. " , , , .

. " , , , , , ( ).

. " .


10

.

.

,

.

.

E .


10

Izvr[uvajte ja svojata rabota so celoto srce i ]e uspeete

- toga[ ima malku konkurencija.

E. Habard


 • Login