Människa-System-Interaktion i säkerhetskritiska situationer Erfarenheter från HMI-utveckling flygtrafikledning Billy Josefsson, Staffan Törner 2004-06-08 - PowerPoint PPT Presentation

Människa-System-Interaktion i säkerhetskritiska situationer
Download
1 / 47

 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Människa-System-Interaktion i säkerhetskritiska situationer Erfarenheter från HMI-utveckling flygtrafikledning Billy Josefsson, Staffan Törner 2004-06-08. Disposition. Backspegel Förutsättningar och upplägg på arbete Principer Exempel. Producerad / samordnad av Billy Josefsson ASP

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Människa-System-Interaktion i säkerhetskritiska situationer Erfarenheter från HMI-utveckling flygtrafikledning Billy Josefsson, Staffan Törner 2004-06-08

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

Människa-System-Interaktion i säkerhetskritiska situationerErfarenheter från HMI-utveckling flygtrafikledningBilly Josefsson, Staffan Törner2004-06-08


Disposition

Disposition

 • Backspegel

 • Förutsättningar och upplägg på arbete

 • Principer

 • Exempel


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

Producerad / samordnad av Billy Josefsson ASP

Bilder o grafik Billy Josefsson och Magnus Jonnsson


Modernt atm system

Modernt ATM system??

 • Säkert

 • Flexibelt

 • Uppgiftsbaserat

 • Logiskt

 • Intuitivt

 • “Sparsmakat”

 • Kompatibelt

 • Modifierbar

 • Vänligt

 • Kostnadseffektivt

 • Hantera nya krav


Framsidan av s2000 hmi t

Framsidan av S2000 - HMI´t!

 • Baserad på Hicks och Fitts lagar samt omfattande operativ erfarenhet

 • Utvecklad under en period från 1991 fram till 31/10 1997--

 • Tid c:a 15-20 manår, kostnad c:a 100 miljoner kronor

 • Harmoniserad

 • Fortgående utveckling med Eurocontrol och Industri

 • Demonstrerat och förklarat för användaren ( FL / FS )

 • DSI projektet (Denmark, Sweden & Eurocontrol)

 • Används i ”real time” simulering under SweDen96 och 98

 • Implemeterat i bl.a.( Flax, SIGMA/RDP, AWOS m.m )

 • Ett gott exempel


Ansats 1994

ANSats 1994-

 • Kompetens behov

 • LFV riktad kompetensutveckling av bla. Computer Science, Psychology, Ergonomics

 • Samverkan Universitiet, Liu, Lith, UM grupp,

 • M Helander, C Wickens, S Dekker

 • Insikt att det behövs Operativ+ Human Factors, Teknisk och Ekonomisk styrning


Strukturerad ansats

Strukturerad ansats

 • HTA, hierarkisk uppgiftsanalys

 • OTA, observations uppgiftsanalys

 • OHA, operativ risk analys

 • CTA till viss del, kognitiv uppgiftsanalys

 • NASA TLX, subjektiva, cortisol, video

 • Radio / telefon vs systemstöd

 • Estetiska bedömningar

 • Safety addresseras implicit

 • “Behaviour & Styleguide for Modern ATM system”


Principer

Principer

 • minimum presentation av information(Hicks law)

 • minimera mus hantering (Fitts law)

 • minimera mus inmatningar(prevent RSI)

 • användande av färger (Merwin&Wickens,1993; Reising&Calhoun,1982; Martin,1984)

 • undvika / undertrycka ej relevanta uppgifter, öppna och stänga fönster

 • “display design principles”(Wickens,1992)


Lfv ans hmi principer

LFV ANS HMI Principer

 • Rent

 • Fokus på viktig information

 • Minimum av färger

 • Gråskalor och genomtänkt, konsistent färgkodning

 • Direkt återmatning på vad jag gör

 • Integrering av nödvändiga ”actions”

 • Intiutivt och grafiska komponenter

 • Så kort väg som möjligt för att nå alla funktioner

 • Flexibelt

 • Konsekvent gränssnitt samt fokuserande på uppgiften

 • Använd människan till det hon är bra på!


Larmfilosofi

Larmfilosofi

 • Proaktiv syn

 • Skydda operatören från larm

 • ”Graceful degradation”

 • Planeringsfel (varning) akut fel (utökad varning)

 • Backup system finns ”hot sby”

 • Bygga systemstöd för typfel kommunikation, monitorering

 • Uppföljning o modifiering


Hur hitta r tt information

Hur hitta rätt information?

 • Passiv fokusering ger förbättrad läsbarhet och signifikant snabbare navigering i listor och etiketter

 • Länkad presentation etikett-lista-verktyg


Roll down bar huvudmeny

Roll Down Bar ( huvudmeny )

 • Blir synlig när pekaren når kanten på skärmen.

