Nordisk avlsv rdivurdering status og muligheder international avlsv rdivurdering for k dkv g
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

Nordisk Avlsværdivurdering – status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nordisk Avlsværdivurdering – status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg. v/direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering. Nordisk Avlsværdivurdering – status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg. Hvad er NAV? NAV for malkekvæg

Download Presentation

Nordisk Avlsværdivurdering – status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nordisk Avlsværdivurdering – status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg

v/direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering


Nordisk Avlsværdivurdering –status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg

 • Hvad er NAV?

 • NAV for malkekvæg

 • NAV for kødkvæg ?

 • International avlsværdivurdering kødkvæg

 • Konklusion


Malkekvæg

Malkekvæg

 • Vi skal have Nordisk Avlsværdivurdering for hundyr og tyre

 • Vi skal forsat have international avlsværdivurdering for tyre


Kødkvæg

Kødkvæg

 • Vi skal ikke have Nordisk Avlsværdivurdering for kødkvæg

 • Vi skal have international avlsværdivurdering kødkvæg for både hundyr og tyre


NAV

Nordisk Avlsværdivurdering (NAV)

Etableret 01.01.2002 af:

Finlands Husdjursavelsandelslag (FABA)

Svensk Mjölk

Dansk Kvæg


NAV

NAV – Mål

 • At give den praktiske kvægavl det bedste selektionsværktøj til at opnå maksimal genetisk fremgang


NAV

Perspektiver – fælles nordisk avlsværdivurdering

 • Mere effektiv brug af ressourcer:

  • Udvikling af nye metoder

  • Rutine evaluering

 • Fælles platform for praktisk kvægavlsarbejde


NAV

Perspektiver – fælles nordisk avlsværdivurdering

 • Simultan brug af alle data og sammen-hænge mellem dyr i de tre nordiske lande

 • Avlsværdital for alle hundyr og tyre kan sammenlignes direkte


NAV

Nordisk Avlsværdivurdering

 • Ansvarlig for beregning af avlsværdital for kvæg i Finland, Sverige og Danmark

 • 2002 – Udvikling startet

 • 15. april 2005 – første resultater publiceret


NAV


NAV

NAVs bestyrelse

 • Finland

  • Jarmo Juga

  • Yrjö Kerkola

 • Sverige

  • Lennart Andersson

  • Lars-Inge Gunnarsson (formand)

 • Danmark

  • Henrik Nygaard

  • Christian Ladefoged (næstformand)


NAV

NAV - økonomi

 • Budget 2006 – ca. 5 millioner kr.

 • Betaling efter 1. ins. pr. land

  • Danmark 46%

  • Finland 27%

  • Sverige 27%


NAV

NAV

Gert Pedersen

Aamand


NAV

NAV beslutningsprocedure

 • Alle beslutninger i relation til NAV avlsværdital bliver taget af NAVs bestyrelse

  • Delavlsmål (eg. Krop, Lemmer, Y-indeks)

  • Præsentation af avlsværdital

  • Start af rutine avlsværdivurdering

  • Etc.

 • NAV bestyrelsens beslutninger er baseret på indstillinger fra NAVs teknikergruppe


NAVMalkekvæg

NAV model

Danmark

Finland

Sverige

Data

NAV model

NAV

Ko 9Finland

Ko 5Sverige

Ko 1Danmark

Ko 2Danmark

Ko 6Sverige

NAV

Avlsværdital


NAV-malkekvæg

Avlsværdital kan sammenlignes indenfor de nordiske lande

Nordisk


NAV-malkekvæg

Avlsværdital i fremtiden

 • Beslutninger skal tages fælles nordiske i stedet for indenfor land:

  • Registrering

  • Metoder og modeller

  • Præsentation af avlsværdital

  • Delavlsmål

  • Fremtidig forskning og udvikling


NAV

Nordisk

Avlsværdivurdering

– hvad sker der?


NAV-malkekvæg

NAV status


NAV-malkekvæg

Nordisk rutine avlsværdivurdering

 • Præsentation af avlsværdital

  • Fælles base og Fælles spredning

 • Antal avlsværdiberegninger pr. år

 • Fælles delavslmål

 • Kvægbrugere i Danmark, Finland og Sverige kan se de samme avlsværdital på samme tid


National

S-indeks – samlet avlsmål

Publisering af avlsværdital support

Nordisk

Editering af data

Beregning af avlsværdital

INTERBULL kontakt

Delavlsmål

NAV-malkekvæg

Beregning af avlsværdital


Dansk avlsværdital

1.408 døtre

Finsk avlsværdital

1.993 døtre

Svensk avlsværdital

24.366 døtre

NAV-malkekvæg

SRB-tyr Backgård

NationalNordisk

Nordisk avlsværdital

27.767 døtre


Kødkvæg

NAV og kødkvæg

 • Hvorfor skal vi ikke have nordisk avlsværdivurdering for kødkvæg efter samme principper som malkekvæg?


Kødkvæg

Renracede kødkvæg iNAV-landene


Kødkvæg

Renracede kødkvægi NAV-landene

Avlsstruktur:

 • Mange racer

 • Små besætninger

 • Små populationer

 • Beskedent registreringsomfang

 • Begrænset brug af inseminering

 • Slægtskab på tværs af landegrænser relativ spinkelt


Kødkvæg

Kødkvæg avlsværdivurdering!

