Windows movie maker tvorba a st ih vlastn ho videa
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

Windows Movie Maker tvorba a střih vlastního videa PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Windows Movie Maker tvorba a střih vlastního videa. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Pavel Kovář

Download Presentation

Windows Movie Maker tvorba a střih vlastního videa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Windows movie maker tvorba a st ih vlastn ho videa

Windows Movie Makertvorba a střih vlastního videa

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Pavel Kovář

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.cz


Charakteristika dum

Charakteristika DUM


Windows movie maker tvorba a st ih vlastn ho videa1

Windows Movie Makertvorba a střih vlastního videa

Náplň učiva

Dostupnost programu Windows Movie Maker na internetu

Ukázka instalace

Řazení snímků i videa a tvorba vlastní grafické aplikace v prostředí Windows Movie Maker

Efekty

Podbarvení hudbou

Export

Kontrolní otázky

Dr. Pavel Kovář


Windows movie maker

Windows Movie Maker

Umístění programu v základní instalaci sytému Windows

Obr. 1


P enos videosouboru z vn j ho za zen do po ta e

Přenos videosouboru z vnějšího zařízení do počítače

Bluetooth připravujeme na bezdrátový kontakt z vnějším zařízením – např. mobilním telefonem Motorola, který dokáže poskytovat krátké videosekvence

Zařízení Bluetoothnavázalo kontakt s vnějším zařízením a načetlo jeho paměťovou oblast obsahující audiosoubory, obrázky a videa.

Obr. 2, 3


Windows movie maker tvorba a st ih vlastn ho videa

V rámci bezdrátového kontaktu přes bluetooth otevíráme složku s videosouborem, který budeme přenášet do našeho počítače. Standardní rutinou Úpravy – Kopírovat (Copy), nebo Úpravy – Vyjmout (Cut) vydáme pokyn k akci – (kopii, přesunu), kterou volbou Úpravy – Vložit (Paste) necháme provést. Transport videosouboru (v zásadě jakéhokoli souboru) tak bude proveden.

Obr. 4, 5


Vzhled programu windows movie maker

Vzhled programu Windows Movie Maker

Obr. 6


Import obr zk do prost ed windows movie makeru

Import obrázků do prostředí Windows MovieMakeru

Obr. 7


V prost ed programu windows movie maker uspo d v me importovan obr zky na asovou osu

V prostředí programu Windows Movie Maker uspořádáváme importované obrázky na časovou osu

Obr. 8


P i azen hudebn ho souboru do obr zkov prezentace

Přiřazení hudebního souboru do obrázkové prezentace

Obr. 9


Vlo en titulk do prezentace

Vložení titulků do prezentace

Nebojte se experimentu

Obr. 10


Asov proporce titulk obr zk a volba d lky zvukov ho doprovodu

Časové proporce titulků, obrázků a volba délky zvukového doprovodu

Obr. 11


P i azen dynamick ch efekt obr zk m v prezentaci

Přiřazení dynamických efektů obrázkům v prezentaci

Obr. 12


Nastaven p echod mezi sn mky a prava d lky hudebn ho klipu podbarvuj c ho prezentaci

Nastavení přechodů mezi snímky a úprava délky hudebního klipu podbarvujícího prezentaci

Obr. 13


Prezentaci publikujeme projekt je ulo en ve form tu avi

Prezentaci publikujeme (projekt je uložen) ve formátu AVI

Publikovat sem – Tento počítač

Obr. 14


Ur en c le ulo en a n zvu budouc ho klipu

Určení cíle uložení a názvu budoucího klipu

Obr. 15


V b r kvality klipu p ed generov n m

Výběr kvality klipu před generováním

Obr. 16


Dokon en tvorby prezentace ve form tu videoklipu avi

Dokončení tvorby prezentace ve formátu videoklipu AVI

Obr. 17


Windows moviemaker tvorba vlastn ho videofilmu

Motivace

Windows MovieMaker – tvorba vlastního videofilmu

Obr. 18


C lov slo ka s videoklipy je vyhled na

Cílová složka s videoklipy je vyhledána

Obr. 19


Windows movie maker tvorba a st ih vlastn ho videa

Klipy jsou naimportovány, doporučuji kontrolní přehrávku v MovieMakeru. Konečné pořadí klipů určuje uživatel.

Obr. 20


Windows movie maker tvorba a st ih vlastn ho videa

Řazení klipů se děje pomocí myši, jediný náročnější úkol na pozornost uživatele je nalézt konec předchozího klipu na časové ose.

