22 august 2003
Download
1 / 18

Finanslovforslaget for 2004 - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

22. august 2003. Finanslovforslaget for 2004. Finanslovforslaget for 2004. Rammerne for økonomien, konjunktursituationen og indsatsen mod ledigheden Nye initiativer og finansiering Status for finanspolitikken. Finanspolitikken og konjunkturudsigterne - hvad styrker aktivitetsniveauet?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Finanslovforslaget for 2004

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


22. august 2003

Finanslovforslaget for 2004


Finanslovforslaget for 2004

 • Rammerne for økonomien, konjunktursituationen og indsatsen mod ledigheden

 • Nye initiativer og finansiering

 • Status for finanspolitikken


Finanspolitikken og konjunkturudsigterne - hvad styrker aktivitetsniveauet?

 • Skattenedsættelser i 2004

 • Vækst i offentligt forbrug og investeringer i 2004

 • Fremrykning af boliginvesteringer mv. til 2003

 • Skattestoppet og afgiftslettelser

 • Historisk lave renter

 • Internationalt opsving


Ledigheden

1.000 personer

1.000 personer

Juni

2003


Forslag til finansloven for 2004

 • Fortsat skattestop

 • Skattenedsættelser for 5,7 mia.kr.

  • Beskæftigelsesfradrag

  • Højere mellemskattegrænse

 • Samlet nye initiativer og bedre service for andre 6,0 mia.kr.


Politiske prioriteter

 • Større tryghed i hverdagen

 • Forskning

 • Uddannelse mv.

 • Anlægsinvesteringer mv.

 • Handicappede og svage grupper

 • Social- og sundhedsområdet

 • Øvrige områder, herunder trafiksikkerhed


Nye initiativer og finansiering


Nye initiativer


Eksempler på omprioriteringer

 • Fra besparelser på erhvervstilskud og byggeri

  til fastholdelse af forskningsindsatsen frem til og med 2007

 • Fra tilskud til udbringning af uge- og månedsblade

  til en bedre folkeskole

 • Fra justeringer af dagpengesystemet

  til flere sygehusbehandlinger

 • Fra tilskud på landbrugsområdet

  til lavere jordskatter


Større tryghed i hverdagen

 • Fortsat hård kurs over for kriminalitet

 • Reserve på 550 mio.kr. til justitsområdet

 • Flerårsaftaler for politiet og kriminalforsorgen skal forhandles i efteråret

 • Målet er mere tryghed for pengene


Indsatsen for svage grupper, handicappede, social- og sundhedsområdet mv.

Der er afsat godt 1 mia.kr. til svage grupper, handicappede m.fl. :

 • Satspulje på 500 mio.kr., hvor regeringen vil prioritere indsatsen for at bryde den negative sociale arv og for handicappede bl.a. 150 mio.kr. til en bolighandlingsplan

 • Reserve til svage grupper på 50 mio.kr.

 • Reserve på 500 mio.kr. i 2004 og 1 mia.kr. årligt i 2005-2007 til social- og sundhedsformål mv. Reserven følger af skatteaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti.


Uddannelse mv.

Nye initiativer

 • Folkeskolereform

 • Meraktivitet på uddannelser mv.

 • IT i folkeskolen

 • Finansiering

 • Ophævelse af tilskud til udbringning af uge og månedsblade

 • Reserve til IT i folkeskolen


Bevillinger til forskning

Mia.kr.

Mia.kr.

Reserve – finansiering udestår

Nye midler - finansieret

Bevillingsniveau før opfyldning

0405 06 07


Den offentlige sektors saldo

Pct. af BNP

Pct. af BNP

Mellemfristet målinterval for strukturel saldo

2,5

2,5

18,7

mia.kr.

16,6

mia.kr.

1,5

1,5


Fuld finansiering i 2004


DAU-saldo

Pct. af BNI

Pct. af BNI


Udlandsgælden og betalingsbalancen

Pct. af BNP

Mia.kr.

Mia.kr.


Antal offentligt ansatte

 • Antallet af offentligt ansatte ventes at stige med 3.000 personer i 2004

 • Væksten målrettes den borgernære service i kommuner og amter

 • Stort set uændret personaleforbrug i staten

 • Det samlede antal offentlig ansatte steg i 2002 med 10.500 personer og ventes i 2003 at være omtrent uændret


ad
 • Login