HTTP
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

HTTP PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HTTP. HyperText Transfer Protocol. Pl ā ns. Internet & Web Arhitektūra HTTP protokols Web roboti. Internet & Web. The Internet is a worldwide, publicly accessible series of interconnected computer networks that transmit data by packet switching using the standard Internet Protocol (IP)

Download Presentation

HTTP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


HTTP

HyperText Transfer Protocol


Plāns

 • Internet & Web

 • Arhitektūra

 • HTTP protokols

 • Web roboti


Internet & Web

 • The Internet is a worldwide, publicly accessible series of interconnected computer networks that transmit data by packet switching using the standard Internet Protocol (IP)

 • The World Wide Web (commonly

  shortened to the Web) is a system of

  interlinked, hypertext documents

  accessed via the Internet

 • Web application is an application that is accessed via web over a network such as the Internet or an intranet


Arhitektūra

 • Dalīta klienta servera arhitektūra

 • Saziņa notiek pa

  datortīklu

 • Datortīklu arhitektūras

  abstraktais apraksts –

  TCP/IPmodelis

  (Internet reference model)


TCP/IP modelis

IP = Internet Protocol

TCP = Transmission Control Protocol


Lietojumprogrammu līmenis

 • Piedāvā lietotājam noderīgo protokolu kopumu

 • Klienta servera sistēmu piemēri un to lietojumprogrammu līmeņa protokoli:

  • The WorldWide Web (HTTP)

  • E-mail (SMTP & POP)

  • Reliable file transfer (FTP)

  • Internet Domain Name System (DNS)


Web klienti un Web serveri

 • Web klientu parasti sauc par user agent un tipiskais piemērs ir pārlūkprogramma (browser)

  • Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape

 • Web serveris ir programma, kas ir atbildīga par klientu pieprasījumu saņemšanu un atbildes aizsūtīšanu atpakaļ

  • Apache, Microsoft Internet Information Server

 • HTTP irpieprasījuma/atbildes (request/response)protokols starp klientiem un serveriem


Web lapas

 • Parasti klienti pieprasa no serveriem web lapas

 • Par web lapu sauc World Wide Web informācijas resursu, kuram var piekļūt ar pārlūkprogrammas palīdzību

 • Šī informācija parasti ir HTML vai XHTML formātā

 • Katrai web lapai ir URL adrese

 • No vienas web lapas var aiziet uz citām lapām izmantojot hiperteksta saites

 • Web lapa sastāv no “objektiem”

  • teksts, bildes, audio, video


Optional server port (default = port 80)

Server domain name

Object path name

URL - Universal Resource Locators

www.someSchool.edu:8080/someDept/pic.gif

 • URL sastāvdaļas:

  • servera adrese

  • (neobligāts) porta numurs

  • ceļš līdz resursam


Klienta/servera saziņas scenārijs

Web klientu/serveru sazināšanas notiek pa HTTP protokolu

 • Lietotājs norāda web lapas URLu pārlūkprogrammā

 • Pārlūkprogramma sūta HTTP pieprasījumu serverim

 • Serveris apstrādā pieprasījumu un sūta pieprasītu web lapu atpakaļ klientam

 • Pārlūkprogramma rāda web lapas saturu lietotājam


HTTP pārskats

 • HTTP ir standarts sazināšanas protokols World Wide Web informācijas pārsūtīšanai

 • HTTP apraksta ziņojumus (request/response) ar kuriem var apmainīties klienti un serveri

 • Protoklu izstrādāja W3C (World Wide Web Consortium) un IETF (Internet Engineering Task Force)

 • HTTP versijas:

  • HTTP 1.0 (1996) - RFC 1945

  • Šodienas versija HTTP 1.1 (1999) – RFC 2068


Savienojumi

 • Parasti HTTP klients inicializē pieprasījumu izveidojot TCP savienojumu pie servera uz 80 porta (kaut gan formāli tas nav obligāti)

 • HTTP serveris “klausās” šo portu un gaida pieprasījumus no klientiem

 • HTTP ir “stateless”

  • serveris neglabā informāciju par iepriekšējiem pieprasījumiem

 • HTTP 1.0 – viens request/response cikls un savienojums tiek pārtraukts

 • HTTP 1.1 – pastāvīgu savienojumu atbalsts


HTTP piemērs

 • Lietotājs ievada URL, piemērām,

  http://www.someSchool.edu/someDept/index.html

 • Pieprasītais objekts satur HTML tekstuun atsauces uz vēl 10 JPEG bildēm

 • Pārlūkprogramma aizsūta

  HTML “GET” pieprasījumu

  serverim www.someSchool.edu

 • Serveris atrod un aizsūta atpakaļ

  HTML failu

 • Pārlūkprogramma lasa failu un

  pēc kārtas sūta vēl 10 pieprasījumus

  priekš iekļautām JPEG bildēm


HTTP ziņojumu formāts

 • Ir divi HTTP ziņojumu tipi:

