MINISTERUL EDUCAŢIE, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

MINISTERUL EDUCAŢIE, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢ EAN GALAŢI PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MINISTERUL EDUCAŢIE, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢ EAN GALAŢI. Raport. privind starea şi calitatea invatamantului preuniversitar. în anul şcolar 2007-2008. judeţul GALAŢI. 10 Octombrie 2008.

Download Presentation

MINISTERUL EDUCAŢIE, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢ EAN GALAŢI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


MINISTERUL EDUCAŢIE, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI

Raport

privind starea şi calitatea invatamantului preuniversitar

în anul şcolar 2007-2008

judeţul GALAŢI

10 Octombrie 2008


Rezultate la sfârşitul anului şcolar 2007-2008, comparate cu rezultatele din anul scolar 2006-2007 si cu cifrele scolare din 2008-2009

Populaţia şcolară

2008-2009

Starea de disciplină

Starea rezultatelor

la învăţătură

Încadrarea cu personal didactic 2008-2009


DINAMICA POPULAŢIEI ŞCOLAREanul şcolar 2008-2009

1.616

91.240

AC

4.073

16.222

SAM

17.270

Învăţământul preşcolar

24.980

Învăţământul liceal

27.079

Învăţământul gimnazial

Învăţământul primar


Reţeaua şcolară preuniversitară anul şcolar 2008-2009


PLAN ŞCOLARIZARE în anul şcolar 2008-2009, comparativ cu anii anteriori


PROMOVABILITATEA LA SF. ANULUI SC. 2007-2008,pe nivele si pe mediu (U/R), comparativ cu anul sc. 2006-2007


Graficul promovabilităţii pe nivele de învăţământ la sf. anului sc. 2007-2008 comparativ cu anul şcolar trecut


CLASAMENTUL UNITĂŢILOR ŞCOLARE DUPĂ PROCENTUL DE PROMOVABILITATE – PROCENTE MARI LA SF. ANULUI SC. 2007-2008


CLASAMENTUL UNITĂŢILOR ŞCOLARE LICEALE DUPĂ PROCENTUL DE PROMOVABILITATE – PROCENTE MARI DE PROMOVABILITATE LA SF. ANULUI SC. 2007-2008

CLASAMENTUL UNITĂŢILOR ŞCOLARE DUPĂ PROCENTUL DE PROMOVABILITATE – Licee cu procent de promovabilitate mic


CLASAMENTUL UNITĂŢILOR ŞCOLARE DUPĂ PROCENTUL DE PROMOVABILITATE – PROCENTE SCAZUTE DE PROMOVABILITATE LA SF. ANULUI SC. 2007-2008


MEDIOCRITATEA (promovaţi pe medii)


PROMOVABILITATEA PE TRANSE DE MEDII PENTRU ANII SCOLARI TRECUTI


REPETENTI LA SFARSITUL ANULUI SCOLAR 2007-2008 COMPARATIV CU ANUL SCOLAR 2006-2007


Reprezentarea grafica a repetentilor la sfârşitulanului şcolar 2007-2008, comparativ cu anul şcolar 2006-2007


Starea disciplinară a elevilor la sfârşitul anului şc. 2007-2008


Diagrama stării disciplinare in ultimii ani


STAREA DISCIPLINARĂ A ELEVILOR DUPĂ NOTA LA PURTARE SUB 7 LA SF. ANULUI SC. 2007-2008


Diagrama stării disciplinare la sf. anului, după notele la purtare sub 7


Elevi cu situaţia şcolară neîncheită la sf. anului 2007-2008


Elevi pe nivele cu situatia şcolara neîncheită la sf. anului 2007-2008 comparativ cu anul 2006-2007


REZULTATE OBŢINUTE LA TEZA CU SUBIECT UNIC, anul scolar 2007-2008 – sem II

 • CLASA A VII-A

 • CLASA A VIII-A


REZULTATE SLABE LA TEZELE CU SUBIECT UNIC LA CLASA a VIII-a


BACALAUREAT 2008

 • In sesiunea iunie-iulie 2008 au fost prezenti 5998 absolventi din 6238 inscrisi la bacalaureat. Au promovat 3381 absolventi adica 56,37%

 • In sesiunea august-septembrie au fost prezenti 2668 din cei 2946 inscrisi si au promovat 1112 absolventi, adica 41,68%

 • Statistica procentelor de promovabilitate la bacalaureat, pe unitati scolare liceale, inainte si dupa contestatie, prin comparatie cu anul scolar 2006-2007

 • Studiu de caz licee teoretice – licee tehnologice. Procente de promovabilitate la bacalaureat in anii 2007 si 2008 (prima sesiune)


STIMULENTE FINANCIARE PENTRU ELEVI


OLIMPIADE SCOLARE în anul şcolar 2007-2008

 • Elevi participanti la concursurile nationale si internationale pe discipline au obtinut pentru judetul Galati urmatoarele distinctii:

