OPERATIVNI PLAN POTICANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA ZA 2010. - PowerPoint PPT Presentation

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetni tva za 2010
Download
1 / 24

 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OPERATIVNI PLAN POTICANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA ZA 2010. Uvod.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

OPERATIVNI PLAN POTICANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA ZA 2010.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetni tva za 2010

OPERATIVNI PLAN POTICANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA ZA 2010.


Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetni tva za 2010

Uvod

 • Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu prilagođen je kriznim gospodarskim uvjetima, a prioritet je stavljen na poticanje konkurentnosti i inovacija, novih tehnologija, jačanje tržišne pozicije gospodarskih subjekata, modernizaciju i očuvanje radnih mjesta, kao i na mjere za održanje i oporavak malog gospodarstva.


Potpore dodijeljene po upanijama u 2009 godini

Potpore dodijeljene po županijama u 2009. godini

Izvor: registar potpora MINGORP


Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetni tva za 2010

PROJEKTI, AKTIVNOSTI I SREDSTVA POTICAJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

U 2010. GODINI


Konkurentnost i inovacije 2010

Konkurentnost i inovacije 2010.


Projekt ja anje konkurentnosti malog gospodarstva 2010

Projekt “Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva” 2010.


Inovacijom do konkurentnosti 2010

“Inovacijom do konkurentnosti” 2010.


Projekt poduzetni tvo mladih po etnika i osoba s invaliditetom 2010

Projekt “Poduzetništvo mladih, početnika i osoba s invaliditetom” 2010.


Projekt klasteri za 2010

Projekt “Klasteri” za 2010.


Projekt zadru no poduzetni tvo za 2010

Projekt “Zadružno poduzetništvo” za 2010.


Obrazovanje za poduzetni tvo 2010

Obrazovanje za poduzetništvo 2010.


Povoljno kreditiranje 2010

Povoljno kreditiranje 2010.


Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetni tva za 2010

Projekti “Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje” i Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2010.


Eu sredstva za malo gospodarstvo

EU sredstva za malo gospodarstvo


Podr ka sustavu potpora malog gospodarstva 2010

Podrška sustavu potpora malog gospodarstva 2010.


Potpore obrtni tvu 2010

Potpore obrtništvu 2010.


Projekt obrazovanje u obrtni tvu za 2010

Projekt “Obrazovanje u obrtništvu” za 2010.

- Subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN br. 29/02 i 63/07)

- Srednje strukovne škole,

- Ustanove za obrazovanje odraslih,

- Hrvatska obrtnička komora,

- Područne obrtničke komore,

- Udruženja obrtnika.

 • Bespovratne potpore dodjeljuju se:

 • - Hrvatskoj obrtničkoj komori, područnim obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika radi unaprjeđenja osnovnih

 • i naprednih informatičkih znanja obrtnika,

 • - područnim obrtničkim komorama i subjektima malog gospodarstva radi stipendiranja učenika koji se školuju za

 • obrtnička zanimanja,

 • srednjim strukovnim školama koje izvode obrazovne programe za obrtnička zanimanja radi poboljšanja opreme

 • školskih praktikuma i obnavljanja nastavnih sredstava i pomagala škola,

 • ustanovama za obrazovanje odraslih radi poboljšanja procesa pripreme za polaganje majstorskih ispita, ispita o

 • stručnoj osposobljenosti i pomoćničkih ispita,

 • izvođačima praktične nastave koji na naukovanje primaju učenike srednjih strukovnih škola za obrtnička zanimanja.

Uz propisani obrazac, za svaku od aktivnosti, potrebno je dostaviti traženu dokumentaciju sukladno točki 8. projekta “Obrazovanje u obrtništvu” za 2010. godinu.


Projekt dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtni tvu za 2010

Projekt “Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu” za 2010.

Fizičke osobe i subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju

razvoja malog gospodarstva (NN br. 29/02 i 63/07)

Bespovratne potpore odobravaju se:

a) Fizičkim osobama koje su u 2009. i 2010. godini:

- položile ispit o stručnoj osposobljenosti za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN br.

42/08) ili čije polaganje je propisano odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN br. 178/04, 48/05, 151/05, 111/06 i 63/08),

- položile majstorski ispit za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica

- položile pomoćnički/završni ispit za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica ,

- zaključile ugovor o prekvalifikaciji prema verificiranim programima prekvalifikacije s ustanovama za obrazovanje odraslih za zanimanja

propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica ili čije polaganje je propisano odredbama Zakona o prijevozu

u cestovnom prometu,

- položile pomoćnički/završni ispit, ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit ili su se prekvalificirale za rad u obrtničkim zanimanjima, a

zbog nedostatka proračunskih sredstava nisu ostvarile pravo na povrat sredstava u 2009. godini.

b)Subjektima malog gospodarstva – poslodavcima, koji su financirali prekvalifikaciju, polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti,

majstorskog, pomoćničkog i završnog ispita svojih radnika.

