OKE-wet, inspectietoezicht en de gemeenten - PowerPoint PPT Presentation

Oke wet inspectietoezicht en de gemeenten
Download
1 / 6

 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OKE-wet, inspectietoezicht en de gemeenten. Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen  Harmonisatie kdv’s - psz-en  Kwaliteitsregels (“basiskwaliteit”)  Toezicht door gemeente: GGD; handhaving NB 2e-lijnstoezicht op gemeenten

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

OKE-wet, inspectietoezicht en de gemeenten

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Oke wet inspectietoezicht en de gemeenten

OKE-wet, inspectietoezicht en de gemeenten

 • Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen Harmonisatie kdv’s - psz-en  Kwaliteitsregels (“basiskwaliteit”)  Toezicht door gemeente: GGD; handhavingNB 2e-lijnstoezicht op gemeenten

 • WPO (art. 166 en 167; “LEA” )Verplichte afspraken onderwijsachterstandenbeleid van gemeente met houders + schoolbesturen (art.167)- Bereik [1], incl: doelgroep [1a], toeleiding [1b] en doorlopende leerlijn voor/vroegschool [1c]- Resultaten vroegschoolse educatie [2]- Overdracht [3]


Wet op het onderwijstoezicht

Wet op het onderwijstoezicht

 • Toezicht door de IvhO (art. 15g, lid 1)

 • Basisvoorwaarden voorschoolse educatie

 • Info ouders + ouderbetrokkenheid

 • Kwaliteit van de educatie

 • Ontwikkeling, zorg en begeleiding kinderen

 • Kwaliteitszorg

 • Doorgaande lijn voor- vroegschool

 • Werkwijze

 • Kwaliteitsonderzoek (verzoek B&W, OCW) (lid 5)

 • Incidenteel onderzoek (“signalen”: IvhO) (lid 3)

 • NB: Bestandsopname (MvT)

 • Rapport (openbaar) (lid 2)+ verbetervoorstellen (art. 15i, lid 1)

   aan “houder”/bestuur + B&W


Werkwijze vve toezicht

Werkwijze VVE-toezicht

 • Toezicht (en oordelen) op twee niveaus- Gemeente (o.a. kindplaatsen, afspraken): beleid én context- VVE-locaties (‘Voorschool’ = psz/kdv + gr. 1-2 basisschool)

 • Bestandsopname (2007 – 2012)G4; G27; rest van NL

 • Aansluitend: signaalgestuurd toezicht- Zodra de bestandsopname in een gemeente klaar is


Beoordeling en rapportage

Beoordeling en rapportage

 • Normering:

 • 3 Voldoende: voldoet aan de eisen2 Verbeteringen zijn wenselijk: voldoet niet aan alle eisen1 Verbeteringen zijn nodig: actieve handhaving4 Voorbeeld voor anderen !

 • Beoordeling: gemeentelijk beleid + locaties

 • Rapporten: zie www.onderwijsinspectie.nl

 • VVE-locaties (na 1-8-2010)

 • Gemeente: beleid gemeente + totaalbeeld locaties + totaal


Eerste resultaten g4 g27 vve beleid

Eerste resultaten (G4 + G27): VVE-beleid


Eerste resultaten vve locaties

Eerste resultaten: VVE-locaties

 • + Basiskwaliteit (= GGD-rapport) (NB VVE, overal?, A’dam)

 • ± Ouders: informeren en betrokkenheid

 • Kwaliteit van de educatie

 • +VVE-programma, zoals aangeboden (NB integraal, maatwerk)

 • ++ Pedagogisch klimaat

 • ± Educatief handelen (o.a. taalvaardigheid)

 • Ontwikkeling, zorg en begeleiding

 • ± Binnen de groep (observeren … er ‘wat’ mee doen)

 • ± Externe zorg (organisatie … effect?)

 •  Kwaliteitszorg (toespitsing op VVE)

 • ±Doorgaande lijn (verschillen tussen ‘locaties’)

 • = Resultaten van VVE mn in de vroegschool (wel ‘Cito’, niet VVE)


 • Login