KLİNİKLER - PowerPoint PPT Presentation

Kl n kler
Download
1 / 120

 • 216 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KLİNİKLER. HAZIRLAYAN:SİBEL ÇELENK GÖLKÖY DEVLET HASTANESİ KALİTE YÖN.DİR . SUNUM İÇERİĞİ. KLİNİKLERİN SHKS DEKİ YERİ SHKS KLİNİKLER. SHKS BOYUTLANDIRMA YAPISI. KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ. SAĞLIK HİZMETİ YÖNETİMİ KLİNİKLER. DESTEK HİZMETİ YÖNETİMİ. İNDİKATÖR YÖNETİMİ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KLİNİKLER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kl n kler

KLİNİKLER

HAZIRLAYAN:SİBEL ÇELENK

GÖLKÖY DEVLET HASTANESİ KALİTE YÖN.DİR.


Sunum er

SUNUM İÇERİĞİ

 • KLİNİKLERİN SHKS DEKİ YERİ

 • SHKS KLİNİKLER


Shks boyutlandirma yapisi

SHKS BOYUTLANDIRMA YAPISI

KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ

SAĞLIK HİZMETİ YÖNETİMİ

KLİNİKLER

DESTEK HİZMETİ YÖNETİMİ

İNDİKATÖR YÖNETİMİ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ


Shks standart sayilari da ilim tablosu

SHKS STANDART SAYILARI DAĞILIM TABLOSU


Shks puansal da ilim tablosu

SHKS PUANSAL DAĞILIM TABLOSU


Kl n kler1

KLİNİKLER

00 02 08 01 00 Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır. 10

00 02 08 01 01 Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli bulunmalıdır.

00 02 08 01 02 Hasta odalarında lavabo, banyo ve tuvalet bulunmalıdır.

00 02 08 01 03 Yatak başı bağlantılı hemşire çağrı sistemi bulunmalıdır.

00 02 08 01 04 Hastaların kullandığı tüm banyo ve tuvaletlerde hemşire çağrı sistemi bulunmalıdır.

00 02 08 01 05 Hasta odalarının temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır.


01 her yata n ba nda t bbi gaz sistemine ba l hasta ba paneli bulunmal d r

01 Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli bulunmalıdır.

 • Değerlendirilecek Hususlar

  Panel Sayısı/Yatak sayısı = 1

  Periyodik olarak kontrol edilmeli

  Kontrollerine ilişkin kayıtlar tutulmalı

 • Doküman:

  Yatak Başı Tıbbi Gaz Paneli Bakım ve Kontrol Formu


02 hasta odalar nda lavabo banyo ve tuvalet bulunmal d r

02 Hasta odalarında lavabo, banyo ve tuvalet bulunmalıdır.

 • Değerlendirilecek Hususlar

  Lavabolu Oda Sayısı/Oda sayısı = 1

  Banyo/WC’li Oda Sayısı/Oda sayısı = 1


03 yatak ba ba lant l hem ire a r sistemi bulunmal d r

03 Yatak başı bağlantılı hemşire çağrı sistemi bulunmalıdır.

 • Amaç: Hastanın ihtiyaç duyduğunda sağlık personeline kolayca ulaşabilmesinin sağlanmasıdır.

 • Kanıtlar: 

  Tüm hasta odalarında hemşire çağrı sistemi olmalı

  Çalışır durumda olmalı

  Hastalar çağrı sisteminin amacı ve kullanımı konusunda

  bilgilendirilmeli

 • Öneri: Hemşirenin çağrıya cevap verme süresi takip edilebilir.


04 hastalar n kulland t m banyo ve tuvaletlerde hem ire a r sistemi bulunmal d r

04 Hastaların kullandığı tüm banyo ve tuvaletlerde hemşire çağrı sistemi bulunmalıdır.

 • Amaç: Acil durumlarda hastanın görevli personele ulaşabilmesinin sağlanmasıdır.

 • Kanıtlar: 

  Tüm hasta odalarında hemşire çağrı sistemi olmalı

  Çalışır durumda olmalı

  Hastalar çağrı sisteminin amacı ve kullanımı konusunda

  bilgilendirilmeli

 • Öneri: Hemşirenin çağrıya cevap verme süresi takip edilebilir.


05 hasta odalar n n temizli i g nde en az iki kez yap lmal d r

05 Hasta odalarının temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır.

 • Değerlendirilecek hususlar:

  Klinikte yer alan tüm tuvalet ve banyoların temizlikleri

  düzenli olarak kontrol edilmeli ve temizliklerinin

  yapıldığına dair kontrol çizelgeleri olmalıdır.

 • Doküman:

  ………………..Kliniği Temizlik Planı ve Takip Formu

 • Kanıtlar: 

  Hastanenin temizlikle ilgili sorumlu ekibi

  tarafından kliniklerde yapılan kontrol ve

  denetimlere ait kayıtlar tutulmalı

  Her tuvalet ve banyonun temizlik kontrol

  çizelgesi bulunmalı

  Temizlik personelinin bölümün temizlik

  kuralları ile ilgili bilgi sahibi olması


Kl n kler2

KLİNİKLER

 • 00 02 08 02 00 Hasta odalarında refakatçilerin dinlenebilmelerine yönelik düzenleme bulunmalıdır. 10

 • 00 02 08 02 01 Hasta odalarında refakatçilerin dinlenebilmeleri için pozisyon verilebilen koltuk/kanepe/yatak bulunmalıdır.

 • 00 02 08 02 02 Çocuk servislerinde bu düzenlemeler yetişkinlere uygun nitelikte olmalıdır.


Kl n kler

01 Hasta odalarında refakatçilerin dinlenebilmeleri için pozisyon verilebilen koltuk/kanepe/yatak bulunmalıdır.

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Fonksiyonel ve yatak sayısı ile paralel olmalı


02 ocuk servislerinde bu d zenlemeler yeti kinlere uygun nitelikte olmal d r

02 Çocuk servislerinde bu düzenlemeler yetişkinlere uygun nitelikte olmalıdır.

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Fonksiyonel ve yatak sayısı ile paralel olmalı

  Yetişkinlere uygun nitelikte olmalı


Kl n kler3

KLİNİKLER

 • 00 02 08 03 00 H Ameliyat öncesi yapılması gereken hazırlıkların kontrolüne ilişkin düzenleme bulunmalıdır. 10

 • 00 02 08 03 01 H Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin "Klinikten Ayrılmadan Önce" bölümü kontrol edilmelidir.


