Etniske minoriteter – sygdom og brug af sundhedsvæsenet Væsentlige fund og konklusioner - PowerPoint PPT Presentation

Etniske minoriteter –
Download
1 / 30

 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Etniske minoriteter – sygdom og brug af sundhedsvæsenet Væsentlige fund og konklusioner Ph.d.-studerende Nana Folmann. Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup. Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Etniske minoriteter – sygdom og brug af sundhedsvæsenet Væsentlige fund og konklusioner

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Etniske minoriteter – sygdom og brug af sundhedsvæsenet

Væsentlige fund og konklusioner

Ph.d.-studerende Nana Folmann

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Opgave stillet af Sundhedsstyrelsen i 2005

Rapport færdig 1. april 2006

Forfattere:

Nana Folmann og Torben Jørgensen

IT-arbejder og statistik bistand:

Carsten Agger og Steen Ladelund

Baggrund

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Databasen

Metoder

Resultater

Konklusioner

Forskning

Dagsorden

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Formålet med rapporten:

at vurdere forbruget af en række sundhedsydelser samt omkostninger

blandt hhv. de største etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande og danskere

Der undersøges:

Det generelle forbrug af sygehusydelser samt omkostninger

Det generelle forbrug af sygesikringsydelser samt omkostninger

Sygehuskontakter relateret til store folkesygdomme

Betydningen af sociale forskelle (type 2 diabetes og hjerte-kar-sygdom)

Medicin forbrug for udvalgte sygdomsområder

Formål

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Populationen består af personer > 15 år, der 1. januar 2001 var bosiddende i Hovedstadsregionen og Region Midtjylland (n=2.418.656)

Databasen - indhold

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Databasen - indhold

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Separate analyser for mænd og kvinder

Analyserne er justeret for:

Alder

Risikotid (ind- og udvandringer)

Forskelle i bruttoindkomst og arbejdsmarkedstilknytning

Metoder - analyser

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Analyser af sygehuskontakter:

Logistisk regression – sandsynlighed for kontakt

Poisson regression – det relative antal kontakter

Analyser af udgifter relateret til almen praksis og sygehuskontakt:

Lineær regression efter logaritmetransformation – relative forbrug af udgifter

Analyser af medicinforbrug:

Logistisk regression – sandsynligheden for at have et medicinforbrug

Lineær regression efter logaritmetransformation – det relative medicinforbrug

Metoder - analyser

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Fordeling af etniske minoriteter over 15 år

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Sygehuskontakter samt omkostninger

Etniske minoriteter har overvejende flere kontakter til sygehus end danskere

Nogle etniske minoriteter har et større forbrug af sygehusomkostninger end danskere,

mens andre har et mindre

Kontakter til almen praksis og speciallæge samt omkostninger

Etniske minoriteter har overvejende flere kontakter til almen praksis og speciallæge end danskere

Etniske minoriteter har overvejende et større forbrug af sygesikringsomkostninger end danskere

Resultater – kontakter og udgifter

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Resultater - sygehuskontakter - type 2 diabetes

Sandsynlighed for kontakt i 2001-2002, personer over 15 år

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Resultater - sygehuskontakter - type 2 diabetes

Relative kontakter i 2001-2002, personer over 15 år

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Resultater - sygehuskontakt - KOL

Sandsynlighed for kontakt i 2001-2002, personer over 15 år

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Resultater - sygehuskontakt - KOL

Relative kontakter i 2001-2002, personer over 15 år

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Resultater - sygehuskontakt - hjerte-kar-sygdom

Færre kontakter end danskere

Flere kontakter end danskere

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Resultater – øvrige sygdomsområder

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Medicinforbrug - diabetes

Relative forbrug af medicin mod diabetes (DDD) i 2001-2002, personer over 15 år

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Medicinforbrug - lungesygdom

Relative forbrug af medicin mod lungesygdom (DDD) i 2001-2002, personer over 15 år

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Etniske minoriteter indløser færre doser medicin sammenlignet med danskere

- også på sygdomsområder hvor vi ikke ville forvente dette

(type 2 diabetes og lungesygdom)

