Zeyt n atiklarinin de erlend r lmes
Download
1 / 57

ZEYTİN ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZEYTİN ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Zeytinyağı Üretim Yöntemleri. Geleneksel Presleme Yöntemi. Sürekli Üretim Yöntemi. Üç fazlı İki fazlı. Su. Zeytin. .Yağ .Karasu. Kırma Öğütme. Santrifüj Dekantasyon. Zeytin hamuru. Pirina. Geleneksel Presleme Yöntemi (Kesikli Yöntem).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ZEYTİN ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ZEYTİN ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Zeytinyağı Üretim Yöntemleri

 • Geleneksel Presleme Yöntemi

 • Sürekli Üretim Yöntemi

 • Üç fazlı

 • İki fazlı


Su

Zeytin

 • .Yağ

 • .Karasu

Kırma

Öğütme

Santrifüj

Dekantasyon

Zeytin

hamuru

Pirina

Geleneksel Presleme Yöntemi (Kesikli Yöntem)


Geleneksel Presleme Yöntemi(Kesikli Yöntem)


Sürekli (Kontinü) Sistem


Su

Zeytin

 • . Yağ

 • . Karasu

  3. Pirina

Kırma

Öğütme

3 Fazlı

Dekantör

Zeytin

hamuru

3 Fazlı Sürekli Üretim Yöntemi


Zeytin

 • . Yağ

 • . Pirina

Kırma

Öğütme

2 Fazlı

Dekantör

Zeytin

hamuru

2 Fazlı Sürekli Üretim Yöntemi


Zeytinyağı üretiminde açığa çıkan yan ürünler

 • Pirina

 • Karasu


Karasu nedir ?

Zeytin meyvesinin kendi özsuyu ve yağ çıkarma işlemi esnasında ilave edilen suyun toplamından oluşan ve zeytin yağı üretiminde elde edilen bir yan üründür.


Karasu


Karasu’yun Özellikleri

Sıvı atık

Yüksek miktarlarda organik (polifenol vs.) ve inorganik madde

Koyu renk ve zeytinyağına özgü koku

3.0-5.9 aralığında pH

Yüksek miktarda katı madde içeriği

Yüksek tuz içeriği


1 ton zeytinden…

 • 400- 500 L karasu (klasik sistem)

 • 1000 – 1300 L karasu (kontinü)

 • 800 – 950 kg sulu pirina ( 2 fazlı kontinü)


Karasu Çevreye Zarar verir mi?

 • Yüksek organik kirlilik

 • Kendine özgü koku

 • Koyu mor-siyah renk

 • Yağ içeriği

 • Asit özelliği

 • Yüksek tuz oranı


Konsantrasyon ( % )

Bileşen

En düşük

Orta

En yüksek

Su

82.4

83.4

94.2

Yağlar

0.03

0.02-1.00

2.30

Toplam şeker

0.1

2.0-8.0

8.0

Organik Azot

0.06

1.2-2.4

2.4

Organik asitler

0.2

0.5-1.0

1.5

Polialkoller

0.3

1.0-1.5

1.8

Pektin ve tanninler

0.2

0.5-1.3

1.5

Polifenoller

0.13

0.5-1.0

2.4

Polimerler

0.5

-

1.5

Mineral maddeler

(K,Na,Ca,Mg,Fe,P,

Zn,Co,Cu,Si,Cl,N,B)

0.40

1.8

7.2

Zeytin Karasuyunun Kimyasal Bileşimi


Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

 • Evsel atık su için KOİ = 150 – 400 mg / L

 • Karasu için KOİ= 60 000/170 000 mg/L

  Karasuyun organik kirliliği evsel atık su ile karşılaştırıldığında ortalama 400 kat daha büyüktür !


1 m3 karasu …

1000 kişinin 1 günde oluşturduğu evsel atık suya eşdeğerde organik kirlilik içermektedir.


Karasudan Faydalanılabilir mi?

 • Antioksidan özelliği olan polifenollerin kazanımı

 • Ekonomik değeri olan diğer organik maddelerin (şekerler, aroma maddeleri, yağlar, organik asitler, alkoller, bazı boyar maddeler vs.) kazanımı

 • Endüstriyel önemi olan mikroorganizmaların üretilmesi için besi ortamı

 • Enzim, vitamin ve protein üretimi

 • Fotosentetik bakteriler kullanılarak Hidrojen gazı üretimi denenmektedir.


