ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ – ΡΕΥΣΤΩΝ - PowerPoint PPT Presentation

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ – ΡΕΥΣΤΩΝ
Download
1 / 11

 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ – ΡΕΥΣΤΩΝ. Μαρίκα Πηλού Μηχανολόγος Μηχανικός, M . Sc . , Υ.Δ. Εργαστήριο Θερμοϋδραυλικής Ανάλυσης και Πολυφασικών Ροών Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστημών “ Δημόκριτος ”. Τύποι Σωματιδιακών Αιωρημάτων. ΑΕΡΟΛΥΜΑ:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ – ΡΕΥΣΤΩΝ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4911332

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ – ΡΕΥΣΤΩΝ

Μαρίκα Πηλού

Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc., Υ.Δ.

Εργαστήριο Θερμοϋδραυλικής Ανάλυσης και Πολυφασικών Ροών

Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”


4911332

Τύποι Σωματιδιακών Αιωρημάτων

 • ΑΕΡΟΛΥΜΑ:

  αιώρημα στερεών ή υγρών σωματιδίων σε αέριο μέσο

 • Το μέγεθος των σωματιδίων στα αερολύματα μπορεί να κυμαίνεται από λίγα nm ως μερικές εκατοντάδες μm.

 • Η σωματιδιακή φάση του αερολύματος αποτελεί λιγότερο από το 0.0001% του συνολικού όγκου.

Παρουσιάσεις ΙΠΤΑ,27 Φεβρουαρίου 2009


4911332

Δυναμική Αερολύματος

Γενική Εξίσωση Δυναμικής Αερολύματος (ΓΕΔΑ)

Παρουσιάσεις ΙΠΤΑ,27 Φεβρουαρίου 2009


4911332

Υπολογιστικά Εργαλεία“Αριθμητική προσομοίωση πολυφασικής ροής σε διασπορά – Εφαρμογή στη δυναμική της ροής σωματιδίων”, Δημήτρης Μητράκος, 2008

 • Σκοπός:

  • Μοντελοποίηση της δυναμικής αερολύματος με ενσωμάτωση της τμηματικής μεθόδου σε υπολογισμούς ρευστομηχανικής που χρησιμοποιούν Eulerian σύστημα αναφοράς.

 • “Εργαλεία”:

  • Τεχνική χωρισμού των τελεστών (operator splitting)

  • Μέθοδος CICR (Cubic Interpolation Cumulative Re-mapping)

Παρουσιάσεις ΙΠΤΑ,27 Φεβρουαρίου 2009


4911332

Υπολογιστικά Εργαλεία“Αριθμητική προσομοίωση πολυφασικής ροής σε διασπορά – Εφαρμογή στη δυναμική της ροής σωματιδίων”, Δημήτρης Μητράκος, 2008

 • Εφαρμογές σε εσωτερικές ροές αερολυμάτων:

  • Υπολογιστική ανάλυση αντιδραστήρων αερολύματος στρωτής ροής

  • Ανάλυση ροής πυρηνικού αερολύματος κατά τη διάρκεια υποθετικού μείζονος ατυχήματος για τον προσδιορισμό του όρου πηγής

 • Επέκταση της μεθοδολογίας ώστε να περιλαμβάνει:

  • την αδράνεια των σωματιδίων

  • μη σφαιρικά στερεά σωματίδια

  • σύνδεση με CFD κώδικα (μονή ή πλήρης σύζευξη με τη συνεχή φάση)

Παρουσιάσεις ΙΠΤΑ,27 Φεβρουαρίου 2009


4911332

Υπολογιστικά Εργαλεία“Μελέτη της αλληλεπίδρασης σωματιδίων και ρέοντων βιορευστών”

 • Σκοπός

  • Η αριθμητική μοντελοποίηση της αλληλεπίδρασης

   αιμοδυναμικής – σωματιδίων.

  • Με κατάλληλη χρήση προσβλέπεται ότι το μοντέλο θα μπορέσει να προσομοιώσει τη δημιουργία θρόμβων στο αίμα.

Παρουσιάσεις ΙΠΤΑ,27 Φεβρουαρίου 2009


4911332

ΡΕΥΣΤΟ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

Μεταφορά

Διάχυση

Υπολογιστικά Εργαλεία“Μελέτη της αλληλεπίδρασης σωματιδίων και ρέοντων βιορευστών”

 • Υπάρχων κώδικας CFD για την εύρεση των πεδίων ταχύτητας και πίεσης της ροής που αντιμετωπίζει και τη ρεολογία του αίματος.

 • Χρησιμοποιεί τη μέθοδο των πεπερασμένων όγκων και ενσωματώνει σχήματα διακριτοποίησης υψηλής τάξης.

Σ

ΥΣΤΗΜΑ

Αδράνεια

Συσσωμάτωση

Παρουσιάσεις ΙΠΤΑ,27 Φεβρουαρίου 2009


4911332

Υπολογιστικά Εργαλεία“Μελέτη της αλληλεπίδρασης σωματιδίων και ρέοντων βιορευστών”

 • Ενσωμάτωση αδράνειας σε Eulerianπεριγραφή

 • Αδιάστατη ΓΕΔΑ σε ολοκληρωματική μορφή:

  όπου

Παρουσιάσεις ΙΠΤΑ,27 Φεβρουαρίου 2009


4911332

Υπολογιστικά Εργαλεία“Μελέτη της αλληλεπίδρασης σωματιδίων και ρέοντων βιορευστών”

 • Εφαρμογή: αδρανειακή εναπόθεση σωματιδίων κατά τη ροή τους εντός 3D γωνιάς 90ο

Παρουσιάσεις ΙΠΤΑ,27 Φεβρουαρίου 2009


4911332

Υπολογιστικά Εργαλεία“Μελέτη της αλληλεπίδρασης σωματιδίων και ρέοντων βιορευστών”

 • Εφαρμογή: αδρανειακή εναπόθεση σωματιδίων κατά τη ροή τους εντός 3D γωνιάς 90ο

Παρουσιάσεις ΙΠΤΑ,27 Φεβρουαρίου 2009


4911332

Υπολογιστικά Εργαλεία“Μελέτη της αλληλεπίδρασης σωματιδίων και ρέοντων βιορευστών”

 • “παρόν”

  • Ενσωμάτωση της συσσωμάτωσης

  • Εφαρμογή: Παραμετρική μελέτη εναπόθεσης σωματιδίων λόγω διάχυσης και αδράνειας κατά τη ροή αερολύματος σε διακλάδωση

 • “μέλλον”

  • Μη σφαιρικά στερεά σωματίδια (συσσωμάτωση συνάθροιση)

  • Από τα αερολύματα στα κολλοειδή (νευτώνια και μη υγρά)

  • Εφαρμογή: Μελέτη συσσωμάτωσης αιμοπεταλίων εντός του αίματος

Παρουσιάσεις ΙΠΤΑ,27 Φεβρουαρίου 2009


 • Login