ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมสรรพากร - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 43

 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมสรรพากร. แนวทางการบรรยาย. - วิสัยทัศน์ , ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน และ Roadmap. ของกรมสรรพากร. - ระบบสรรพากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Revenue). - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์. - ภาพจำลองโดยรวมระบบคอมพิวเตอร์กรมสรรพากร. - ระบบ TCL. - บทสรุป.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมสรรพากร

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5731332


5731332

- , 3 Roadmap

- (e-Revenue)

-

-

- TCL

-


5731332


5731332

-

-

-


5731332

3

1. IT

2.

3.


5731332

Road Map

Road Map

2549

1. .

2. / Electronic

3.


5731332

Road Map

4. (office Automation)

5. Parallel Run

6.

7.


5731332

Road Map

2550

1. Online Remote

Access

2.


5731332

Road Map

2551

1. Electronic

2. ///

2552


5731332

.. 2549


5731332

.. 2549


5731332

.. 2549


5731332

(e-Revenue)

 • ICT

 • Modern Office ICT


5731332

e-Revenue

 • 1

 • 2

 • 3


5731332

e-Revenue

 • 4

 • 5 e-Revenue


5731332

e-Revenue

( Computerize Tax System = CTS )

 • (Intranet) Web Site

http://rdsrv.go.th

 • Internet Web Site www.rd.go.th


5731332

(CTS)

 • (TIN)

- (TCL)

 • (PIT)

- (CIT)

 • (VAT)

 • (SBT)

 • (WT)


5731332

(CTS)

- (Security)

 • (MIS/DSS)


5731332

(Intranet)

-

-

On-line

-


5731332

(Intranet)

- (e-Supervision)

-

-

- Intranet


5731332

Internet

Internet

- Internet

- Internet

- Internet


5731332

- Office Automation

-

(Interactive Call Center)

- Online Remote Access

 • Parallel Run

 • Back up


5731332

- PC/Notebook

- Operation System Window XP, 2000, 98

- Software (MS Office, Pladao)

Printer

Output

Mainframe

Server


5731332

Printer

Server

Hub

. , . , .

Server

Application Software

Internet

- CIT

- TIN

- TCL

- VAT/SBT

- PIT

Firewall

Server

Modem

Server

Mainframe

Internet


5731332

PIT

DatabaseServer

-

CIT

- Internet

VAT

SBT

-

Database Server

TIN, PIT, CIT, VAT

Mainframe

Internet

Internet

Internet

- Call Center

Bank

.


5731332

Client

Database

Application

Server

Server

Client

TIN

Client

TIN

Server

PIT

TCL

TIN

CIT

PIT, CIT

Client

Server

TCL

Client

PIT, CIT, VAT/SBT

TCL

Client

TIN

VAT/SBT

Security

Client

TIN

Client

.

.

- Internet

- Intranet

.

Mainframe

- Internet

Client

- Intranet

PIT/CIT

/( PIT/CIT/TIN)

Internet

- Internet

Modem

- Intranet ()


5731332

TCL

(Transaction Control Log & Accounting)

- Online Real Time

- Client/Server

- 4 /


5731332

TCL

(Unique Identification Document : UID)

5 25

1 8

2

8

3 1

1


5731332

TCL

2

3

4

5

6

7

8

(Off-Line Mode)


5731332

TCL

(

T )

9

4 2

5 6 (

000001 )


5731332

TCL

(Document Location Number : DLN)

10 42

1 7

2 8

3 /

8


5731332

TCL

4 1

( UID)

5

2

6 8

7 1

0 LTO

1 LTO


5731332

TCL

8 1

0

1

2

3

4

5


5731332

TCL

6

7

9 4 (

0001 )

10 2

( 00 99)


5731332

TCL

(Batch Number : BN) 4 0001-9999 0001 100


5731332

Web Base Technology Internet Hardware Software (e-Revenue)


5731332


 • Login