KUMPULAN 8 Keistimewaan Tanah Suci Makkah dan Madinah dalam Tamadun Islam - PowerPoint PPT Presentation

Kumpulan 8 keistimewaan tanah suci makkah dan madinah dalam tamadun islam
Download
1 / 12

 • 149 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KUMPULAN 8 Keistimewaan Tanah Suci Makkah dan Madinah dalam Tamadun Islam. Ahli Kumpulan : Athirah Nadia binti Nordin Bazilah binti Zakaria Eric Tay Ren How Farra Ain binti Azhar Gan Poh Yee Goh Poi Yee H’ng Ling Fong Wong Chih Yan.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KUMPULAN 8 Keistimewaan Tanah Suci Makkah dan Madinah dalam Tamadun Islam

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kumpulan 8 keistimewaan tanah suci makkah dan madinah dalam tamadun islam

KUMPULAN 8KeistimewaanTanah SuciMakkahdanMadinahdalamTamadunIslam

Ahli Kumpulan :

AthirahNadia bintiNordin

BazilahbintiZakaria

Eric Tay RenHow

FarraAin bintiAzhar

GanPohYee

Goh Poi Yee

H’ng Ling Fong

Wong ChihYan


Keistimewaan tanah suci makkah dan madinah dalam tamadun islam

Keistimewaan Tanah SuciMakkahdanMadinahdalamTamadunIslam

Antarasubtopik yang akandibincangkan :

 • SejarahNabi Muhammad

 • SebabMengapaPenganut Islam PergikeMakkahdanMadinah

 • PengenalanMakkah

 • KeistimewaanMakkah

 • PengenalanMadinah

 • KeistimewaanMadinah

 • PerbandinganAntaraMakkahdanMadinah


Kemunculan tamadun terawal di dunia

KemunculanTamadunTerawal di Dunia

Secaraumum, tamadunawalduniaterbentuk di lembahsungaiseperti di Sungai Tigris dan Euphrates, Sungai Nil, Sungai Indus dan Sungai Hwang Ho.

Lokasistrategik yang dilengkapidengansumber air dantanah yang suburakanmenggalakkanperkembangansesebuahtamadun.


Kumpulan 8 keistimewaan tanah suci makkah dan madinah dalam tamadun islam

Tigris & Euphrates


Kumpulan 8 keistimewaan tanah suci makkah dan madinah dalam tamadun islam

Kemunculantamadun Islam dianggapunikkeranatamaduninilahirdanberkembang di tempat yang terpencil di kawasanpadangpasir yang panasdankeringkontang, iaitu di Hijaz.


M akkah

Makkah

 • Makkah(ataupunMekahdengannamapenuhnyaMakkahal-

  Mukarramah; Bahasa Arab: مكة المكرمة) terletaklebih

  kurang73km daripadatimur Jeddah.

 • Kota paling sucibagiumat Islam.

 • Tempatlahirnya Islam sertaNabi Muhammad s.a.w. danjuga

  tempatbagindamenerimawahyudaripada Allah s.w.t.

 • Al Masjid Al Haram yang manaterdapatnyaKaabah.


Al masjid al haram

Al Masjid Al Haram


Madinah

Madinah

 • MadinahataunamapenuhnyaMadinah al-Munawwarah

  (Arab: المدينة المنورة) ialahsalahsebuahkota yang terdapat

  di wilayahHijaz, Arab Saudi.

 • Madinahialahkota paling suci yang keduabagiumat Islam.

 • Masjid an-Nabawi yang manaterdapatmakamNabi Muhammad s.a.w.

 • MadinahpadaasalnyabernamaYathrib

  • MadinatAl-Nabi (Kota Nabi)

  • Al Madinah Al Munawwarah (Kota yang bercahaya)

  • Madinahbermaksud "bandar/kota".


 • Login