01 h g venli cerrahi kontrol listesinin klinikten ayr lmadan nce b l m kontrol edilmelidir

01 H Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin "Klinikten Ayrılmadan Önce" bölümü kontrol edilmelidir.

 • Doküman:

  Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi TR

 • Kanıtlar:

  Ameliyat olmuş hasta dosyalarında ilgili bölüm

  sorumluları tarafından doldurulmuş olması

  Personelin liste hakkındaki bilgi düzeyi

  Mümkünse bölümlerde liste sorumlularının

  belirlenmesi


01 h g venli cerrahi kontrol listesinin klinikten ayr lmadan nce b l m kontrol edilmelidir1

01 H Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin "Klinikten Ayrılmadan Önce" bölümü kontrol edilmelidir.


Kl n kler4

KLİNİKLER

 • 00 01 01 09 00 İlaç ve kit muhafaza edilen buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmalıdır. 1000 01 01 09 01 Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmalıdır.


01 buzdolaplar n n i inde bulunan malzemelere g re s cakl k takibi yap lmal d r

01 Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmalıdır.

 • Doküman:

  Buzdolabı sıcaklık takip formu

 • Kanıtlar:

  Formun eksiksiz ve günlük olarak takip edilmesi

  Değerlerde sapma olduğunda yapılacak işlemlerin

  belirlenmesi

  Dolap içinde bulunan malzemelerin saklama koşulları

  ile ilgili personellerin bilgi düzeyi


Kl n kler

 • BUZDOLABI KABUL DEĞERİ: 2 / 8  ˚C

 • DERİN DONDURUCU KABUL DEĞERİ: -20 / - 40˚C

 • ANTİBİYOTİK DİSKLERİ KABUL DEĞERİ: 4 - 8  ˚C

 • STOKTAKİ DİSKLERİN KABUL DEĞERİ : -20 ˚C

 • ETÜV KABUL DEĞERİ:37˚C(+2,-2

 • AY SONU KONTROL EDEN AD-SOYAD-İMZA:


Kl n kler5

KLİNİKLER

 • 00 01 01 10 00 Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. 15

 • 00 01 01 10 01 HBTC’nin kullanıldığı bölümlerde sorumlular belirlenmelidir.

 • 00 01 01 10 02 HBTC’nin envanteri tutulmalıdır.

 • 00 01 01 10 03 HBTC’nin bakımı ve temizliği yapılmalıdır.

 • 00 01 01 10 04 HBTC için kalibrasyon ve kalite kontrol testleri çalışılmalı ve kayıt altına alınmalı,

 • 00 01 01 10 04 o Kalite kontrol sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 • 00 01 01 10 05 HBTC’yi kullanacak çalışanlara;

 • 00 01 01 10 05 o Çalışılacak testlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar,

 • 00 01 01 10 05 o Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi,

 • 00 01 01 10 05 o Cihazın temizliği ve bakımı hakkında eğitim verilmelidir.

 • 00 01 01 10 06 HBTC'de çalışılmış olan tüm test sonuçları, hasta dosyasına kayıt edilmelidir.


01 hbtc nin kullan ld b l mlerde sorumlular belirlenmelidir 02 hbtc nin envanteri tutulmal d r

01 HBTC’nin kullanıldığı bölümlerde sorumlular belirlenmelidir. 02 HBTC’nin envanteri tutulmalıdır.

 • Döküman:

  HBTC Envanter Listesi

 • Değerlendirilecek hususlar:

  HBTC sorumlularının görevlendirme ve tebligat

  yazıları

  Envanter listesi ile cihazların uyumu(listenin güncel olması)


03 hbtc nin bak m ve temizli i yap lmal d r

03 HBTC’nin bakımı ve temizliği yapılmalıdır.

 • Doküman:

  Tıbbi Cihaz Bakım ve Kontrol Formu

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  HBTC nin bakım ve temizliğine yönelik personellerin bilgi düzeyi


Kl n kler

04 HBTC için kalibrasyon ve kalite kontrol testleri çalışılmalı ve kayıt altına alınmalı, 04 o Kalite kontrol sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 • Değerlendirilecek hususlar:

  Kalibrasyon ve kalite kontrol testlerinin hastaların

  biyokimya test sonuçları ile karşılaştırılarak düzenli

  olarak Yapılması

  Normal aralığından Sapma halinde DÖF açılması

 • Doküman:

  Glukometre Cihazı İç Kalite Kontrol İzlem Formu(Aylık-Tıbbi Cihaz Sorumlusu)

  Glukometre Cihazı Kalibrasyon ve Kontrol İzlem Formu(Haftalık-Bölüm HBTC Sorumlusu)


05 hbtc yi kullanacak al anlara e itim verilmesi

05 HBTC’yi kullanacak çalışanlara eğitim verilmesi

 • Çalışılacak testlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar,

 • Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi

 • Cihazın temizliği ve bakımı hakkında eğitim verilmelidir Cihazın temizliği ve bakımı hakkında eğitim verilmelidir


06 hbtc de al lm olan t m test sonu lar hasta dosyas na kay t edilmelidir

06 HBTC'de çalışılmış olan tüm test sonuçları, hasta dosyasına kayıt edilmelidir.

 • Doküman :

  Kan Şekeri Takip Formu

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Tedavi Planında istenen tüm takiplerin hasta

  dosyasında bulunması


Kl n kler6

KLİNİKLER

 • 00 01 01 21 00 H Hasta kimliğinin doğrulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 20

 • 00 01 01 21 01 H Yatışı yapılan her hastada beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır.

 • 00 01 01 21 01 H o Alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalı,

 • 00 01 01 21 01 H o Hasta kimlik tanımlayıcı barkotlu olmalı,

 • 00 01 01 21 01 H o Kimlik tanımlayıcıda; protokol numarası, hasta adı–soyadı, doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri yer almalı,

 • 00 01 01 21 02 H Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır.

 • 00 01 01 21 05 H Sağlık çalışanları, hasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması konusunda eğitilmelidir.


Kl n kler

01 H Yatışı yapılan her hastada beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır.

o Alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalı,

o Hasta kimlik tanımlayıcı barkotlu olmalı,

o Kimlik tanımlayıcıda; protokol numarası, hasta adı–soyadı, doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri yer almalı,


Kimlik tan mlay c n n kullan m

Kimlik Tanımlayıcının Kullanımı;

 • Amaç:Doğru hastanın doğru hizmeti aldığından emin olmak

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Kimlik tanımlayıcının yatışı yapılan tüm hastalarda

  Kullanılması

  Kimlik tanımlayıcının kullanım amacı konusunda

  hastanın bilgi düzeyi

  Kimlik Doğrulama konusunda personellerin bilgi düzeyi

  Kimlik tanımlayıcı üzerindeki barkodun standarta

  uyumu


Kl n kler

05 H Sağlık çalışanları, hasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması konusunda eğitilmelidir.

Döküman:

Eğitim Katılım Formu


Kl n kler7

KLİNİKLER

 • 00 01 01 23 00 H Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimine ilişkin düzenleme bulunmalıdır. 15

 • 00 01 01 23 01 H Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından teslim alınmalıdır.

