Ar semismat verkefna reiknil k n excel n mskei hj endurmenntun h
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 39

Arðsemismat verkefna Reiknilíkön í Excel Námskeið hjá Endurmenntun HÍ PowerPoint PPT Presentation


 • 364 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Arðsemismat verkefna Reiknilíkön í Excel Námskeið hjá Endurmenntun HÍ. Markmið: Að gera þátttakendur færa um þróa reiknilíkön í Excel til að meta hvort verkefni eða fjárfesting er arðsöm eða ekki. Arðsemimat, yfirlit. 1. Mælikvarðar á arðsemi 2. Stofnkostnaður, fjármögnun

Download Presentation

Arðsemismat verkefna Reiknilíkön í Excel Námskeið hjá Endurmenntun HÍ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ar semismat verkefna reiknil k n excel n mskei hj endurmenntun h

Arðsemismat verkefnaReiknilíkön í Excel Námskeið hjá Endurmenntun HÍ

Markmið: Að gera þátttakendur færa um þróa reiknilíkön í Excel til að meta hvort verkefni eða fjárfesting er arðsöm eða ekki

Páll Jensson


Ar semimat yfirlit

Arðsemimat, yfirlit

 • 1. Mælikvarðar á arðsemi

 • 2. Stofnkostnaður, fjármögnun

 • 3. Rekstursáætlanir

 • 4. Efnahagsreikningur

 • 5. Fjárstreymi

 • 6. Áhættumat, næmnigreining

 • 7. Fýsileikakannanir, viðsk.áætlanir

Páll Jensson


Course motto plan before act

Course Motto: Plan before act!

Páll Jensson


1 m likvar ar ar semi

1. Mælikvarðar á arðsemi

 • Núllpunktsgreining, framlegð

 • Tímagildi peninga, afvöxtun

 • Mælikvarðar:

  • Endurgreiðslutími (PBP),

  • Núvirði (NPV),

  • Innri vextir (IRR),

  • Ábata/Kostnaðar hlutfall (B/C Ratio)

 • Samanburður valkosta

Páll Jensson


Ar semismat verkefna reiknil k n excel n mskei hj endurmenntun h

Páll Jensson


Samhengi irr og npv

Samhengi IRR og NPV

Páll Jensson


Ar semismat verkefna reiknil k n excel n mskei hj endurmenntun h

Páll Jensson


Try to see the big picture

Try to see the big picture!

Páll Jensson


2 stofnkostna ur fj rm gnun

2. Stofnkostnaður, fjármögnun

 • Aðferðir við að meta stofnkostnað

 • Rekstrarfjárþörf (Working Capital)

 • Fjármögnun

 • Hlutafé, lán, … (WACC)

 • Lán: Venjuleg, jafngreiðsla, kúla, ...

 • Afskriftir

Páll Jensson


Every small link is important

Every small link is important!

Páll Jensson


Ar semismat verkefna reiknil k n excel n mskei hj endurmenntun h

Páll Jensson


Ar semismat verkefna reiknil k n excel n mskei hj endurmenntun h

Páll Jensson


Are all expenses necessary

Are all expenses necessary?

Páll Jensson


3 rekstrar tlanir

3. Rekstraráætlanir

 • Markaðsáætlun (vörur, magn, verð)

 • Mat á rekstrarkostnaði (breytilegur, fastur)

 • Rekstursreikningur

 • Tekjuskattur

 • Arðgreiðslur

Páll Jensson


Ar semismat verkefna reiknil k n excel n mskei hj endurmenntun h

Páll Jensson


Using models is like using glasses to see things better

Using models is like using glasses to see things better!

Páll Jensson


Ar semismat verkefna reiknil k n excel n mskei hj endurmenntun h

Páll Jensson


We have built a great model

We have built a great model!