Karasuyun Çeşitli Kullanım Alanları

•Toprağa sızdırma ve gübre olarak kullanma

•Lagünlerde buharlaştırma

•Çekirdeği ayrılmış ve yağı alınmış pirina ile karıştırılarak yakacak ve briket yapımında kullanma

•Tek hücreli protein elde etmek sureti ile yem sanayiinde ham madde sağlanması

•Biogaz elde edilmesi


Karasuyu Arıtma Seçenekleri

 • Fiziksel Arıtım

 • Kimyasal Arıtım

 • Biyolojik Arıtım


Fiziksel Arıtım Yöntemleri

 • Santrifüj

 • Çökelme

 • Filtrasyon

 • Membran filtrasyonu

 • Adsorpsiyon (aktif karbon, doğal adsorbanlar)

 • Buharlaştırma

 • Destilasyon

 • Kompostlama


Kimyasal Arıtım Yöntemleri

1. Kimyasal Çökeltim

(FeCl3, Ca(OH)2 vs.)

2. Kimyasal Oksidasyon

(elektroliz, foto-oksidasyon)


Biyolojik Arıtım Yöntemleri

 • Anaerobik Biyolojik Arıtım

 • Aerobik Biyolojik Arıtım


İspanya’da …

Sızdırmazlığı sağlanmış havuzlarda karasuyun biriktirilip yaz aylarında buharlaştırılması yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.


Lagünde 3 ay kurutulduktan sonra


Lagünlerde buharlaşmayı hızlandırmak için :

 • Güneş enerjisi panelleri

 • Su buharını süpürmek için hareketli panel sistemleri


Oluşan karasu keki

 • Potasyumca zengin olduğundan gübre olarak kullanımı

 • Toprak iyileştiricisi olarak kullanımı


Karasu kekinin toprağa % 1-2 düzeyinde ilave edilmesi ile

 • Organik maddelerin parçalanmasının nem ve sıcaklık şartlarına bağlı olduğu

 • Toksik organik bileşiklerin 19-40 güne kadar tamamen parçalandığı

 • K düzeyinin arttığı

 • Mikrobiyolojik aktivitenin arttığı

 • Karasu kekinin ekimden uygun bir süre sonra ilave edilmesi gerektiği

  Laboratuvar ölçekli bir çalışmada gözlenmiştir.


Lagünlerde buharlaştırmada riskler :

 • Sızdırmazlık sağlanamazsa yeraltı sularının kirlenme olasılığı

 • Koku

 • Sinek

 • Görüntü kirliliği


Karasuyun Kompost haline getirilmesi

Mısır püskülü, buğday sapı, zeytin yaprakları gibi bazı tarım ürünlerinin artıkları ile karasuyun karıştırılması ile organik gübre elde edilebilir.


Kompost haline getirilmiş karasu


Karasuyun sulama suyu olarak kullanımı

 • Karasu örnekleri için KOİ değerlerinin 250 mg/L nin altına düşürülerek sulama suyu olarak kullanılabileceğine dair uygulamalar vardır.

 • Bu koşularda kullanıldığında; içerdiği bitki besin elementleri, mineraller ve organik maddeler nedeniyle sıvı bir gübre olarak değerlendirilebilir.

 • Bölgenin ekolojik şartları dikkate alınmalı

 • Toprağın özelliklerine bakılmalı

 • Uzun süreli uygulamalarda ilave katkılar gerekli olabilir


İspanya’da…

 • 30 m3 / hektar-yıl (Klasik sistem karasuyu)

 • 100 m3 /hektar-yıl (Kontinü sistem karasuyu)

  Araziye, bitki yokken ve ekimden en az 1 ay önce


İtalya’ da…

 • 50 m3 / hektar-yıl (Klasik sistem karasuyu)

 • 80 m3 /hektar-yıl (Kontinü sistem karasuyu)

  Belediyelerle işbirliği yapılarak arazide bertarafına yasal olarak izin verilmiştir.


İtalya’da…

Kumlu bir toprakta yetişen zeytin fidanlarına uygun dozda ve mevsimde karasu verilmesinin olumlu etkilerinin olduğu literatürde belirtilmiştir.


İspanya’da …

Kireçli bir toprakta sera düzeyinde yapılan bir çalışmada:

 • Karasu ilavesi ve toprağın dinlendirildikten sonra ekimin yapılmasının çok olumlu sonuçlar verdiği gözlenmiştir.

 • Karasu ile birlikte N, P ve S ilavesinin de yararlı olacağı belirtilmiştir.


