Vérmérsékletem képekben
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Vérmérsékletem képekben PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vérmérsékletem képekben. Vérmérséklet típusok. Az embereket mindig foglalkoztatta a kérdés, hogy miért vagyunk különbözőek, miért reagálunk másként a ránk ható ingerekre, miért értelmezi két ember ugyanazt a helyzetet eltérően .

Download Presentation

Vérmérsékletem képekben

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vérmérsékletem képekben


Vérmérséklet típusok

Az embereket mindig foglalkoztatta a kérdés, hogy miért vagyunk különbözőek, miért reagálunk másként a ránk ható ingerekre, miért értelmezi két ember ugyanazt a helyzetet eltérően.


A temperamentum típusazemberilénykimondottanszemélyesjellemvonásainakazösszessége. Minden típusbanolyantermészeteséstársadalmisajátosságokrejlenek, melyektöbbékevésbékiegyensúlyozottak.


Szangvinikus temperamentum

A szangvinikus jókedvű, magabiztos és optimista ember. Szeret énekelni zuhanyozás közben, levélíráskor pedig minden mondat végére felkiáltójelet tesz!


Minden közelibarátjánakbecenevetad.Általában a bulikhangadóikéntismerikőt. Nagyonvonzószemélyiségevan, azembereklebzselnekkörülötte. Jólmeséléssohanemfogy ki a szavakból.


Ő a buli a bulikban! Jóhumorérzéke van ésimád emberekelőttlenni.


A szangvinikus ember engedékeny, jószívű, nyílt, fogékony, együttérző, segítőkész. Csehov "lelkecskémnek" nevezte el őket. Képtelenekelviselnimásokszenvedését. Ha sírvalaki, a "lelkecském" is készenáll a sírásra.


Őszinteéshiszékeny. Ez barátságában is észrevehető. Nemharagtartóésnagyonrövididőelteltévelkérbocsánatot. Azonban könnyenharagragerjedésnagyonhangos. Nyugtalan, nemlehetrászámítaniés a jelenértél.


Szereti a tartós, szoros barátságokat, de nehezen nyíl meg mások előtt és elővigyázatos mások bizalmával kapcsolatban. Értékeli barátait és szeret apró örömöket szerezni nekik.


Munkakerülő, inkábbbeszél, mint dolgozik. Megfeledkezikkötelezettségeirőlésszervezetlen.. Nehéznekibefejezniazt, amitelkezdettéskönnyenelvesztimagabiztosságát. Nemterveza jövőre.

Hajta népszerűségreésazelismerésre. Kihasználja az új lehetőségeket és keresi az új kihívásokat.


De igazán csak azt a feladatot végzi el pontosan, amely érdekli, amihez ért vagy éppen amihez akkor van kedve.

Nagyraértékeli a színházatés a művészeteket.


Munkahelyéna szangvinikuslelkesítésmotiválmásokat a feladatelvégzésére.

Vezető típus, szeret a figyelem középpontjában lenni.


Szeretönkéntesmunkákatvállalni. Lelkesésszeretiazembereket. Sikeresenráveszmásokatarra, hogycsatlakozzanakhozzá.

Szinte kötelességének érzi, hogy másokon segítsen. Ez örömöt okoz neki és elégedetté teszi önmagával szemben.


Törekszik kitűnni egyediségével, és színt vinni egy közösségbe. Szereti feldobni a hangulatot és jókedvre deríteni társait.


Nagyonis kimutatjaérzelmeit. Van, akiknektúlboldognak, felszínesnektűnik.Érzelmekalapjándöntéskönnyenelvonható a figyelme.


Utáljaazegyedüllétetéskiakad, ha nemleheta figyelemközpontjában.Párkapcsolatokban a barátságosságafélreérthető, komolyabbérdeklődésnektűnhet.


Gyakransírvafakadegy film nézésevagyegyregényolvasásaközben, annyiraátéliannaktartalmát. Azilyen ember nagyonszereti a gyerekeketésazállatokat, imádjamásokkal "megosztaniörömétésbánatát"


A szangvinikus szülői feladatát is lelkesen teljesíti. Mindent megtesz, hogy gyermekének szép jövőt biztosítson és ne kövessen el hibákat a nevelésben.


Igyekszik rengeteg időt gyermekével tölteni és mindig a kedvében járni, még akkor is, ha gondolatai és problémái nem engednék.


A szangvinikus ember mindigvalamiújfajtaidőtöltésttalálki, kreatív, színes. Mindigjóbenyomástkeltésmutatóskezdeteketszeretalkotni a rábízottprogramoknak.Imádjaa bókokatés a spontándolgokat. Öntelt és naív.Nagyonjóltudmentegetőzni.


Nememlékszikazemberekneveire, de végtelenségigtudbeszélnitriviálisdolgokról.Beszélgetésekbendomináljaa többieket, beleszólésnemfigyelarra, amit a másikmond. Szeretmásokhelyettválaszolni. Többszörismétlia történeteités a vicceit. Egyedi személyiség.


 • Források:

  • www.google.hu

   Készítette:

   Soós Edina


 • Login