Probíhá načítání dat
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 41

Spojení navázáno PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Probíhá načítání dat. Spojení navázáno. Připojování k družici. Navádění družice na cíl. Starověké Jericho. Moderní Jericho. Moderní Jericho. Kde. starověké Jericho se nacházelo na místě dnešního Tell es-Sultan západní okraj Jordánského údolí

Download Presentation

Spojení navázáno

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spojen nav z no

Probíhá načítání dat

Spojení navázáno

Připojování k družici


Spojen nav z no

Navádění družice na cíl


Starov k jericho

Starověké Jericho


Spojen nav z no

Moderní Jericho


Spojen nav z no

Moderní Jericho


Spojen nav z no

Kde

starověké Jericho se nacházelo na místě dnešního Tell es-Sultan

západní okraj Jordánského údolí

strategické místo – každá armáda, která by chtěla zaútočit na Kanaán od východu, musela napřed dobýt Jericho


Spojen nav z no

Vykopávky starověkého Jericha


Spojen nav z no

Kde

poblíž velmi vydatný vodní pramen

příznivé klima

nejníže uložené město – nadmořská výška Jericha = 204 metry pod mořskou hladinou


Spojen nav z no

Vykopávky starověkého Jericha


Spojen nav z no

Kdy

Jericho bylo založeno okolo roku 8000 př.n.l. (podle klasické geologie)

Jericho je nejstarší archeologicky doložené město na světě


Spojen nav z no

Trosky chrámu v Jerichu


Spojen nav z no

Kdy

Jericho, které dobýval Jozue, bylo v pořadí už čtvrté město, které na tom místě stálo (Jericho IV)


Spojen nav z no

Vykopávky starověkého Jericha


P chod izraelc

Příchod Izraelců

Podle biblické zprávy měli Izraelci dobýt Jericho jako první z měst v Kanaánu

Máme pro to nějaké důkazy?


Co kaj archeologov na zpr vu v bibli

Co říkají archeologové na zprávu v Bibli?

1950 – Kathleen Kenyonová – Jericho bylo zničeno roku 1600 př.n.l., v době příchodu Izraelců už tam nebylo žádné opevněné město, které by mohli Izraelci dobývat

1960 – Bryant Wood – opevněné město existovalo v místě Jericha až do roku 1400, kdy bylo zničeno zemětřesením a vypáleno


Spojen nav z no

Trosky Jericha


Co kaj archeologov na zpr vu v bibli1

Co říkají archeologové na zprávu v Bibli?

1970 – Kathleen Kenyon – nové výzkumy v Jerichu, potvrzuje své předchozí tvrzení. Velké dvojité hradby, které byly nalezeny, pochází z roku 2500 př.n.l.

1980 – Bryant Wood – rozsáhlá studie kanaánské keramiky ukazuje, že značná část střepů z trosek Jericha odpovídá keramice z let 1550-1400 př.n.l., tedy v době, kdy do Kanaánu přišli Izraelci


Co kaj archeologov na zpr vu v bibli2

Co říkají archeologové na zprávu v Bibli?

1980 – analýzy práce Kenyonové ukazují, že datovala pouze podle keramiky importované (hlavně kyperské), nikoli domácí. Rozsáhlejší vykopávky ukazují, že vykopávky Kenyonové se děly v chudých čtvrtích města, kde je logické, že se drahá importovaná keramika nevyskytovala. Při pročítání starých prací se zjistilo, že Garstang před druhou světovou válkou v Jerichu našel kyperskou keramiku, která odpovídala letům 1550-1400 př.n.l.


Spojen nav z no

Úlomky keramiky z Jericha


Co kaj archeologov na zpr vu v bibli3

Co říkají archeologové na zprávu v Bibli?

1980 – Wood nachází skladiště amfor plných obilí, což nasvědčuje, že město si pořídilo rozsáhlé zásoby. Taková věc se dělala při vojenském obléhání. Nespotřebování zásob navíc naznačuje, že obléhání trvalo krátce. Každý dobyvatel vždycky pobral veškeré zásoby a cennosti, které ve městě našel. Izraelci to měli zakázané (Jozue 6,17-18). To je vysvětlení, proč jsou zásoby obilí v Jerichu netknuté.


Spojen nav z no

Spálené obilí z Jericha


Co kaj archeologov na zpr vu v bibli4

Co říkají archeologové na zprávu v Bibli?

Garstang – nachází v Jerichu egyptské scaraby. Každý faraon si nechal vyrábět vlastní scaraby se svými jmény a znakem. V Jerichu byly nalezeny scaraby odpovídající egyptským vládcům z let 1800-1400 př.n.l., poté už ne.


Spojen nav z no

Egyptští scarabeové z Jericha


Co kaj archeologov na zpr vu v bibli5

Co říkají archeologové na zprávu v Bibli?

1990 – radiouhlíková metoda

byl analyzován kousek spáleného dřeva z trosek Jericha

výsledek: spáleniště pochází z roku 1410 př.n.l. +/-40 let


Co kaj archeologov na zpr vu v bibli6

Co říkají archeologové na zprávu v Bibli?

Závěr: Jericho bylo zničeno okolo roku 1400 př.n.l.


Spojen nav z no

Artefakty z Jericha


Jak p esn je biblick zpr va

Jak přesná je biblická zpráva?

Po celém Jerichu se nachází ohořelé kameny, keramika a spálené dřevo

Kolem Jericha byly nalezeny zřícené hradby, a to dokonce dvojité. Zevnitř byly na hradbách postaveny domy, což odpovídá biblické zprávě.

Pod hradbami byl strmý svah, který neměli Izraelci jak překonat

Když však hradby spadly, vytvořily rampu, po které se dalo vyjít do města, každý muž tam, kde zrovna stál, přesně jak je uvedeno v Bibli


Spojen nav z no

Opevnění Jericha


Spojen nav z no

Mohutnost hradeb Jericha


Spojen nav z no

Mohutnost hradeb Jericha


Spojen nav z no

Tato část hradeb se nezřítila, jsou vidět domy, které jsou k ní přistavené. Že by tu žila Rachab?


Spojen nav z no

Pád jerišských hradeb


Spojen nav z no

Pád jerišských hradeb aneb jak Izraelci zdolali sráz, na kterém hradby stály


V em se bible a archeologie shodne

V čem se Bible a archeologie shodne?

Jericho bylo silně opevněno (Jozue 2,5.7.15, 6,5.20)

Útok přišel po jarní sklizni (sklady obilí byly plné) – (2.6, 3.15, 5.10)

Obléhání netrvalo dlouho (6.15)

Hradby se zřítily samy, nebyly zbořeny obléhací technikou (6.20)

Město nebylo vyrabováno (6.17-18)

Město bylo vypáleno (6.20)

Problém datování zničení Jericha se zdá být vyřešen

Určitá kontroverze mezi archeology zůstává ohledně času příchodu Izraelců do Kanaánu (1200 x 1400 př.n.l.).


  • Login