Joel spring zg r e t m
Download
1 / 45

Joel Spring ÖZGÜR EĞİTİM - PowerPoint PPT Presentation


 • 344 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Joel Spring ÖZGÜR EĞİTİM. HAZIRLAYANLAR: 060664004- SERDAR ÜSTÜNTAŞ 060664023- PINAR EROĞLUER 060664019- İBRAHİM ŞAHİN 060664012- ARZU KARAKAYA 060664014- ZEYNEP İLBEYLİ. OKUL EĞİTİMİNİN RADİKAL ELEŞTİRİSİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Joel Spring ÖZGÜR EĞİTİM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Joel SpringZGR ETM

HAZIRLAYANLAR:

060664004- SERDAR STNTA

060664023- PINAR EROLUER

060664019- BRAHM AHN

060664012- ARZU KARAKAYA

060664014- ZEYNEP LBEYL


OKUL ETMNN RADKAL ELETRS

Kitlesel okul eitiminin amac, vatanda ve iiyi modern sanayi devleti iin yetitirmekti.

Toplumda radikal bir dnm salamay hedefleyenler, var olan toplumu srdrmek zere rgtlenmi eitim sistemlerine kar olduka eletirel bir tutum taknmlardr.


Radikal eletirinin belli bal temalar, okulun politik, toplumsal ve ekonomik gc etrafnda toplanyor.

Bu temalar byk eitim eletirmeninin almalarnda ilenmitir. William Godwin, Francisco Ferrer ve Ivan Illyich


Godwin devletin zgl ideolojisini okullarda yayabilmesi ile kazanaca politik iktidara kar kan ilk eitim eletirmenlerinden biriydi.

Ferrer kitlesel devlet okulu eitimine ve bu eitimin 19. yzyln yeni sanayi ekonomileri iin iyi eitilmi ve iyi denetlenen iiler retmedeki rolne eilmitir.

Illich okul eitimi ile toplumsal sistem arasndaki ilikiye ynelik eletirilerin son temsilcilerindendir.


Radikaller,

politik ve toplumsal sistemi itaatkar bir ekilde kabul etmeyecek,

otoriter olmayan kiiler yaratacak bir eitim sistemi ve bir ocuk yetitirme sreci amlardr.


Godwinin ne srd grlerin en gl olan eitimdi. nk Ynetim her zaman ynetilenin grne dayanmak zorundadr. Yeryznde en ok ezilen insanlarn bir defa dnce biimlerini deitirmelerine izin verin, artk zgr olacaklardr diyordu.


Godwin milli eitime baz noktalarda kar kar. lk olarak politik kurumlarn,zenginlerin iktidar gasp etmesini onayladn;

kinci olarak byk ve merkezilemi devletlerin geliiminin, milli zafer uruna girilecek maceralar, vatanseverlik ve uluslararas alanda ekonomik ve kltrel rekabet gibi bireye son derece az faydas dokunacak deerlerin yceltilmesine neden olacana inanyordu.


Godwinin milli eitime kar kt baka noktalar da vard. Genliin, ne kadar mkemmel olursa olsun, anayasaya saygl olmak zere eitilmesi doru deildir.


Godwin, adil bir toplumun ancak tm insanlarn akllarn zgrce kullanmalarnn sonucunda ortaya kabileceine inanyordu. Bu nedenle Godwin lkedeki yasalar reten bir milli eitime kar kyordu.


Ferrer, spanyol anaristi ve eitimcisidir. Ferrer iin en merkezi sorunlardan birisi hkmetin eitim zerindeki iktidarnn krlmasyd. Milli okullar rgtleyenler hibir zaman bireyin yceltilmesini istemediler; kleletirilmesini istediler.


Okullar, her grubun kendi hedefleri dorultusunda kullanmaya alt byk bir sava alanna dnmtr.


Hkmet okullarn sadk yurtta, itaatkar ve eitimli iiler yetitirilmesini istiyordu. Ferrer devletin, zenginlerin karlarn korumak iin ve sanayinin ihtiyalarn karlamak iin eitimi kullandna inanyordu.


Godwin akl zayflatan ve insan zgrln kemiren eyin disiplin yntemi ve retim teknikleri olduunu ileri srer. Bu yzden geleneksel snf ve liberal talepleri reddeder.


Illich ve Amerikan eitimcileri eitimi bireyselletirerek ve bireysel ihtiyalar karlayarak geleneksel snfn stesinden gelmeye altlar.


