Kansen door samenwerking - PowerPoint PPT Presentation

Kansen door samenwerking
Download
1 / 20

 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kansen door samenwerking. Hans Kruijssen Pim Kalkman 20 juni 2012. Voorgenomen wet- en regelgeving in relatie tot zorg in het onderwijs Relatie met MBO Rol van de gemeente Verkenning van gezamenlijke vraagstukken MBO en gemeente

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kansen door samenwerking

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kansen door samenwerking

Kansen door samenwerking

Hans Kruijssen

Pim Kalkman

20 juni 2012


Doel van de dag

 • Voorgenomen wet- en regelgeving in relatie tot zorg in het onderwijs

 • Relatie met MBO

 • Rol van de gemeente

 • Verkenning van gezamenlijke vraagstukken MBO en gemeente

 • Aanzet tot gezamenlijke agenda en plan van aanpak

Doel van de dag


Wet en regelgeving

 • Passend Onderwijs

 • Focus op Vakmanschap: entree-opleidingen en Plusvoorzieningen

 • Transitie jeugdzorg: zorg voor de jeugd

 • VSV-beleid

 • AWBZ

 • WWB/WWNV (Wajong)

 • Arbeidsmarktbeleid

Wet- en regelgeving


Passend onderwijs

 • LGF en AB-middelen naar MBO

 • Transparantie in aanbod en besteding

 • Onderwijsvraag centraal i.p.v. beperking

 • Maatwerk verbreden en flexibiliseren

 • Verbinding met jeugdbeleid

 • Bij afwijzing specifieke onderbouwing

 • Documenteren, leerlingvolgsysteem

 • Professionalisering intake: doorgaande zorglijn

Passend Onderwijs


Entree opleidingen en plusvoorzieningen

 • Voor alle ongediplomeerden

 • Max. 2 jaar financiering 1.2/0.6

 • Beperkt aantal plaatsen, meer begeleide uren

 • Toegankelijkheid staat voorop: WGB

 • Bindend studie-advies: herstart mogelijk

 • Vervolgadvies gediplomeerde: werk of MBO-2

 • Regeerakkoord: opleiding met studiefinanciering prevaleert boven werk-zoeken-met-uitkering

 • Nauwe samenwerking met gemeenten (soza), bedrijven en hulpverlening

 • Bij multi-problematiek: Plusvoorziening

Entree-opleidingen en Plusvoorzieningen


Beoogde resultaten entree

 • Studenten leren naar vermogen en gaan dan werken

 • Forse daling VSV-ers

 • Duurzame samenwerking met gemeenten, RMC en bedrijfsleven/MKB, hulpverlening.

 • Afstemming entree-opleiding op regionale arbeidsmarkt

Beoogde resultaten entree


Transitie jeugdzorg wet zorg voor de jeugd

 • Decentralisatie naar gemeenten: regiefunctie

 • CJG als front-office

 • Financiële korting ook

 • Kansen en risico’s

 • Pilots

 • Eerste ingeboekte bezuiniging 2015

 • Aanbieders

Transitie jeugdzorg:wet zorg voor de jeugd


Vsv beleid

 • Van 36.000 naar 25.000 VSV-ers (2016)

 • VSV convenant 2012 – 2015

 • Regioanalyse en programma

 • Nieuwe meetsystematiek

 • Prestatiesubsidie

 • Geen absolute aantallen meer

VSV-beleid


Algemene wet bijzondere ziektekosten

 • Functie begeleiding gaat naar gemeente

 • Opname in WMO

 • Beschikbare financien

 • Voor ROC’s :

  • Begeleiding leerlingen met verstandelijke beperking en woonbegeleiding

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten


Wet werk en bijstand

 • WWB i.p.v. Wet WIJ

 • Wat betekent dit voor jongeren tot 27?

  • Huishoudensinkomentoets

  • Onderwijs als voorliggende voorziening

  • Zoektermijn van 4 weken

Wet werk en bijstand


Arbeidsmarktbeleid

 • Drie O’s

 • Regionaal

 • Positie UWV verzwakt

 • Samenwerking in de regio

 • Vraag van werkgevers en arbeidsmarktrelevantie

Arbeidsmarktbeleid


Wet werk en bijstand1

 • Dilemma’s

  • Opleiding met studiefinanciering prevaleert boven werk-zoeken-met-uitkering. Druk op MBO-opleidingen. Maatwerk nodig=inzet zorg.

   Bezuiniging op zorg. Beperkt aantal plaatsen.

   VSV-druk. Focus op studierendement.

  • Bindend studieadvies. Uitstroom ROC = instroom gemeente. Gemeente: beperkte mogelijkheden reintegratietrajecten.

  • Van wie is de leerling?

Wet werk en bijstand


Kansen door samenwerking1

Ga in gesprek met de (centrum)gemeente

 • Gemeente als regisseur van het jeugdbeleid.

  -deelname partners in MBO-zorgstructuur

  -positie ZAT’s bij verwijzing

  -plusvoorziening

 • Samenwerking met Leerplicht/RMC

 • “Tussentrajecten”

 • Rol gemeente in aansluiting op (regionale) arbeidsmarkt

Kansen door samenwerking


Jeugd onderwijs zorgagenda

Jeugd-onderwijs-zorgagenda


Streefniveaus

Streefniveaus


Grootste knelpunten bij regie

 • Verschil in kennis (inhoud en organisatie)

 • Vormen van overleg

 • Schaal van overleg

 • Rollen en verantwoordelijkheden

 • Geen gezamenlijke visie en strategie

 • Geld-gedreven en niet missie-gedreven

 • Geen inzicht in middelen

Grootste knelpunten bij regie


 • Login