 • 00 01 01 23 02 H Teslim alınan ilaçların miat kontrolü yapılmalı,

 • 00 01 01 23 02 H o Miadı geçmiş ilaçlar imha edilmelidir.

 • 00 01 01 23 03 H Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hekimi tarafından kontrol edilmelidir.

 • 00 01 01 23 04 H Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından uygulanmalıdır.


01 h hastan n beraberinde getirdi i ila lar hem ire taraf ndan teslim al nmal d r

01 H Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından teslim alınmalıdır.

 • Doküman:

  Hasta İlacı Kullanım ve Teslim Tutanağı

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Hastadan alınan bir ilacın kullanımı halinde formun

  hasta dosyasında yer alması


Hastanin beraber nde get rd la larin y net m

HASTANIN BERABERİNDE GETİRDİĞİ İLAÇLARIN YÖNETİMİ

 • Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından teslim alınmalıdır.

 • Teslim alınan ilaçların miat kontrolü yapılmalı,

 • Miadı geçmiş ilaçlar imha edilmelidir.

 • Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hekimi tarafından kontrol edilmelidir.(Tedavi planına dahil edilmeli)

 • Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından uygulanmalıdır.(Hastanın yanında ilaç olmamalı)

NASIL OLMALI?


Kl n kler8

KLİNİKLER

 • 00 01 01 24 00 H İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15

 • 00 01 01 24 01 H İlaçlar, kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanmalı,

 • 00 01 01 24 01 H o Kaplarda hastaların kimlik tanımlayıcı bilgileri bulunmalıdır.

 • 00 01 01 24 02 H Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, kaşelenmeli ve imzalanmalı,

 • 00 01 01 24 02 H o Tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını ve dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini içermelidir.

 • 00 01 01 24 03 H Hemşire hekimin tedavi planını hemşire gözlem formuna kaydetmelidir.

 • 00 01 01 24 04 H Tedavi sürecindeki ilaçlar hastaya hemşire tarafından uygulanmalı,

 • 00 01 01 24 04 H o Stajyerlerin ilaç uygulamaları da hemşire gözetiminde olmalıdır.


01 h la lar kapal kaplarda ve ki iye zel olarak haz rlanmal

01 H İlaçlar, kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanmalı,

 • Amaç:

  Hasta Güvenliği

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  İlaç dağıtımının kapalı kaplarda

  yapılması

  İlaç kaplarının barkodlu

  olması(barkodstandarta uygun

  olmalıdır.)


02 h tedavi plan hekim taraf ndan yaz lmal ka elenmeli ve imzalanmal

02 H Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, kaşelenmeli ve imzalanmalı,

 • Doküman:

  Tedavi planı-Hasta Tabelası

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Tedavi planı günlük olarak

  yazılmalı

  İlacın tam adını,uygulama

  zamanını ve dozunu,uygulama

  şeklini ve veriliş süresini

  içermelidir.

  Hemşire Gözlem ve Eczane istemlerinde

  aynı kurallara uyulmalı

  İmza ve kaşe olmalıdır.

  KISALTMA ASLA kullanılmamalı


03 h hem ire hekimin tedavi plan n hem ire g zlem formuna kaydetmelidir

03 H Hemşire hekimin tedavi planını hemşire gözlem formuna kaydetmelidir.

 • Doküman:

  Hemşire Gözlem Formu

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Tüm hasta dosyalarında bulunması

  İlacın tam adını,uygulama zamanını ve

  dozunu,uygulama şeklini ve veriliş süresini

  içermelidir


04 h tedavi s recindeki ila lar hastaya hem ire taraf ndan uygulanmal

04 H Tedavi sürecindeki ilaçlar hastaya hemşire tarafından uygulanmalı

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Stajyerlerin ilaç

  uygulamaları da hemşire

  gözetiminde olmalıdır.


Kl n kler9

KLİNİKLER

 • 00 01 01 25 00 H İlaçların karışmasını engellemeye yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15

 • 00 01 01 25 01 H İlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır.

 • 00 01 01 25 02 H Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların listeleri hazırlanmalı,

 • 00 01 01 25 02 H o Listeler kullanım alanında bulunmalıdır.

 • 00 01 01 25 03 H Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleşimi ayrı raflarda yapılmalıdır.


01 h la isimleri k salt larak yaz lmamal d r

01 H İlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır.

 • Amaç:

  Hasta Güvenliğini sağlamak

 • Dökümanlar.

  İlaç uygulamalarında Kullanılmaması Gereken Kısaltmalar Listesi

  Yazılışı-okunuşu-ambalajı Benzer İlaç Listesi

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  İlaç listelerinin kullanım alanlarında bulunması

  Yazılışı-okunuşu-ambalajı benzer ilaçların dolaplardaki yerleşimi ayrı raflarda

  olmalıdır.


Kl n kler10

KLİNİKLER

 • 00 01 01 26 00 H Pediatrik dozda kullanılacak ilaçlara yönelik tedbirler alınmalıdır. 15

 • 00 01 01 26 01 H Pediatrik dozdaki ilaçların listeleri ilgili bölümlerde bulunmalıdır.

 • 00 01 01 26 02 H Pediatrik dozdaki ilaçların dolaplardaki yerleşimi diğer ilaçlardan ayrı raflarda yapılmalıdır.

 • 00 01 01 26 03 H Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların kilograma göre dozları listelenmeli,

 • 00 01 01 26 03 H o Listeler ilgili bölümlerde bulunmalıdır.


01 h pediatrik dozdaki ila lar n listeleri ilgili b l mlerde bulunmal d r

01 H Pediatrik dozdaki ilaçların listeleri ilgili bölümlerde bulunmalıdır.

 • Dökümanlar:

  Pediatrik dozdaki ilaçlar Listesi

  Acil Pediatrik İlaçların Kilograma Göre Dozları Listesi

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Listelerin kullanım alanlarında bulundurulması

  Pediatrik dozdaki ilaçların yerleşiminin diğer ilaçlardan

  ayrı raflarda yapılması


Kl n kler11

KLİNİKLER

 • 00 01 01 27 00 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. 10

 • 00 01 01 27 01 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli alanlarda bulundurulmalıdır.

