slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Konferencia Je ENERGETIKA SR konkurencieschopná? Hotel Devín Bratislava 25 . a  26 . februára 2002 JADROVÁ ENERGETIKA Ing. Tibor Mikuš prezident

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Konferencia Je ENERGETIKA SR konkurencieschopn Hotel Dev n Bratislava 25. a 26. febru ra 2002 JADROV ENERGETIKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Konferencia Je ENERGETIKA SR konkurencieschopná? Hotel Devín Bratislava 25 . a  26 . februára 2002 JADROVÁ ENERGETIKA Ing. Tibor Mikuš prezident. PREDNESIE Ing. Vladimír Grujbár generálny sekretár SJF. Ako prispieva jadrová energia k spotrebe primárnej energie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konferencia Je ENERGETIKA SR konkurencieschopn Hotel Dev n Bratislava 25. a 26. febru ra 2002 JADROV ENERGETIKA ' - bernadette


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Konferencia

 • Je ENERGETIKA SR konkurencieschopná?
 • Hotel Devín Bratislava25. a 26. februára 2002
 • JADROVÁ ENERGETIKA
 • Ing. Tibor Mikuš
 • prezident
slide2

PREDNESIE

 • Ing. Vladimír Grujbár
 • generálny sekretár SJF
slide3

Ako prispieva jadrová energia k spotrebe primárnej energie

Štruktúra primárnych energetických zdrojov na Slovensku

Ostatné tuhé palivá

7%

Dovoz uhlia

14%

Plynné palivá

33%

Domáce hnedé uhlie

7%

Urán

Elektrina

z vody

4%

Jadrové palivo

18%

Kvapalné palivá

17%

Až 86 % PEZ sa na Slovensko musí doviezť

slide4

Ako prispieva jadrová energia k výrobe elektriny

Inštalovaný výkon v SR

vodné

30%

jadrové

32%

tepelné

38%

slide5

Ako prispieva jadrová energia k výrobe elektriny

Výroba elektrickej energie v roku 2002

Vodné

16%

Jadrové

55%

Tepelné

29%

slide6

Výroba elektrickej energie v SR 2002

Jadrové palivo 55%

Voda 16 %

Hnedé uhlie 17%

Zemný plyn 4%

Čierne uhlie 8%

slide7

Výroba elektrickej energie v SR 2002

Vodné iné 8%

Jadrové SE

55%

Gabčíkovo 9%

Priem. teplárne 9%

PPC Bratislava 3%

Mestské teplárne 3%

Tepelné SE

13%

slide8

Výroba elektrickej energie v SR 2002

ZE

MVE ZSE a SSE

TP SSE

VD Žilina

Bohunice 1

Bohunice 2

Bohunice 3

Bohunice 4

Vojany 1

Vojany 2

Nováky A

Nováky B

TE Košice

VE Trenčín

Gabčíkovo

VE Dobšiná

PPC Bratislava

TP Bratislava

Mochovce 1

Mochovce 2

slide9

Ako prispieva jadrová energia k výrobe elektriny

Výroba elektrickej energie v roku 2002

Vodné

16%

Jadrové

55%

Tepelné

29%

slide10

Prečo jadrová energia:

Výhody:

-spoľahlivá

 • technológia jadrových elektrární a ich prevádzky umožňuje dnes vysoké využitie výkonu a odstavovanie jadrových blokov iba pre výmenu paliva
 • rozsiahle využívanie diagnostiky a prediktívnej údržby umožnilo zníženie výpadkov a poruchovosti
slide11

Výhody jadrovej energie

  • Bezpečná
 • požiadavky na úroveň bezpečnosti sa neustále zvyšujú
 • dokonalý systém dozoru nad bezpečnosťou v národnom i medzinárodnom zmysle
 • medzinárodnou výmenou skúseností sa „good practice“ zavádzajú na iných JE
 • prevádzkové skúsenosti neustále rastú
 • aj tie minimálne poruchy a zlyhania zariadenia, alebo personálu sú dôkladne analyzované pre ich prevenciu
slide12

MAAE

W A N O

Dozor nad bezpečnosťou jadrových zariadení v SR

Konzultácie - Odporúčania - Návody

Vlády členských krajín

US NRC

Asociácia úradov krajín

prevádzkujúcich reaktory

typu VVER

Klub riaditeľov

VVER

SLOVENSKÉ

ÚRADY

ÚBP SR

ÚJD SR

MZ, ŠZÚ SR

OÚ ŽP SR

Inšpekcie - Protokoly

- Rozhodnutia

v hody jadrovej energie
Výhody jadrovej energie

Bezpečná

 • robustná konštrukcia technologických systémov a redundancia bezpečnostných systémov
 • neustále zdokonaľovaný systém prevádzkových predpisov
 • neustále zdokonaľovaný systém riadenia kvality
 • dôsledná základná i periodická príprava personálu, systém prevádzkových predpisov a moderné systémy kontroly a riadenia obmedzujú chyby v interakcii stroja a človeka
slide14

