2 determinace osobnosti d di n a neurofyziologick z klad sociokulturn vlivy temperament charakter
Download
1 / 22

Struktura osobnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 669 Views
 • Uploaded on

2. Determinace osobnosti – dědičný a neurofyziologický základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter. Struktura osobnosti. Temperament Rysy osobnosti Schopnosti, inteligence Charakter. Úrovňové pojetí osobnosti. Zawadského model stromu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Struktura osobnosti' - bern


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 determinace osobnosti d di n a neurofyziologick z klad sociokulturn vlivy temperament charakter

2. Determinace osobnosti – dědičný a neurofyziologický základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter


Struktura osobnosti
Struktura osobnosti základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter

 • Temperament

 • Rysy osobnosti

 • Schopnosti, inteligence

 • Charakter


Rov ov pojet osobnosti
Úrovňové pojetí osobnosti základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter

Zawadského model stromu

 • v základech (osobnosti) jsou schopnosti a temperament, ve vrcholu je dle Allporta „zhodnocená osobnost“, tedy charakter (vztah ke světu a k sobě samému)


Determinace osobnosti
Determinace osobnosti základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter

 • vrozený temperament s biologickým základem - ne statický, pružnost, reakční norma

 • charakter, dotvářený v interakci s prostředím - amorální u kojence, prospěšný v raném dětství, konformní v pozdějším dětství, uvědomovaný v adolescenci, altruistický u zralých dospělých – schopnost osobnostně růst a měnit se v každé etapě života


Determinace osobnosti1
Determinace osobnosti základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter

 • temperament nelze jednoduše změnit – genetická podmíněnost, ale faktory prostředí mají vliv v jeho ovlivňování – emoční paměť, zvyk (chemické reakce v mozku doprovázející rané emoční reakce)

 • charakter – názory, postoje – Naučený na základě sociálního hodnocení (dobře, špatně), vázáno na mozkovou kůru a reprezentace vzpomínek

 • podstatou charakteru je to, jak sami sebe chápeme (jsme zodpovědní za své chování nebo řízeni osudem?, jsme součástí společnosti nebo jsme mimo ni a řídíme se jen vlastním názorem?…). počáteční reakce na podněty dány spíše temperamentem, způsob jak si podněty vykládáme a a jak jednáme závisí na získaném charakteru


Biologick vlivy
Biologické vlivy základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter

 • Behaviorální genetika: studuje relativní zastoupení vlivů dědičnosti a prostředí (natureand nurture) na chování a prožívání


Gen y dna

Stočení jazyka základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakterje jedním zmála projevů, které závisí na specifickém dominantním genu.

Naopak běžná je složitá vazba na genetickou informaci.

Geny & DNA


Vrozen vs z skan v zkum dvoj at
Vrozené vs. získané?: výzkum dvojčat základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter

 dvouvaječných dvojčat = dědičné vlivy + vlivy prostředí

 jednovaječných dvojčat = vlivy prostředí

-------------------------------------------------------------------

 (D-J) = dědičné vlivy


Determinace osobnosti2
Determinace osobnosti základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter

 • rodíme se s určitým složením genů; rozehráváme ho v reakční normě právě způsobem výchovy

 • nature AND nurture (nikoli příroda nebo výchova ale příroda A výchova)

 • stejné zážitky nevyvolávají stejné reakce, ani nemají stejný vliv (ztráta blízkého člověka, hyperprotektivní matka…) – lidé se rodí s různými geny – různými mozky- ty jsou základem odlišných ososbností

 • rodiče (a učitelé) nemohou ovlivnit vše co jejich děti dělají, je důležitější děti poznat, než se je snažit „vymodelovat“ do ideálu – dovolit uskutečnit a rozvinout potenciál

 • na svět přicházíme jako nějak určení jedinci – zbytek života je hledání co jsme vlastně zač


Soci ln vlivy
Sociální vlivy základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter

 • mem – kdykoli někoho imitujete, cosi se předává. Ono „cosi“ může být předáváno znovu a začít žít vlastním životem (myšlenky, módní fráze, módní směry, tvar stavebních oblouků…)

 • nejsložitější memplex – „já“

  • přemýšlejte o svém skutečném „já“ – kdo jsem „já“, kde je „já“, co dělá „já“,


Intera kce gen a prost ed
Intera základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakterkce genů a prostředí

 • Environmentalní faktory factors interagují s genetickými při ovlivňování mnoha rysů. Například, podvýživa v raném věku může ovlivnit kognitivní schopnosti.