  • pieprasījums (request)

  • atbilde (response)

 • Ziņojumi ir ASCII formātā

  • human-readable format

 • HTTP pieprasījuma ziņojums sastāv no:

  • Pieprasījuma rinda (request line)

  • Hederu rindas (header lines)

  • Tukša rinda

  • (neobligāts) Ziņojuma ķermenis (message body)


HTTP pieprasījuma piemērs

 • Pirmkārt, jāizveido savienojumu ar serveri

  telnet www.ietf.org 80

 • Tad var sūtīt HTTP pieprasījumu

  GET /rfc.html HTTP/1.1

  Host: www.ietf.org

  <tukša rinda>

request line

header


HTTP atbildes formāts

HTTP atbildes ziņojums sastāv no:

 • Atbildes statusa rinda (response status line)

 • Hederu rindas (header lines)

 • Tukša rinda

 • Pieprasītais objekts, kļūdas paziņojums utml

HTTP/1.1 200 OK

Date: Wed, 26 Sep 2007 16:26:27 GMT

Server: Apache/2.0.52 (Red Hat)

Last-Modified: Tue, 29 Aug 2006 15:18:10 GMT

ETag: "7c90db-cf8-8ce69080"

Accept-Ranges: bytes

Content-Length: 3320

Connection: close

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

<HTML>

. . .


Pilns telnet piemērs

> telnet www.cs.unc.edu 80

Trying 152.2.131.240...

Connected to rock.cs.unc.edu.

Escape character is '^]'.

GET /~jeffay/foo.txt HTTP/1.1

HTTP/1.1 200 OK

Date: Mon, 11 Feb 2002 18:25:31 GMT

Server: Apache/1.3.23 (Unix)

Last-Modified: Mon, 11 Feb 2002 18:25:02 GMT

ETag: "190693ce-b1-3c680c7e"

Accept-Ranges: bytes

Content-Length: 177

Connection: close

Content-Type: text/plain

** This test file is stored in the UNIX

** file system at

** /afs/cs.unc.edu/home/jeffay/public_html/foo.txt

Connection closed by foreign host.

Pieslēgšanas HTTP

servera portam

Telnet output

GET komanda

HTTP atbildes

statusa rinda

HTTP atbildes

hederi

Objekta saturs

Telnet output


HTTP pieprasījuma metodes

 • HTTP definē astoņas metodes, kas apzīmē darbības kuru var veikt ar noradītu resursu

  • GET

  • POST

  • HEAD

  • PUT

  • DELETE

  • TRACE

  • OPTIONS

  • CONNECT

HTTP request line:

<METHOD> <PATH> <VERSION>

GET /index.html HTTP/1.1

POST /login.jsp HTTP/1.1


GET metode

 • GET metode tiek izmantota lai vienkārši saņemt informāciju no servera noradot resursa URL

 • GET ir pati izplatītāka

  metode

 • GET metode tiek izmantota arī lai aizsūtīt serverim informāciju no nelielas formas

GET /index.html HTTP/1.1

Host: www.someHost.com

<FORM NAME="myform" ACTION="cgi-bin/validate.cgi" METHOD="GET">

First Name: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="fname" SIZE="20"><BR>

Last Name: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="lname" SIZE="20"> <BR>

<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="SUBMIT">

</FORM>

www.sitename/cgi-bin/validate.cgi?fname=John&lname=Doe


POST metode

 • Iespēja aizsūtīt datus apstrādei uz servera

 • Piemēri - liela forma, lietotāja paroļu nosūtīšana, failu augšupielāde

 • Datus norāda ziņojuma

  ķermenī

 • Metodes izpildes rezultātā var tikt izveidots jauns resurss, vai arī izmainīts jau eksistējošs resurss utml

POST /login.jsp HTTP/1.1

Host: www.mysite.com

User-Agent: Mozilla/4.0

Content-Length: 27

Content-Type:

application/x-www-form-urlencoded

userid=joe&password=guessme


GET un POST atšķirības

 • Tehniski atšķirība starp GET un POST ir datu kodēšanas formā

  • GET – dati tiek iekodēti URLā

  • POST – dati paradās ziņojuma ķermenī

 • Galvenā atšķirība – GET ir droša (safe) operācija, kas nemaina servera stāvokļi (no side effects), bet POST ir nedroša

 • GET ir jāizmanto vienīgi datu iegūšanai, pieprasījumiem

 • Idempotence – daudzkārtējiem pieprasījumiem tāds pats efekts kā vienam pieprasījumam

