Download
1 / 19

ŘECKÁ VZDĚLANOST A VĚDA - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

ŘECKÁ VZDĚLANOST A VĚDA. PhDr. Jana Žáková. V řeckých městských státech kladli velký důraz na vzdělání Téměř všichni svobodní občané uměli číst a psát – jednoduché písmo Vyvinulo se z fénického, znaky pro souhlásky a samohlásky - poprvé.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ŘECKÁ VZDĚLANOST A VĚDA' - berg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eck vzd lanost a v da

ŘECKÁ VZDĚLANOST A VĚDA

PhDr. Jana Žáková • Dva typy vzdělánípísma – LINEÁRNÍ PÍSMO TYPU A – nerozluštěno

 • LINEÁRNÍ PÍSMO TYPU B - rozluštěno


< vzdělání- fénické písmo

řecké lineární písmo -> (typu B )

azbuka

cyrilice


ŠKOLY: vzdělání

 • V demokratických státech – soukromé školy – od 7 let

 • Děti se učily psát, číst, počítat, kreslit

 • Od 12 let Homérovy eposy, dějiny, hra na hudební nástroj, zpěv, tanec tělesná výchova

 • Chlapci ze zámožných rodin mohli pokračovat na GYMNASIU – příprava na politickou dráhu - řečnictvíKalokagathi
KALOKAGATHIÁ: vzdělání

 • Kalos = krásný, agathos = dobrý

 • Ideál – dokonalý, harmonický člověk

 • Vzdělaný a tělesně zdatný, krásný


Renesanční obraz „Athénská škola“ od Rafaela vzděláníSanktiho – představuje školu Lykeion s vyobrazením mnoha myslitelů a filosofů

– včetně Platona (vlevo) a Aristotela


VĚDA: vzdělání

 • Úroveň vzdělání měla vliv na rozvoj vědy

 • Zkoumání přírody a života v ní

 • Hledání příčin různých změn

 • Řada poznatků se využívá i dnes


Historie
HISTORIE: vzdělání

 • Herodotos – otec dějepisu

 • 9 knih dějin – 484 – 430 př. n. l. – Řecko, řecko – perské války

 • Popisuje známý svět z 5. st. př.n.l., snaha o objektivitu, barvitý jazyk

 • Detailní mapa světa


Herodotova mapa světa vzdělání– na východě ohraničená řekou Indus, za kterou se měla rozpínat bezmezná poušť, a z ostatních stran vymezená jediným světovým oceánem vzniklým spojením Středozemního moře, Indického a Atlantského oceánu


 • Thúkydidés vzdělání – Dějiny peloponéské války

 • Byl jedním z 10 stratégů (velitelů) ve válce – velel loďstvu v severní části Egejského moře

 • Musel odejít z Atén do vyhnanství, vrátit se mohl až po porážce Atén


GEOMETRIE vzdělání

 • Thálés z Milétu

- filosof, matematik, vědec, inženýr

- 5 důležitých geometrických vět, týkajících se:

a)kružnice

b)trojúhelníku

 • údajně úspěšně předpověděl

 • zatmění Slunce na den 28. května 585 př.n.l.

 • Pythagorás ze Samu 

- filosof, matematik, astronom

 • Pythagorova věta: „Součet

 • obsahu čtverců nad oběma odvěsnami

 • pravoúhlého trojúhelníka se rovná

 • obsahu čtverce nad přeponou “

 • Euklides

- Euklidova věta o výšce, Euklidova věta o odvěsně


LÉKAŘSTVÍ vzdělání

 • Hippokratés

- „otec medicíny“

- Hippokratova přísaha = soubor etických pravidel jednání lékaře

- nemoci = nerovnováha 4 tělesných šťáv – černé žluče, žluté žluče, krve a slizu

 • Asklépios 

 • činil takové medicinské zázraky, že byl po své smrti prohlášen za boha

 • Asklepiova užovka (ve skutečnosti pravděpodobně pijavice) – symbol „jedné cesty k vyléčení“, dnes obecně symbol „medicíny“


FYZIKA vzdělání

 • Archimedes 

- vztlak - „Archimedův zákon“: Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou jež se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené.

- určil plochu elipsy

- zavedl pojmy těžiště, těžnice

 • základy statiky – „zákon páky“ (citát: „Dejte mi pevný bod ve vesmíru a pohnu světem.“)

 • zemřel při obléhání Syrakús, které bránily jeho válečné stroje – když bylo město dobyto a počalo jeho plenění, přišel k němu římský voják, Archimedes však soustředěně pracoval na geometrii kruhu, kterou črtal do písku a tak odvětil „Neruš mé kruhy !“. Vzápětí jej římský voják probodl. 


FILOSOFIE vzdělání

- původ slova filein – milovat, sofá – moudrost = věda „milující moudrost“

Sokrates (470 př.n.l. – 399 př.n.l.)

Aténský filosof, učitel Platóna

Je považován za nejvýznamnějšího z evropských filosofů

Byl obviněn z bezbožnosti a kažení aténské mládeže, odsouzen k smrti – číše bolehlavu

- pravda: je JEN jedna

- citát: „Vím, že nic nevím“

- jeho žena Xantipa – zakazovala mu zálibu ve filosofii  dnes obecné označení pro ráznou ženu


Platón vzdělání(427 př.n.l. – 347 př.n.l.) 

- žák Sokrata

- založil školu Akademiá

- učení o 4 ctnostech:

a) uměřenost b) statečnost c) moudrost+ souhrnem všech je spravedlnost

Aristoteles (384 – 322 př.n.l.)

 • žák Platóna

- učitel Alexandra Makedonského

 • založil školu Lykeion

 • 3 vrstvy duše:

a) rostlinná (výživa, rozmnožování)

b) zvířecí (pohyb, vnímání)

c) lidská (myšlení)


Zdroje
ZDROJE: vzdělání

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokrates

 • http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1964

 • http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi


ad