หน่วยประมวลผล - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 16

 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

หน่วยประมวลผล. หน่วย ประมวลผล. น.ส.อัจฉรา วิจิตรพันธ์. ชั้น ม.6/1 เลขที่ 24. ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์. อุปกรณ์อินพุต. หน่วยประมวลผล. หน่วยประมวลผลกลางประกอบด้วยหน่วยย่อยต่างๆ. องค์ประกอบของหน่วยประมวลผลกลาง. หน่วยประมวลผล. หน่วยประมวลผลกลาง. หน่วยความจำหลัก. รูปแบบหน่วยประมวลผล.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

หน่วยประมวลผล

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3784452


3784452

..

.6/1 24


3784452


3784452

Central Processing Unit : CPU

2


3784452

 • > (Central Processing Unit)

 • 2

 • 1. (Arithmetic and logic unit)

 • 2. (Control Unit)


3784452

 • (Processor) (chip)

 • > (Central Processing Unit)

 • 2

 • 1. (Arithmetic and logic unit)

 • 2. (Control Unit)


3784452

 • 3

 • 1. (Arithmetic & Logical Unit : ALU)

 • 2

 • 2. (Control Unit)

 • 3. (Main Memory)


3784452

 • (Microprocessor) 2

 • o (Control Unit) (High Level Language) (Low Level Language)

 • o (Arithmetic and Logic Unit) (ALU)

 • (Register) (Bus)

 • (Workstation) (Network Server) (Multiprocessti) (coprocessor)


3784452

 • 1. (Control Unit)

 • 2. (Arithmetic and Logic Unit ; ALU)

 • 3. (Main Memory Unit)

 • CPU Bus Line Data Bus

 • (Control Unit)

 • CPU ALU

 • RAM

 • Processor

 • RAM RAM (Processed data) RAM Address


3784452

 • (ALU; Arithmetic and Logic Unit)

 • (Arithmetic operations) (Logical operations) (Addition) (Subtraction) (Multiplication) (Division) 3

 • (=, Equal to condition)

 • (<, Less than condition)

 • (>, Greater than condition)

 • 6

 • (=, Equal to condition)

 • (<, Less than condition)

 • (>, Greater than condition)

 • (<=, Less than or equal condition)

 • (>=, Greater than or equal condition)

 • (< >, Less than or greater than condition) " (not equal to)"


3784452

(Main Memory Unit)

Main Memory Unit, Primary Storage Unit, Internal Storage Unit 2 1. (Program Memory) 2. (Data & Programming Memory)


3784452

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/kanidta_v/computer/sec02p01.html

http://www.bpic.ac.th/computer/pest5.html

http://www.slideshare.net/Noomim/ss-9137643


3784452


 • Login