Organisasjons-struktur
Download
1 / 13

Organisasjons-struktur - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Organisasjons-struktur. NCF regioner. KRETS - REGIONSTRUKTUR. Bakgrunn/historikk Målsetting Forslag til regioninndeling Organisering Regionens oppgaver Økonomi Fremdriftsplan. Organisasjonsmodell. Bakgrunn - historikk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Organisasjons-struktur' - beck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Krets regionstruktur
KRETS - REGIONSTRUKTUR

 • Bakgrunn/historikk

 • Målsetting

 • Forslag til regioninndeling

 • Organisering

 • Regionens oppgaver

 • Økonomi

 • FremdriftsplanBakgrunn historikk
Bakgrunn - historikk

 • Under Forbundstinget 2010 presenterte forbundsstyret Syklepolitisk Dokument 2010-2016 (SPD). Dette ble vedtatt uten tilføyelser.

 • I SPD s. 33 står det sitat:

 • NCFs mål for ledelse, organisasjon og styring.

 • Legge frem for fellesmøtet i 2011 et forslag til ny regionstruktur for implementering innen utgangen av 2012.

 • Forbundsstyret 2012 i Harstad i februar vedtok enstemmig innføring av regioner innen NCF.

 • Dette ble gjort og styret har utarbeidet forslag til endring av NCFs lov for tilpasning/omgjøring av teksten.

 • Forbundsstyrets erfaringer er at det i mange kretser er utfordringer å skaffe nok personer til alle lovpålagte verv, ofte er tillitsvalgte i kretsene også tillitsvalgte i klubbene


M lsetting for endre fornye
Målsetting for å endre – fornye!

 • Øke sportslig aktivitet

 • Styrke arbeidet med anleggsutvikling

 • Øke antall ritt for aldersbestemte klasser i alle grener

 • Etablere regionale cuper i alle grener

 • Flere regionale samlinger

 • Styrke den regionale kommissær-, trener- og lederutviklingen


Regioner
Regioner

 • Særkretser er omtalt i NCFs Lov § 17 og i NIFs Lov Kapittel 7.

 • Som en konsekvens av dette foreslår NCFs styre følgende geografisk inndeling.


7 regioner

NORD

(Finnmark, Troms og Nordland)

Midt

(Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre & Romsdal)

Vest

(Sogn og Fjordane, Hordaland)

Sør

(Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder)

TeVeBu

(Telemark, Vestfold, Buskerud)

Innland

(Hedmark, Oppland)

Øst

(Oslo, Akershus, Østfold)


Organisering
Organisering

 • Regionen ledes av et styre med minst 1 styremedlem fra hvert fylke

  • Representere regionen på forbundstinget med 1 medlem fra hvert fylke i regionen.

  • Representere på Idrettskretsting i sitt fylke

  • Tildele/fordele aktivitetsmidler fra overordnet ledd

  • Være bindeledd mellom NCF, idrettskrets, region og klubber

  • Være en pådriver for økt aktivitet i form av kurs, møter, samlinger og lignende


Regionens oppgaver
Regionens oppgaver

Alle oppgaver skal baseres på Syklepolitisk dokument

 • Tilrettelegge for regionale samlinger og kurs for aktive, ledere, kommissærer med mer.

 • Arrangere terminlistemøter/rittkalender for regionen

 • Sørge for at det kommer i gang aktive ritt spesielt i aldersbestemte klasser i alle kategorier der det er mangler pr. 2012. Landevei, terreng rund bane, utfor.

 • Har ansvaret for å få satt opp kommissæroppsett for alle ritt i alle grener i regionen, (unntatt NM, Norges Cup og internasjonale ritt)

 • Være et aktivt kontaktledd mellom NCF og klubbene


Regionens oppgaver1
Regionens oppgaver

 • Være en medspiller for antidopingarbeidet og få alle klubber og regioner til å melde seg inn i ren sykkelsport.

 • Være pådriver for anleggsetablering i sin region i alle grener.

 • Ha ansvar for oppfølging av regionale anlegg under planlegging.

 • Søknader på støttemidler regionalt.

 • Søknader på midler i idrettskretsene, overholde tidsfrister.

 • Påse at klubbene sender inn rapporter på aktivitetstall.

 • Være en aktiv medspiller i klubbutvikling for å bidra til økt aktivitet.


Regioner1
Regioner

 • De rittene som i dag arrangeres av kretser gjøres om til egen juridisk enhet eid av regionen.

 • Det blir opp til regionene å sørge for en myk overgang slik at SP´s formål oppfylles.

 • Regionting arrangeres annet hvert år i oddetallsår.


Konomi og ressurser
Økonomi og ressurser

 • Region- og aktivitetskoordinator.

 • Eventuell medlemskontingent fra klubbene på linje med kretskontingenten som flere kretser har i dag.

 • Aktivitetsmidler fra NCF

 • Fylkeskommunale midler

 • Tilskudd fra Idrettskretsen

 • Opparbeidede kontantmidler i kretsene disponeres av regionstyret til økt sportslig aktivitet. Fortrinnsvis i den kretsen midlene er opptjent. Dette bortfaller etter 3. år.


Fremdriftsplan
Fremdriftsplan

 • NCFs styre ønsker medvirkning fra kretser og klubber i utvikling av regionene og hvilke oppgaver regionene skal utføre. Styret tar forbehold i forhold til overholdelse av NIFs lov.

 • Det tas sikte på et overgangsår i 2012 for de gamle kretsene til regioner vil være fullt operative.

 • Målet er: SKAPE MER AKTIVITET I ALLE GRENER I ALLE DELER AV LANDET


ad