Konferencia
Download
1 / 30

Konferencia Je ENERGETIKA SR konkurencieschopn Hotel Dev n Bratislava 25. a 26. febru ra 2002 JADROV ENERGETIKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Konferencia Je ENERGETIKA SR konkurencieschopná? Hotel Devín Bratislava 25 . a  26 . februára 2002 JADROVÁ ENERGETIKA Ing. Tibor Mikuš prezident. PREDNESIE Ing. Vladimír Grujbár generálny sekretár SJF. Ako prispieva jadrová energia k spotrebe primárnej energie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konferencia Je ENERGETIKA SR konkurencieschopn Hotel Dev n Bratislava 25. a 26. febru ra 2002 JADROV ENERGETIKA ' - bernadette


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

 • Konferencia

 • Je ENERGETIKA SR konkurencieschopná?

 • Hotel Devín Bratislava25. a 26. februára 2002

 • JADROVÁ ENERGETIKA

 • Ing. Tibor Mikuš

 • prezident


Slide2 l.jpg

 • PREDNESIE

 • Ing. Vladimír Grujbár

 • generálny sekretár SJF


Slide3 l.jpg

Ako prispieva jadrová energia k spotrebe primárnej energie

Štruktúra primárnych energetických zdrojov na Slovensku

Ostatné tuhé palivá

7%

Dovoz uhlia

14%

Plynné palivá

33%

Domáce hnedé uhlie

7%

Urán

Elektrina

z vody

4%

Jadrové palivo

18%

Kvapalné palivá

17%

Až 86 % PEZ sa na Slovensko musí doviezť


Slide4 l.jpg

Ako prispieva jadrová energia k výrobe elektriny

Inštalovaný výkon v SR

vodné

30%

jadrové

32%

tepelné

38%


Slide5 l.jpg

Ako prispieva jadrová energia k výrobe elektriny

Výroba elektrickej energie v roku 2002

Vodné

16%

Jadrové

55%

Tepelné

29%


Slide6 l.jpg

Výroba elektrickej energie v SR 2002

Jadrové palivo 55%

Voda 16 %

Hnedé uhlie 17%

Zemný plyn 4%

Čierne uhlie 8%


Slide7 l.jpg

Výroba elektrickej energie v SR 2002

Vodné iné 8%

Jadrové SE

55%

Gabčíkovo 9%

Priem. teplárne 9%

PPC Bratislava 3%

Mestské teplárne 3%

Tepelné SE

13%


Slide8 l.jpg

Výroba elektrickej energie v SR 2002

ZE

MVE ZSE a SSE

TP SSE

VD Žilina

Bohunice 1

Bohunice 2

Bohunice 3

Bohunice 4

Vojany 1

Vojany 2

Nováky A

Nováky B

TE Košice

VE Trenčín

Gabčíkovo

VE Dobšiná

PPC Bratislava

TP Bratislava

Mochovce 1

Mochovce 2


Slide9 l.jpg

Ako prispieva jadrová energia k výrobe elektriny

Výroba elektrickej energie v roku 2002

Vodné

16%

Jadrové

55%

Tepelné

29%


Slide10 l.jpg

Prečo jadrová energia:

Výhody:

-spoľahlivá

 • technológia jadrových elektrární a ich prevádzky umožňuje dnes vysoké využitie výkonu a odstavovanie jadrových blokov iba pre výmenu paliva

 • rozsiahle využívanie diagnostiky a prediktívnej údržby umožnilo zníženie výpadkov a poruchovosti


Slide11 l.jpg

Výhody jadrovej energie

 • Bezpečná

 • požiadavky na úroveň bezpečnosti sa neustále zvyšujú

 • dokonalý systém dozoru nad bezpečnosťou v národnom i medzinárodnom zmysle

 • medzinárodnou výmenou skúseností sa „good practice“ zavádzajú na iných JE

 • prevádzkové skúsenosti neustále rastú

 • aj tie minimálne poruchy a zlyhania zariadenia, alebo personálu sú dôkladne analyzované pre ich prevenciu


 • Slide12 l.jpg

  MAAE

  W A N O

  Dozor nad bezpečnosťou jadrových zariadení v SR

  Konzultácie - Odporúčania - Návody

  Vlády členských krajín

  US NRC

  Asociácia úradov krajín

  prevádzkujúcich reaktory

  typu VVER

  Klub riaditeľov

  VVER

  SLOVENSKÉ

  ÚRADY

  ÚBP SR

  ÚJD SR

  MZ, ŠZÚ SR

  OÚ ŽP SR

  Inšpekcie - Protokoly

  - Rozhodnutia


  V hody jadrovej energie l.jpg
  Výhody jadrovej energie

  Bezpečná

  • robustná konštrukcia technologických systémov a redundancia bezpečnostných systémov

