slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
MINISTERUL EDUCAŢIE, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢ EAN GALAŢI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

MINISTERUL EDUCAŢIE, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢ EAN GALAŢI - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

MINISTERUL EDUCAŢIE, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢ EAN GALAŢI. Raport. privind starea şi calitatea invatamantului preuniversitar. în anul şcolar 2007-2008. judeţul GALAŢI. 10 Octombrie 2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MINISTERUL EDUCAŢIE, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢ EAN GALAŢI' - bert-stafford


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MINISTERUL EDUCAŢIE, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI

Raport

privind starea şi calitatea invatamantului preuniversitar

în anul şcolar 2007-2008

judeţul GALAŢI

10 Octombrie 2008

slide2

Rezultate la sfârşitul anului şcolar 2007-2008, comparate cu rezultatele din anul scolar 2006-2007 si cu cifrele scolare din 2008-2009

Populaţia şcolară

2008-2009

Starea de disciplină

Starea rezultatelor

la învăţătură

Încadrarea cu personal didactic 2008-2009

dinamica popula iei colare anul c olar 2008 2009
DINAMICA POPULAŢIEI ŞCOLAREanul şcolar 2008-2009

1.616

91.240

AC

4.073

16.222

SAM

17.270

Învăţământul preşcolar

24.980

Învăţământul liceal

27.079

Învăţământul gimnazial

Învăţământul primar

slide6
PROMOVABILITATEA LA SF. ANULUI SC. 2007-2008,pe nivele si pe mediu (U/R), comparativ cu anul sc. 2006-2007
slide7
Graficul promovabilităţii pe nivele de învăţământ la sf. anului sc. 2007-2008 comparativ cu anul şcolar trecut
slide8
CLASAMENTUL UNITĂŢILOR ŞCOLARE DUPĂ PROCENTUL DE PROMOVABILITATE – PROCENTE MARI LA SF. ANULUI SC. 2007-2008
slide9
CLASAMENTUL UNITĂŢILOR ŞCOLARE LICEALE DUPĂ PROCENTUL DE PROMOVABILITATE – PROCENTE MARI DE PROMOVABILITATE LA SF. ANULUI SC. 2007-2008

CLASAMENTUL UNITĂŢILOR ŞCOLARE DUPĂ PROCENTUL DE PROMOVABILITATE – Licee cu procent de promovabilitate mic

slide10
CLASAMENTUL UNITĂŢILOR ŞCOLARE DUPĂ PROCENTUL DE PROMOVABILITATE – PROCENTE SCAZUTE DE PROMOVABILITATE LA SF. ANULUI SC. 2007-2008
slide14

Reprezentarea grafica a repetentilor la sfârşitulanului şcolar 2007-2008, comparativ cu anul şcolar 2006-2007

elevi pe nivele cu situatia colar a ne ncheit la sf anului 2007 2008 comparativ cu anul 2006 2007
Elevi pe nivele cu situatia şcolara neîncheită la sf. anului 2007-2008 comparativ cu anul 2006-2007
rezultate ob inute la teza cu subiect unic anul scolar 2007 2008 sem ii
REZULTATE OBŢINUTE LA TEZA CU SUBIECT UNIC, anul scolar 2007-2008 – sem II
 • CLASA A VII-A
 • CLASA A VIII-A
bacalaureat 2008
BACALAUREAT 2008
 • In sesiunea iunie-iulie 2008 au fost prezenti 5998 absolventi din 6238 inscrisi la bacalaureat. Au promovat 3381 absolventi adica 56,37%
 • In sesiunea august-septembrie au fost prezenti 2668 din cei 2946 inscrisi si au promovat 1112 absolventi, adica 41,68%
 • Statistica procentelor de promovabilitate la bacalaureat, pe unitati scolare liceale, inainte si dupa contestatie, prin comparatie cu anul scolar 2006-2007
 • Studiu de caz licee teoretice – licee tehnologice. Procente de promovabilitate la bacalaureat in anii 2007 si 2008 (prima sesiune)
olimpiade scolare n anul colar 2007 2008
OLIMPIADE SCOLARE în anul şcolar 2007-2008
 • Elevi participanti la concursurile nationale si internationale pe discipline au obtinut pentru judetul Galati urmatoarele distinctii:
  • Premii internationale – 4 elevi

Premii la faza nationala

  • Premiul I – 16 elevi
  • Premiul II – 18 elevi
  • Premiul III – 10 elevi
  • Mentiune - 71 elevi
slide28

