Inv ăţ area vizual ă Prof. Aurora Dumitrescu - PowerPoint PPT Presentation

Inv area vizual prof aurora dumitrescu
Download
1 / 17

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Inv ăţ area vizual ă Prof. Aurora Dumitrescu. D efini ţ ie. Prin invăţare vizual a se in ţ elege invăţarea/predarea prin intermediul imaginilor, reprezentărilor grafice sau filme lor , spoturi , prezentări video etc.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Inv ăţ area vizual ă Prof. Aurora Dumitrescu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Inv area vizual prof aurora dumitrescu

Invăţarea vizualăProf. Aurora Dumitrescu


D efini ie

Definiţie

 • Prin invăţare vizuala se inţelege invăţarea/predarea prin intermediul imaginilor, reprezentărilor grafice sau filmelor, spoturi , prezentări video etc.

 • orice proces educaţional care implică imagini, indifirent de modul in care sunt prezentate, se considera a folosi tehnici de invaţare vizuală.


Puncte tari

Puncte tari

 • mai buna şi mai rapida inţelegere a proceselor, a funcţionalităţii acestora,

 • mai buna anticipare a problemelor

 • abilităţile practice se formează şi se dezvoltă mai uşor.

 • transmite o mare cantitate de informaţii concrete,

 • facilitează formarea reprezentărilor mintale

 • Puterea creierului nostru pentru a stoca şi reaminti imagini e mult mai mare spre deosebire de text.


Puncte slabe

Puncte slabe

 • se stimulează dezvoltarea unei gândiri concrete, in dauna gândirii abstracte, formale, -conceptuale


Rolul imaginii

Rolul imaginii

 • imaginea se impune aproape instantaneu în câmpul vizual şi nu necesită o prelucrare cerebrală elaborată pentru construirea înţelesului, ca în cazul ideii(o expresie des uzitată este aceea că ‚imaginile vorbesc de la sine’);

 • imaginea este puternic conectată la structurile emoţional-afective ale receptorului răspunsul acestuia venind mult mai repede (uimire,bucurie, tristeţe, groază, şoc etc.), comparativ cu ideea care se adresează în primul rând raţiunii;


Inv area vizual prof aurora dumitrescu

 • Imaginile prezinte informaţii, promovează înţelegerea motivantă a elevilor, atitudinile se schimbă şi se dezvolte aptitudinile.

 • îmbunătăţeste nivelul elevilor de concentrare şi înţelegere.

 • Imbunătăţesc retenţia in invăţare(Imaginile pot fi stocate pe termen lung de memorie )

 • stimulează participarea elevului la prelegeri

 • stimulează imaginaţia

 • Declanşează o gamă largă de asociaţii, sporind astfel gândirea creativă


Inv area vizual prof aurora dumitrescu

Geografia este o disciplină bazată pe vizual iar utilizarea imaginilor o pot face mai accesibilă elevilor

De ce să folosim imagini in invăţarea geografiei

 • Pentru a dezvolta percepţia de spaţiu (Ex.imaginile panorame )

 • Imaginile oblice ajută la aprecierea adâncimii şi compararea obiectelor

 • Pentru a dezvolta deprinderi de cercetare

 • Pentru a dezvolta abilităţi de observare .

 • Pentru a imbunătăţii citirea vizuală.

  (În explorarea peisajelor naturale şi umane, un geograf se bazează pe competenţe vizuale pentru a da sens caracteristicilor mediului şi relaţiilor dintre componentele sale)

 • Pentru a îmbunătăţii citirea critica (ex.diagramele ajuta la vizualizarea legăturile dintre părţile unui sistem.)

 • Călătoria vizuală sau tehnica „poveste” ajută să memoreze un conţinut mai dificil.


Rolul profesorului

Rolul profesorului

 • să organizeze materialele astfel încât să promoveze gândirea critică (identifică ,decodifică ,interpretează)

 • Să organizeze un plan de studiu pentru a dezvolta deprinderea de a privi ,de a înţelege şi interpreta imaginile(deprinderi narative)

 • Să aibă în vedere că înţelegerea depinde de observaţie bazată pe utilizarea tuturorsimţurilor


Http www geography org uk

http://www.geography.org.uk/

 • Visual Geography-Frames for use

  (Suporturi pentru a susţine Geografia Vizuală propuse de Wendy North şi Ann Hamblen,profesori ai Asociaţiei de Geografie din Marea Britanie)


Inv area vizual prof aurora dumitrescu

What do you see, hear, smell and feel?

Putting Yourself in the Picture

Pune-te în imagine

Ce vezi,auzi,miroşi,simţi)

Explorarea imaginilor cu ajutorul tuturor simţurilor


Inv area vizual prof aurora dumitrescu

What?

5 W’s and How

Where?

6 întrebări pentru o singură imagine

Why?

When?

How?

Who?


Inv area vizual prof aurora dumitrescu

Landscape

Where?

Weather

What can you work out from this picture?

photo

Plants & animals

People

Shapes & colours


Inv area vizual prof aurora dumitrescu

Conversation between Characters


Inv area vizual prof aurora dumitrescu

The nine number picture board - a question of ...


Inv area vizual prof aurora dumitrescu

Look behind you.

What might you see?

Priveşte imaginea .Ce ai putea să vezi


Inv area vizual prof aurora dumitrescu

Where in the World?


Inv area vizual prof aurora dumitrescu

In continuare urmăriţi exemplele create de mine folosind toate aceste suporturi,fiecare pentru conţinutul geografic la care se pretează


 • Login