Kustveiligheid
Download
1 / 30

Kustveiligheid - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Kustveiligheid. Een hefboom voor Vlaamse Investeringen Veiligheid – Duurzaamheid - Rendabiliteit. Oostende – 13 oktober 2011. Geert Noels - Chief Economist & CEO Econopolis Hedwig Van Der Borght – secretaris-generaal departement Financiën & Begroting. Kust en hinterland zijn kwetsbaar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kustveiligheid' - berke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kustveiligheid

Een hefboom voor Vlaamse Investeringen

Veiligheid – Duurzaamheid - Rendabiliteit

Oostende – 13 oktober 2011

Geert Noels- Chief Economist & CEO Econopolis

Hedwig Van Der Borght – secretaris-generaal departement Financiën & Begroting


Kust en hinterland zijn kwetsbaar
Kust en hinterland zijn kwetsbaar

Bron: Glynn Gorick,

VLIZ

6% Vlaamse oppervlakte is kwetsbaar

2

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Traditionele cost benefit analyse
Traditionele cost-benefit analyse

COST

BENEFITS

Eerste fase van Masterplan

Kustveiligheid (tot 2015)

EUR 300 miljoen euro (vgl. NL: EUR 1 miljard euro/jaar)

 • Mensenlevens

 • Economische activa

 • Toerisme

 • Industrie & haveninfrastructuur

 • Natuur

3

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Kost omturnen in opbrengst project
Kost omturnen in opbrengst-project

Veiligheid

- vooruitziend (klimaatwijziging)

- internationalebeschermingsnorm

Duurzame

versterking

Vlaamse

concurrentiekracht

Duurzaamheid

- Natuurlijke elementen (“zachte” bescherming)

- “Blue Energy” (golfslag, getijde-energie, ...)

- Behoud en uitbreiding natuurlijke habitat

Rendabiliteit

- Private partners

- Inkomsten via uitbating

- jobcreatie

- Export know-how

- Onderdeel Vlaamse Baaien 2100 (Regeerakkoord)

4

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Belgische overheid investeert weinig

EUROZONE

NL

BE

Belgische overheid investeert weinig

Overheidsinvestering als % bbp

% BBP

% BBP

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

5

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Publieke investeringen zullen niet sterk stijgen
Publieke investeringen zullen niet sterk stijgen

 • Hoge overheidsschulden

 • Vergrijzingskosten beginnen nu pas te stijgen

 • Waarborgen aan banken door crisis

+ Probleem : horizon is erg lange termijn…

=> moeilijk voor de overheid

6

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Oplossing lt infrastructuurinvesteringen
Oplossing LT-infrastructuurinvesteringen?

 • Private spelers betrekken: PPS-constructie

 • Banken hebben niet veel financieringscapaciteit => LT-spaarders nodig

7

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Vlaanderen omhelst pps
Vlaanderen omhelst PPS

 • De “facts” : sommigen fronsen de wenkbrauwen

 • PPS- overheidsactoren binnen Vlaanderen

 • Overzicht van de Vlaamse PPS-projecten

 • Enkele voorbeelden van grote (en gelukte) PPS-projecten

 • PPS-schoolgebouwen : een schoolvoorbeeld ?/!

 • PPS en de Financiële crisis

8

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Vlaamse pps politiek vlaanderen leent
Vlaamse PPS politiek - Vlaanderen leent (?)

9

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Vlaanderen peer vergelijking vervolg
Vlaanderen – peer vergelijking (vervolg)

10

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Vlaamse latente schuld
Vlaamse latente schuld

11

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Pps in vlaanderen een hype
PPS in Vlaanderen : een hype (?)

Eerste zicht : veel bomen, weinig bos ….

 • Diverse projecteigenaars : lijn-departementen, overheids-agentschappen, investerings-bedrijven (PMV ..), lokale besturen, …

 • Zowel participatieve als contractuele PPS-vormen

 • Beleidsaansturing ( minister-president, ondersteund door het PPS Kennis-Centrum)

  • PPS Kennis Centrum : opgericht, midden 2002, met het oog op de versnelling van de introductie en de implementatie van PPS-technieken en projecten in Vlaanderen

  • PMV : investeringsactor

12

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Pps in vlaanderen huidig beleid
PPS in Vlaanderen : huidig beleid

Vlaams Regeerakkoord : 2009- 2014

 • Enig voorbehoud in Regeerakkoord ?

