Människa-System-Interaktion i säkerhetskritiska situationer
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 47

Människa-System-Interaktion i säkerhetskritiska situationer Erfarenheter från HMI-utveckling flygtrafikledning Billy Josefsson, Staffan Törner 2004-06-08 PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Människa-System-Interaktion i säkerhetskritiska situationer Erfarenheter från HMI-utveckling flygtrafikledning Billy Josefsson, Staffan Törner 2004-06-08. Disposition. Backspegel Förutsättningar och upplägg på arbete Principer Exempel. Producerad / samordnad av Billy Josefsson ASP

Download Presentation

Människa-System-Interaktion i säkerhetskritiska situationer Erfarenheter från HMI-utveckling flygtrafikledning Billy Josefsson, Staffan Törner 2004-06-08

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Människa-System-Interaktion i säkerhetskritiska situationerErfarenheter från HMI-utveckling flygtrafikledningBilly Josefsson, Staffan Törner2004-06-08


Disposition

 • Backspegel

 • Förutsättningar och upplägg på arbete

 • Principer

 • Exempel


Producerad / samordnad av Billy Josefsson ASP

Bilder o grafik Billy Josefsson och Magnus Jonnsson


Modernt ATM system??

 • Säkert

 • Flexibelt

 • Uppgiftsbaserat

 • Logiskt

 • Intuitivt

 • “Sparsmakat”

 • Kompatibelt

 • Modifierbar

 • Vänligt

 • Kostnadseffektivt

 • Hantera nya krav


Framsidan av S2000 - HMI´t!

 • Baserad på Hicks och Fitts lagar samt omfattande operativ erfarenhet

 • Utvecklad under en period från 1991 fram till 31/10 1997--

 • Tid c:a 15-20 manår, kostnad c:a 100 miljoner kronor

 • Harmoniserad

 • Fortgående utveckling med Eurocontrol och Industri

 • Demonstrerat och förklarat för användaren ( FL / FS )

 • DSI projektet (Denmark, Sweden & Eurocontrol)

 • Används i ”real time” simulering under SweDen96 och 98

 • Implemeterat i bl.a.( Flax, SIGMA/RDP, AWOS m.m )

 • Ett gott exempel


ANSats 1994-

 • Kompetens behov

 • LFV riktad kompetensutveckling av bla. Computer Science, Psychology, Ergonomics

 • Samverkan Universitiet, Liu, Lith, UM grupp,

 • M Helander, C Wickens, S Dekker

 • Insikt att det behövs Operativ+ Human Factors, Teknisk och Ekonomisk styrning


Strukturerad ansats

 • HTA, hierarkisk uppgiftsanalys

 • OTA, observations uppgiftsanalys

 • OHA, operativ risk analys

 • CTA till viss del, kognitiv uppgiftsanalys

 • NASA TLX, subjektiva, cortisol, video

 • Radio / telefon vs systemstöd

 • Estetiska bedömningar

 • Safety addresseras implicit

 • “Behaviour & Styleguide for Modern ATM system”


Principer

 • minimum presentation av information(Hicks law)

 • minimera mus hantering (Fitts law)

 • minimera mus inmatningar(prevent RSI)

 • användande av färger (Merwin&Wickens,1993; Reising&Calhoun,1982; Martin,1984)

 • undvika / undertrycka ej relevanta uppgifter, öppna och stänga fönster

 • “display design principles”(Wickens,1992)


LFV ANS HMI Principer

 • Rent

 • Fokus på viktig information

 • Minimum av färger

 • Gråskalor och genomtänkt, konsistent färgkodning

 • Direkt återmatning på vad jag gör

 • Integrering av nödvändiga ”actions”

 • Intiutivt och grafiska komponenter

 • Så kort väg som möjligt för att nå alla funktioner

 • Flexibelt

 • Konsekvent gränssnitt samt fokuserande på uppgiften

 • Använd människan till det hon är bra på!


Larmfilosofi

 • Proaktiv syn

 • Skydda operatören från larm

 • ”Graceful degradation”

 • Planeringsfel (varning) akut fel (utökad varning)

 • Backup system finns ”hot sby”

 • Bygga systemstöd för typfel kommunikation, monitorering

 • Uppföljning o modifiering


Hur hitta rätt information?