 • 00 01 01 27 02 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların devir teslimi yapılmalıdır. Devir teslim kayıtlarında;

 • 00 01 01 27 02 o İlacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığı,

 • 00 01 01 27 02 o İlacın kullanıldığı tarih,

 • 00 01 01 27 02 o İlacı kimin uyguladığı,

 • 00 01 01 27 02 o Kime kaç adet ilaç teslim edildiği,

 • 00 01 01 27 03 Teslim alan ve teslim edenlerin imzaları kayıt edilmelidir


Ye il ve k rm z re eteye tabi ila lara y nelik d zenleme

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara yönelik düzenleme

01 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli alanlarda bulundurulmalıdır.

02 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların devir teslimi yapılmalıdır.

Döküman:

Yeşil-Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçların Günlük Takip Formu

Devir teslim kayıtlarında;

 • İlacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığı,

 • İlacın kullanıldığı tarih,

 • İlacı kimin uyguladığı,

 • Kime kaç adet ilaç teslim edildiği,

  Değerlendirilecek Hususlar:

  Devir teslimlerin Günlük- düzenli yapılması

  Kayıtlarda Teslim alan-Teslim Eden

  İmzalarının bulunması


Kl n kler12

KLİNİKLER

 • 00 01 01 28 00 Advers Etki Bildirimi ile ilgili düzenleme yapılmalıdır. 15

 • 00 01 01 28 01 Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler farmakovijilans sorumlusuna bildirilmelidir.


01 ciddi ve beklenmeyen advers etkiler farmakovijilans sorumlusuna bildirilmelidir

01 Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler farmakovijilans sorumlusuna bildirilmelidir.

 • Doküman:

  Advers Etki Bildirim Formu

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Advers Etki Bildirim Formu Bölümlerde Bulunmalıdır.

  Advers etkinin tanımı personeller tarafından

  yapılabilmelidir.

  Advers etki bildirimlerinin Farmokovijilans sorumlusuna yapılması konusundaki bilgi düzeyi


Kl n kler13

KLİNİKLER

 • 00 01 01 31 00 H Sözel istem uygulamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15

 • 00 01 01 31 01 H Sözel istem uygulama sürecinde;

 • 00 01 01 31 01 H o İstem, istemi alan kişi tarafından yazılmalı,

 • 00 01 01 31 01 H o Yazılan kişi tarafından yazılı istem geri okunmalı,

 • 00 01 01 31 01 H ▪Gerektiğinde verilen ilacın adı kodlama yöntemi ile tekrar edilmeli,

 • 00 01 01 31 01 H o İstemi veren kişi tarafından istemin doğruluğu sözel olarak onaylanmalıdır.

 • 00 01 01 31 02 H Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılmalıdır.

 • 00 01 01 31 03 H Sözel istem uygulaması hakkında hemşire ve hekimlere eğitim verilmelidir.


S zel istem uygulamas na y nelik d zenleme

Sözel istem uygulamasına yönelik düzenleme

01 H Sözel istem uygulama sürecinde;

02 H Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılmalıdır.

 • İstem, istemi alan kişi tarafından yazılmalı,

 • Yazılan kişi tarafından yazılı istem geri okunmalı,

 • Gerektiğinde verilen ilacın adı kodlama yöntemi ile tekrar edilmeli,

 • İstemi veren kişi tarafından istemin doğruluğu sözel olarak onaylanmalıdır.

NASIL OLMALI?


01 h s zel istem uygulama s recinde

01 H Sözel istem uygulama sürecinde;

 • Doküman:

  Sözel Order Kayıt Formu

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Sözel order kayıt formunun oluşturulması

  Sözel order alma süreci konususnda personellerin bilgi

  düzeyi

  Sözel order kayıt formunun varlığı ve uygulanabilirliği


03 h s zel istem uygulamas hakk nda hem ire ve hekimlere e itim verilmelidir

03 H Sözel istem uygulaması hakkında hemşire ve hekimlere eğitim verilmelidir.

 • Doküman :

  Eğitim Katılım Formu


Kl n kler14

KLİNİKLER

 • 00 01 01 33 00 Kan ve/veya kan ürünleri için istem formu doldurulmalıdır. 10

 • 00 01 01 33 01 Kan ve/veya kan ürünleri istem formunda;

 • 00 01 01 33 01 o Hastanın;

 • 00 01 01 33 01 ▪Adı ve soyadı,

 • 00 01 01 33 01 ▪Protokol numarası,

 • 00 01 01 33 01 ▪Tedavi gördüğü bölüm,

 • 00 01 01 33 01 ▪Tanısı,

 • 00 01 01 33 01 ▪Kan grubu,

 • 00 01 01 33 01 ▪Transfüzyon endikasyonu,

 • 00 01 01 33 01 o Hastaya daha önce transfüzyon yapılıp yapılmadığı,

 • 00 01 01 33 01 o Hasta kadın ise daha önce doğum yapıp yapmadığı,

 • 00 01 01 33 01 o Kan ve/veya kan ürününün istem gerekçesi,

 • 00 01 01 33 01 o Hazırlanacak kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı,

 • 00 01 01 33 01 o Planlanan veriliş süresi,

 • 00 01 01 33 01 o Hekim kaşesi ve imzası yer almalıdır.


01 kan ve veya kan r nleri istem formunda

01 Kan ve/veya kan ürünleri istem formunda;

 • Hastanın;

 • Adı ve soyadı,

 • Protokol numarası,

 • Tedavi gördüğü bölüm,

 • Tanısı,

 • Kan grubu,

 • Transfüzyon endikasyonu,

 • Hastaya daha önce transfüzyon yapılıp yapılmadığı,

 • Hasta kadın ise daha önce doğum yapıp yapmadığı,

 • Kan ve/veya kan ürününün istem gerekçesi,

 • Hazırlanacak kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı,

 • Planlanan veriliş süresi,

 • Hekim kaşesi ve imzası yer almalıdır.


Kl n kler

 • Doküman:

  Kan ve Kan Ürünleri İstem Formu

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  İstem Formunun belirlenen parametrelere uygun olması

  Personelin kan istemi konusunda bilgi düzeyi


Kl n kler15

KLİNİKLER

 • 00 01 01 34 00 H Transfüzyon sürecinin güvenliğini sağlamaya yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15

 • 00 01 01 34 01 H Transfüzyon öncesi, çapraz karşılaştırma test sonucu ile hasta bilgileri iki sağlık çalışanı tarafından doğrulanmalıdır.