  • “PPS-partnerschappen zijn een optie, voorzover zij value voor money genereren”

 • Beleidsnota van de Minister-President :

 • Sterke accentuering : nadruk op professionele aanpak van PPS

 • Met sleutelconcepten :

  • “value for money”

  • standaardisatie

  • betere project-voorbereiding

  • correcte risico-verdeling

  • risico-reductie,

  • grotere transparantie en

  • ruimere monitoring

13

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Pps in vlaanderen de rol van pmv
PPS in Vlaanderen : de rol van PMV

 • PMV : zet duurzame samenwerkings-structuren op, tussen

 • Publieke sector (= PMV) en Private sector, met het oog op

 • Invulling van de belangrijke infrastructuur-noden binnen het

 • Vlaams Gewest, door op te treden, als :

 • een center of excellence (initiatie, structurering, onder-

 • handelingen, follow-up …)

 • een co-investeerder : kapitaal en quasi-kapitaal

- veel gehanteerd in Vlaanderen

- nauwelijks in Nederland

14

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Pps in vlaanderen pmv kapitaal
PPS in Vlaanderen : PMV - kapitaal

Kapitaalsinjectie van PMV (=Vlaamse Gewest)

ad. 136 mln € genereert ca. 2 mld € aan investeringen

…en ca 270 mln € aan jaarlijkse lasten voor de begroting

15

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Pps in vlaanderen voorbeeld via invest
PPS in Vlaanderen : voorbeeld Via-invest

 • Doel : belangrijke infrastructuur- werken versnellen

 • “6 missing links”

  • Aansluitingscomplex Zaventem (gecontracteerd)

  • Noord-Zuid verbinding Kempen (voorkeursbieder)

  • R4 in Merelbeke (voorkeurs-bieder)

  • N60 ringweg Ronse (in voorbereiding)

  • A11 Havenweg (procedure opgestart)

  • - Noord-Zuid verbinding Limburg (procedure opgestart)

16

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Pps in vlaanderen antwerpen toegang waasland sluis
PPS in Vlaanderen : Antwerpen – toegang Waasland-sluis

 • Objectief :

  • ESR neutraliteit

  • BTW

  • EU Staatsteun

 • Middel :

  • Financiering EIB & commerciële bank

  • Waarborg

17

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Pps in vlaanderen schoolgebouwen
PPS in Vlaanderen : schoolgebouwen

Ambitieus vóór financiële crisis

Onrealistisch na financiële crisis ?

18

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Pps scholenbouw structuur
PPS scholenbouw : structuur

Vlaamse Gemeenschap

Inrichtende Machten

Aandeelhouders

Projectvennootschap

Kaderovereenkomst

IndividueelDBFM-contract

(37,5%)

75% -1

50

DBFM Scholen van Morgen NV (Projectvennoot-schap)

F- Scholen

AB-overeenkomst

Project Manager: Afgevaardigd Bouwheer (AB)

(37,5%)

50

25% +1

50

School Invest NV

Design Contracten: Architecten/Ingenieurs

design Built Maintenance contracten:

selectie van bouwbedrijven

50

Aandeelhouders-overeenkomst

19

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Pps scholenbouw financierings structuur
PPS – Scholenbouw : financierings-structuur

2. Lange Termijn (LT)-kredietad € 1,5 miljard terugbetaalbaar over 30 jaar, te rekenen vanaf voltooiing der werken.Sole provider en underwriter :

Financiële stromen

Garanties

Onderscheiden scholen, uit hoofde van I-DBFM-contract

Vlaamse Overheid

Afdekken betaalrisico op iedere invididuele school

 • Garantie voor :

 • Default project debt

 • herfinancieringsrisico

 • Risicokapitaal ad € 161 miljoen:

 • Maatschappelijk kapitaal € 23,8 miljoen

 • achtergestelde lening (looptijd 31 jaar) € 71,3 miljoen

 • stand-by risico- kapitaal € 65,9 miljoen (gedurende constructieperiode)

BBV (beschikbaarheids- vergoedingen

 • Senior Debt

 • Constructie-faciliteitroll-over ad € 700 miljoen met een looptijd van 6,5 jaarVerstrekkers :

DBFM Scholen van Morgen NV (Projectvennoot-schap)

IRR

EUR 250 EUR 100 EUR 125 EUR 125 EUR 100

interest

Terugbetaling en in deze context gewaarborgd

Kapitaal + interest

3. LT-interest indekkingsprogrammaad € 1,5 miljard over 30 jaar

Sole provider en underwriter :

20

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Pps scholenbouw
PPS - scholenbouw

 • Lessons learnt :

 • Maximalisatie van objectieven : leidt tot hogere prijzen (initiële aspiratie : 211 schoolgebouwen => huidige mogelijkheden : ca. 170)

 • Schaalvergroting leidt na financiële crisis niet tot betere condities (integendeel : tot financierings-crash)

 • Schaalvergroting leidt wel tot beter facilitair management

 • (dieper inzicht

 • in verscheidenheid)

21

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Pps kosten baten
PPS – kosten baten

Beschikbaarheidsvergoeding gemiddeld project :

opsplitsing

- Directe meerkost

- Recupereerbaar op andere componenten ?

