Housekeeping - PowerPoint PPT Presentation

Housekeeping
Download
1 / 23

 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Housekeeping. Úsek housekeepingu je nezbytnou součástí hotelového provozu, zajišťující příjemný a nerušený pobyt hosta v hotelovém zařízení.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Housekeeping

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Housekeeping

Housekeeping


Housekeeping

Úsek housekeepingu je nezbytnou součástí hotelového provozu, zajišťující příjemný a nerušený pobyt hosta v hotelovém zařízení.

Pracovníci housekeepingu se nepodílejí přímo na marketingu hotelu. Jejich pracovní náplň spočívá v udržení pořádku, čistoty, dále udržení funkčnosti zařízení a vybavení a zajišťování drobných služeb pro klienty.

Bez správné činnosti housekeepingu není tedy produkt kompletní a dokonalou službou, stává se tedy hůře prodejnou.


Housekeeping st l kov

Housekeeping – část lůžková

 • je zaměřena na vlastní ubytování hosta,

 • přípravu pokoje k ubytování,

 • předání pokoje hostu,

 • běžný úklid v průběhu ubytování,

 • zajištění bezporuchové funkce pokoje a jeho zařízení,


Housekeeping

 • obstarávání drobných služeb a úklid pokoje po odjezdu hosta - základní činnosti,

 • generální úklid pokojů

 • včetně jejich údržby, dezinfekce a dezinsekce,

 • úklid chodeb a přilehlých prostor

 • podle předem stanoveného časového plánu a v souladu se sanitačním řádem.


Housekeeping

Celý úsek housekeepingu musí pracovat jako tým a úzce spolupracovat s jinými středisky, zejména s recepcí, která poskytuje denně informace o příjezdech a odjezdech.

Připravovány jsou přehledy o úklidu a další nezbytné informace pro správnou činnost housekeepingu a tedy i hotelu jako celku.


Do sektoru housekeepingu pat

Do sektoru housekeepingu patří:

 • hotelový pokoj

 • veřejné prostory vně hotelu (parkoviště, vstupní prostory a haly, příjezd pro dodavatele, personální vstupy…),

 • prostory odbytových středisek ( restaurace, salónky,bary, konferenční sály…),

 • prostory hotelových sportovišť ( sauna, solárium, golf, bazény, masáže…),

 • prostory pro administrativu (kanceláře, recepce,ředitelna…),

 • prostory pro personální oblast (sociální zařízení, denní místnosti, jídelna…),

 • prostory prádelny.


Organizace housekeepingu

Organizace housekeepingu

Pro pracovníky housekeepinguje nutná organizace práce a vymezení časových a pracovních standardů.

Organizace housekeepingu se odvíjí od velikosti hotelu, zda-li je najímána úklidová služba nebo zda-li má hotel vlastní, eventuelně kombinuje-li obě možnosti a totéž se týká i prádelny a technického zázemí.


Housekeeping

Nárůst efektivity týmové spolupráce:

 • vzrůstající kvalita uvnitř jednotlivých pracovních týmů,

 • komunikační procesy, které jsou v hotelových společnostech základem bezchybného a efektivního servisu.


Housekeeping

Pracoviště, které je hlavním kontaktním místem pro housekeeping je recepce.

Dalším pracovním místem je vedoucí housekeepingu, hotelová hospodyně, pokojské, uklízečky a pracoviště prádelny.


Kontroln innost

Kontrolní činnost

 • přímá i nepřímá je nezbytná pro dodržování hotelových standardů. Provádí ji jak nadřízení, tak i tzv. mystery guast.

 • Další formou kontroly je dotazník pro hosta , který může být na pokoji nebo na recepci.

 • Z opakovaných stížností můžeme usuzovat, že způsobeným nedostatek v práci personálu na krizovém úseku, vznikl problém i ostatním zaměstnancům.

 • Všechna kontrolní opatření slouží ke zvýšení úrovně hotelu a vede k důvěře zákazníka.


Po adavky na hotelovou hospodyni

Požadavky na hotelovou hospodyni:

 • Profesionální úkoly – denně koordinuje činnost s Front Office, řídí provoz hotelových pokojů.

 • Zvyšuje vlastní osobní a profesionální schopnosti a tím zvyšuje efektivitu hotelu.

 • Uplatňuje v oddělení zásady a postupy, které se slučují s normami hotelu.


Patrov hospodyn

Patrová hospodyně:

 • Dané cíle se vztahují k zaručené čistotě a stálému udržování čistoty pokojů, chodeb a skladů.

 • Zaručuje správné umístění nábytku/zařízení v pokoji v rámci standardů.