 • 00 01 01 34 02 H Transfüzyondan hemen önce, iki sağlık çalışanı tarafından;

 • 00 01 01 34 02 H o Hastanın kimliği,

 • 00 01 01 34 02 H o Kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı,

 • 00 01 01 34 02 H o Ürünün planlanan veriliş süresi doğrulanmalıdır.

 • 00 01 01 34 03 H Transfüzyonun ilk 15 dakikası sağlık çalışanı tarafından gözlenmelidir.

 • 00 01 01 34 04 H Transfüzyon boyunca her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları izlenmelidir.


Transf zyon s recinin g venli ini sa lamaya y nelik d zenleme

Transfüzyon sürecinin güvenliğini sağlamaya yönelik düzenleme

 • 01 H Transfüzyon öncesi, çapraz karşılaştırma test sonucu ile hasta bilgileri iki sağlık çalışanı tarafından doğrulanmalıdır.

 • 02 H Transfüzyondan hemen önce, iki sağlık çalışanı tarafından;

  Hastanın kimliği,

  Kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı,

  Ürünün planlanan veriliş süresi doğrulanmalıdır.

 • 03 H Transfüzyonun ilk 15 dakikası sağlık çalışanı tarafından gözlenmelidir.

 • 04 H Transfüzyon boyunca her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları izlenmelidir.


Transf zyon s recinin g venli ini sa lamaya y nelik d zenleme1

Transfüzyon sürecinin güvenliğini sağlamaya yönelik düzenleme

 • Doküman:

  Kan ve kan ürünleri İzlem Formu

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Doğrulama ve İzlemin belirtilen hususlara uygun

  yapılası ve kayıtların hasta dosyasında bulunması

  Doğrulama ve izlem konusunda personellerin bilgi

  düzeyi


Kl n kler16

KLİNİKLER

 • 0 01 01 36 00 Hastanın güvenli transferi sağlanmalıdır. 15


Hastan n g venli transferi sa lanmal d r

Hastanın güvenli transferi sağlanmalıdır.

 • Doküman:

  Hasta Transfer Formu

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Güvenli transfer

  Konusunda

  personellerin bilgi

  düzeyi


Kl n kler17

KLİNİKLER

 • 00 01 01 38 00 H Yatan hastaların düşmelerinin önlenmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır.20

 • 20 00 01 01 38 01 H Yatan hasta, bölüme kabulünde düşme riski yönünden değerlendirilmeli,

 • 00 01 01 38 01 H o Değerlendirme, hastane tarafından belirlenen bir ölçekle yapılmalı,  

 • 00 01 01 38 01 H o Hastanın klinik durumuna göre düşme riski değerlendirmesi tekrarlanmalıdır.

 •   00 01 01 38 02 H Düşme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine yönelik önlemler alınmalıdır.

 • 00 01 01 38 02 H o Düşme riski olan hastalar dört yapraklı yonca figürü ile tanımlanmalı ve bu tanımlayıcı hastanın odasının giriş kapısında bulunmalıdır

 •   00 01 01 38 03 H Yatan hastalarda düşme olayı gerçekleştiğinde kalite yönetim birimine bildirim yapılmalı,

 •   00 01 01 38 03 H o Olay ile ilgili gerekli düzeltici önleyici çalışmalar başlatılmalıdır.  


01 h yatan hasta b l me kabul nde d me riski y n nden de erlendirilmeli

01 H Yatan hasta, bölüme kabulünde düşme riski yönünden değerlendirilmeli,

 • Doküman:

  İtaki Düşme Riski Ölçeği Formu

  Harizmi Düşme Riski Ölçeği Formu

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Ölçeklerin yatışı yapılan her hasta dosyasında

  bulunması

  Personelleri hasta düşmeleri ve düşme riskleri ,düşmeye

  yönelik alınacak önlemler ve düşme durumunda

  yapılacaklar konusunda bilgi düzeyi


Kl n kler

HARİZMİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ

İTAKİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ BİLGİLENDİRME TABLOSU


Kl n kler

HARİZMİ DÜŞME OLAYLARINI ÖNLEME VE İZLEME FORMU


02 h d me riski olan hastalar i in hastan n risk d zeyine y nelik nlemler al nmal d r

02 H Düşme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine yönelik önlemler alınmalıdır.

 • Düşme riski olan hastalar dört yapraklı yonca figürü ile tanımlanmalı ve bu tanımlayıcı hastanın odasının giriş kapısında bulunmalı


03 h yatan hastalarda d me olay ger ekle ti inde kalite y netim birimine bildirim yap lmal

03 H Yatan hastalarda düşme olayı gerçekleştiğinde kalite yönetim birimine bildirim yapılmalı,

 • Olay ile ilgili gerekli düzeltici önleyici çalışmalar başlatılmalıdır.  

 • Doküman:

 • Hasta Düşme Bildirim Formu

 • Düzeltici-önleyici Faaliyet Formu

 • Düşme Sonrası Hekim Değerlendirme Formu

 • Değerlendirilecek Hususlar:

 • Düşme durumunda yapılacaklar konusunda personellerin bilgi düzeyi

 • İş akışının belirlenen kriterlere uygunluğu

 • NASIL OLMALI?


Kl n kler18

KLİNİKLER

 • 00 01 01 39 00   Yatan hastalarda hareket kısıtlamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 10

 • 00 01 01 39 01   Hareket kısıtlama kararı hekim tarafından verilmeli,

 • 00 01 01 39 01   o Hareket kısıtlama kararı tedavi planında yer almalı,  

 • 00 01 01 39 01   o Tedavi planında;  

 • 00 01 01 39 01   ▪Uygulamanın başladığı tarih ve saat,  

 • 00 01 01 39 01   ▪Uygulamanın hangi aralıklarla kontrol edileceği,

 •   00 01 01 39 01   ▪Uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilmelidir.  

 • 00 01 01 39 02   Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir gözden geçirilmelidir.


01 hareket k s tlama karar hekim taraf ndan verilmeli

01   Hareket kısıtlama kararı hekim tarafından verilmeli,

 • Hareket kısıtlama kararı tedavi planında yer almalı,  

 • Tedavi planında;  

  Uygulamanın başladığı tarih ve saat,  

  Uygulamanın hangi aralıklarla kontrol edileceği,

  Uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilmelidir.  