Uspješno položen ispit o osposobljenosti, majstorski ispit ili pomoćnićki ispit odnosno završena prekvalifikacija u ustanovi

za obrazovanje odraslih za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica

(NN br. 42/08) i Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu(NN br. 178/04, 48/05, 151/05, 111/06 i 63/08).


Projekt razvoj tradicijskih i umjetni kih obrta za 2010

Projekt “Razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta” za 2010.

Subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnost na obrtnički način te izrađuju proizvode tradicijskog ili umjetničkog obrta definirani Pravilnikom o tradicijskim i umjetničkim obrtima (NN br. 112/07) – projektna aktivnost A-Tradicijski obrti i projektna aktivnost B-Umjetnički obrti.

Institucije, ustanove i udruge koje provode programe predstavljanja i educiranja za zanimanja tradicijskih i umjetničkih obrta putem radionica, tečajeva i seminara – projektna aktivnost C-Očuvanje obrtničke tradicije.

Bespovratne potpore dodjeljuju se subjektima malog gospodarstva, koji obavljaju djelatnosti koje su Projektom određene kao tradicijski/ umjetnički obrti. Sredstva su namijenjena za:

- nabavku alata i opreme potrebne za unaprjeđenje proizvodnog procesa, osim nabave repromaterijala i prijevoznih sredstava,

- poboljšanje uvjeta rada u radionici/poslovnom prostoru,

- usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (ispitivanje i testiranje proizvoda, inovacije u designu proizvoda, izradu ambalaže i dr.),

- edukaciju/stručno osposobljavanje zaposlenih u svrhu obogaćivanja znanja i vještina u tradicijskim obrtima,

- nastup na obrtničkim, poduzetničkim i drugim sajmovima u Republici Hrvatskoj (zakup i opremanje izložbenog prostora).

Bespovratne potpore se dodjeljuju i institucijama, ustanovama i udrugama radi sufinanciranja troškova provedbe programa predstavljanja i edukacije o tradicijskim i umjetničkim obrtničkim djelatnostima putem radionica, tečajeva i seminara što uključuje:

- zakup, uređenje i opremanje prostora,

- izradu web stranica, troškove izrade promidžbenog materijala,

- troškove osnovnih sredstava i pribora za rad,

- troškove voditelja edukacije.

 • - sjedište subjekta na području Republike Hrvatske,

 • najmanje jedan zaposleni na neodređeno vrijeme uključujući i vlasnika

 • podmirene obveze prema državi i zaposlenicima,

 • - namjenski opravdana bespovratna sredstva dobivena u 2009. godini.


Obrtni registar

Obrtni registar

Subjekti malog gospodarstva, tijela javne vlasti te ostale državne institucije

Projektna  aktivnost 1:

Održavanje i razvoj sustava Obrtnog registra čiji je cilj omogućiti korisnicima jednostavniji i jeftiniji upis obrta u obrtni registar primjenom novih tehnoloških rješenja s posebnim naglaskom na Internet tehnologijama.

Projektna  aktivnost 2:

Razvoj e-poslovanja u okviru Obrtnog registra i to:

uvođenje smart kartica za interne korisnike

uvođenje smart kartica u okviru servisa e–obrt

uvođenje e-servisa za razmjenu podataka s drugim tijelima javne vlasti.

Projektna  aktivnost 3:

Obnavljanje informatičke opreme u registarskim tijelima.


Ha m ag

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo

Djelatnosti

SAVJETI

JAMSTVA ZA KREDITE PODUZETNIKA

BESPOVRATNE POTPORE

MREŽA KONZULTANATA

EU PROJEKTI

HAmAG

PODUZETNIK

HAMAG


Ha m ag1

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo

JAMSTVENI PROGRAMI

“Novi poduzetnik” “Nove tehnologije”

“Poljoprivreda” “Poduzetnik u zoni”

“Rast i razvoj” “Financiranje pronalazaka”

“Obrtni kapital” “Mikrokrediti”

“Područja posebnog

državnog interesa”

HAmAG

 • Maksimalno jamstvo 80% glavnice kredita

 • Suradnja sa svim bankama u RH

 • Jamstveni potencijal 1 milijardu kuna


Odobrena jamstva 2005 2009

Odobrena jamstva 2005. – 2009.

HAmAG


Konferencije

Konferencije

 • 4. Međunarodna konferencija o klasterima, 16. travnja 2010.

 • XIV. Nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu 20. do 22. svibnja 2010.


 • Login