İtalya’da

Karasuyun kontrollü bir şekilde ve uygun hacimlerde kullanıldığında, zeytin ağaçlarına, bağlara, mısır ve ayçiçeği üretimine olumlu etkilerinin olduğunu gözlenmiştir.


Dünyadaki artan protein gereksinimini karşılamak ve dengeli bir beslenme sağlamak amacıyla yeni protein kaynaklarının bulunması ve kullanılması zorunlu hale gelmektedir.

Karasuyun mikrobiyal protein üretiminde karbonhidrat kaynağı olarak kullanımı gündemdedir.


Mantar yetiştirme

Karasuyun arıtımı yerine, besin değeri yüksek, kolay ve ucuz bir şekilde mantar (Pleurotus ostreatus türü) üretimi hedeflenmiştir. Bol miktarda protein yanında, kompleks vitaminler ve mineral maddelerce zengin olan mantar hem ekonomik değeri hem de karbonhidrat içermemesi nedeniyle önemli bir besin maddesidir.


Anaerobik Arıtma ile Biyogaz ve Gübre Eldesi


Anaerobik Arıtma


V= 4 m3 , COD=5000 mg/L; OMW = 3 m3 ;pH= 6.8 – 7.0 adj.; CODout = 1710 mg/L;FR =980-1200 L/day5 – 7 day

Bir reaktör modeli


Sistem Entegrasyonu

Sistem Entegrasyonu

PAB 2

Fotofermantasyon

Elektrik

Elektrik

İP2.1. Biyokimya & Fizyoloji

İP2.2. Genetik Çalışmalar

PAB 4

Yakıt Hücreleri

Zeytinyağı Fabrikası Atıksuyunun İşlenmesi

İP4.1. Tekli Yakıt

Yakıt

Hücreleri

PAB 3

Fotobiyoreaktör

H

H

,

,

2

2

H

,

CO

CO

Zeytinyağı fabrikası atıksuyu

2

s

s

ı

ı

v

v

ı

ı

2

2

CO

İP3.1.

Laboratuvar bioreaktörü

s

ı

v

ı

İP1.2.

Karanl

ı

k

Fermantasyon

2

İP3.2. Güneş

biyoreaktörü

H

Hidrojenin

Depolanması

2

H

H

, CO

, CO

2

2

2

2

H

, CO

2

2

Toplumsal Uygulamalar

Eğitim

Yayın

Toplumsal Uygulamalar

Yayın

Eğitim

Hidrojen Gazı Üretimi

Biyolojik Hidrojen Üretimi

Prof.Dr.İnci Eroğlu, ODTÜ Biyohidrojen Araştırma Grubu


Biyolojik Hidrojen Üretimi

Güneş Biyoreaktörü (8 L), fotosentetik bakteriler

Prof.Dr.İnci Eroğlu, ODTÜ Biyohidrojen Araştırma Grubu


KARASU

UÇUCU YAĞ ASİTLERİ

ALKOLER

SU

KATI ATIK

Karasuyun Destilasyonu


Adsorpsiyon

 • Aktif karbon, tonsil, zeolit veya diğer killer kullanılarak arıtma

 • Seçimli adsorbanlar ile ekonomik değeri olan organik bileşikleri geri kazanma


Polifenol geri kazanımı

Polifenoller özellikle gıda endüstrisinde

antioksidan olarak çok kullanılan maddelerdir.

Karasu doğal antioksidan kaynağı olması bakımından

çok önemlidir. Polifenollerin karasudan yapılarının

bozulmadan geri kazanılması amacıyla pek çok

araştırma yapılmaktadır.


Polifenollerin önemi nedir ?

 • Antimikrobiyal etki

 • Fitotoksik etki

 • Antioksidan özellik


Polifenoller

Polifenoller antimikrobiyal ve fitotoksik (zehir

etkisi) özellikleri sayesinde mikroorganizmaların

gelişimini inhibe ederler.

Fenolik maddeler, kendisi yükseltgenirken

karşısındaki maddeyi indirgeyerek antioksidan

özelliği gösterirler.

Polifenoller, yağların bozunmasına neden olan

otooksidasyon reaksiyonunda görev alan O2 ile

tepkimeye girerek, indirgerler. Böylece

zeytinyağının korunmasında etkili rol oynarlar.


Antioksidant nedir ?


Pirina

Zeytinyağı fabrikalarındaki zeytinlerin sıkılmasından sonra arta kalan zeytin küspesidir. Zeytinyağı fabrikalarının kullandıkları teknolojilere göre pirina içinde değişik oranda yağ ve su kalmaktadır. Yağ ayrıldıktan sonra kalan kısmı “top kömür” haline getirilmekte ve katı yakıt olarak satılmaktadır.