02 k s tl l n devam ile ilgili karar en ge 24 saatte bir g zden ge irilmelidir

02   Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir gözden geçirilmelidir.


Yatan hastalarda hareket k s tlamas na y nelik d zenleme

Yatan hastalarda hareket kısıtlamasına yönelik düzenleme

 • Doküman:

  Kısıtlanmış Hasta Takip Formu

  Hasta tabelası

 • Değerlendirilecek hususlar:

  Kısıtlamanın belirlenen kriterlere uyumluluğu

  Personelin konu hakkındaki bilgi düzeyi


Kl n kler19

KLİNİKLER

 • 00 01 01 41 00   Yatan hastalara, tedavi sürecinde eğitim verilmelidir.10

 • 00 01 01 41 01   Bu eğitim;

 • 00 01 01 41 01   o Kullanacağı ilaçlar, tıbbi cihazlar, beslenmeleri, egzersizleri, kontrol zamanı ve bakıma ilişkin dikkat edilecek hususlar,  

 • 00 01 01 41 01   o El hijyeni,  

 • 00 01 01 41 01   o Sigara kullanan hastalara sigarayı bırakma tavsiye eğitimi konularını kapsamalıdır.

 •   00 01 01 41 02   Hastalara verilen eğitimlere ilişkin kayıtlar hasta dosyasında bulunmalıdır.


01 bu e itim

01   Bu eğitim;

 • Kullanacağı ilaçlar, tıbbi cihazlar, beslenmeleri, egzersizleri, kontrol zamanı ve bakıma ilişkin dikkat edilecek hususlar,  

 • El hijyeni,  

 • Sigara kullanan hastalara sigarayı bırakma tavsiye eğitimi konularını kapsamalıdır

SİGARANIN ZARARLARI VE BIRAKMA YÖNTEMLERİ

EL HİJYENİ


02 hastalara verilen e itimlere ili kin kay tlar hasta dosyas nda bulunmal d r

02   Hastalara verilen eğitimlere ilişkin kayıtlar hasta dosyasında bulunmalıdır.  

 • Doküman:

  Yatan Hasta Eğitim Formu

 • Değerlendirilecek hususlar:

  Eğitimlerin yatan her hastaya verilmesi ve kayıtların hasta dosyasında bulunması

  Eğitimlerin geri bildirimi(etkinlik-etkililik)

  Personellerin eğitim konularına yönelik bilgi düzeyi


Kl n kler20

KLİNİKLER

 • 00 01 01 45 00 Ç Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. 15

 • 15 00 01 01 45 01 Ç Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir.  

 • 00 01 01 45 02 Ç Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır.  

 • 00 01 01 45 03 Ç Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.  


01 b l m baz nda kullan lmas gereken ki isel koruyucu ekipman belirlenmelidir

01 Ç Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir.  

 • Doküman:

  Bölüm Bazlı Kişisel Koruyucu Ekipman Listesi

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Listelerin Bölümlerde bulunması


02 ki isel koruyucu ekipman al ma alanlar nda ula labilir olmal d r

02 Ç Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır.

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Kullanım alanlarında yeterli sayıda bulundurulması

  Personellerin KKE konusunda bilgi düzeyi


Kl n kler

03 Ç Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.  

 • Doküman :

  Eğitim Katılım Formu


Kl n kler21

KLİNİKLER

 • 00 01 01 51 00   Acil müdahale seti bulunmalıdır. 15

 • 00 01 01 51 01   Sağlık hizmeti sunum alanlarında acil müdahale seti bulunmalıdır.  

 • 00 01 01 51 02   Bölümler acil müdahale setinde bulunması gereken ilaç, malzeme ve cihazları belirlemelidir.  

 • 00 01 01 51 03   İlaç ve malzemelerin minimum ve maksimum stok seviyeleri belirlenmelidir.

 •   00 01 01 51 04   Minimum ve maksimum stok seviyeleri takip edilmelidir.  

 • 00 01 01 51 05   İlaç ve malzemelerin miat takibi yapılmalıdır.  


Kl n kler

01   Sağlık hizmeti sunum alanlarında acil müdahale seti bulunmalıdır.

Değerlendirilecek Hususlar:

Acil Müdahale Çantası

Acil Müdahale Arabası olmalıdır.

02   Bölümler acil müdahale setinde bulunması gereken ilaç, malzeme ve cihazları belirlemelidir.

Doküman:

Bölüme tanımlı bir liste veya talimat bulunmalıdır.


Kl n kler

04   Minimum ve maksimum stok seviyeleri takip edilmelidir.   05   İlaç ve malzemelerin miat takibi yapılmalıdır.

 • Doküman:

  CPR Malzeme ve

  ilaçları kontrol

  Formu 

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Günlük takiplerin Düzenli

  Yapılması

  Liste ile uyumluluk


Kl n kler22

KLİNİKLER

 • 00 01 01 52 00 H Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15

 • 00 01 01 52 02 H Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmalıdır.

 •   01 01 01 52 03 H Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalı,  

 • 01 01 01 52 03 H o Plan dahilinde cihazların bakım, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır.

 •   00 01 01 52 04 H Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır. Etikette;  

 • 00 01 01 52 04 H o Kalibrasyonu yapan firmanın adı,  

 • 00 01 01 52 04 H o Kalibrasyon tarihi,

 •   00 01 01 52 04 H o Geçerlilik süresi,  

 • 00 01 01 52 04 H o Sertifika numarası bulunmalıdır.  


01 h t bbi cihazlar n b l m baz nda envanteri bulunmal d r

01 H Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmalıdır.

 • Döküman :

  Tıbbi Cihaz

  Envanter Formu

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Envanterlerin bölüm bazlı hazırlanması

  Envanterin güncelliği


02 h t bbi cihazlar n bak m ayar ve kalibrasyonlar na y nelik plan bulunmal

02 H Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalı,

 • Doküman:

  Tıbbi cihaz Bakım-Onarım-Ölçme-Ayar-Kalibrasyon Planı

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Plan dahilinde cihazların bakım, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır.


03 h kalibrasyonu yap lan cihazlar n kalibrasyon etiketi bulunmal d r

03 H Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır

Etikette;  

 • Kalibrasyonu yapan firmanın adı,  

 •  Kalibrasyon tarihi,

 •  Geçerlilik süresi,  

 • Sertifika numarası bulunmalıdır.

