Vérmérsékletem képekben
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Vérmérsékletem képekben PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vérmérsékletem képekben. Vérmérséklet típusok. Az embereket mindig foglalkoztatta a kérdés, hogy miért vagyunk különbözőek, miért reagálunk másként a ránk ható ingerekre, miért értelmezi két ember ugyanazt a helyzetet eltérően .

Download Presentation

Vérmérsékletem képekben

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V rm rs kletem k pekben

Vérmérsékletem képekben


V rm rs klet t pusok

Vérmérséklet típusok

Az embereket mindig foglalkoztatta a kérdés, hogy miért vagyunk különbözőek, miért reagálunk másként a ránk ható ingerekre, miért értelmezi két ember ugyanazt a helyzetet eltérően.


V rm rs kletem k pekben

A temperamentum típusazemberilénykimondottanszemélyesjellemvonásainakazösszessége. Minden típusbanolyantermészeteséstársadalmisajátosságokrejlenek, melyektöbbékevésbékiegyensúlyozottak.


Szangvinikus temperamentum

Szangvinikus temperamentum

A szangvinikus jókedvű, magabiztos és optimista ember. Szeret énekelni zuhanyozás közben, levélíráskor pedig minden mondat végére felkiáltójelet tesz!


V rm rs kletem k pekben

Minden közelibarátjánakbecenevetad.Általában a bulikhangadóikéntismerikőt. Nagyonvonzószemélyiségevan, azembereklebzselnekkörülötte. Jólmeséléssohanemfogy ki a szavakból.


V rm rs kletem k pekben

Ő a buli a bulikban! Jóhumorérzéke van ésimád emberekelőttlenni.


V rm rs kletem k pekben

A szangvinikus ember engedékeny, jószívű, nyílt, fogékony, együttérző, segítőkész. Csehov "lelkecskémnek" nevezte el őket. Képtelenekelviselnimásokszenvedését. Ha sírvalaki, a "lelkecském" is készenáll a sírásra.


V rm rs kletem k pekben

Őszinteéshiszékeny. Ez barátságában is észrevehető. Nemharagtartóésnagyonrövididőelteltévelkérbocsánatot. Azonban könnyenharagragerjedésnagyonhangos. Nyugtalan, nemlehetrászámítaniés a jelenértél.


V rm rs kletem k pekben

Szereti a tartós, szoros barátságokat, de nehezen nyíl meg mások előtt és elővigyázatos mások bizalmával kapcsolatban. Értékeli barátait és szeret apró örömöket szerezni nekik.


V rm rs kletem k pekben

Munkakerülő, inkábbbeszél, mint dolgozik. Megfeledkezikkötelezettségeirőlésszervezetlen.. Nehéznekibefejezniazt, amitelkezdettéskönnyenelvesztimagabiztosságát. Nemterveza jövőre.

Hajta népszerűségreésazelismerésre. Kihasználja az új lehetőségeket és keresi az új kihívásokat.


V rm rs kletem k pekben

De igazán csak azt a feladatot végzi el pontosan, amely érdekli, amihez ért vagy éppen amihez akkor van kedve.

Nagyraértékeli a színházatés a művészeteket.


V rm rs kletem k pekben

Munkahelyéna szangvinikuslelkesítésmotiválmásokat a feladatelvégzésére.

Vezető típus, szeret a figyelem középpontjában lenni.


V rm rs kletem k pekben

Szeretönkéntesmunkákatvállalni. Lelkesésszeretiazembereket. Sikeresenráveszmásokatarra, hogycsatlakozzanakhozzá.

Szinte kötelességének érzi, hogy másokon segítsen. Ez örömöt okoz neki és elégedetté teszi önmagával szemben.


V rm rs kletem k pekben

Törekszik kitűnni egyediségével, és színt vinni egy közösségbe. Szereti feldobni a hangulatot és jókedvre deríteni társait.


V rm rs kletem k pekben

Nagyonis kimutatjaérzelmeit. Van, akiknektúlboldognak, felszínesnektűnik.Érzelmekalapjándöntéskönnyenelvonható a figyelme.


V rm rs kletem k pekben

Utáljaazegyedüllétetéskiakad, ha nemleheta figyelemközpontjában.Párkapcsolatokban a barátságosságafélreérthető, komolyabbérdeklődésnektűnhet.


V rm rs kletem k pekben

Gyakransírvafakadegy film nézésevagyegyregényolvasásaközben, annyiraátéliannaktartalmát. Azilyen ember nagyonszereti a gyerekeketésazállatokat, imádjamásokkal "megosztaniörömétésbánatát"


V rm rs kletem k pekben

A szangvinikus szülői feladatát is lelkesen teljesíti. Mindent megtesz, hogy gyermekének szép jövőt biztosítson és ne kövessen el hibákat a nevelésben.


V rm rs kletem k pekben

Igyekszik rengeteg időt gyermekével tölteni és mindig a kedvében járni, még akkor is, ha gondolatai és problémái nem engednék.


V rm rs kletem k pekben

A szangvinikus ember mindigvalamiújfajtaidőtöltésttalálki, kreatív, színes. Mindigjóbenyomástkeltésmutatóskezdeteketszeretalkotni a rábízottprogramoknak.Imádjaa bókokatés a spontándolgokat. Öntelt és naív.Nagyonjóltudmentegetőzni.


V rm rs kletem k pekben

Nememlékszikazemberekneveire, de végtelenségigtudbeszélnitriviálisdolgokról.Beszélgetésekbendomináljaa többieket, beleszólésnemfigyelarra, amit a másikmond. Szeretmásokhelyettválaszolni. Többszörismétlia történeteités a vicceit. Egyedi személyiség.


V rm rs kletem k pekben

 • Források:

  • www.google.hu

   Készítette:

   Soós Edina


 • Login