  • neustále zdokonaľovaný systém prevádzkových predpisov

  • neustále zdokonaľovaný systém riadenia kvality

  • dôsledná základná i periodická príprava personálu, systém prevádzkových predpisov a moderné systémy kontroly a riadenia obmedzujú chyby v interakcii stroja a človeka


  Slide14 l.jpg

  Výhody jadrovej energie

  Technologické výhody

  • vysoká spoľahlivosť a efektivita prevádzky

  • prinášajú stabilitu do elektrizačnej sústavy

  • nepriaznivé počasie môže prevádzku JE ovplyvniť iba v extrémnych prípadoch

  • sú spoľahlivé aj pri situáciách nestability dopravných systémov

  • sú schopné štartu po „black out“


  Slide15 l.jpg

  Výhody jadrovej energie

  Ekologická

  • jadrová elektráreň má nemerateľný, resp. minimálny vplyv prevádzky na životné prostredie

  • nespôsobuje kyslé dažde

  • nezaťažuje produkciou skleníkových plynov

  • neprodukuje oxidy dusíka

  • nespotrebováva kyslík


  Slide16 l.jpg

  Výhody jadrovej energie

  Ekologická

  • nespotrebováva míňajúce sa zásoby fosílnych palív, ktoré vznikali počas miliónov rokov

  • použité palivo je po prepracovaní možno znova použiť

  • produkuje málo odpadov, ktoré vieme dobre spracovať a bezpečne uložiť

  • jadrová elektráreň zaberá malú plochu územia v porovnaní s obnoviteľnými a alternatívnymi zdrojmi


  Slide17 l.jpg

  Náklady na výrobu elektrickej energie

  v Európskej únii

  Zdroj: Green Paper Security of Energy Supply (European Commission) Communications Kit


  Slide18 l.jpg

  Výhody jadrovej energie

  Ekonomická

  • jadrová elektráreň dokáže cenou konkurovať dokonca aj vodnej energii, pokiaľ jej ročné využitie je aspoň 4500 hodín

  • ak sa optimálne dočerpá životnosť elektrárne, jej ekonomické výhody sú ešte výraznejšie

  • nie sú ovplyvniteľné výkyvmi trhu a pohybom cien

  • ceny jadrového paliva sú dlhodobo stabilné a nízke

  • JE dosahuje veľmi nízke premenlivé náklady

  • strategické zásoby paliva je možné zriadiť za cenu, ktorá je v násobkoch nižšia ako strategická zásoba v uhlí alebo plyne

  • riešia energetický problém krajín, ktoré majú nedostatok energetických surovín


  Slide19 l.jpg

  Výhody jadrovej energie

  • Ekonomická

   • „jadrová“ elektrická energia je schopná konkurencie aj keď sa do nákladov zahrnú náklady na likvidáciu elektrárne a náklady na likvidáciu odpadov. Jadrová energetika je jediná, ktorá takéto náklady zahrňuje.

   • v prostredí otvoreného trhu dokáže jadrová energia konkurovať vrátane externých nákladov

    Sociálny aspekt

   • Európsky jadrový priemysel zamestnáva asi 400.000 pracovníkov.


  Slide20 l.jpg

  Globálna zmena klímy

  Globálna zmena klímy je najväčšou hrozbou dôsledkov činnosti ľudstva. Je povinnosťou priemyselných štátov urobiť maximum pre zníženie produkcií:

  • skleníkových plynov

   • oxidu uhličitého CO2, ktorý vzniká pri spaľovaní uhlíkatých palív. Jadrová energia v Európe ušetrí ročne 550 miliónov ton CO2, čo zodpovedá prevádzke 140 miliónov áut,

   • metánu CH4, ktorý uniká do atmosféry pri ťažbe všetkých druhov uhlia a pri ťažbe a preprave zemného plynu. Metán je ako skleníkový plyn dokonca 1200-krát nebezpečnejší ako oxid uhličitý.

    Jadrová energetika umožní zmierniť následky industriálnej činnosti človeka na zmenu klímy.


  Slide21 l.jpg

  Rádioaktívne odpady

  • Odporcovia jadrovej energetiky označujú odpady za nevyriešený problém. Aká je skutočnosť?

  • Objem rádioaktívneho odpadu je veľmi malý. Na príklad Francúzsko produkuje z jadrovej výroby elektriny asi jeden kilogram rádioaktívneho odpadu na obyvateľa ročne, pokiaľ objem iných odpadov je až 2500 kg na obyvateľa ročne.

  • Vysoko aktívne odpady tvoria z uvedeného množstva menej ako 1% a sú bezpečne uložené v medziskladoch. Očakáva sa realizácia ich trvalého uloženia. Technické know-how existuje, tvorba finančných prostriedkov je zabezpečená. Chýba iba politické rozhodnutie pre realizáciu úložiska. Zatiaľ sa reálne kroky urobili iba v USA.

