kch nantm
Download
Skip this Video
Download Presentation
KCH/NANTM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

KCH/NANTM - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

KCH/NANTM. Přednáška 6 Struktura a vlastnosti nanomateriálů, self-assembly, metody přípravy. Obsah. Struktura a vlastnosti nanomateriálů Nanočástice Nanokrystalické materiály Nanočástice v polovodičích Self-assembly Metody přípravy nanomateriálů Litografie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KCH/NANTM' - berg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kch nantm

KCH/NANTM

Přednáška 6

Struktura a vlastnosti nanomateriálů, self-assembly, metody přípravy

obsah
Obsah
 • Struktura a vlastnosti nanomateriálů
  • Nanočástice
  • Nanokrystalické materiály
  • Nanočástice v polovodičích
  • Self-assembly
 • Metody přípravy nanomateriálů
  • Litografie
struktura a vlastnosti nm
Struktura a vlastnosti NM
 • Stavební jednotky NM:
  • Rozměr
  • Tvar
  • Atomová struktura
  • Krystalinita
  • Mezifázové rozhraní
  • Chemické složení
struktura a vlastnosti nm1
Struktura a vlastnosti NM
 • Rozměry
  • Molekuly – pevné částice < 100nm
  • Vlastnosti určeny charakteristickými znaky
   • Částice
   • Klastry
   • Dutiny
   • 1 – 100 nm alespoň v jednom rozměru
struktura a vlastnosti nm2
Struktura a vlastnosti NM
 • Závislost vlastností
  • Vlastnosti nanočástic
  • Uspořádání nanočástic
   • Vznik vnitřních struktur
 • Vývoj technologií pro vytváření a úpravu struktury
struktura a vlastnosti nm3
Struktura a vlastnosti NM

Přístupy:

 • Top – down
  • Fotolitografie v elektronice
 • Bottom – up
  • Dispergované a kondenzované systémy
  • Self-assembly
struktura a vlastnosti nm4
Struktura a vlastnosti NM
 • Nutná znalost atomární struktury
 • Vlastnosti se liší od běžných materiálů se stejným chemickým složením
 • Faktory:
  • Malá velikost krystalitů – 50% atomů v nekoherentní hranici mezi krystaly
  • Velikost a vliv dimenzionality
   • Velikost krystalické fáze zmenšena na několik interatomárních vzdáleností
struktura a vlastnosti nm5
Struktura a vlastnosti NM
 • Funkčnost NM
  • Složení
  • Velikost a tvar
  • Nanostrukturní rozhraní
 • Základní dělení NM
  • Nanokrystalické materiály
  • Nanočástice
struktura a vlastnosti nm7
Struktura a vlastnosti NM
 • Podíl povrchových atomů
  • Vliv na chemické a fyzikální vazby na hranicích zrn
  • Vazba nanočástic se základní hmotou kompozitů
 • Velikost nanočástic
  • Střední volná dráha elektronů
  • Šířka hradlové vrstvy v polovodičích
struktura a vlastnosti nm8
Struktura a vlastnosti NM

Tvarové typy nanočástic

 • Koule (spheres)
 • Tyčinka/vlákna (rods)
 • Dráty (wires)
 • Více komplexní profily
struktura a vlastnosti nm9
Struktura a vlastnosti NM

Vznik nanočástic

 • Nukleace
  • Vznik klastrů, homogenní nukleace
 • Koalescence
  • Kolonie dlouhých klastrů
 • Růst
struktura a vlastnosti nm10
Struktura a vlastnosti NM
 • Tvary nanostrukturních materiálů souvisí s vlastnostmi
 • Kritická velikost zrn
  • 10 – 20 nm
  • Více než 50 % atomů na povrchu
 • Hranice zrn – deformace NM
struktura a vlastnosti nm11
Struktura a vlastnosti NM

Skupiny nanokrystalických materiálů

 • Podle dimenzionality
 • Bezrozměrné atomové shluky
 • Jednorozměrné modulované vrstvy
 • Dvourozměrné jemnozrné vrstvy
 • Trojrozměrné nanostruktury
struktura a vlastnosti nm12
Struktura a vlastnosti NM

Nanokrystalické materiály

 • Krystaly, kvazikrystaly, amorfní fáze
 • Kovy, intermataliky, keramiky, kompozity
struktura a vlastnosti nm13
Struktura a vlastnosti NM

Nanokrystalické materiály

 • Dělení dle Gleitera
  • 12 skupin
  • První – tvar krystalitů
  • Druhý – chemické složení
struktura a vlastnosti nm14
Struktura a vlastnosti NM