Illich yoksullarn, okulda daha fazla okul eitimi grm olanlarn, st snflarn nderliine boyun emeleri gerekliliini rendiklerini ileri srer.


Okul, zel bir politik ve ekonomik ideoloji tarafndan kullanlr.

Godwin ve Ferrere gre okulun toplumsallatrma sreci, devletin otoritesine boyun eecek ve sadk iiler olarak alacak yurttalar yetitirir.


Kendi kendine sahip olma

Radikal eitim teorileri, zgrlk dncesini, yasa nndeki politik zgrlk ve eitlik seklindeki bildik anlamnn tesine gtrerek kiinin kendi inanlar, eylemleri zerindeki denetimi eklinde geniletir.


 • Kukusuz bir ok eitim sisteminin amalarndan biri inanlarn iselletirilmesi ve var olan toplumsal yapy sorgusuzca destekleyecek bir vicdann gelitirilmesidir.

  Kendi kendine sahip olma aray iselletirilmi otoriteden ve ideolojik tahakkmden kurtulmaya izin verecek bir eitim yntemi ya da kurumsal bir dzenleme bulmaya yneltilmitir


 • Bilgi, insanlar tarafndan kullanlmaktan ok insanlar kullanan bir eye dnr. rnein Francisco Ferrer 19. yzyln sonlarnda, aritmetik bilgisinin bir bireysel kullanm arac olabilecei gibi, sanayi sistemine kleliin bir arac haline de gelebileceini ileri srd.


 • Ferrer, retmenin rolnn bireyin aklnda geliecek dnce tohumlarn ekmek olduuna inanyordu. Dnce tohumlar pozitif bilimlere ait olmalyd.


Pozitif bilimlerin retilmesinin tek amac, akln kullanm iin bir temel salamakt.

Eitim bir kiiyi iyi bir yurtta, dini btn bir insan ya da iyi bir insan yapmak zere tasarmlanmamt.

Bu tr hedefler dogmatik, ne olunmas gerektiine dair bir ideal dayatma olarak grlyordu.


 • Ferrerin modern okulunda dl ya da ceza olmamasnn nedeni buydu. zel bir hedefi ya da amac olmayan bir eitim srecinde, cezalandrlacak hibir ey olmad iin ocuklar dllendirilemez ve cezalandrlamazlard.


zgr okul hareketi fazlasyla yapsallam ve rasyonellemi bir dnyada z geliim iin bir ortam oluturma ynnde bir giriimdi.

zgr okul dncesinin bir habercisi 1940lardaki zgr oyun alan hareketinin geliimiydi.


Serven oyun alannn temel ilkesi sadece ham madde ve aletlerle kereste, iviler, hurda metaller, krekler ve inaat malzemeleriyle donatlm olmasyd.

Salncak ya da tahterevalli gibi kurulu oyuncaklar yoktu. Esas olarak ocuklara oyun alanlarn ina etmek ykmak ve yeniden ina etmek zere aralar veriliyordu.


 • zgr okul radikal ve deneyseldir; notlar, rekabeti snavlar yoktur. Hibir ocuk istemedii zaman almaya ya da sorular yantlamaya mecbur braklamaz. lk bakta notlar, karneler ya da snavlarn olmad durumda radikal olan ok az ey var gibi grnecektir; ancak olmas gereken budur.


BLNCN GELMES: MARXTAN FREIREYE

Freire eitim yntemlerini Marksist bilin kavramyla birletiren bir perspektif gelitirdi. renme, irade ve toplumsal eyleme balanarak dnce ve eylem ayrmnn stesinden gelinir.


 • Freire, herkesin kendisini etkileyen toplumsal glerin bilincine vard, bu gler zerinde dnd ve dnyay dntrmeye gc yettiini iddia eder.


 • Toplumsal bilin olamaynca, insanlar tarih ak ierisinde sadece tarihin etki ettii eyler olurlar. Bu ezilme durumuna Sessizlik kltr der Freire. Sessizlik kltr, basit cehaletin rn olabilecei gibi eitimin de rn olabilir.


 • Freirenin eitim yntemi, dilin ve renmenin yaam srelerine balanmas, dnce ve eylem ayrmnn ortadan kaldrlmas amacn tar.


 • Praksis, Marxn insann paralanmasna ve yabanclamasna katkda bulunduunu ileri srd dnce ve eylem ayrmna son verecektir. Marxn yorumuna gre, bu ayrmn kkenleri snf ayrmnn tarihi geliiminde ve i blmnde yatmaktadr.