 • Flexibel och intiutiv att använda


Air situation display toolbar verktyg f r radarbilden

Air Situation Display Toolbar( verktyg för radarbilden )

 • Kan tas fram var som helst inom radarfönstret

 • Använder passiv fokusering

 • Ger access till alla komponenter som konfigurerar radar-bilden

 • Flexibel


Range centering mimic inst lling av arbetsomr de

Range & Centering ”mimic”( inställing av arbetsområde)

 • Ger möjlighet till val och skapande av n ”utsnitt”

 • Range & Off-centre kan göras med endast ett handgrepp

 • Multipla utsnitt

 • Intuitivt

 • Omedelbar feedback


Target mimic inst llning av radarsvar samt etikett

Target mimic( inställning av radarsvar samt etikett )

 • Lätt och intuitivt sätt att ställa de olika parametrarna för radarsvaret och etiketten


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

Map Selection ( aktivera kartor m.m. )

 • Folder-tekniken ger möjlighet till lätta och snabba val samt ger en klar feedback till operatören.

 • Flexibel


Trender

Trender

 • Industrin bygger egen kompetens

 • Samverkan med industrin ökar

 • Användare är ATC, piloter, flygplats

 • Europa-perspektiv kommer


Radarsvar med etikett

Radarsvar med etikett

 • Minimum med information visas

 • Passivt stöd för att hitta rätt i etikett

 • Lätt att hitta rätt i etiketten


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

BAW987

180


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

*VMA CEI EMRG ALRT COORD

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

*VMA CEI EMRG ALRT COORD

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

13:45

Flightleg

*VMA CEI EMRG ALRT COORD

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

015

Headingvector

*VMA CEI EMRG ALRT COORD

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

BAW987

180

H015

Inmatad kurs


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

BAW987

180

H015

PRL


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

COORD

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG

EM

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG

E

BAW987 YY B767/H

180 SVD 39 EKDK SQ

180 180 ASP

AHDG


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

Väntläge


Stack manager window holding f nster

Stack Manager WindowHolding-fönster

 • En grafisk presentation i vertikalled

 • Visar på ett enkelt sätt ev. konflikter

 • Implicit fokus för att visa etiketten

 • Flexibel


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

SAS123 150

YYY HOLDING

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

090

080

070

060

050

Approaching Hold Hold Leave Hold


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

SAS123 150

YYY HOLDING

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

090

080

070

060

050

SAS333 100

Approaching Hold Hold Leave Hold


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

SAS333 070

YYY HOLDING

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

090

080

070

060

050

SAS123 150

Approaching Hold Hold Leave Hold


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

SAS333 070

YYY HOLDING

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

090

080

070

060

050

C

SAS123 ARRE B737/M

150 YYYH 19 ESSA

150 100 ASP

AHDG

Approaching Hold Hold Leave Hold


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

SAS246 130

SAS123 110

YYY HOLDING

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

090

080

070

060

050

Approaching Hold Hold Leave Hold


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

SAS246 130

SAS123 110

YYY HOLDING

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

090

080

070

060

050

Approaching Hold Hold Leave Hold


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

CARD

Nm

5

C/S 1 C/S 2

C/S 3 C/S 4

C/S 5 C/S 6

C/S 7 C/S 8

5 10 15

Min

Verktyg

 • CARD

 • FLEG

C/S 2 FK28

280

C/S 1 FK28

280


S kerhetsn t

C/S 2 FK28

280

C/S 1 FK28

280

Säkerhetsnät

 • Kollisionsvarning

 • Markkollisionsvarning

 • ”Skjutområdesvarning”


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

SAS124 SI

261 35

270

BRA321 SI

350 32

SAS321 SI

270

SAS321 90+

SAS123 SI

258 

270


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

Slut


M nniska system interaktion i s kerhetskritiska situationer erfarenheter fr n hmi utveckling flygtrafikledning

Arbetspositionen


Nuvarande arbetsposition

Nuvarande arbetsposition

 • Maximalt utbyggd (för mycket?), rörig

 • Många skärmar och inmatningssystem

 • Ca 130 cm bred


Arbetspositionen viktiga faktorer

Arbetspositionen, viktiga faktorer

 • Enhetlig för FL och assistent

 • Ergonomisk och komfortabel

 • Integritet, det är min arbetsplats MEN samtidigt behöver jag ha kontakt med medarbetare


Utveckling och anpassning

Utveckling och anpassning


Utveckling och anpassning1

Utveckling och anpassning

 • Inmatning sker i huvudsak med ”mus”*

 • Tangentbord används i begränsad omfattning av FL

 • * viss valfrihet finns


 • Login