Asinhroni motori
Download
1 / 26

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehnickih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima - PowerPoint PPT Presentation


 • 510 Views
 • Uploaded on

Asinhroni motori. Savremena Instrumentacija i Upravljanje. Univerzitet u Novom Sadu , Fakultet tehničkih nauka , Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima. Agenda. Savremena Instrumentacija i Upravljanje. Zašto asinhroni motori? Osnovni delovi i princip rada Klizanje, momenat i brzina

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehnickih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima' - bella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Asinhroni motori l.jpg
Asinhroni motori

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Agenda l.jpg
Agenda

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

 • Zašto asinhroni motori?

 • Osnovni delovi i princip rada

 • Klizanje, momenat i brzina

 • Tipovi opterećenja

 • Regulacija brzine

 • Frekventna regulacija

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Za to asinhroni motori l.jpg
Zašto asinhroni motori?

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

 • Jednostavna konstrukcija

 • Jeftin

 • Pouzdan

 • Ne zahteva održavanje

Ipak, postoje i loše strane.

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Lo e strane asinhronih motora l.jpg
Loše strane asinhronih motora

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

 • Sporo reaguje – ne upotrebljava se u servo pogonima

 • Loša momentna karakteristika – otežana regulacija brzine

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Agenda5 l.jpg
Agenda

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

 • Zašto asinhroni motori?

 • Osnovni delovi i princip rada

 • Klizanje, momenat i brzina

 • Tipovi opterećenja

 • Regulacija brzine

 • Frekventna regulacija

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Osnovni delovi i princip rada l.jpg
Osnovni delovi i princip rada

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

Rotor

Stator

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Slide7 l.jpg

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Princip rada l.jpg
Princip rada

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

Namoti statora se priključuju na napajanje (trofazni napon) . Pojava trofaznog napona (i struja) u prostorno raspoređenim namotima po celom krugu uzrokuju pojavu obrtnog magnetnog polja. Obrtno magnetno polje je uzrok obrtanja rotora, odnosno magnetna indukcija tera rotor da se obrće u težnji da se "poklopi" sa obrtnim poljem statora. Brzina obrtanja magnetnog polja statora zavisi od broja pari polova.

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Presek asinhronog motora l.jpg
Presek asinhronog motora

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Agenda10 l.jpg
Agenda

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

 • Zašto asinhroni motori?

 • Osnovni delovi i princip rada

 • Klizanje, momenat i brzina

 • Tipovi opterećenja

 • Regulacija brzine

 • Frekventna regulacija

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Klizanje momenat i brzina l.jpg
Klizanje, momenat i brzina

Sinhrona brzina

Klizanje

Momenat motora

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Momentna karakteristika motora l.jpg
Momentna karakteristika motora

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Tipovi optere enja l.jpg
Tipovi opterećenja

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

1. Momenat opterećenja je obrnuto srazmeran brzini

Mašine za namotavanje zategnutog materijala i

neke alatne mašine

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Slide14 l.jpg

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

2. Momenat opterećenja ne zavisi od brzine

Konvejeri, kranovi, liftovi i neke alatne mašine

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Slide15 l.jpg

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

3. Momenat opterećenja je srazmeran brzini

Valjaonice i slične procesne mašine

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Slide16 l.jpg

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

4. Momenat opterećenja raste sa kvadratom brzine

Centrifuge, centrifugalne pumpe, ventilatori

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Agenda17 l.jpg
Agenda

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

 • Zašto asinhroni motori?

 • Osnovni delovi i princip rada

 • Klizanje, momenat i brzina

 • Tipovi opterećenja

 • Regulacija brzine

 • Frekventna regulacija

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Regulacija brzine l.jpg
Regulacija brzine

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

 • Posmatrajući gornji izraz može se zaključiti na koji je način moguće regulisati (menjati) brzinu obrtanja motora:

 • Promenom broja pari polova p (polno preklopivi motori);

 • Promenom klizanja s:

  • promenom statorskog napona;

  • u kolu rotora:

   • dodavanjem rotorskih otpornika;

   • kaskadnim kuplovanjem

   • podsinhrona kaskada (primena uređaja energetske elektronike);

 • Promenom frekvencije f napona napajanja motora (frekventna regulacija).

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Slide19 l.jpg

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

Od svih navedenih načina, najefikasnija je

FREKVENTNA REGULACIJA

Sada i

Loša momentna karakteristika – otežana regulacija brzine

nije više problem!!!

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Agenda20 l.jpg
Agenda

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

 • Zašto asinhroni motori?

 • Osnovni delovi i princip rada

 • Klizanje, momenat i brzina

 • Tipovi opterećenja

 • Regulacija brzine

 • Frekventna regulacija

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Frekventna regulacija l.jpg
Frekventna regulacija

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

Da bi momenat motora bio konstantan, potrebno je istovremeno

menjati napon i frekvenciju

Kada je ovo posebno pogodno?

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Dobar odnos momenta motora i optere enja l.jpg
Dobar odnos momenta motora i opterećenja

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Lo odnos momenta motora i optere enja l.jpg
Loš odnos momenta motora i opterećenja

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

Ovde pomaže

frekventna regulacija

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Ta se dobija frekventnom regulacijom l.jpg
Šta se dobija frekventnom regulacijom?

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Dobija se bolja momentna karakteristika u irokom spektru brzina l.jpg
Dobija se bolja momentna karakteristika u širokom spektru brzina

Savremena Instrumentacija i Upravljanje

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


Slide26 l.jpg

Savremena Instrumentacija i Upravljanje brzina

Zahvaljujući frekventnoj regulaciji asinhroni motor je danas

našao veoma veliku primenu u

regulisanim elektromotornim pogonima

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za Automatiku i upravljanje sistemima


ad