Nanokompozitní vrstvy

 • Tloušťka < 100 nm (obecně 10 nm a méně)
 • Souvislost s množstvím atomů na povrchu krystalitů
 • Vysoce odlišné vlastnosti od polykrystalických vrstev
struktura a vlastnosti nm15
Struktura a vlastnosti NM

Nanostrukturní vrstvy

 • Atomy hraničních oblastí rozhodují o uspořádání – růstu vrstev
 • Vlastnosti závisí na rozměrech nanofázových oblastí
 • Dislokace zde neexistují – tvorba přerušena hranicemi, posun podél hranic, žádné vady
 • Nanofázové kovy – pevnější
 • Nanokeramika – snadněji tvarovatelná
struktura a vlastnosti nm16
Struktura a vlastnosti NM

Nanočástice v polovodičích

 • Dělení podle dimenzionality
  • Kvantové vrstvy
   • 2D systém
   • Třetí rozměr 1 - 3 nm
  • Kvantové drátky
   • 1D systém
  • Kvantové tečky
  • Kvantové klastry
   • Zvláštní struktura
struktura a vlastnosti nm17
Struktura a vlastnosti NM

Nanočástice v polovodičích

 • Odlišné vlastnosti NČ
  • Elektrické
  • Magnetické
  • Optické
  • Tepelné
  • Mechanické
 • Kvantově-mechanický fenomén
  • Vodivostní kvantování
  • Coulobovské blokování
  • Kvantové jámy, dráty, tečky
struktura a vlastnosti nm18
Struktura a vlastnosti NM

Nanočástice v polovodičích

 • Elektronicko-optické přístroje a senzory
 • Tranzistory
 • Lasery s kvantovými tečkami – emisní tloušťka čáry
 • Zvýšení citlivosti senzorů
 • Top-down/Bottom-up
struktura a vlastnosti nm19
Struktura a vlastnosti NM

Nanočástice v polovodičích – nanoklastry

 • Široké rozměrové spektrum
  • Malé klastry: 1 – 3 nm
  • Velké klastry: desítky nm
 • Často označovány jako „nanokrystaly“
 • Velikost a tvar, podmínky přípravy
 • Růst na substrátech nebo volně
struktura a vlastnosti nm20
Struktura a vlastnosti NM

Nanočástice v polovodičích – nanoklastry

 • 2D/3D
 • Rozdílné vlastnosti (od volných atomů a molekul)
 • Dekaedrální struktury
 • Ikosaedrální struktury
 • Kvantové jevy
struktura a vlastnosti nm21
Struktura a vlastnosti NM

Nanočástice v polovodičích – kvantové tečky

 • Polovodičové nanokrystaly
 • 2 – 10 nm (10 - 50 atomů v průměru)
 • Jasně ohraničená oblast
 • Nahromadění elektronů
 • Pravidelné uspořádání
 • Fasety
 • Různé prvky, sloučeniny
  • CdSe, CdS, ZnS
struktura a vlastnosti nm22
Struktura a vlastnosti NM

Nanočástice v polovodičích – kvantové tečky

 • Energie elektronu uvnitř KT je kvantována
 • „Umělý atom“
 • Speciální součástky – práce s jednotlivými elektrony a fotony
 • Past na elektrony
 • Omezená kapacita
struktura a vlastnosti nm23
Struktura a vlastnosti NM

Nanočástice v polovodičích – kvantové tečky

 • Optická vlastnost zabarvování
  • Vázána na velikost
  • Velké – červené
  • Malé – modré
  • Souvislost s rozložením energetických hladin
 • Vše souvisí s velikostí
  • Ladění vlnové délky emitovaného světla
struktura a vlastnosti nm24
Struktura a vlastnosti NM

Nanočástice v polovodičích – kvantové tečky

 • Laditelné lasery
 • Optické zesilovače
 • Detektory (InAs na GaAs)
struktura a vlastnosti nm25
Struktura a vlastnosti NM

Nanočástice v polovodičích – kvantové drátky

 • Průměr několik nm
 • Délka i µm
 • Nízký počet mechanických defektů
 • Nízký bod tání
 • Velký povrch proti objemu
 • Využití:
  • Tranzistory, LED, senzory
struktura a vlastnosti nm26
Struktura a vlastnosti NM

Exotické struktury

struktura a vlastnosti nm27
Struktura a vlastnosti NM

Self-assembly

 • Samouspořádání struktur
 • Souvisí s:
  • Van der Waalsovými silami (přitažlivé)
  • Coulombickými silami (odpudivé)
  • Vodíkové můstky
  • Hydrofilní/hydrofobní interakce
 • Pokles volné energie
struktura a vlastnosti nm28
Struktura a vlastnosti NM

