Prof dr rajko pirnat
Download
1 / 15

Prof.dr. Rajko Pirnat - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Prof.dr. Rajko Pirnat. KONCESIJA ZA GRADNJO ŽIČNIŠKE NAPRAVE. NARAVA KONCESIJE ZA ŽIČNIŠKO NAPRAVO. pravna narava koncesije vrste koncesije (gradenj, storitev; raba javnega dobra) razlog za žičniške naprave – izključna raba naravne dobrine prevoz oseb kot javna služba

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prof.dr. Rajko Pirnat' - belden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prof dr rajko pirnat

Prof.dr. Rajko Pirnat

KONCESIJA ZA GRADNJO ŽIČNIŠKE NAPRAVE


Narava koncesije za i ni ko napravo
NARAVA KONCESIJE ZA ŽIČNIŠKO NAPRAVO

 • pravna narava koncesije

 • vrste koncesije (gradenj, storitev; raba javnega dobra)

 • razlog za žičniške naprave – izključna raba naravne dobrine

 • prevoz oseb kot javna služba

 • subsidiarna uporaba ZGJS

 • koncedent (pristojnost) in koncesionar; problem identitete (delovanje na podlagi koncesijskega akta in odločbe o podelitvi)


Evropsko pravo in koncesije
EVROPSKO PRAVO IN KONCESIJE

 • povezanost z javnimi naročili

 • prenos pravice gospodarske uporabe

 • prenos poslovnega tveganja

 • koncesije gradenj

  • posebne določbe o objavi in podizvajalcih

 • koncesije storitev

  • splošna zahteva po spoštovanju načel


Postopek podelitve
POSTOPEK PODELITVE

 • predhodni postopek

 • koncesijski akt

 • postopek izbire

 • akt izbire

 • pravno varstvo

 • koncesijska pogodba


Predhodni postopek
PREDHODNI POSTOPEK

 • pred izdajo koncesijskega akta

 • vloga zainteresiranosti

 • presoja utemeljenosti graditve

 • odločba o potrebi graditve žičniške naprave

 • ugotoviti, ali gre za žičniško napravo, ki bo opravljala javno službo


Koncesijski akt
KONCESIJSKI AKT

 • po sprejemu prostorskega akta

 • predpis občinskega sveta ali Vlade RS

 • vsebina koncesijskega akta

  • ureditev vsebine koncesijskega razmerja (lokacija, trajanje, določitev naprave, smučišče,…)

  • način in postopek podelitve koncesije

 • po potrebi obveznost pridobiti koncesijo javne službe


Postopek podelitve1
POSTOPEK PODELITVE

 • neposredna podelitev

 • javni razpis - problem kombinacije ZGJS in ZJN-1 ter prava ES

 • izbira postopka glede na vrsto koncesije (gradnje, storitve)

 • objava

 • določbe 133. člena ZJN-1

 • kombinacija z upravnim postopkom

 • hkratna podelitev koncesije gradnje in javne službe


Akt izbire in pravno varstvo
AKT IZBIRE IN PRAVNO VARSTVO

 • vloga strokovne komisije in organa koncedenta

 • posebnosti upr. postopka: stranke, seznanitev s postopkom, prepoved vpogleda

 • upravna odločba

 • sodno varstvo - upravni spor


Koncesijska pogodba
KONCESIJSKA POGODBA

 • sklenjena na podlagi odločbe o izbiri

 • vsebina: zlasti trajanje koncesije in podaljšanje, predmet koncesije, pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, prenos, podizvajalci,

 • spremenjene okoliščine

 • določbe o posledicah prenehanja (odstranitev, BOT, odkupna pravica)


Oblike prenehanja
OBLIKE PRENEHANJA

 • pogodbene in javnopravne

 • prenehanje pogodbe: praviloma razlogi pogodbenega prava, nekatere posebnosti

 • javnopravne oblike: prenehanje na podlagi zakona ali z oblastnim aktom koncedenta

 • odstranitev žičniške naprave, če ni v koncesijskem aktu ali pogodbi drugače določeno (BOT, odkupna pravica)


Prenehanje pogodbe
PRENEHANJE POGODBE

 • potek roka, možnost podaljšanja

 • razdrtje zaradi kršitev koncesionarja

 • razdrtje zaradi kršitev koncedenta - le, če to onemogoča koncesionarju izvajanje koncesije

 • ničnost pogodbe


Prenehanje koncesionarja
PRENEHANJE KONCESIONARJA

 • gre za razmerje intuitu personae - prenos koncesije

 • za statusne spremembe je potrebno soglasje koncedenta

 • vstop pravnih naslednikov ali tretjih oseb

 • prenos koncesije na drugega

 • prenos objektov in naprav koncesije


Ste aj
STEČAJ

 • prenehanje z uvedbo stečaja

 • žičniška naprava ne postane del stečajne mase

 • plačilo objektov in naprav v stečajno maso – problem BOT razmerja

 • prenos koncesije na drugega koncesionarja


Odvzem koncesije
ODVZEM KONCESIJE

 • zaradi kršitev - gre za kršitve koncesijskega akta ali predpisov, oziroma kršitve odločb v zvezi z enostransko spremembo pogodbe ali nadzorom

 • v javnem interesu - le v javnem interesu po kriterijih sorazmernosti; odškodnina

 • posebne določbe za žičniške naprave – potreba po zmogljivejši žičniški napravi


Gradnja i ni ke naprave na leasing
GRADNJA ŽIČNIŠKE NAPRAVE NA LEASING

 • leasingodajalec ne želi obratovati naprave in nositi tveganj v zvezi s tem

 • gradbeno dovoljenje lahko pridobi le koncesionar; koncesionar za gradnjo ni nujno upravljalec naprave, za GJS pa mora biti (42. člen ZŽNPO)

 • lastnino zemljišč in druge stvarne pravice pridobi lesingodajalec

 • koncesijo in gradbeno dovoljenje pridobi leasingojemalec; izkazati mora, da ima od leasingodajalca podeljeno vsaj obligacijsko pravico gradnje


ad