Výhody jadrovej energie

Technologické výhody

 • vysoká spoľahlivosť a efektivita prevádzky
 • prinášajú stabilitu do elektrizačnej sústavy
 • nepriaznivé počasie môže prevádzku JE ovplyvniť iba v extrémnych prípadoch
 • sú spoľahlivé aj pri situáciách nestability dopravných systémov
 • sú schopné štartu po „black out“
slide15

Výhody jadrovej energie

Ekologická

 • jadrová elektráreň má nemerateľný, resp. minimálny vplyv prevádzky na životné prostredie
 • nespôsobuje kyslé dažde
 • nezaťažuje produkciou skleníkových plynov
 • neprodukuje oxidy dusíka
 • nespotrebováva kyslík
slide16

Výhody jadrovej energie

Ekologická

 • nespotrebováva míňajúce sa zásoby fosílnych palív, ktoré vznikali počas miliónov rokov
 • použité palivo je po prepracovaní možno znova použiť
 • produkuje málo odpadov, ktoré vieme dobre spracovať a bezpečne uložiť
 • jadrová elektráreň zaberá malú plochu územia v porovnaní s obnoviteľnými a alternatívnymi zdrojmi
slide17

Náklady na výrobu elektrickej energie

v Európskej únii

Zdroj: Green Paper Security of Energy Supply (European Commission) Communications Kit

slide18

Výhody jadrovej energie

Ekonomická

 • jadrová elektráreň dokáže cenou konkurovať dokonca aj vodnej energii, pokiaľ jej ročné využitie je aspoň 4500 hodín
 • ak sa optimálne dočerpá životnosť elektrárne, jej ekonomické výhody sú ešte výraznejšie
 • nie sú ovplyvniteľné výkyvmi trhu a pohybom cien
 • ceny jadrového paliva sú dlhodobo stabilné a nízke
 • JE dosahuje veľmi nízke premenlivé náklady
 • strategické zásoby paliva je možné zriadiť za cenu, ktorá je v násobkoch nižšia ako strategická zásoba v uhlí alebo plyne
 • riešia energetický problém krajín, ktoré majú nedostatok energetických surovín
slide19

Výhody jadrovej energie

 • Ekonomická
  • „jadrová“ elektrická energia je schopná konkurencie aj keď sa do nákladov zahrnú náklady na likvidáciu elektrárne a náklady na likvidáciu odpadov. Jadrová energetika je jediná, ktorá takéto náklady zahrňuje.
  • v prostredí otvoreného trhu dokáže jadrová energia konkurovať vrátane externých nákladov

Sociálny aspekt

  • Európsky jadrový priemysel zamestnáva asi 400.000 pracovníkov.
slide20

Globálna zmena klímy

Globálna zmena klímy je najväčšou hrozbou dôsledkov činnosti ľudstva. Je povinnosťou priemyselných štátov urobiť maximum pre zníženie produkcií:

 • skleníkových plynov
   • oxidu uhličitého CO2, ktorý vzniká pri spaľovaní uhlíkatých palív. Jadrová energia v Európe ušetrí ročne 550 miliónov ton CO2, čo zodpovedá prevádzke 140 miliónov áut,
   • metánu CH4, ktorý uniká do atmosféry pri ťažbe všetkých druhov uhlia a pri ťažbe a preprave zemného plynu. Metán je ako skleníkový plyn dokonca 1200-krát nebezpečnejší ako oxid uhličitý.

Jadrová energetika umožní zmierniť následky industriálnej činnosti človeka na zmenu klímy.

slide21

Rádioaktívne odpady

 • Odporcovia jadrovej energetiky označujú odpady za nevyriešený problém. Aká je skutočnosť?
 • Objem rádioaktívneho odpadu je veľmi malý. Na príklad Francúzsko produkuje z jadrovej výroby elektriny asi jeden kilogram rádioaktívneho odpadu na obyvateľa ročne, pokiaľ objem iných odpadov je až 2500 kg na obyvateľa ročne.
 • Vysoko aktívne odpady tvoria z uvedeného množstva menej ako 1% a sú bezpečne uložené v medziskladoch. Očakáva sa realizácia ich trvalého uloženia. Technické know-how existuje, tvorba finančných prostriedkov je zabezpečená. Chýba iba politické rozhodnutie pre realizáciu úložiska. Zatiaľ sa reálne kroky urobili iba v USA.
 • Náklady na likvidáciu jadrového odpadu sa dôsledne získavajú podľa princípu „znečisťovateľ platí“, čo sa o tvorcoch iných odpadov zatiaľ povedať nedá.
slide22