Temperament
Temperament základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter

 • jedna z dimenzí (konstitutivních složek) osobnosti, souvisí s emocemi, případně s emoční a snahovou (motivačně podmíněnou) vzrušivostí – charakterizuje dynamiku psychické činnosti („temperamentum“ správný poměr mísení tělesných šťáv, mnemotechnicky i „tempo“ a „tempera“ – zabarvení)

 • vrozené obecné vlastnosti duševní dynamiky – projevují se v impulsivitě, síle a rychlosti duševních procesů

 • relativně formální charakteristika – není vázána na zážitkový obsah


Temperament1
Temperament základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter

 • Allport: temperament zahrnuje vnímavost k emocionální situaci, obvyklou sílu a rychlost odpovědi, kvalitu převládající nálady a všechny zvláštnosti fluktuace a intenzity nálady

 • Eysenck: více či méně stabilní a přetrvávající systém afektivního chování


Ty komponentov teorie temperamentu
Čtyřkomponentová teorie temperamentu základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter

Hippokrates –humorální teorie, systematické zpracování Galén

charakteristiky komponent dle Rempleina

popis komponent podle Eysencka


Morfologick teorie temperamentu
Morfologické teorie temperamentu základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter

 • Ernst Kretschmer (1888 – 1964)

  předpoklad souvislosti tělesné stavby a disponovanosti k určitému prožívání a chování a predisponovanosti k určitému typu duševní choroby:

  Temperametovým (a tělesným) typům odpovídají při nadměrné zátěži vyšší pravděpodobnosti rozvoje určité duševní poruchy :

  • pyknik - cyklotýmní temperament

   • - maniodepresivní porucha

  • astenik/leptosom - schizotýmní temperament

   • - schizofrenní psychózy

  • atletik - viskózní resp. epitýmní temperament

   • - epilepsie


Morfologick teorie temperamentu1
Morfologické teorie temperamentu základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter

 • William H. Sheldon

  Typy nazývá

  • viscerotonní

  • somatotonní

  • cerebrotonní.

   (Tyto tři typy odpovídají Kretschmerově cyklotýmii, epitýmii a shizotýmii.)

   spíše historické přístupy, přesto dobře strukturují každodenní zkušenosti


N kter sou asn teorie temperamentu
Některé současné teorie temperamentu základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter

 • A.H.Buss, R.Plomin – vývojově interakční teorie temperamentu

  • utváření temperamentových dispozic závisí na interakci s okolím a příležitostech ke vzniku určitého chování

  • 4 základní složky

   • aktivita (spontánní výdej fyzické energie)

   • emocionalita (tíseň a ohrožení- úzkost, později strach a hněv – vysoká autonomní aktivace)

   • sociabilita (preferování pobytu ve společnosti druhých oproti samotě)

    např. introverze = nízká sociabilita, nízká aktivita; agresivita = vysoká aktivita a emocionalita


N kter sou asn teorie temperamentu1
Některé současné teorie temperamentu základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter

 • C. R. Cloninger – neurobiologicky založená teorie (3 složky temperamentu – odpovídají určité neuromodulaci, každá několik dimenzí)

  • vyhledávání nového (behaviorální aktivace; dopamin)

   • explorační vzrušivost – stoická rigidita

   • impulzivita – reflexe

   • extravagance – rezervovanost chaotičnost – systematičnost

  • vyhýbání se poškození (behaviorální inhibice, serotonin)

   • anticipační pesimismus – uvolněný optimismus

   • hodně – málo obav z neurčitého

   • smělost – plachost před neznámými lidmi

   • unavitelnost, astenie - odolnost

  • závislost na odměně (behaviorální podpora, noradrenalin)

   • senzitivita

   • citová vázanost

  • perzistence


Charakter a postoje
Charakter a postoje základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter

 • propojení poznávacích, emočních a motivačních procesů při strukturování zkušenosti a vytváření souboru postojů a morální struktury osobnosti

 • stabilizovaný soubor postojů tvoří jeden z výchozích stupňů rozvoje charakteru

  • postoj = získaná a relativně ustálená komplexní tendence k myšlenkové, citové a akční odezvě na určité objekty, osoby, sociální skupiny, problémy, situace či hodnoty

 • systém postojů jedince = osobní pojetí světa

  • předsudky = převzaté, tradicí udržované iracionální postoje


Charakter
Charakter základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter

 • charakter

  • v čistě psychologickém smyslu = individuální zvláštnost člověka

  • „morální charakter“ = pohotovost jednat dle určitých etických principů

   • řada současných psychologů charakter považuje za etickou kategorii (osobnost z pohledu morálních kritérií)

 • Allport: CH = zhodnocená osobnost

 • Krueger: CH = zdroj odpovědného jednání a hodnocení; širší a podrobnější pohled na člověka než obsahuje jeho pouhé „jáství“

 • charakter jako

  • soustava vztahů k sobě a ke světu

  • soustava dominujících vlastností

  • soustava zásad a způsobů jejich naplňování


ad