  • GET metodei ir jābūt idempotentai


Citas metodes


HTTP pieprasījuma hederi


MIME tipi

 • MIME = Multipurpose Internet Mail Extension

 • Failu formāta identifikators, oriģināli bija definēts e-pastam

“Accept” hederis pieprasījumā, “Content-Type” hederis atbildē

"x-" prefikss apakštipam norāda, ka šis faila tips nav oficiāli reģistrēts


HTTP atbildes statusa kodi

 • HTTP atbildes pirmā rinda satur protokola versiju, statusa koda ciparu un paskaidrojošo teksta frāzi

  HTTP/1.1 200 OK

 • Klienti var izmantot statusa kodus, lai korekti attēlot informāciju

 • Statusa koda pirmais cipars norāda uz koda klasi

  • 1XX – Informational

  • 2XX – Success

  • 3XX – Redirection

  • 4XX – Client Error

  • 5XX – Server Error


HTTP statusa kodi


Statusa kodu apstrāde


HTTP atbildes hederi


Sesijas stāvokļa uzturēšana

 • Bieži Web lietojumprogrammās ir nepieciešams uzturēt un kontrolēt lietotāja sesijas stāvokli

  • lietotāja reģistrācija

  • web lapas uzstādījumi

  • pirkšanas groza saturs Internet veikalā

 • HTTP ir “stateless”, tāpēc lietotāja sesijas uzturēšanai ir jālieto speciālas metodes

  • cookies

  • slēptie formas mainīgie

  • URL pārrakstīšana

  • servera puses sesijas


browser  server

browser  server

GET /index.html HTTP/1.1

Host: www.w3.org

HTTP/1.1 200 OK

Content-type: text/html

Set-Cookie: name=value

(content of page)

browser  server

GET /spec.html HTTP/1.1

Host: www.w3.org

Cookie: name=value

Accept: */*

Cookies

 • Viens no galvenajiem sesijas uzturēšanas līdzekļiem

 • Cookie ir teksta fails, kuru Web serveris aizsūta klientam, kurš saglabā to uz lokāla diska un nākamajos pieprasījumos sūta nemainītu atpakaļ serverim

. . .


Web roboti

 • Web robots (web crawler, web spider) – programma vai automatizēts skripts, kurš metodiski apstaiga World Wide Web

 • Tipiskie uzdevumi:

  • up-to-date informācijas nodrošināšana meklēšanas programmās

  • apstaigātu lapu saglabāšana turpmākai apstrādāšanai

  • HTML koda validācija, linku pārbaude utml


Web robotu arhitektūra


Robotu pieklājības politika

 • Web roboti var ievērojami ietekmēt web lapu darbspēju

  • vairāki pieprasījumi sekundē

  • lielo failu augšupielāde

 • Lai kontrolēt problēmu ir izstrādāts robotu izslēgšanas protokols (robots.txt protokols)

 • Var apskatīties, piemērām,http://del.icio.us/robots.txt


Apache HTTP Client

 • Web resursu piekļuvei ar HTTP var izmantot Java SE java.net pakotni

 • Taču bāzes funkcionalitāte nenodrošina pilnu elastīgumu un funkcionalitāti

 • Jakarta Commons HttpClient komponents piedāvā efektīvu , modernu un daudz-funkcionālu risinājumu

 • Paņemt HttpClient no http://jakarta.apache.org/httpcomponents/httpclient-3.x/

 • Pielikt commons-httpclient-3.1.jar pie classpath

 • Izmantot klases no org.apache.commons.httpclient


Izmantošanas piemērs

// izveido jauno klienta instanci

HttpClient client = new HttpClient();

// izveido GET metodi

GetMethod method = new GetMethod(url);

// uzliek parametrus

method.getParams().setParameter(

HttpMethodParams.RETRY_HANDLER,

new DefaultHttpMethodRetryHandler(3, false));

// izpilda metodi

int statusCode = client.executeMethod(method);

if (statusCode != HttpStatus.SC_OK) {

log.error("Method failed: " + method.getStatusLine());

}

// saņem atbildes ķermeni, web lapas saturu

byte[] page = method.getResponseBody();

// atbrīvo savienojumu

method.releaseConnection();


Resursi

 • HTTP by W3C http://www.w3.org/Protocols/

 • HTTP Session Tracking http://www.unix.org.ua/orelly/java-ent/servlet/ch07_01.htm

 • Par Web robotiem http://en.wikipedia.org/wiki/Web_crawler

 • Apache HTTP Client

  http://jakarta.apache.org/httpcomponents/httpclient-3.x/


 • Login