Nevýhody súčasných jadrových elektrární

 • vysoké investičné náklady
 • použiteľné iba ako systémové jednotky s vysokým výkonom. Menšie jednotky sú realizovateľné, dosahujú však vyššie náklady a preto sú vhodné napr. pre pohon lodí
 • vysoký inštalovaný výkon a dynamika jadrovej elektrárne predurčujú JE pre prácu v základnom pásme zaťaženia
 • prípustná teplota jadrového paliva obmedzuje teplotu pary a neumožňuje dosiahnutie takej účinnosti premeny tepla, ako dosahujú moderné tepelné elektrárne (32% - tlakovodné JE, 45 %- klasické, 55-60 %- PPC)
 • legislatívna sústava a negatívny postoj časti verejnosti vo vyspelých priemyselných krajinách neúmerne predlžujú dobu udelenia licencie a vytvárajú riziko neúmerného zvyšovania nákladov
slide23

Prečo časť verejnosti odmieta jadro?

 • podvedomý strach z jadrových zbraní bol spájaný s jadrovými elektrárňami
 • časť vývojových programov bola v minulosti utajovaná, údaje o prevádzke jadrových zariadení sa v minulosti nezverejňovali
 • rozsiahla fyzická ochrana jadrových elektrární a rozsah technických prostriedkov fyzickej ochrany budí rešpekt
 • negatívna propaganda aktivistov rôznych hnutí
 • jadrová komunita nedokázala privolať svojich oponentov k dialógu
 • nedokázali sme presvedčiť ekologických aktivistov, že práve výhody jadrových elektrární sú to najlepšie pre životné prostredie.
slide24

Očakáva sa renesancia jadrovej energetiky

 • V USA, Kanade, Japonsku a západnej Európe sa pripravuje predĺženie životnosti jadrových elektrární až na 60 rokov.
 •  V USA je silný záujem súkromných investičných spoločností o kúpu jadrových elektrární.
 •  V Japonsku, Fínsku sa pripravuje výstavba nových jadrových elektrární.
 •  Podstatný rozvoj a výstavba nových jadrových elektrární sa očakáva v krajinách tretieho sveta.
 •  Kongres WEC 2001 v Buenos Aires potvrdil potrebu ponechania jadrovej alternatívy pre trvalo udržateľný rozvoj.
slide25

Počet blokov JE podľa odpracovaných rokov

Počet blokov JE

Odpracované roky

Zdroj: IAEA

slide28

Ekologické hnutia

 • Významní svetoví ekológovia prezentujú svoje názory o ekologickom význame jadrovej energetiky.
 • James Lovelock, jeden zo zakladajúcich otcov environmentálnych hnutí povedal:

„Jadrová energia je jediná bezpečná, ekonomická a praktická alternatíva k nárastu spotreby fosílnych palív.“

„Ak už musíme mať automobily, je treba aby ich poháňala elektrina vyrobená v jadrovej elektrárni.“

eur pska komisia
Európskakomisia
 • Na 18. kongrese Svetovej energetickej rady (WEC) v Buenos Aires ďalej uviedla že jadro je nepostrádateľné pre budúcnosť dodávok energie v Európe. Je to nielen dôležitý prvok diverzifikácie dodávok energie, a ale umožňuje zabrániť emisii stoviek miliónov ton skleníkových plynov.

Pani Loyola de Palacio, komisárka Európskej únie pre transport a energiu sa vyjadrila, že by bolo absolútne nerozumné vzdať sa jadrovej energetiky pre ekonomické a environmentálne dôvody.

slide30

Pohľad z Fínska

 • Predseda Fínskej vlády Paavo Liiponen vyhlásil, že Európa si musí zachovať jadrovú energetiku ako jeden z energetických zdrojov, ak sa nechceme stať „fosílnymi monštrami“.
 • Kritizoval niektoré krajiny z EÚ z ich praktizovania energetického imperializmu, keď nútia kandidátske krajiny odstavovať ich jadrové elektrárne z obdobia existencie Sovietskeho zväzu, „čo je v značnej miere nespravodlivé“.
 • Pripomenul, že Fínsko prevádzkuje jadrovú elektráreň Loviisa so sovietskymi reaktormi a sovietskou technológiou, ktorú pán Liiponen ohodnotil ako najbezpečnejšiu vo svete.
ad