  • Náklady na likvidáciu jadrového odpadu sa dôsledne získavajú podľa princípu „znečisťovateľ platí“, čo sa o tvorcoch iných odpadov zatiaľ povedať nedá.


  Slide22 l.jpg

  Nevýhody súčasných jadrových elektrární

  • vysoké investičné náklady

  • použiteľné iba ako systémové jednotky s vysokým výkonom. Menšie jednotky sú realizovateľné, dosahujú však vyššie náklady a preto sú vhodné napr. pre pohon lodí

  • vysoký inštalovaný výkon a dynamika jadrovej elektrárne predurčujú JE pre prácu v základnom pásme zaťaženia

  • prípustná teplota jadrového paliva obmedzuje teplotu pary a neumožňuje dosiahnutie takej účinnosti premeny tepla, ako dosahujú moderné tepelné elektrárne (32% - tlakovodné JE, 45 %- klasické, 55-60 %- PPC)

  • legislatívna sústava a negatívny postoj časti verejnosti vo vyspelých priemyselných krajinách neúmerne predlžujú dobu udelenia licencie a vytvárajú riziko neúmerného zvyšovania nákladov


  Slide23 l.jpg

  Prečo časť verejnosti odmieta jadro?

  • podvedomý strach z jadrových zbraní bol spájaný s jadrovými elektrárňami

  • časť vývojových programov bola v minulosti utajovaná, údaje o prevádzke jadrových zariadení sa v minulosti nezverejňovali

  • rozsiahla fyzická ochrana jadrových elektrární a rozsah technických prostriedkov fyzickej ochrany budí rešpekt

  • negatívna propaganda aktivistov rôznych hnutí

  • jadrová komunita nedokázala privolať svojich oponentov k dialógu

  • nedokázali sme presvedčiť ekologických aktivistov, že práve výhody jadrových elektrární sú to najlepšie pre životné prostredie.


  Slide24 l.jpg

  • Očakáva sa renesancia jadrovej energetiky

  • V USA, Kanade, Japonsku a západnej Európe sa pripravuje predĺženie životnosti jadrových elektrární až na 60 rokov.

  •  V USA je silný záujem súkromných investičných spoločností o kúpu jadrových elektrární.

  •  V Japonsku, Fínsku sa pripravuje výstavba nových jadrových elektrární.

  •  Podstatný rozvoj a výstavba nových jadrových elektrární sa očakáva v krajinách tretieho sveta.

  •  Kongres WEC 2001 v Buenos Aires potvrdil potrebu ponechania jadrovej alternatívy pre trvalo udržateľný rozvoj.


  Slide25 l.jpg

  Počet blokov JE podľa odpracovaných rokov

  Počet blokov JE

  Odpracované roky

  Zdroj: IAEA  Slide27 l.jpg

  Predĺženie prevádzkovej licencie o 20 rokov dostali JE

  Zdroj: IAEA


  Slide28 l.jpg

  Ekologické hnutia

  • Významní svetoví ekológovia prezentujú svoje názory o ekologickom význame jadrovej energetiky.

  • James Lovelock, jeden zo zakladajúcich otcov environmentálnych hnutí povedal:

  „Jadrová energia je jediná bezpečná, ekonomická a praktická alternatíva k nárastu spotreby fosílnych palív.“

  „Ak už musíme mať automobily, je treba aby ich poháňala elektrina vyrobená v jadrovej elektrárni.“


  Eur pska komisia l.jpg
  Európskakomisia

  • Na 18. kongrese Svetovej energetickej rady (WEC) v Buenos Aires ďalej uviedla že jadro je nepostrádateľné pre budúcnosť dodávok energie v Európe. Je to nielen dôležitý prvok diverzifikácie dodávok energie, a ale umožňuje zabrániť emisii stoviek miliónov ton skleníkových plynov.

  Pani Loyola de Palacio, komisárka Európskej únie pre transport a energiu sa vyjadrila, že by bolo absolútne nerozumné vzdať sa jadrovej energetiky pre ekonomické a environmentálne dôvody.


  Slide30 l.jpg

  Pohľad z Fínska

  • Predseda Fínskej vlády Paavo Liiponen vyhlásil, že Európa si musí zachovať jadrovú energetiku ako jeden z energetických zdrojov, ak sa nechceme stať „fosílnymi monštrami“.

  • Kritizoval niektoré krajiny z EÚ z ich praktizovania energetického imperializmu, keď nútia kandidátske krajiny odstavovať ich jadrové elektrárne z obdobia existencie Sovietskeho zväzu, „čo je v značnej miere nespravodlivé“.

  • Pripomenul, že Fínsko prevádzkuje jadrovú elektráreň Loviisa so sovietskymi reaktormi a sovietskou technológiou, ktorú pán Liiponen ohodnotil ako najbezpečnejšiu vo svete.


  ad