Pokojsk

Pokojská:

 • udržování čistoty pokojů, veřejných prostor, chodeb a skladů,

 • je povinna hlásit veškeré závady.

 • denní kontrola všech pokojů, zodpovídá za svěřené magnetické karty,

 • zodpovídá za správnou evidenci všech předepsaných listin, týkajících se ubytovací činnosti hotelu, a to v souladu s předpisy hotelu.


Ukl ze ka

Uklízečka:

 • odpovídá za čistoty toalet,veřejných prostor, výtahů, chodeb a skladů,

 • úklid přidělených pokojů nebo provedení jiných speciálních úklidových prací zadaných patrovou hospodyní tak, aby byly splněny vysoké požadavky na čistotu hotelu

 • zajišťuje všem hotelovým hostům dobrý servis a zároveň bezpečné příjemné prostředí.


P id lov n statutu vip

Přidělování statutu VIP

 • VIP jsou neoddělitelnou součásti hotelové klientely a mají vyšší nároky na služby hotelu.

 • Rezervační oddělení podle stanovených důvodů přiděluje statut VIP, který hostovi zajišťuje nadstandardní péči. Tito hosté mají určité výhody a nároky na určité služby zdarma.

 • Součástí statutu, kromě zvýhodněných služeb jsou stanovené komplimenty, které host VIP dostává ve svém pokoji.

 • Počet statutů VIP se liší podle organizace hotelu, vymezení statutů může být od jedné až do čtyř skupin.


Housekeeping

 • Statut VIP je udělován podle vnitřních kritérií a důvodů, také důležitostí a významu hosta pro hotel.

 • Tato označení jsou signálem pro různé úseky hotelu, aby zajistily veškeré služby a pozornosti ve formě dárků.

 • Housekeeping a Room Service dostanou každý den od hostesky kompletní soupis VIP hostů.

 • Evidence a druhy komplimentů jsou vypracovány do kódů jako například; (G2 obrázek Prahy, G4 CD, G5 láhev vína, G6 koláčky, G7 sklo).


Rozd len p id len ch statut vip p klady

Rozdělení - přidělených statutů VIP (příklady)

VIP 4

Za VIP 4 se považují:

 • hosté platící pultovou cenu

 • hosté bydlící déle než sedm dní

 • pravidelní hosté (10 návštěv a více)

 • zvláštní příležitosti (narozeniny, výročí,líbánky aj.)

 • pracovníci cestovních kanceláří, provozovatelé zájezdů

 • hosté, kteří platí pultovou cenu (tj. cenu bez jakékoliv sezónní ceny).


Stupnice d rk pro vip 4 hosty

Stupnice dárků pro VIP 4 hosty

 • sezónní dar obměňovaný měsíčně,

 • pracovníci cestovních kanceláří a touroperátoři obdrží vítací dopis z obchodního oddělení.

 • Při různých výročích je připraven sekt.


Vip 3

VIP 3

Za VIP 3 se považuje

 • pracovníci vrchního managementu velkých korporací,

 • site inspection = skupina lidí ze společnosti, která se rozhoduje, jestli bude v hotelu ubytovávat své zaměstnance a která se chce přesvědčit, jaké služby hotel nabízí,

 • hostům platícím pultovou cenu za apartmá,

 • Novináři,

 • členům Clubu (příklad Six Continent Club),

 • prezidenti společností,

 • Diplomaté,

 • stálí hosté.


Housekeeping

Stupnice dárků pro VIP 3

 • veškeré dary VIP 4 plus navíc

 • denní tisk,

 • láhev červeného vína,

 • malí ovocný talíř.


Vip 2

VIP 2

Za VIP 2 se považují

 • uznané celebrity (herci, módní návrháři, zpěváci…),

 • členové rady vlastnické společnosti hotelu,

 • obyvatelé deluxe apartmá, platící pultovou cenu.


Housekeeping

Stupnice dárků pro VIP 2

 • veškeré dary VIP 3 plus navíc

 • k dispozici je dar se čtyřmi láhvemi likéru, lihoviny nebo dezertního vína,

 • nebo džusový bar ( čtyři sezónní šťávy, čerstvě lisované),

 • malé květinové aranžmá.


Vip 1

VIP 1

Za VIP 1 se považuje

 • hlavy států,

 • hlavy královské důstojnosti.

  Stupnice dárků pro VIP

 • veškerá nabídka VIP 3 plus navíc

 • úplný prémiový bar se šesti láhvemi,

 • deLuxe ovoce (šest druhů ovoce/reprezentováno ve velkém koši),

 • velké květinové aranžmá,

 • toaletní potřeby vyšší třídy,

 • psací potřeby s osobním monogramem, volitelné.


 • Login