 • Sammenligning til andre lande. Hvilke? Hvordan?

  • NAV – lande?

  • Andre lande?


Kødkvæg

Avlsværdivurdering af kødkvæg i NAV regi?

 • NAV avlsværdivurdering af kødkvæg vil blive vanskelig:

 • Avlsstruktur

 • Moderpopulation savnes


Kødkvæg

International avlsværdivurdering af kødkvæg?

 • ICAR spørgeundersøgelse vedr. international avlsværdivurdering:

 • 80% af landene interesseret (44 lande svarede)

 • Størst interesse i Europa

 • Størst interesse fra Limousine og Charolais

 • Kun 44% af landene var villig til at betale for servicen!


Kødkvæg

International avlsværdivurdering af kødkvæg?

 • ICAR arbejdsgruppe – internationale racer:

 • Angus

 • Belgisk Blåhvidt Kvæg

 • Blonde d’Aquitaine

 • Charolais

 • Hereford

 • Limousine

 • Simmental

 • (Piemontese og Saler)


Kødkvæg

International avlsværdivurdering af kødkvæg?

ICAR arbejdsgruppe – egenskaber

(prioriteret rækkefølge):

 • Vækst

 • Kælvningsforløb og kalvens livskraft

 • Frugtbarhed

 • Holdbarhed

 • Andre funktionelle egenskaber


Kødkvæg

International avlsværdivurdering af kødkvæg

Danmark (D)England (E)

Sverige(S)Frankrig(F)osv

Data

Internationalmodel

Interbull

Danmark

1. Dyr F1

2. Dyr D2

3. Dyr F2

4. Dyr E2

5. Dyr S2

6. Dyr D1

Frankrig

1. Dyr F1

2. Dyr F2

3. Dyr E2

4. Dyr D2

5. Dyr E1

6. Dyr S2

Sverige

1. Dyr F1

2. Dyr S2

3. Dyr D2

4. Dyr F2

5. Dyr E2

6. Dyr S1

England

1. Dyr F1

2. Dyr E2

3. Dyr F2

4. Dyr E1

5. Dyr D2

6. Dyr S2

Internationale avlsværdital


Malkekvæg

INTERBULL evaluering

Land A

1. Sire A1

2. Sire A2

3. Sire A3

Land B

1. Sire B1

2. Sire B2

3. Sire B3

Rangering af tyre er baseret på national avlsværdi-vurdering i de to lande

National

Avlsværdi-vurdering

MACE

INTERBULL

Land A

1. Sire A1

2. Sire A2

3. Sire B2

4. Sire B1

5. Sire A3

6. Sire B3

Land B

1. Sire B1

2. Sire A2

3. Sire B2

4. Sire B3

5. Sire A1

6. Sire A3

International

Avlsværdital


Kødkvæg

International avlsværdi-vurdering af kødkvæg?

Udviklings-/pilotprojekter:

 • Irland, England og Frankrig (Charolais, Limousine)

 • USA og Australien (Hereford, Angus)


Kødkvæg

International avlsværdi-vurdering af kødkvæg?

Pilotprojekter:

Modellerne har anvendt grunddata (international avlsværdivurdering for malkekvæg anvender avlsværdital for tyre)

Metoden med grunddata synes anvendelig hos kødkvæg


Kødkvæg

International avlsværdi-vurdering af kødkvæg?

I Hvad mangler, for at vi har rutinedrift?:

3 årligt udviklingsprojekt (ICAR –

INTERBULL regi) (2007-2009)

 • Få data fra flere lande

 • Se på genetiske links/afstamningsfil

 • Beregne genetiske sammenhænge mellem lande etc.


Kødkvæg

International avlsværdi-vurdering af kødkvæg?

II Hvad mangler, for at vi har rutinedrift?:

 • 3 årligt udviklingsprojekt (ICAR –

  INTERBULL regi) (2007-2009)

  • Brian Wickham, Irland ansvar for at skaffe 100.000 Euro pr. år til finansiering

  • 1 person ved INTERBULL og 1 person i Frankrig/Irland vil arbejde på projektet


Kødkvæg

International avlsværdi-vurdering af kødkvæg?

NAVs indstilling til 3 årligt udviklingsprojekt

(ICAR – INTERBULL regi) (2007-2009):

 • Interesseret i at deltage med data fra 1 land – aftalt det er fra Danmark

 • Er positive overfor at støtte udviklingsprojektet økonomisk – tror det er bedre vej end udvikle NAV avlsværdivurdering


Malkekvæg

International avlsværdi-vurdering for malkekvæg

 • Kun for tyre

 • Nationale avlsværdital er grundlaget

 • National avlsværdivurdering er forsat nødvendig


Malkekvæg

International avlsværdi-vurdering for malkekvæg


Kødkvæg

International avlsværdi-vurdering for Kødkvæg

 • For hundyr og tyre

 • Baseret på grunddata

 • National avlsværdivurdering kan gradvis ophøre


Kødkvæg

International avlsværdivurdering for kødkvæg


Kødkvæg

Avlsværdivurdering af kødkvæg?

Udvikling af international avlsværdivurdering ud fra grunddata syntes mere oplagt end NAV avlsværdivurdering pga. avlsstruktur

NAV ønsker at støtte udviklingen (data og økonomi)

Tidligst internationale avlsværdital i 2010 og kun for enkelte egenskaber


 • Login