 • Passiv fokusering ger förbättrad läsbarhet och signifikant snabbare navigering i listor och etiketter

 • Länkad presentation etikett-lista-verktyg


Roll Down Bar ( huvudmeny )

 • Blir synlig när pekaren når kanten på skärmen.

 • Flexibel och intiutiv att använda


Air Situation Display Toolbar( verktyg för radarbilden )

 • Kan tas fram var som helst inom radarfönstret

 • Använder passiv fokusering

 • Ger access till alla komponenter som konfigurerar radar-bilden

 • Flexibel


Range & Centering ”mimic”( inställing av arbetsområde)

 • Ger möjlighet till val och skapande av n ”utsnitt”

 • Range & Off-centre kan göras med endast ett handgrepp

 • Multipla utsnitt

 • Intuitivt

 • Omedelbar feedback


Target mimic( inställning av radarsvar samt etikett )

 • Lätt och intuitivt sätt att ställa de olika parametrarna för radarsvaret och etiketten


Map Selection ( aktivera kartor m.m. )

 • Folder-tekniken ger möjlighet till lätta och snabba val samt ger en klar feedback till operatören.

 • Flexibel


Trender

 • Industrin bygger egen kompetens

 • Samverkan med industrin ökar

 • Användare är ATC, piloter, flygplats

 • Europa-perspektiv kommer


Radarsvar med etikett

 • Minimum med information visas

 • Passivt stöd för att hitta rätt i etikett

 • Lätt att hitta rätt i etiketten


BAW987

180


*VMA CEI EMRG ALRT COORD

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG


*VMA CEI EMRG ALRT COORD

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG


13:45

Flightleg

*VMA CEI EMRG ALRT COORD

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG


015

Headingvector

*VMA CEI EMRG ALRT COORD

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG


BAW987

180

H015

Inmatad kurs


BAW987

180

H015

PRL


COORD

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG

EM

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG

E

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG


Väntläge


Stack Manager WindowHolding-fönster

 • En grafisk presentation i vertikalled

 • Visar på ett enkelt sätt ev. konflikter

 • Implicit fokus för att visa etiketten

 • Flexibel


SAS123 150

YYY HOLDING

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

090

080

070

060

050

Approaching Hold Hold Leave Hold


SAS123 150

YYY HOLDING

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

090

080

070

060

050

SAS333 100

Approaching Hold Hold Leave Hold


SAS333 070

YYY HOLDING

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

090

080

070

060

050

SAS123 150

Approaching Hold Hold Leave Hold


SAS333 070

YYY HOLDING

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

090

080

070

060

050

C

SAS123 ARRE B737/M

150 YYYH 19 ESSA

150 100 ASP

AHDG

Approaching Hold Hold Leave Hold


SAS246 130

SAS123 110

YYY HOLDING

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

090

080

070

060

050

Approaching Hold Hold Leave Hold


SAS246 130

SAS123 110

YYY HOLDING

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

090

080

070

060

050

Approaching Hold Hold Leave Hold


CARD

Nm

5

C/S 1 C/S 2

C/S 3 C/S 4

C/S 5 C/S 6

C/S 7 C/S 8

5 10 15

Min

Verktyg

 • CARD

 • FLEG

C/S 2 FK28

280

C/S 1 FK28

280


C/S 2 FK28

280

C/S 1 FK28

280

Säkerhetsnät

 • Kollisionsvarning

 • Markkollisionsvarning

 • ”Skjutområdesvarning”


SAS124 SI

261 35

270

BRA321 SI

350 32

SAS321 SI

270

SAS321 90+

SAS123 SI

258 

270


Slut


Arbetspositionen


Nuvarande arbetsposition

 • Maximalt utbyggd (för mycket?), rörig

 • Många skärmar och inmatningssystem

 • Ca 130 cm bred


Arbetspositionen, viktiga faktorer

 • Enhetlig för FL och assistent

 • Ergonomisk och komfortabel

 • Integritet, det är min arbetsplats MEN samtidigt behöver jag ha kontakt med medarbetare


Utveckling och anpassning


Utveckling och anpassning

 • Inmatning sker i huvudsak med ”mus”*

 • Tangentbord används i begränsad omfattning av FL

 • * viss valfrihet finns


 • Login