Kumpulan 8 keistimewaan tanah suci makkah dan madinah dalam tamadun islam
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

KUMPULAN 8 Keistimewaan Tanah Suci Makkah dan Madinah dalam Tamadun Islam PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KUMPULAN 8 Keistimewaan Tanah Suci Makkah dan Madinah dalam Tamadun Islam. Ahli Kumpulan : Athirah Nadia binti Nordin Bazilah binti Zakaria Eric Tay Ren How Farra Ain binti Azhar Gan Poh Yee Goh Poi Yee H’ng Ling Fong Wong Chih Yan.

Download Presentation

KUMPULAN 8 Keistimewaan Tanah Suci Makkah dan Madinah dalam Tamadun Islam

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KUMPULAN 8KeistimewaanTanah SuciMakkahdanMadinahdalamTamadunIslam

Ahli Kumpulan :

AthirahNadia bintiNordin

BazilahbintiZakaria

Eric Tay RenHow

FarraAin bintiAzhar

GanPohYee

Goh Poi Yee

H’ng Ling Fong

Wong ChihYan


Keistimewaan Tanah SuciMakkahdanMadinahdalamTamadunIslam

Antarasubtopik yang akandibincangkan :

 • SejarahNabi Muhammad

 • SebabMengapaPenganut Islam PergikeMakkahdanMadinah

 • PengenalanMakkah

 • KeistimewaanMakkah

 • PengenalanMadinah

 • KeistimewaanMadinah

 • PerbandinganAntaraMakkahdanMadinah


KemunculanTamadunTerawal di Dunia

Secaraumum, tamadunawalduniaterbentuk di lembahsungaiseperti di Sungai Tigris dan Euphrates, Sungai Nil, Sungai Indus dan Sungai Hwang Ho.

Lokasistrategik yang dilengkapidengansumber air dantanah yang suburakanmenggalakkanperkembangansesebuahtamadun.


Tigris & Euphrates


Kemunculantamadun Islam dianggapunikkeranatamaduninilahirdanberkembang di tempat yang terpencil di kawasanpadangpasir yang panasdankeringkontang, iaitu di Hijaz.


Makkah

 • Makkah(ataupunMekahdengannamapenuhnyaMakkahal-

  Mukarramah; Bahasa Arab: مكة المكرمة) terletaklebih

  kurang73km daripadatimur Jeddah.

 • Kota paling sucibagiumat Islam.

 • Tempatlahirnya Islam sertaNabi Muhammad s.a.w. danjuga

  tempatbagindamenerimawahyudaripada Allah s.w.t.

 • Al Masjid Al Haram yang manaterdapatnyaKaabah.


Al Masjid Al Haram


Madinah

 • MadinahataunamapenuhnyaMadinah al-Munawwarah

  (Arab: المدينة المنورة) ialahsalahsebuahkota yang terdapat

  di wilayahHijaz, Arab Saudi.

 • Madinahialahkota paling suci yang keduabagiumat Islam.

 • Masjid an-Nabawi yang manaterdapatmakamNabi Muhammad s.a.w.

 • MadinahpadaasalnyabernamaYathrib

  • MadinatAl-Nabi (Kota Nabi)

  • Al Madinah Al Munawwarah (Kota yang bercahaya)

  • Madinahbermaksud "bandar/kota".


 • Login