Páll Jensson


4 efnahagsreikningur

4. Efnahagsreikningur

 • Eignir: Veltufé + fastafjármunir

 • Skuldir:

  • Skammtímaskuldir

  • Langtímaskuldir

 • Eigið fé: Hlutafé + uppsafn. hagnaður

 • Kennitölur

 • Villuprófun!

Páll Jensson


Ar semismat verkefna reiknil k n excel n mskei hj endurmenntun h

Páll Jensson


Kennit lur

Kennitölur

 • Eiginfjárstaða (Debt Ratio)

 • Skuldaþekja (DSC, LLCR)

 • Greiðsluhæfi (Liquidity, Current Ratios)

 • Veltuhlutföll (Turnover Ratios)

 • Markaðsvirði (P/E, Internal Value)

 • “Arðsemi” (ROI, ROE)

Páll Jensson


Sure your model is debugged

Sure your model is debugged?

Páll Jensson


5 fj rstreymi cash flow

5. Fjárstreymi (Cash Flow)

 • Ath vel muninn á rekstursreikningi og fjárstreymi (reikningar vs greiðslur)

 • Fjárstreymi útfrá EBITDA

 • Greiðslur: Skattar, vextir, afborganir, arður

 • Kennitölur fyrir fjárstreymi

 • Mælikvarðar á arðsemi (NPV, IRR)

 • Grafísk framsetning

Páll Jensson


Ar semismat verkefna reiknil k n excel n mskei hj endurmenntun h

Páll Jensson


Ar semismat verkefna reiknil k n excel n mskei hj endurmenntun h

Páll Jensson


You learn by reading the text but also by thinking

You learn by reading the text, but also by thinking!

Páll Jensson


Ar semismat verkefna reiknil k n excel n mskei hj endurmenntun h

Páll Jensson


Ar semismat verkefna reiknil k n excel n mskei hj endurmenntun h

Páll Jensson


Ar semismat verkefna reiknil k n excel n mskei hj endurmenntun h

Páll Jensson


Computer models are powerful

Computer models are powerful!

Páll Jensson


6 h ttumat n mnigreining

6. Áhættumat, næmnigreining

 • Næmnigreining (Sensitivity Analysis)

  • Einn þáttur í einu, línurit

 • Sviðsmyndir (Scenarios)

  • Mörgum þáttum breytt í einu, ekki myndræn

 • Monte Carlo Hermun (Simulation)

  • Slembuframköllun

  • Líkindadreifing IRR

  • Viðbætur við Excel (@Risk eða Crystal Ball)

Páll Jensson


Ar semismat verkefna reiknil k n excel n mskei hj endurmenntun h

Páll Jensson


Ar semismat verkefna reiknil k n excel n mskei hj endurmenntun h

Páll Jensson


Ar semismat verkefna reiknil k n excel n mskei hj endurmenntun h

Páll Jensson


Pessimistic scenarios are more common than optimistic

Pessimistic scenarios are more common than optimistic!

Páll Jensson


Hva n st notkun l kansins

Hvað næst? Notkun líkansins

 • Gagnasöfnun: Mat á stofnkostn, fjármögnun, markaði og reksturskostn

 • Aðlaga líkanið að ykkar tilviki

 • Keyra líkanið (tilraunastofa)

 • Greining á niðurstöðum

 • Önnur sjónarmið/viðmið

 • Niðurstöður grunnur að fýsileikakönnun og viðskiptaáætlun

Páll Jensson


Remember there is more to life than numbers

Remember, there is more to life than numbers!

Páll Jensson


Sk rsla um fj rhags tlun

Skýrsla um fjárhagsáætlun

 • Hluti af viðskiptaáætlun/fýsileikakönnun:

  • Samantekt

  • Bakgrunnur, markmið, afmörkun

  • Megin forsendur og gögn

  • Megin niðurstöður, grunntilvik

  • Áhættumat

  • Umræða, lokaorð

  • Heimildaskrá

  • Viðaukar: Töflur, gögn, ...

Páll Jensson


Have we achieved anything

Have we achieved anything?

Páll Jensson


 • Login