 • Freire, geleneksel eitimin ymac eitim yntemi, rencinin renme sreci ierisinde zne deil, bilginin yerletirildii bir nesne olduu dncesi dedii eye dayandn ileri srer.


 • Ymac teorinin reneni bir nesneye dntrmesi olgusu, temel sorunun toplumda deil bireyde olduu varsaymn yanstr.

 • Ymac eitim zgrletirici deildir ve ezilenlerin itaatkarlna ve yabanclamasna katkda bulunur.


 • Freirenin yntemini amalarndan biri, bir sessizlik kltr iinde yaayanlarn, hakim snfn iselletirilmi imgesinden kurtulmalarna yardm ederek, kendilerini anlamalarn salamaktr.


 • Rogersin terapisi ve renci merkezli retim dedii ey, Freirenin dncelerine ok benzeyen bir kendini gerekletirme ve kendinin farknda olma anlay zerinde temellenir.


 • Sonu olarak, Freirenin yntemi gerek ve nemli sorunlarla ilgilenmeye dayanr. Sorunlar yapay olamaz.

 • Kii kendi kendinin farknda olmaldr, bylece birey kendi kaderini belirleme ansna sahip olacaktr.


OCUU OCUKLUKTAN KURTARMAK

Wilhelm Reich ve A.S.Neill, ocuu ocukluktan kurtarmak derken, onu toplumsal ve ekonomik glerin elinden kurtarmay kastediyorlard.


Dnyamz ocukluun fiziksel, ahlaki ve cinsel sorunlaryla saplantl bir ekilde urayor Aile ve okul el ele vererek ocuu yetikin toplumundan uzaklatrdlar Ailenin, kilisenin, ahlaklarn ve yneticilerin kuruntular ocuu imdiye kadar yetikinlerin arasnda kulland zgrlkten yoksun brakt.


ocuu belirli bir ahlaki ve toplumsal ideale uydurmaya alan kurumlardan kurtulmamz zorunludur. Bu okulun ortadan kalkmas demektir.


BUGNN GEREKLER VE GELECEN MTLER

Toplum verimli bir ileyi hedefine sahip bir makine olarak grlr. Bu modelde ocua zerinde allacak ve toplumun iyilii iin biimlendirilecek bir nesne olarak grlr. Modern lise, meslek seimi testleri ve grmeleri hep toplumsal makinenin verimliliini artrmann bir amac olarak grld.

Ham insan kaynaklar olan ocuklar snflanacak ayklanacak, biimlendirilecek ve bulunduklar okullardan toplumda kendilerine uygun yerlere yollanacaklardr.


kinci modelde ise ilgilenilen ey bireysel zerkliin arttrlmasdr. Toplumsal deiim hedefi, artan bireysel katlm ve toplumsal sistemin denetlenmesidir. Bu model, modern toplumsal kurumlarn gcnn byk lde halkn, bu kurumlarn otoritesini ve meruiyetini kabul etme gnlllne dayand inancna baldr.


 • zgrlk eitim biimlerinin bugnk ve gelecekteki geliimlerinin karsna kan en ciddi sorunlardan biri, eitim yntemlerini politik ve toplumsal bir ideolojiden ayrmaya ynelik tehlikeli eilimdir.


 • Eitimin toplum zernde radikal bir etkiye sahip olma potansiyelinden sz etmenin iki farkl biimi olduu aka anlalmaldr. Bir yandan Freireninki gibi eitim sistemleri, bireyleri toplumda radikal bir deiim oluturacak ekilde hareket edebilecekleri ekilde zgrletiren bir yntem salayabilir. te yandan aile yaps zayflatan gnlk bakm merkezi durumunda olduu gibi, bir eitim kuruluunun kendisi dorudan toplumu etkileyebilir.


 • Ksacas, okul ncelikle politik ve toplumsal bir kurum olarak grlmelidir.


 • Eitimde anlaml bir deiiklik yapmaya ynelik herhangi bir plan eitimsel iktidarn btn yelpazesini etkilemelidir.

 • Atlabilecek ilk admlardan biri zorunlu eitimin kaldrlmas olacaktr. Zorunlu eitim ocuu ekonomik smrden korur ve zamann doldurur, eitimin artan sresi ocuun aile yapsna baml olma sresi uzar.


 • Var olan eitim yapsnn yok oluuna okul kavramn modern teknolojik toplumda a d olduunu kabul elik edebilir. 19. yyda okul sadece bir toplumsal denetim kayna olarak deil btn bilgi malzemelerin, kitaplarn ve retmenlerin bir araya getirilecei bir merkez olarak grlyordu.


ad
 • Login