Obr. 21


Videoklipy jsou se azeny ukl d me projekt

Videoklipy jsou seřazeny – ukládáme projekt

Obr. 22


Mo nost zm ny m tka asov osy spojuj c jednotliv videoklipy

Možnost změny měřítka časové osy spojující jednotlivé videoklipy

Obr. 23


Mezi klipy budeme vkl dat titulky titulky je vhodn opat it i za tek a konec prezentace

Mezi klipy budeme vkládat titulky. Titulky je vhodné opatřit i začátek a konec prezentace

Efekty a přechody oddělují jednotlivé klipy od sebe. Jsou vhodné např. při oživení záběrů z amatérského videa, kde záběry skokem přechází z jednoho v druhý a nejsou doplněny žádným „signálem“, který by připravil diváka na blížící se vjem nové situace. Je však známou skutečností, že přechodové triky nabízí i vnitřní software každé běžné videokamery. Přesto je zde je velmi vhodné doporučit několikaminutový časový prostor pro individuání odzkoušení vzhledů zde nabízených filmařských vizuálních mostů.

Obr. 24


V b r typu titulk na za tek a konec filmu p ed zvolen klip dovnit zvolen ho klipu

Výběr typu titulků: - na začátek a konec filmu- před zvolený klip - dovnitř zvoleného klipu

Obr. 25


Editujeme hotov klip st i

Editujeme hotový klip – část I.

Obr. 26


Editujeme text klipu st ii

Editujeme text klipu – část II.

Obr. 27


Zm na d lky zobrazen titulku

Změna délky zobrazení titulku

Obr. 28


Video podkl d me hudebn m klipem

Video podkládáme hudebním klipem

Obr. 29


Kontroln p ehr vka ulo en ho projektu

Kontrolní přehrávka uloženého projektu

Obr. 30


Kone n transformace projektu v programu windows moviemaker do form tu avi

Konečná transformace projektu v programu Windows MovieMaker do formátu AVI

Obr. 31


Pr b h kone n ho v b ru transformace projektu do form tu avi

Průběh konečného výběru transformace projektu do formátu AVI

Obr. 32


Vyhled v me m sto ulo en a n zev budouc ho videofilmu

Vyhledáváme místo uložení a název budoucího videofilmu

Obr. 33


P ijet nastaven pokyn publikovat

Přijetí nastavení – pokyn „Publikovat“

Obr. 34


Pr b h transformace projektu na form t avi

Průběh transformace projektu na formát AVI

Obr. 35


Hotovo

Hotovo …

Konec prezentace

Obr. 36


Windows movie maker tvorba a st ih vlastn ho videa

 • Kontrolní úkoly

 • Stáhni ze školního portálu SkyDrive – WEBLEARNING pět vybraných videosouborů – použij nasdílený odkaz – videa k výběru jsou připravena:

 • https://skydrive.live.com/redir?resid=13CAC70CB0217F9E!1324&authkey=!AJF92qYw1rw6AHk

 • Videa setřiď a naimportuj do programu Windows Movie Maker tak, aby tvořily Tvůj film. Videa naimportuj do programu.

 • Utvoř titulky mezi videi – vlastními titulky označ i počátek a konec vznikajícího filmu

 • Mezi jednotlivé záběry vlož přechodové triky

 • Problémová úloha

 • Použij vlastní videokameru, případně vlastní mobilní telefon. Natoč krátké video se svými spolužáky a video přenes do notebooku. Notebook je vybaven zařízením Bluetooth. S použitím bezdrátového propojení mobilního telefonu a notebooku přenes video do počítače. Video zpracuj pomocí programu Windows Movie Maker.


Windows movie maker tvorba a st ih vlastn ho videa

Seznam obrázků:

Obr. 1 screenshot

Obr. 2screenshot

Obr. 3screenshot

Obr. 4screenshot

Obr. 5screenshot

Obr. 6screenshot

Obr. 7screenshot

Obr. 8screenshot

Obr. 9screenshot

Obr. 10screenshot

Obr. 11screenshot

Obr. 12screenshot

Obr. 13screenshot

Obr. 14screenshot

Obr. 15screenshot

Obr. 16screenshot

Obr. 17screenshot

Obr. 18screenshot

Obr. 19screenshot

Obr. 20screenshot

 • Obr. 21 screenshot

 • Obr. 22screenshot

 • Obr. 23screenshot

 • Obr. 24screenshot

 • Obr. 25screenshot

 • Obr. 26 screenshot

 • Obr. 27screenshot

 • Obr. 28screenshot

 • Obr. 28screenshot

 • Obr. 29screenshot

 • Obr. 30 screenshot

 • Obr. 31screenshot

 • Obr. 32screenshot

 • Obr. 33screenshot

 • Obr. 34screenshot

 • Obr. 35screenshot

 • Obr. 36screenshot


Windows movie maker tvorba a st ih vlastn ho videa

Seznam použité literatury:


 • Login