Pirina’nın Özellikleri

 • Katı atık

 • C, H ve N bakımından zengin

 • % 2-12 yağ içerir


Pirina Yağı

 • 100 Kg. pirinadan ortalama 6-7.5 Kg Pirina yağı60-70 Kg. Kuru pirina elde edilmektedir.

 • Pirinada enzimler nedeni ile serbest asitlik zaman içerisinde hızla yükselmektedir. Yağ asitliğindeki bu artışı önlemek için pirina kurutulmak üzere mümkün olan en kısa zamanda, mümkünse elde edildiği gün pirina fabrikalarına gönderilmelidir. Kurutma işlemi enzim faaliyetlerini durdurur ve, pirinadan yağın çözgen ile alınmasını kolaylaştırır.


Pirina’nın Kullanım Alanları

 • Katı Yakıt

 • Pirina, hayvan yemi katkı maddesi olarak da kullanılabilmektedir. Besin değeri olarak 1,6 kg pirina 1 kg kepeğe karşılık gelmektedir.

 • Pirina aynı zamanda kompozit gübre elde edilmesinde de kullanım alanı bulmuştur. Yapılan çalışmalarda, fitotoksik olmayan ve organik madde içeriği yüksek olan kompostlanmış pirinanın bahçe bitkilerinin yetiştirilmesinde ve toprağın güçlendirilmesine ihtiyaç duyulan arazilerde kullanılabileceği belirtilmiştir.

 • Pirinadan, fermantasyon yoluyla lipaz gibi kimyasal maddeler üretilebilmektedir. Hidroliz edildikten sonra destile edilerek aktif karbon, metanol, asetik asit, karbon elde edilmesi denenmiş ve başarılı olunmuştur. Pirinadan aktif karbon elde edilmesi özellikle son yıllarda yaygınlaşmıştır.


Katı yakıt olarak pirina

 • Kül ve S içeriği düşük

 • Uçucu maddeleri fazla (VOC, PAH)

 • CO oluşumu fazla

 • Akışkan yatak yakma teknolojisi tercihi

 • Kömürden daha az SO2 oluşumu

 • NOx oluşumu kömüre benzer

 • Pirina + kömür karışımının fazla hava ile yakılması (daha az NOx ve SO2 )


Balık Yemi

Zeytinyağı üretimi sırasında elde edilen 200 bin ton posa (pirina), balık yemi olarak kullanılacak. Balık üreticilerin yem maliyetlerini aşağıya çekme ve alternatif yem konusunda araştırma yapan Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Hoşsu ve ekibi, balıkların zeytin posasına ilgisini tespit etti. Posanın balıklar için hem besleyici olduğunu, hem de bu hayvanların bağışıklık sistemine olumlu etkide bulunduğunu belirleyen Prof. Dr. Hoşsu, en büyük zeytinyağı üreticisi olan TARİŞ ile görüşerek, projeyi önümüzdeki günlerde hayata geçirmeye hazırlanıyor. Prof. Dr. Belgin Hoşsu, yağ kokusu ve az miktarda da olsa, protein barındıran zeytin posasının, balıkları cezbettiğini söyledi. Hoşsu, balık üretim çiftliklerinin, yem olarak kullandığı balık unu, balık yağı, soya, mineraller ve vitamin gibi maddeleri yurtdışından temin ettiğini belirterek, bunların dövize endeksli olması nedeniyle üretim maliyetlerinin yükseldiğini ifade etti. Belgin Hoşsu şöyle konuştu: “İşletme masraflarının yüzde 50’sini yem maliyetleri oluşturuyor. Doğaya zarar veren bu atığın balıklara karşı cezbedici yönünü tespit ettik. Bunu balık etine dönüştürüp, yem maliyetlerini yüzde 50 düşüreceğiz.”


Şekerler ve Organik asitler

Hidroliz

Pirina

Selülotik bakteriler

pH = 6-7

30-40oC /50-60oC

Asidifikasyon

Asit bakterileri

CH3COOH, H2, CO2

Metan oluşumu

Metan bakterileri

CH4 ve CO2

Pirina’dan Biyogaz Eldesi


Pirina + Karasu

Yağı alınmış ve çekirdeği ayrılmış pirina ile karasu karıştırılarak yakacak ve briket yapımında kullanılabilir.


ad
 • Login