  Değerlendirilecek Hususlar:

  Etiketin standarta uygunluğu

  Kullanım alanlarındaki tüm cihazların uygun tarihli etiketlerinin olması

FİRMA ADI:

KALİBRASYON TARİHİ:

Geçerlilik süresi:

Sertifika no:


Kl n kler23

KLİNİKLER

 • 00 01 01 53 00   Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15

 • 00 01 01 53 01   Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır.  

 • 00 01 01 53 02   Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir.

 •   00 01 01 53 03   Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir.

 •   00 01 01 53 04   Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir.

 •   00 01 01 53 04   o Kontrol aralıkları,  

 • 00 01 01 53 04   o Kontrol sorumluları belirlenmelidir.  


Kl n kler

01   Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır.04   Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir.

 • Doküman:

  ………..Temizlik planı ve takip formu

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Bölüm bazlı hazırlanmalı

  Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir.

  Kontrol aralıkları,  

  Kontrol sorumluları belirlenmelidir.  

TÜM MALZEMELER KURU SAKLANMALI. 1/50 Ç.SUYU (1LT SU+20ml Ç.SUYU) 1/10 Ç.SUYU (100ml ÇSUYU +1LT SU )İLE HAZIRLANIR.

HASTA KANI VEYA ÇIKARTISI İLE KİRLENEN HER MALZEME VEYA ALAN TEMİZLENDİKTEN SONRA %10’luk Ç.SUYU İLE DEZENFEKTE EDİLİR.

PASPAS PÜSKÜLÜ VE KOVASI TEMİZ VE KURU BIRAKILMALI.

DEZENFEKSİYON KİRLİ ALANA VE MALZEMEYE YAPILMAZ.ÖNCE TEMİZLİK SONRA DEZENFEKSİYON YAPILIR.

TEMİZLİĞE BAŞLAMADAN ÖNCE TEMİZLİK ARABASI,TEMİZLİK KOVALARI VE TOZ BEZLERİ USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLANIR.


Kl n kler

02   Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir. 03   Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir.

 • Doküman:

  Temizlik Talimatı

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Temizlik personellerinin bilgi düzeyi


Kl n kler24

KLİNİKLER

 • 00 01 01 55 00   Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15

 • 00 01 01 55 01   Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışarı doğru açılmalıdır.  

 • 00 01 01 55 02   Kişisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır.

 •   00 01 01 55 03   Kişisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalı,  

 • 00 01 01 55 03   o Sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır.  

 • 00 01 01 55 04   Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı,  

 • 00 01 01 55 04   o Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.  


01 ki isel temizlik alanlar n n kap lar d ar do ru a lmal d r

01   Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışarı doğru açılmalıdır.  

 • 02   Kişisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır.

 • Doküman:

 • WC Temizlik Çizelgesi

 • Değerlendirilecek Hususlar:

 • Tüm Kişisel temizlik alanlarında temizlik çizelgesi bulunmalıdır.

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Tüm kliniklerdeki kapılar dışarı açılmalıdır.

03   Kişisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalı

Sıvı sabun

Kağıt havlu

Poşetli çöp kutusu


04 s v sabun kaplar n n st ne ekleme yap lmamal

04   Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı,

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.


Kl n kler25

KLİNİKLER

 • 00 01 01 63 00 H Riskli girişimsel işlemler öncesinde hasta bilgilendirilmeli ve rızası alınmalıdır. 20

 • Döküman:

  Bilgilendirilmiş Hasta Onam Formları

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Riskli işlemler öncesi tüm hastalara imzalatılması

  Riskli işlem gören tüm hasta dosyasında onam formlarının bulunması


Kl n kler26

KLİNİKLER

 • 00 01 01 64 00   Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunmalıdır. 10

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Düzenlemenin bulunması

  Mahremiyet konusunda personellerin bilgisi ve uyumu


Kl n kler27

KLİNİKLER

 • 00 01 01 66 00   Hasta yatakları kullanıma hazır olmalıdır. 10

 • 00 01 01 66 01   Çarşaf, nevresim ve yastık kılıfları temiz ve ütülü olmalıdır.  

 • 00 01 01 66 02   Çarşaf, nevresim ve yastık kılıfı her gün ve gerektiğinde değiştirilmelidir.  


Kl n kler28

KLİNİKLER

 • 00 01 02 01 00   Hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır. 15

 • 00 01 02 01 01   Hastanın bölüme kabulünde hasta/hasta yakını;  

 • 00 01 02 01 01   o Kahvaltı ve yemek saatleri,  

 • 00 01 02 01 01   o Hasta ve yakınının uyması gereken kuralları,

 • 00 01 02 01 01   o Ziyaret saatleri ve kuralları,  

 • 00 01 02 01 01   o Telefon kullanımı,

 • 00 01 02 01 01   o Tuvalet-banyo kullanımı,

 • 00 01 02 01 01   o Hemşire çağrı sistemi kullanımı,

 • 00 01 02 01 01   o Hekimin günlük vizitleri konularında bilgilendirilmelidir.  

 • 00 01 02 01 02   Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/hasta yakınına kendini tanıtmalıdır.


01 hastan n b l me kabul nde hasta hasta yak n

01   Hastanın bölüme kabulünde hasta/hasta yakını;  

 • Kahvaltı ve yemek saatleri,  

 •  Hasta ve yakınının uyması gereken kuralları,

 •  Ziyaret saatleri ve kuralları,  

 •  Telefon kullanımı,

 •  Tuvalet-banyo kullanımı,

 •  Hemşire çağrı sistemi kullanımı,

 • Hekimin günlük vizitleri konularında bilgilendirilmelidir.  

 • Doküman:

  Yatan Hasta Eğitim Formu

 • Değerlendirilecek hususlar:

  Hastaların belirtilen konulardaki bilgi

  ,düzeyi

  Formun Hasta dosyasında bulundurulması

HASTA ORYANTASYON EL KİTABI


02 hastaya hizmet verecek olan b l m al anlar hasta hasta yak n na kendini tan tmal d r

02   Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/hasta yakınına kendini tanıtmalıdır.

 • Yaka kartının takılması

 • Hastanın işlem öncesi bilgilendirilmesi


Kl n kler29

KLİNİKLER

 • 00 01 02 02 00   Hastanın bölüme kabulünde genel durumu değerlendirilmelidir. 15

 • 00 01 02 02 01   Hastanın genel durumu fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden değerlendirilmelidir.  

 • Döküman:

  Hemşirelik Hizmetleri Ön Değerlendirme Formu

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Değerlendirmenin tüm hasta dosyalarında bulunması


Kl n kler30

KLİNİKLER

 • 00 01 02 03 00   Hasta gereksinimleri doğrultusunda hemşire bakım planı düzenlenmelidir. 15

 • 00 01 02 03 01   Hemşire bakım planı hekim tedavi planı ile koordineli olmalıdır.

