Sepsis patogenezi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Sepsis patogenezi PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sepsis patogenezi. Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı. Sepsis patogenezi. Sitokin hipotezi Mikrosirkülasyonda bozukluk hipotezi Barsak hipotezi. Sitokin hipotezi. Malign intravasküler inflamasyon kontrolsüz

Download Presentation

Sepsis patogenezi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sepsispatogenezi

Dr. Sait Karakurt

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı


Sepsispatogenezi

 • Sitokin hipotezi

 • Mikrosirkülasyonda bozukluk hipotezi

 • Barsak hipotezi


Sitokin hipotezi

 • Malignintravaskülerinflamasyon

  • kontrolsüz

  • kan yoluyla yayılan

  • septik yanıt normal inflamasyonun artmış halidir

  • TNFadüzeyi artmıştır


Proinflamatuvarsitokinlerin biyolojik etkileri


Sepsis seyrini etkileyen faktörler

Uptodate 2009


Sepsisdemediyatörsalınımının etkileri

Uptodate 2009


Sepsispatogenezi

 • İnflamatuvar yolun blokajı

  • steroid,

  • antiendotoksin

  • antikorlar,

  • tumornekrosis faktör (TNF) antagonistleri,

  • interlökin-1–reseptör antagonistleri


Sepsispatogenezi

 • Başlangıçdainflamatuvarmediyatörler artar, fakat sepsis sürdükçe antiinflamatuvarimmunosupresif döneme geçiş gözlemlenmektedir.


Sepsisdeimmünosupresyon mekanizmaları

İnflamatuvar yanıttan, antiinflamatuvar yanıta kayma

Anerji

Apopitozise bağlı CD4 T hücresi, B hücresi, ve dendritik hücrelerde kayıp

Makrofajlar üzerindeki MHC II antijenlerinin ve yardımcı uyarıcı moleküllerin kaybı

Apopitotik hücrelerin immünosupresif etkisi

NEngl JMed 2003, 348;138-150.


Sepsisdeimmunusupresyon

TRAUMA

SEPSİS

TRAUMA

SEPSİS

NEngl JMed 2003, 348;138-150.


Protein C ve protein S yıkımı artar

Protein C’nin aktifleşmesi bozulur

Aktif protein C kullanımı artar

Ciddi sepsis ve septik şokdaproteic C düzeyi azalır


Aktive Protein C

 • Sepsisli hastaların %88’inde düşük(< normalin %80’i), %40’ında ise çok düşükdür (<normalin %40’ı).

 • Ciddi sepsis ve septik şok hastalarında azalmış aktive protein C düzeyleri artmış morbidite ve mortalite ile birliktedir.

Bernard GR, Vincent JL, Laterre PF, LaRosa SP, Dhainaut JF,Lopez-Rodriguez A, Steingrub JS, Garber GE, Helterbrand JD, Ely EW, et al.: Efficacyandsafety of recombinanthumanactivatedprotein C for severe sepsis. N Engl J Med2001, 344:699-709

Fijnvandraat K, Derkx B, Peters M, et al. Coagulationactivationandtissuenecrosis in meningococcalsepticshock: severelyreduced protein C levelspredict a highmortality. ThrombHaemost1995;73:15–20.


AktiveProtein C

 • Aktive protein C konsantreleri ile koagülasyonun önlenebileceği ve sürvide artma sağlandığı gram negatif sepsis oluşturulmuş hayvan modellerinde gösterilmiştir.

 • Ciddi menegoksemili insanlarda aktive protein C yolunun bozukluğunun DIC ve purpurafulminans gelişiminde rolü olduğu bulunmuştur.

Taylor FB, Chank A, Esmon CT, et al. Protein C preventsthecoagulopathicandlethaleffects of E coliinfusion in thebaboon. J ClinInvest1987;79:918–25.

Ettingshausen CE, Veldmann A, Beeg T, et al. Replacementtherapywith protein C concentrate in infantsandadolescentswithmeningococcalsepsisandpurpurafulminans. Semin ThrombHemost1999;25:537–41.


Mikrosirkülasyonda bozukluk hipotezi

 • Mikrotrombüs oluşumu, mikrovasküler daralma, serbest radikaller infeksiyonun yayılımını sınırlayabilir.


Mikrosirkülasyonda bozukluk hipotezi

Bernard G et al. N Engl J Med 2001;344:699-709


Kompleman aktivasyonu)

N Engl J Med 2003; 348:167


Pro ve antiinflamatuvar yanıtların klinik etkileri

Bone, RC, CritCareMed 1996; 24:1125


Sepsisde oksijen alımında zalma

Uptodate 2009


Barsak hipotezi

 • Bakteri ve endotoksinlerintranslokasyonu,

 • Barsak bariyerinin bozulması

 • Bakteri ve endotoksinler lökositlerden sitokinsalınımını arttırır. Sitokinlerinendotel hücresi ve pıhtılaşma sistemine etkisiyle mikrovasküleragregasyon, serbest radikal oluşumu gerçekleşir. Bu sistem kendi kendini arttırarak çoklu organ yetmezliğinin gelişmesine neden olur.


Sepsispatogenezi

NEngl JMed 2003, 348;138-150.


Sepsis

 • Sistemik proinflamatuvar reaksiyon endotel hasarına, mikrovasküler fonksiyon bozukluğuna, doku oksijenlenmesinin bozulmasına ve organ hasarına neden olur.

 • Aşırı antiinflamatuvar yanıt anerji ve immunosupresyona neden olur.

 • Pro ve antiinflamatuvar yanıt birbirlerini etkiyerek bozuk immünolojik yanıta neden olur.

 • Sepsisinfeksiyona karşı oluşan normal patofizyolojik yanıtın ötesinde olan, normal dokuları da etkileyip çoklu organ yetmezliğine neden olan otodesstrüktif bir süreçdir.


SEPSİS-mortalite

N Eng J Med 2002;347:966-967


‘‘Two-Hit’’ Hypothesis

 • an initial period of hypotension “primes”the trauma patient for SIRS/MODS (i.e., the initial insultactivates other processes that amplify the effects of the initialevent, howevermild).

 • a single insult is followed by a second, moresevere insult have shown that the first “hit” is actuallyprotective.


Protein C is a vitamin K dependentglycoproteinsynthesisedbytheliver

Protein C circulates in theblood as an inactivezymogen.

Inthe presence of thrombin, protein C bindstotworeceptors on theendothelialsurface, thrombomodulinandtheendothelial protein C receptor, andbecomesconvertedintoactivated protein C.

Protein S is an essentialcofactorforactivated protein C


Plasma kortizol düzeyleri


 • Login