22

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Pps scholenbouw britse voorbeeld kost
PPS – scholenbouw : Britse voorbeeld : kost

Wellicht zelfde tendens in Vlaanderen,

maar zwakker

Ongetwijfeld zelfde tendens

in Vlaanderen

23

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Pps scholenbouw 1 gelukt 1 stopgezet
PPS-Scholenbouw : 1 gelukt; 1 stopgezet

Het verschil ?

24

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Vlaamse politiek inzake pps financiering
Vlaamse politiek inzake PPS – financiering ??

Leading in 2008, vóór financiële crisis

Leading in PPS = leading in risky business ??

25

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Nog private appetijt in pps
NOG PRIVATE APPETIJT in PPS ?

DE PPS-Financierings CRUNCH ?

 • Klassieke rol van banken (= maturiteits-transformator) werkt (nog) steeds in klassieke markten (spaargelden particulieren => hypothecaire kredieten)

 • Werkt niet (meer) in Corporate & Investment Banking : geld wordt aangetrokken op professionele markt : financiering over meer dan 15 jaar : onbestaande

 • Mis-match risico’s : genadeloos afgestraft (Dexia)

 • Intrede van middelgrote marktspelers, noodzakelijk om competitie op gang te houden

 • Absolute noodzaak, dat de Overheid de biedingskosten naar beneden brengt

  • Doorgedreven standaardisatie van PPS-structuren

  • Biedingsprocessen : noodzaak aan vloeiend proces (stop aan stop&go)

  • Opbreking van grote PPS-projecten in hapklare brokken (financierbaar en beheersbaar).

  • Wet overheidsopdrachten (overheid = le prince) bijstellen

  • (eis voor exclusieve consortia; geldigheidstermijnen laten doorlopen , etc … : competitie-verhinderend i.p.v. competitie-bevorderend)

26

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Oplossingen niet voor de hand liggend
Oplossingen : niet voor de hand liggend

 • Intrede van lange-termijn investeerders (bond-markt) : lange

 • constructie-periodes (2 tot 5 jaar) leiden tot prohibitieve prefinancierings-kosten (negative carry)

 • “Rating-agentschappen” voor projectrisico’s (= PPS-financiering) : onvoldoende ontwikkeld

 • Mini-perm oplossingen ? Meeste PPS-overheidscontractanten = kennis over infrastructuur, niet over financiering = > huiverig hiervoor en niet gewapend hiervoor (bij aflopen mini-perm periode (na 5 tot 7 jaar) : blijft 90 % van de schuld uitstaan)

 • Nochtans intrinsieke voordelen (na aanvangsperiode : project-risico over resterende looptijd : zou perfect moeten ingeschat kunnen worden => laag krediet-risico

 • Herfinancieringsrisico : kan/moet Vlaamse Overheid meer doen ?

 • Geen institutioneel kader in Vlaanderen, maar ad-hoc-oplossingen (en dus onvoldoende risico-beheersing)

 • Ook andere landen worstelen met problematiek (voorbeeld : Frankrijk : liquidisering Dailly-tranches : stilgevallen)

 • Knipperlicht voor Vlaanderen : “voor elk complex probleem, bestaat een eenvoudige oplossing, die verkeerd is” (waarborgen ?)

27

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Pps kustveiligheid
PPS-Kustveiligheid

Overheid

PPS +

Schuld

Partnership

Inkomsten uit betere vermarkting

Vlaamse eigendomsrechten

Project

Project zwakke schakels

Kosten

300 mio euro

300 mio euro CapEx en onderhoud

Initiatiefnemers

VlaamseGemeenschap

Overheid

Infrastructuurbouwers

Uitbaters

Leveranciers know/how

Financiers

Financiering

Schuld

Combinatie van equity/schuld

Mogelijkheden voor institutionelen zoals verzekeraars en pensioenfondsen

Potentieel

referentieproject

Center of excellence

Exportpotentieel

Imago

Economische groei

Dividend voor bevolking

Pensioenopbouw

28

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Van een kosten naar opbrengstproject
Van een kosten- naar opbrengstproject

LT-kustontwikkeling na Kustveiligheidsplan

 • Cash flow genererende projecten zoeken

  • Multifunctionele eilanden

   • Schuilhaven

   • Vrachthaven

  • Duurzaam

   • Groene Energie/Blue Energy

   • Recreatie

29

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


Conclusies
Conclusies

 • Kustveiligheidsplan is noodzakelijk en dringend (KT)

 • Via publiek-private samenwerking en overleg met alle stakeholders kan noodzaak opportuniteit worden

  • Internationaal “flagship” project

  • Jobs en industriële know-how

  • Ingebed in LT-visie kustontwikkeling

  • Breed gedragen met evenwicht tussen noden toerisme, industrie, natuur en publiek belang

  • Met een duurzaam financieringsmechanisme

30

Seminarie Superstormen - 13 oktober 2011


ad