 •   00 01 02 03 02   Hemşire bakım planına;

 •   00 01 02 03 02   o Hastanın bakım gereksinimleri,  

 • 00 01 02 03 02   o Bakım gereksinimlerine yönelik hedefler,  

 • 00 01 02 03 02   o Bakım gereksinimlerine yönelik uygulamalar,  

 • 00 01 02 03 02   o Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi kayıt edilmelidir.  


01 hem ire bak m plan hekim tedavi plan ile koordineli olmal d r

02   Hemşire bakım planına;

01   Hemşire bakım planı hekim tedavi planı ile koordineli olmalıdır.

 • Hastanın bakım gereksinimleri,  

 • Bakım gereksinimlerine yönelik hedefler,  

 • Bakım gereksinimlerine yönelik uygulamalar,  

 • Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi kayıt edilmelidir.

 • Değerlendirilecek Hususlar: 

 • Bakım Planında hemşirelik tanısı-hedefler-uygulama-değerlendirme aşamalarının yer alması

 • Doküman:

  Hemşire Bakım Planı

  Tedavi Planı

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Hemşirelik tanılarının tedavi planında belirtilen tanı ile uyumu


Kl n kler31

KLİNİKLER

 • 00 01 02 04 00   Hemşire nöbet teslimlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 10

 • 00 01 02 04 01   Nöbet teslimleri,

 •   00 01 02 04 01   o Nöbeti devreden ve devralan hemşireler arasında yapılmalı,

 •   00 01 02 04 01   o Önce deskte, sonra hasta başında yapılmalı,  

 • 00 01 02 04 01   o Hasta bakım sürecindeki bilgileri kapsamalıdır.  


01 n bet teslimleri

01   Nöbet teslimleri,

 • Nöbeti devreden ve devralan hemşireler arasında yapılmalı,

 •   Önce deskte, sonra hasta başında yapılmalı,  

 • Hasta bakım sürecindeki bilgileri kapsamalıdır.  

 • Doküman :

  Nöbet teslim Formu

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Nöbet teslimlerinin Belirtilen hususlara uygunluğu ve düzenli yapılması


Kl n kler32

KLİNİKLER

 • 00 01 02 05 00   Hasta/hasta yakınları hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında hekim tarafından bilgilendirilmelidir. 10


Kl n kler33

KLİNİKLER

 • 00 01 03 03 00 G İzolasyon önlemleriyle ilgili düzenleme yapılmalıdır. 15

 • 00 01 03 03 01 G Enfekte veya kolonize hastalara yönelik izolasyon önlemleri alınmalıdır.

 • 00 01 03 03 02 G İzolasyon odasının giriş kapısında uygulanan izolasyon yöntemini gösteren bir tanımlayıcı bulunmalıdır.  

 • 00 01 03 03 02 G o Solunum izolasyonunda sarı yaprak,  

 • 00 01 03 03 02 G o Damlacık izolasyonunda mavi çiçek,  

 • 00 01 03 03 02 G o Temas izolasyonunda kırmızı yıldız tanımlayıcıları kullanılmalıdır.  


01 g enfekte veya kolonize hastalara y nelik izolasyon nlemleri al nmal d r

02 G İzolasyon odasının giriş kapısında uygulanan izolasyon yöntemini gösteren bir tanımlayıcı bulunmalıdır.

01 G Enfekte veya kolonize hastalara yönelik izolasyon önlemleri alınmalıdır.

 • Doküman:

  İzolayon Uygulama Talimatı

  Değerlendirilecek Hususlar:

  Tanımlayıcı figürlerin bölümlerde bulunması

  Etkin Kullanımı

  İzolasyon önlemleri ile ilgili personelin bilgi düzeyi

 • Solunum izolasyonunda sarı yaprak,  

 • Damlacık izolasyonunda mavi çiçek,  

 • Temas izolasyonunda kırmızı yıldız tanımlayıcıları kullanılmalıdır.


Kl n kler34

KLİNİKLER

 • 00 01 03 06 00 G El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır. 15

 • 00 01 03 06 01 G Sağlık hizmeti sunulan alanlarda alkol bazlı el antiseptikleri bulunmalıdır.  

 • 00 01 03 06 02 G Her yatak başında alkol bazlı el antiseptik solüsyonları bulunmalıdır.  


01 g sa l k hizmeti sunulan alanlarda alkol bazl el antiseptikleri bulunmal d r

01 G Sağlık hizmeti sunulan alanlarda alkol bazlı el antiseptikleri bulunmalıdır.

02 G Her yatak başında alkol bazlı el antiseptik solüsyonları bulunmalıdır.

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Antiseptiklerin son kullanma tarihi

  Kullanımı konusunda personellerin ve hastaların bilgi düzeyi

  Çocuk ve psikiyatri kliniklerinde cep dezenfektanı kullanımı

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Her yatak başında veya iki yatak arasında 1 tane olmak üzere bulundurulması


Kl n kler35

KLİNİKLER

 • 00 01 08 04 00   Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15

 • 00 01 08 04 01   Her bölüm için atıklar belirlenmelidir.  

 • 00 01 08 04 02   Uygun atık kutuları kullanılmalıdır.


01 her b l m i in at klar belirlenmelidir

01   Her bölüm için atıklar belirlenmelidir.

02   Uygun atık kutuları kullanılmalıdır.

 • Doküman:

  Bölüm bazlı Atık Envanter

  Listesi

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Listenin bölümde çıkarılan atıklara göre hazırlanması

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Envanter listesinde

  belirtilen atıklara yönelik

  ayrıştırma yapılması


Kl n kler36

KLİNİKLER

 • 00 01 01 69 00   Laboratuvara gönderilecek örneklere yönelik düzenleme yapılmalıdır. 10

 • 00 01 01 69 01   Örnekler için bölüm bazında örnek toplama alanı belirlenmelidir.  

 • 00 01 01 69 01   o Örnekler düzenli bir şekilde muhafaza edilmelidir.  


01 rnekler i in b l m baz nda rnek toplama alan belirlenmelidir

01   Örnekler için bölüm bazında örnek toplama alanı belirlenmelidir.

 • Değerlendirilecek Hususlar:

  Örnekler düzenli bir şekilde muhafaza edilmelidir.  

  Personellerin numune toplama ve taşıma konusunda bilgi düzeyi


Te ekk rler

TEŞEKKÜRLER….


 • Login