ION LUCA CARAGIALE
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

ION LUCA CARAGIALE PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ION LUCA CARAGIALE. NĂSCUT 1 FEBRUARIE 1852 -satul HAIMANALE-. DECEDAT 9 IUNIE 1912 -BERLIN-. I.L.CARAGIALE a fost:. DRAMATURG NUVELIST PAMFLETAR POET SCRIITOR DIRECTOR DE TEATRU COMENTATOR POLITIC ZIARIST. ESTE CONSIDERAT A FI ŞI UNUL DINTRE. CEL MAI MARE DRAMATURG ROMÂN.

Download Presentation

ION LUCA CARAGIALE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ION LUCA CARAGIALE


NĂSCUT

1 FEBRUARIE 1852

-satul HAIMANALE-

DECEDAT

9 IUNIE 1912

-BERLIN-


I.L.CARAGIALE a fost:

 • DRAMATURG

 • NUVELIST

 • PAMFLETAR

 • POET

 • SCRIITOR

 • DIRECTOR DE TEATRU

 • COMENTATOR POLITIC

 • ZIARIST


ESTE CONSIDERAT A FI

ŞI UNUL DINTRE

CEL MAI MARE DRAMATURG ROMÂN

CEI MAI IMPORTANŢI SCRIITORI ROMÂNI

A FOST ALES

MEMBRU AL ACADEMIEI ROMÂNE

POST - MORTEM


CASA MEMORIALĂ

,,ION LUCA CARAGIALE”

ADĂPOSTEŞTE MĂRTURII SCRISE ALE VIEŢII ŞI ACTIVITĂŢII MARELUI DRAMATURG


MUZEUL,,ION LUCA CARAGIALE”PREZINTĂ:

 • MĂRTURII DOCUMENTARE

 • CĂRŢI ÎN EDIŢII PRINCEPS

 • FOTOGRAFII, AFIŞE

 • MOBILIER DE EPOCĂ

 • OBIECTE PERSONALE


STATUIE ÎN FAŢA

TEATRULUI NAŢIONAL

DIN BUCUREŞTI

STATUIA LUI CARAGIALE

-PLOIEŞTI-


STRADA

I.L.CARAGIALE

BUCUREŞTI

TEATRUL NAŢIONAL

I.L.CARAGIALE

BUCUREŞTI


ALĂTURI DE PRIETENII SĂI

CARAGIALE ŞI DAVILA

CARAGIALE ŞI COŞBUC

VLAHUŢĂ-CARAGIALE-DELAVRANCEA


TITU MAIORESCU spune:

,,Convingerea ce o am despre Caragiale este că are una dintre cele mai vioaie inteligenţe ce le poate produce natura, bună memorie, momente în care această extraordinară vibralitate celulară a materiei cenuşii din creieri îl scoate mai presus de el însuşi şi-l face capabil de scrieri literare de mare valoare.”


M.DRAGOMIRESCU spune:


B.ŞT.DELAVRANCEA spune:

,,CARAGIALE n-a murit

CARAGIALE nu poate să moară......

Ostenit de atâta zbucium, doarme cu faţa în sus...încet să nu-l deşteptăm...desprins din unda divină, oprit o clipă între noi, geniu reversibil, se întoarce în splendorile misterelor de unde ne vor veni geniile...”


EPOCA MARILOR CLASICI


ACTIVITATEA LITERARĂ

COMEDII

NUVELE ŞI POVESTIRI

MOMENTE ŞI SCHIŢE

PUBLICISTICĂ

DRAME


COMEDII


NUVELE ŞI POVESTIRI


MOMENTE ŞI SCHIŢE


PUBLICISTICĂ


DRAME


OPERELE LUI

SUNT JUCATE PE MARILE SCENE:

CARAGIALE


AU FOST INTERPRETATE DE

ACTORI VALOROŞI


PERSONALITATEA LUI

ION LUCA CARAGIALE

APARE PE BANCNOTA NAŢIONALĂ


CITATE-CARAGIALE

 • Voieşti să cunoşti lucrurile? Priveşte-le de aproape.

 • Vrei să-ţi placă? Priveşte-le de departe.

 • Condiţia esenţială a operei de artă este insuflarea pe care nu i-o poate da decât talentul.

 • Asta e condiţia fiinţei: viaţa, nu durata vieţii.

 • Literatura este o artă reflexivă.


ION LUCA CARAGIALE

CEL MAI MARE DRAMATURG ROMÂN, A CREAT ADEVĂRATE CAPODOPERE ALE GENULUI, SURPRINZÂND ASPECTE ALE REALITĂŢII DIN SOCIETATEA NOASTRĂ LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA.


CITIND OPERELE LUI

CARAGIALE

GĂSEŞTI O PALETĂ VARIATĂ DE TRĂIRI, CARE ALCĂTUIESC BUCURIA DE A CITI, PLĂCEREA DE A DESCOPERI FARMECUL UNEI LITERATURI DE NETĂGĂDUITĂ VALOARE.


BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ,,ST.L.ROTH” VĂ PUNE LA DISPOZIŢIE BIBLIOGRAFIA REFERITOARE LA

OPERA LUII.L.CARAGIALE

CRITICA LITERARĂ

Amintiri despre Caragiale – Bucuresti,1972

Caragiale – Iosifescu,S.,Bucureşti,1955

Caragiale – Roman,I.,Bucureşti,1964

Caragiale – Fanache,V.,Bucureşti,1984

Caragiale e cu noi! – Cazimir,Şt.,Buc.,1982

Teatre şi momente.OpereI ,II,Bucureşti,1971

Caragialiana – Cioculescu,Şerban ,1974

Opera lui I.L.Caragiale – Tomuş,M ,1977

Scrieri despre opera lui I.L.Caragiale ,1975

Studii despre opera lui I.L.Caragiale ,1976

Teatrul naţional I.L.Carag.– Silvestru V. ,1957

Viaţa lui Caragiale – Cioculescu,Şerban ,1972

Despre Caragiale – Căpuşan,M.V.,1982

Despre literatură – Caragiale.I.L ,1956

Ion Luca Caragiale – Marin,P.,1964

Publicistică şi corespondenţă – Bucureşti,1999

Nevinovăţiile viclene – Bucureşti,1968

Caragiale şi interpreţii săi – Cazaban,Ion,1985

Caragiale sau vârsta mod. a lit.-Călinescu,1976

Caragiale şi Caragiale – Manolescu,F.,1983

I.L.Caragiale faţă cu kitschul – Cazimir,Şt.,1988

Comediile lui I.L.Caragiale-Papadima,1996

Caragiale? - Căpuşan, Maria Vodă,2002

LITERATURA

Cănuţă,om sucit – Bucureşti,1971

Opere 1.Teatru – Bucureşti,1959

Opere 3.Nuvele – Bucureşti,1962

Opere 4 – Bucureşti,1965

Opere alese – Bucureşti,1972

D-l Goe – Bucureşti,2004

Teatru – Bucureşti,2005

La hanul lui Mânjoală – Bucureşti,1987

Kir Ianulea – Bucureşti,1979

Momente şi schiţe,povestiri – Craiova,1982

Momente – Bucureşti,1981

O făclie de paşte – Bucureşti,1978

Nuvele,Povestiri,Amintiri,Varia -Bucureşti,1975

Momente.Schite.Notite critice- Bucureşti,1983

Păcat... – Craiova,1993

Az elheletlen Canuta- Bucureşti,1988


BIBLIOTECA MUNICIPALĂ - MEDIAŞ

,,ST. L. ROTH"

PROIECT REALIZAT DE BIBLIOTECAR,

FLOREA DOINA


 • Login