Bo sammen
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Bo Sammen PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bo Sammen. Fakta om Bydel Alna. 46 000 innbygger 42,5 prosent innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. Blant alle barn og unge mellom 6 og 17 år, har mer enn halvparten innvandrerbakgrunn. I antall har Bydel Alna den største innvandrerbefolkningen i Norge.

Download Presentation

Bo Sammen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bo sammen

Bo Sammen

Jamil Syed & Gro O. Berge


Fakta om bydel alna

Fakta om Bydel Alna

46 000 innbygger

42,5 prosent innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.

Blant alle barn og unge mellom 6 og 17 år, har mer enn halvparten innvandrerbakgrunn.

I antall har Bydel Alna den største innvandrerbefolkningen i Norge.

Største gruppe kommer fra Pakistan, av de er 46 prosent etterkommere.

Andre store grupper kommer fra Tyrkia, Sri Lanka, Marokko.

Hver tiende innbygger i bydelen har fluktbakgrunn


Bo sammen

Områdeløft

Bedring av levekår i et geografisk avgrensede områder i byer med særlige levekårsutfordringer og behov for fysisk opprustning. Langsiktige prosesser med betydelig offentlig økonomisk innsats.

BAKGRUNN


Furuset

Furuset

Befolkning: 9000

28% av befolkningen er i alderen 0 – 23 (høyest i Alna)

55,5 % med innvandrer bakgrunn


M l for bo sammen

Mål for ”Bo sammen”

Å etablere bedre relasjon mellom beboerne og mellom beboerne og styret.

Beboerne skal få eierforhold til borettslaget utover egen leilighet.

Beboerne skal føle tilhørighet til området de bor i.


Menneskers forhold til hverandre

Menneskers forhold til hverandre

 • Menneskene hater ofteHverandreFordi de frykter hverandre.De frykter hverandreFordi de ikke kjenner hverandreOg fordi de ikke har - Forbindelse med hverandre.De har ikke forbindelse medHverandre fordi de leverAdskilt fra hverandre.

Jamil Syed & Gro O. Berge


Innledning

Innledning

 • Dette kursopplegget er laget som en del av:

  • ”Groruddalssatsingen” 2007 – 2016

   som en del av Handlingsplan 2009 for Områdesatsingen Furuset

 • Det består av

  • 3 undervisningstimer a 45 min

  • 2 timer uformell tid som er knyttet til opplæringen.

 • Kurset kan gjennomføres over to kvelder eller en dag.

 • Kurset har 6 hovedtemaer

Jamil Syed & Gro O. Berge


Furuset omr det

Furuset området

 • Borettslag11

 • Antall leiligheter2687

 • Antall oppganger278 + 58 rekkehus

 • Antall beboereca 9000

 • 46 styremedlemmer har fått innføring i

  ”Bo sammen”.


Oppl ring av kursledere

Opplæring av kursledere

 • 44 kursledere har fått totalt 10 timers

  opplæring

 • 50% av kurslederne er etnisk norske

  50% har minoritetsspråklig bakgrunn

  To ledere jobber sammen

  – en fra hver gruppe

 • Yrkesbakgrunn til kurslederne:

  Pedagog, psykolog, miljøterapeut, ingeniør, legesekretær, sykepleier, konsulenter, regnskapfører ..

 • Stiller opp på fritiden med stort engasjement.

 • Får 250 kr per time for å planlegge og holde

  kurs.


Gjennomf ring av kurset for beboerne

Gjennomføring av kurset for beboerne

 • Rekruttering

  • Hver oppgang er en ”storfamilie”, derfor inviteres de sammen til kurset.

  • Informasjon henges i oppgangen

  • Etter ca en uke, går vi fra dør til dør og informerer og inviterer til kurset.

  • Alle over 15 år kan delta

  • Barnepass for de minste

  • Det servers enkel middag

 • Kurset holdes nært der folk bor


Interesse fra utenforst ende

Interesse fra utenforstående

 • Lokalavisen

 • Groruddalen avis

 • Husbankens nyhetsbrev

 • Kontaktforum i Oslo kommune

 • Aftenposten

 • Radio Norge

 • NRK P2 – ”Sånn er livet”

 • OBOS, USBL

 • Smedstua voksenopplæringssenter

 • Oslo kommune, ulike instanser

 • KBL kommunale Boligadministrasjoners

 • Vestlig Vel

 • Mange enkeltpersoner


Temaer

Temaer

 • Tema 1: Bli kjent med hverandre og hvorfor vi er her

 • Tema 2: Konflikt, Kommunikasjon & Fellesforståelse

 • Tema 3: Å bo sammen, hvordan vil vi at det skal fungere?

 • Tema 4: Borettslag

 • Tema 5: Husregler

 • Tema 6: Livet videre og oppsummering

Jamil Syed & Gro O. Berge


Bo sammen

Jamil Syed & Gro O. Berge


Borettslag

Borettslag

 • Innledning

 • Idèstorm

 • Boformer

Jamil Syed & Gro O. Berge


Bo sammen

 • Oppsummering

 • Takk 

Jamil Syed & Gro O. Berge


 • Login