Priorităţileanului şcolar 2008-2009

1. Calitatea în educaţie

2. Performanţele elevilor

3. Implementarea măsurilor de reformă

4. Dezvoltarea nevoilor de educaţie a elevilor

5. Calitatea managementului

6. Dezvoltarea bazei didactice materiale şi de infrastructură

1 calitatea n educa ie
1. Calitatea în educaţie
 • parcurgerea programelor şcolare
 • respectarea orarului şcolii şi a dimensiunii orei de curs
 • ritmicitarea notării (etica notării, comunicarea notării, justificarea notării)
 • diversificarea metodelor de predare şi evaluare şi armonizarea lor cu cerinţele de dezvoltare şi instruire ale colectivelor de elevi
 • perfecţionarea şi autoperfecţionarea cadrelor didactice prin activitatea comisiilor metodice, colectivelor de catedră, cercurilor metodice, cursuri etc.
 • implicarea în modernizarea bazei didactico-materiale a şcolii (evidenţă, întreţinere, folosirea şi înnoirea materialelor didactice)
2 performan ele elevilor
2. Performanţele elevilor
 • concursuri şcolare (pregătire şi rezultate)
 • Tezele cu subiect unic (sprijin suplimentar acordat elevilor în pregătirea personală, informarea elevilor şi părinţilor, rezultate)
 • examen bacalaureat (sprijin suplimentar acordat elevilor în pregătirea personală, informarea elevilor şi părinţilor, rezultate)
 • examen de atestare profesională (sprijin suplimentar acordat elevilor în pregătirea personală, informarea elevilor şi părinţilor, rezultate)
 • admiterea în liceu şi SAM (informarea elevilor şi părinţilor, organizarea la nivelul fiecărei şcoli, completarea bazei de date)
 • înscrierea elevilor în vederea continuării studiilor în clasa a XI-a sau în anul de completare
3 implementarea m surilor de reform
3. Implementarea măsurilor de reformă
 • Informarea cadrelor didactice cu toate tipurile de proiecte cu finanţare europeană sau guvernamentală care vizează învăţământul
 • Componente:
    • dezvoltare profesională
    • dezvoltarea bazei de date
    • dezvoltarea infrastructurii
    • proiecte educative
 • implicarea colectivelor didactice în depunerea de aplicaţii pentru obţinerea finanţării diferitelor tipuri de proiecte adaptate nevoilor fiecărei şcoli
 • continuarea programelor de dezvoltare a infrastructurii cu finanţare de la Banca Mondială
 • familiarizarea cu Strategia M.E.C.T. privind descentralizarea în învăţământul preuniversitar
 • aplicarea Ghidului de asigurare a calităţii în educaţie
4 dezvoltarea nevoilor de educa ie a elevilor
4. Dezvoltarea nevoilor de educaţie a elevilor
 • dezvoltarea programelor care previn comportamentul violent (ora de dirigenţie, consilierea individuală şi de grup a elevilor şi părinţilor) etc.
 • responsabilizarea elevilor şi părinţilor în ceea ce priveşte buna frecvenţă la cursuri
 • informarea elevilor şi părinţilor cu privire la conţinutul Regulamentului Şcolar
 • dezvoltarea programelor care au ca destinaţie ocuparea timpului liber al elevilor
 • cultivarea spiritului de competiţie prin angrenarea unui număr cât mai mare de elevi în diverse concursuri (ştiinţifice, sportive etc.)
5 calitatea managementului
5. Calitatea managementului
 • legalitatea activităţii
 • pregătirea managerială (participarea la activităţi de formare ale Inspectoratului Şcolar al Judeţului Galaţi, C.C.D., Universitate)
 • respectarea calendarului lucrărilor specifice şcolii (de circuit intern, în relaţia cu I.S.J. sau cu alţi parteneri), difuzarea activă a informaţiei educaţionale
 • valorizarea resurselor umane (portofoliul profesorului, fişa postului, individualizarea sarcinilor)
 • administrarea corectă a patrimoniului
 • administrarea eficientă a resurselor financiare
 • comunicarea deschisă cu elevii, părinţii
 • implicarea întregului colectiv didactic şi a elevilor în gestionarea imaginii şcolii în relaţia cu mass-media
 • preocuparea pentru implementarea de proiecte şi programe care să asigure dezvoltarea instituţională pe toate componentele (performanţă cadre didactice şi elevi, dezvoltarea bazei materiale, programe educative)
 • asigurarea, prin măsuri specifice şcolii, a siguranţei elevilor, cadrelor didactice şi bunurilor şcolii
 • încheierea anului şcolar în cele mai bune şi clare condiţii
6 dezvoltarea bazei didactice materiale i de infrastructur
6. Dezvoltarea bazei didactice materiale şi de infrastructură
 • Bazine de înot
 • Săli de gimnastică
 • Grădiniţe noi sau extinderi
 • Utilităţile şcolilor din rural
 • Reabilitarea, consolidarea şcolilor cu clădiri degradate
 • Campusuri pentru licee, şcoli de arte şi meserii, campus sportiv
 • Dotarea cu tehnică de calcul
 • Mobilier
 • Microbuze pentru rural, Cluburi Sportive.
ad