Self-assembly

 • Biologické struktury
 • Polymery
 • Slitiny
 • Samouspořádání při vzniku
 • Samoopravné materiály
metody p pravy nm
Metody přípravy NM
 • Individuální přístup k různým materiálům
 • Výsledné struktury je vždy nutné analyzovat
 • Technonologie často spojována se vznikem polovodičových struktur
  • P/N přechod
  • Vytváření horizontálních struktur – litografie
  • Vytváření vertikálních struktur - epitaxe
litografie
Litografie
 • Hromadné chemicko-fyzikální zpracování
 • Hladký povrch
 • Substráty
  • Si
  • Sklo
  • GaAs
 • Horizontálně členěné struktury
 • Členění:
  • EUV/RTG litografie
  • Fotolitografie
  • Elektronová litografie
  • Iontová projekční litografie
  • Reaktivní iontové leptání
litografie1
Litografie
 • Složité tvarování určité části povrchu
 • Postup:
  • Nanesení rezistu
   • Citlivost na určitý podnět
   • Ovlivní rozpustnost
  • Ozáření v místech beze změny
   • Přes masku/rastrování
  • Nanesení vrstvy leptadla
   • Pouze vertikální směr
  • Vyleptání původního povrchu/nanesení další vrstvy
  • Odstranění ozářeného rezistu
litografie2
Litografie
 • Limitující faktor
  • Vlnová délka světla pro ozáření
  • Viditelné světlo – do 100 nm
  • UV/RTG/svazek vysokoenergetických elektronů
 • Uplatnění
  • ICT
  • Medicína (detekce poruch DNA)
  • Vojenský průmysl
  • Enviro technologie
litografie3
Litografie

EUV litografie

 • EUV – extreme ultraviolet
  • Struktury pod 100nm
  • Vlnová délka 193 nm
  • Hrozí ionizace substrátu a narušení krystalové mřížky
  • Pronikavé vysokoenergetické záření
  • Vysoké nároky na použité materiály pro masku
litografie4
Litografie

EUV litografie

 • I EUV bude nedostačující
 • Požadavky na nárůst výkonnosti CPU/APU
litografie5
Litografie

RTG litografie

 • Nová generace
 • < 40 nm
 • Limitující faktory
  • Materiál a vzor masky
 • Podobné fotolitografii
litografie6
Litografie

RTG litografie

 • Maska
  • Odolnost
  • Absorbéry
  • Au, diamant, Be, slitiny tantalu nebo wolframu
litografie7
Litografie

RTG litografie

 • Současné procesory
  • Intel - jádro Haswell: 22 nm technologie
  • AMD – jádra Trinity, Vishera, Richland: 32 nm technologie
litografie8
Litografie

Fotolitografie (chemické leptání)

 • Příprava polovodičových materiálů
 • Studium Hallova jevu
 • Optoelektronika, senzory
 • Základní metoda
 • Vzor je „obtiskován“ do křemíku
 • Mateřský vzor vypálen laserem
litografie9
Litografie

Fotolitografie

 • 2 procesy
  • Záření
  • Leptání přes masku
 • Odstraňovány pouze nepotřebné části
litografie10
Litografie

Fotolitografie

 • Obecný postup
  • Nanesení vrstvy SiO2 na vyleštěný Si
  • Nanesení fotocitlivé/rezistivní vrstvy na oxid křemičitý
  • Osvícení UV
  • Zpevnění ozářených míst
  • Horké plyny – odstranění neozářené citlivé vrstvy
  • Leptání do různých hloubek
 • Násobné opakování procesu
litografie11
Litografie

Fotolitografie

 • Následné vytvoření vodivých cest
  • Pokrytí tenkou vrstvou kovu
  • Následné fotolitografické odleptání nepotřebných částí
  • Skleněný izolant
litografie12
Litografie

Elektronová litografie

 • Vytváření a přesné polohování obrazců v elektronovém rezistu
 • Rozměry pod 100 nm
 • Příprava masek pro fotolitografii a další
 • Bodový zápis difrakční mikrostruktury skenujícím paprskem
litografie13
Litografie

Elektronová litografie

 • Návrh syntetických difrakčních struktur
 • Vysoká rozlišovací schopnost
 • Levnější duplikování (galvanoplastika + mechanické)
 • Vysoká cena zařízení
litografie14
Litografie

Elektronová litografie

 • Vytváření hologramů
  • Difrakční optická struktura na vhodném podkladu
  • Velmi jemné vrypy (10 vrypů na 1 mikron)
  • Ve 2D velmi přesný zobrazení 3D modelu
  • Velké množství informací na malé ploše
 • Master se tvoří elektronovou litografií nebo laserem
litografie15
Litografie

Elektronová litografie

 • Hologram mění vlastnosti dopadajícího světla
 • Skryté prvky - bezpečnostní účely
 • Nelze kopírovat