  • Premii internationale – 4 elevi

   Premii la faza nationala

  • Premiul I – 16 elevi

  • Premiul II – 18 elevi

  • Premiul III – 10 elevi

  • Mentiune - 71 elevi


STIMULTENTE FINANCIARE PENTRU CADRE DIDACTICE


FINANŢĂRI INFRASTRUCTURĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT PRIN HOTARARI DE GUVERN


Priorităţileanului şcolar 2008-2009

1. Calitatea în educaţie

2. Performanţele elevilor

3. Implementarea măsurilor de reformă

4. Dezvoltarea nevoilor de educaţie a elevilor

5. Calitatea managementului

6. Dezvoltarea bazei didactice materiale şi de infrastructură


1. Calitatea în educaţie

 • parcurgerea programelor şcolare

 • respectarea orarului şcolii şi a dimensiunii orei de curs

 • ritmicitarea notării (etica notării, comunicarea notării, justificarea notării)

 • diversificarea metodelor de predare şi evaluare şi armonizarea lor cu cerinţele de dezvoltare şi instruire ale colectivelor de elevi

 • perfecţionarea şi autoperfecţionarea cadrelor didactice prin activitatea comisiilor metodice, colectivelor de catedră, cercurilor metodice, cursuri etc.

 • implicarea în modernizarea bazei didactico-materiale a şcolii (evidenţă, întreţinere, folosirea şi înnoirea materialelor didactice)


2. Performanţele elevilor

 • concursuri şcolare (pregătire şi rezultate)

 • Tezele cu subiect unic (sprijin suplimentar acordat elevilor în pregătirea personală, informarea elevilor şi părinţilor, rezultate)

 • examen bacalaureat (sprijin suplimentar acordat elevilor în pregătirea personală, informarea elevilor şi părinţilor, rezultate)

 • examen de atestare profesională (sprijin suplimentar acordat elevilor în pregătirea personală, informarea elevilor şi părinţilor, rezultate)

 • admiterea în liceu şi SAM (informarea elevilor şi părinţilor, organizarea la nivelul fiecărei şcoli, completarea bazei de date)

 • înscrierea elevilor în vederea continuării studiilor în clasa a XI-a sau în anul de completare


3. Implementarea măsurilor de reformă

 • Informarea cadrelor didactice cu toate tipurile de proiecte cu finanţare europeană sau guvernamentală care vizează învăţământul

 • Componente:

  • dezvoltare profesională

  • dezvoltarea bazei de date

  • dezvoltarea infrastructurii

  • proiecte educative

 • implicarea colectivelor didactice în depunerea de aplicaţii pentru obţinerea finanţării diferitelor tipuri de proiecte adaptate nevoilor fiecărei şcoli

 • continuarea programelor de dezvoltare a infrastructurii cu finanţare de la Banca Mondială

 • familiarizarea cu Strategia M.E.C.T. privind descentralizarea în învăţământul preuniversitar

 • aplicarea Ghidului de asigurare a calităţii în educaţie


 • 4. Dezvoltarea nevoilor de educaţie a elevilor

  • dezvoltarea programelor care previn comportamentul violent (ora de dirigenţie, consilierea individuală şi de grup a elevilor şi părinţilor) etc.

  • responsabilizarea elevilor şi părinţilor în ceea ce priveşte buna frecvenţă la cursuri

  • informarea elevilor şi părinţilor cu privire la conţinutul Regulamentului Şcolar

  • dezvoltarea programelor care au ca destinaţie ocuparea timpului liber al elevilor

  • cultivarea spiritului de competiţie prin angrenarea unui număr cât mai mare de elevi în diverse concursuri (ştiinţifice, sportive etc.)


  5. Calitatea managementului

  • legalitatea activităţii

  • pregătirea managerială (participarea la activităţi de formare ale Inspectoratului Şcolar al Judeţului Galaţi, C.C.D., Universitate)

  • respectarea calendarului lucrărilor specifice şcolii (de circuit intern, în relaţia cu I.S.J. sau cu alţi parteneri), difuzarea activă a informaţiei educaţionale

  • valorizarea resurselor umane (portofoliul profesorului, fişa postului, individualizarea sarcinilor)

  • administrarea corectă a patrimoniului

  • administrarea eficientă a resurselor financiare

  • comunicarea deschisă cu elevii, părinţii

  • implicarea întregului colectiv didactic şi a elevilor în gestionarea imaginii şcolii în relaţia cu mass-media

  • preocuparea pentru implementarea de proiecte şi programe care să asigure dezvoltarea instituţională pe toate componentele (performanţă cadre didactice şi elevi, dezvoltarea bazei materiale, programe educative)

  • asigurarea, prin măsuri specifice şcolii, a siguranţei elevilor, cadrelor didactice şi bunurilor şcolii

  • încheierea anului şcolar în cele mai bune şi clare condiţii


  6. Dezvoltarea bazei didactice materiale şi de infrastructură

  • Bazine de înot

  • Săli de gimnastică

  • Grădiniţe noi sau extinderi

  • Utilităţile şcolilor din rural

  • Reabilitarea, consolidarea şcolilor cu clădiri degradate

  • Campusuri pentru licee, şcoli de arte şi meserii, campus sportiv

  • Dotarea cu tehnică de calcul

  • Mobilier

  • Microbuze pentru rural, Cluburi Sportive.


 • Login