Resultater - medicinforbrug

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Betydning af social status

Eksempel med bruttoindkomst

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Social status – type 2 diabetes

Relative antal sygehuskontakter relateret til type 2 diabetes før og efter justering for arbejdsmarkedstilknytning og bruttoindkomst, 2001-2002 og personer over 15 år

*Ref. danskere

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Social status – hjerte-kar-sygdom

Relative antal sygehuskontakter relateret til hjerte-kar-sygdom før og efter justering for arbejdsmarkedstilknytning og bruttoindkomst, 2001-2002 og personer over 15 år

*Ref. Danmark

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Betydning af social status

Type 2 diabetes

 • Justering for sociale forskelle udvisker kun til en vis grad forskelle i sygehuskontakter relateret til type 2 diabetes mellem hhv. etniske minoriteter og danskere. Kun signifikante forskelle for minoritetskvinder.

  Hjerte-kar-sygdom

 • Justering for sociale faktorer udvisker overvejende forskelle i sygehuskontakter relateret til hjerte-kar-sygdom mellem hhv. danskere og de 3 største etniske minoritetsgrupper.

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Betydelige kønsforskelle på visse sygdomsområder blandt etniske minoriteter:

Flere sygehuskontakter med type 2 diabetes blandt etniske minoritetskvinder sammenlignet med mænd

Flere sygehuskontakter med osteoporose blandt etniske minoritetsmænd sammenlignet med kvinder

Kønsforskelle - type 2 diabetes og osteoporose

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Potentielle årsager til forskelle i brug af sundhedsvæsenet blandt etniske grupper

 • Forskelle i sygdomsadfærd

 • Sociale forhold – individuelle og kontekstuelle

 • Forskelle i genetik

 • Forskelle i compliance

 • Forskelle i livsstil

 • Sundhedsvæsenets indsats over for etniske minoriteter

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Overvejende større forbrug af sygehusydelser og almen praksis/speciallæge samt omkostninger blandt etniske minoriteter

For sygehuskontakter med specifikke sygdomsdiagnoser er billedet meget varieret

Tunge patientgrupper blandt de største etniske minoritetsgrupper ift. store folkesygdomme som KOL og hjerte-kar-sygdom

Etniske minoriteter indløser færre doser medicin end danskere inden for diabetes og lungesygdom

Social status spiller en rolle

Væsentlig kønsforskelle i sygehuskontakter relateret til type 2 diabetes

Vigtigste konklusioner

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Minoritetsgrupper bør betragtes særskilt ved:

- forebyggelsesindsatser

- vurdering af behovet for sundhedsydelser

Konklusion

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Der er behov for forskning i:

Årsager til forskelle i sygdomme og forskelle i forbrug af sundhedsvæsenet blandt etniske grupper

Sammenhængen mellem medicinforbrug og sygehuskontakter blandt etniske minoriteter bør undersøges nærmere

Karakteristika af tunge patientgrupper blandt etniske minoriteter

Kortlægning af betydningen af sociale faktorer for folkesygdomme blandt etniske minoriteter

Forskning

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Det videre arbejde……..

Ph.d.-forløb

 • Redegørelse af sygdomsområderne type 2 diabetes og hjerte-kar-sygdom blandt de 3 største etniske minoritetsgrupper i Danmark fra ikke-vestlige lande – tyrkere, eks-jugoslavere og pakistanere

 • Undersøge om sociale faktorer på individniveau har betydning for type 2 diabetes og hjerte-kar-sygdom blandt de 3 største etniske minoritetsgrupper

 • Undersøge om det at bo i en socioøkonomisk ressourcesvag kontekst har betydning for type 2 diabetes og hjerte-kar-sygdom blandt de 3 største etniske minoritetsgrupper

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsv senet v sentlige fund og konklusioner

Tak for opmærksomheden

Research Centre for Prevention and Health. Nordre Ringvej 57, afsnit 84/85, 2600 Glostrup.

Tel. +4543233260. Mail: nabf@glo.regionh.dk


 • Login