Regionalt strukturfondsprogram vre norrland 2007 2013
Download
1 / 9

Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013. Norrbottens och Västerbottens län 242 miljoner Euro 2,183 miljarder sKr. Ingrid Inga, maj 2007. Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013. Övergripande mål

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013

Norrbottens och

Västerbottens län

242 miljoner Euro

2,183 miljarder sKr

Ingrid Inga, maj 2007


Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013

 • Övergripande mål

  • En långsiktig hållbar tillväxt genom att stärka den regionala konkurrenskraften och förstärka regionens position som en innovativ och framgångsrik region i Europa

  • 8 000 nya arbetstillfällen

  • 3 000 nya företag

 • Tillväxtområden

  • Test- och övningsverksamhet, säkerhet och sårbarhet

  • Kreativ näringar, upplevelser och turism

  • Energi och miljöteknik

  • Basindustrin – teknik- och tjänsteutveckling

  • Informations- och kommunikationsteknik samt tjänsteverksamhet

  • Bioteknik

   Gemensamma nämnare till tillväxtområdena är:

  • Entreprenörskap och nytänkande

  • Behov av förnyelse och innovativa lösningar för att upprätthålla internationell konkurrenskraft

Ingrid Inga, maj 2007


Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013

Insatsområden och delområden

Innovation och förnyelse73% 1 594 mKr

 • Entreprenörskap och företagande (4 500/2150)

 • Innovativa miljöer (1 450/300)

 • Internationellt samarbete (750/25)

 • Regional attraktivitet (1 200/500)

  Kvantitativa mål: 7 900 arbetstillfällen och 2 975 nya företag

  Tillgänglighet23% 502 mKr

 • Samverkan mellan transportslag (20/7)

 • Regionförstoring (20/8)

 • Informations- och kommunikationsteknik (60/10)

  Kvantitativa mål: 100 arbetstillfällen och 25 nya företag

  Tekniskt stöd4% 87 mKr

  Summa:2 183 mKr

Ingrid Inga, maj 2007


Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013

Entreprenörskap och nyföretagande

Exempel på aktiviteter

 • Skapa gynnsamma förutsättningar för entreprenörskap och företagande

 • Nyskapande verksamhet och produkt/processutveckling

 • Hållbar resursanvändning

 • Marknadsutvidgning och samverkan

 • Kapitalförsörjning till små och medelstora företag

  Stödmottagare/ansvarig för genomförandet: Näringslivet, näringslivets organisationer, offentliga aktörer och

  myndigheter, universitet och forskningsinstitut, kompetenscentra m fl

  Målgrupp: Små och medelstora företag inom regionen, potentiella företagare, entreprenörer m fl

  Innovativa miljöer

  Exempel på aktiviteter

 • Samarbete mellan FoU, näringsliv och offentlig sektor och initiativ till effektivare samspel inom

  innovationssystem och kluster

 • FoU samt kunskapsutveckling inom prioriterade tillväxtområden

 • Kommersialisering av forskningsresultat och idéer från universitet/högskola, näringsliv och andra aktörer

  Stödmottagare/ansvarig för genomförandet: Näringsliv, universitet och forskningsinstitut, offentlig sektor, m fl

  Målgrupp: Näringsliv, universitet och forskningsinstitut, offentlig sektor, aktörer inom innovationssystem m fl

Ingrid Inga, maj 2007


Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013

Internationellt samarbete

Exempel på aktiviteter

 • Stimulera internationellt kunskapsutbyte och samarbet inom prioriterade tillväxtområden

 • Tillvarata EU-medlemskapets möjligheter

 • Skapa plattformar för att tillvarata de internationella affärsmöjligheterna och lyfta fram regionens spetskompetens på en internationell marknad

  Stödmottagare/ansvarig för genomförandet: Näringslivet, universitet och forskningsinstitut, offentliga aktörer m fl

  Målgrupp: Små och medelstora företag, universitet och forskningsinstitut, offentlig sektor m fl

  Regional attraktivitet

  Exempel på aktiviteter

 • Stimulera utveckling av verksamhet som bl a främjar besöks- och upplevelsebaserad näring

 • Insatser för att stärka natur- och kulturturismens förutsättningar

 • Insatser för att utveckla verksamheter som stödjer attraktiva boende- och näringslivsmiljöer (boende, utbildning, arbetsmarknad, fritid, vård, omsorg, barnomsorg, sociala miljön, identiteten)

 • Stimulera ett mångsidigt, tillgängligt och kreativt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

  Stödmottagare/ansvarig för genomförandet: Näringslivet och offentliga aktörer m fl

  Målgrupp: Små och medelstora företag, offentliga aktörer, föreningar och organisationer m fl

Ingrid Inga, maj 2007


Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013

Samverkan mellan transportslag

Exempel på aktiviteter

 • Insatser för att utreda behovet av insatser för utveckling av befintliga och nya transportlösningar

 • Främja samverkan mellan olika transportslag och trafikoperatörer

 • Anslutningar till industrier, hamnar, flygplatser och andra för näringslivet strategiska punkter

  Stödmottagare/ansvariga för genomförandet: Offentliga aktörer, näringsliv, trafikhuvudmän oh andra trafikoperatörer,

  m fl

  Målgrupp: Näringsliv, offentliga aktörer, trafikoperatörer m fl

  Regionförstoring

  Exempel på aktiviteter

 • Åtgärder som stöder etablerandet av nya och effektiviserar befintliga trafiklösningar

 • Insatser för en utvecklad kollektivtrafik, särskilt i pendlingsstråk

 • Insatser som leder till förbättrade kommunikationer med ökad tillgänglighet till arbete, utbildning, samhällsservice och fritidsaktiviteter

  Stödmottagare/ansvarig för genomförande; Näringsliv, offentliga aktörer, trafikhuvudmän, andra trafikoperatörer m fl

  Målgrupp: Näringsliv, offentliga aktörer, trafikoperatörer m fl

Ingrid Inga, maj 2007


Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013

Ett utvecklat informationssamhälle

Exempel på aktiviteter

 • Insatser som syftar till att säkerställa robustheten och tillgängligheten i byggda nät

 • Insatser som avser att skapa bredbandsaccess via fast eller mobilt bredband till fler hushåll, företag och viktiga samhällsfunktioner i gles- och landsbygd

  Stödmottagare/ansvarig för genomförandet: Näringsliv, offentliga aktörer, operatörer m fl

  Målgrupp: Små och medelstora företag, offentliga aktörer m fl

Ingrid Inga, maj 2007


Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013

Insatsområden EU Nationellt

 • Innovation och förnyelse177 125 070177 125 070

 • Tillgänglighet 55 806 529 55 806 529

 • Tekniskt stöd 9 707 483 9 705 483

  242 637 082242 637 082

  Totalt EU och nationell medfinansiering485 274 164 Euro

Ingrid Inga, maj 2007


Regionalt strukturfondsprogram Övre Norrland 2007-2013

* Förvaltnings- och utbetalande myndighet

* Nutek i Luleå

* Ett struktursfondspartnerskap för vart och ett av de regionala

programmen

* huvuduppgiften är att prioritera mellan ansökningar om projektstöd för de regionala strukturfondsprogrammen. Prioriteringen är bindande för

programkontorens beslut.

* 3övervakningskommittéer för olika delar av landet


ad
 • Login