WLAN En oppdatering , litt radioteori , planlegging og feilsøking - PowerPoint PPT Presentation

Wlan en oppdatering litt radioteori planlegging og feils king
Download
1 / 54

  • 87 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

WLAN En oppdatering , litt radioteori , planlegging og feilsøking. Petter Bjørbæk Øystein Gyland SINT. Agenda:. T eori : Status UiO Autentisering og kryptering Kjente problemer og utfordringer Strålingsrisiko Dokumentasjon Radioteori Praksis : Oppsett , plassering og feilsøking

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

WLAN En oppdatering , litt radioteori , planlegging og feilsøking

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wlan en oppdatering litt radioteori planlegging og feils king

WLANEn oppdatering, littradioteori, planleggingogfeilsøking

PetterBjørbæk

ØysteinGyland

SINT


Agenda

Agenda:

Teori:

Status UiO

Autentiseringogkryptering

Kjenteproblemerogutfordringer

Strålingsrisiko

Dokumentasjon

Radioteori

Praksis:

Oppsett, plasseringogfeilsøking

Brukav https://wlan.uio.no


Status uio

Status:UiO

Idag:

Sentral Cisco WISM1 kontroller((2+1)Catalyst 6500)

850+aksesspunkt

802.11a/b/g – Cisco AP1130-1140(og 1121!)

Management – WCS - http://wlan.uio.no

I morgen:

Cisco WISM2

Cisco AP 1141 – utgår 1.1.2013! Erstattesav Cisco AP 3600

WCS  NMS eller Prime

Muliglokasjonsløsning(sporing)

WCS – snart NMS


Tall og statistikker

Tall ogstatistikker

6000+ simultanebrukerepå“peak”

20 000 unikeinnlogginger pr. uke

Ansatte: 2794

Studenter: 11571

Ukjente: 718

EksternepåeduroamvedUiO: 2875

UiObrukerepåandreeduroamlokasjoner: 451

3000 brukerpåuioguest!

Maskinautentisering ‘uioad’: 527 maskiner


Rapporter

Rapporter

Hardware rapport:

http://folk.uio.no/petter/wlan/Inventory_20121130_114647_510.pdf

Klientsammendrag:

http://folk.uio.no/petter/wlan/Client_Summary_20121128_123556_999.pdf

Genereltsammendrag:


Dekning p uio

Dekning på UiO

Ganske bra, men ikkepåalletoaletter:)

Store forskjellerpåenhetene

Gråsoner..

Oppdatereselv:

http://www.uio.no/tjenester/it/nett/tradlost/mer-om/wlan-oversikt.html

Hvisdetermangler, somdereikkekangjørenoe med, sågibeskjed!


Tr dl snettene p uio e ssid er

TrådløsnettenepåUiO: (E)SSID’er

uio

Hengerigjenfratidligere. ‘EduRoam’ og ‘uio’ er “identiske”. Eduroamer den primære.

WPA-enterprise/WPA-TKIP

Begrensettilgangtilhjemmeområder(SMB), utskriftognoenkristiskesystemer(SAP)

eduroam

WPA-enterprise/WPA-TKIP, men snart WPA2/AES!

Tilgangererlik‘uio’

https://www.eduroam.no/

uioguest

Webinnlogging

Usikkertogustabilt

uioad

Maskinautentiseringogtilgangsompåfastnettet

Maskinenerdomenekontrollertpåtrådløst

Conferences

WPA-PSK


Endringer 1 4 2013

Endringer 1.4.2013

Oppgraderertil WPA2/AES påeduroam

Slårav 802.1b

Enabler 802.11n

Konfigurerings SSID ogkonfigureringsscript

Informasjonkommertil LK-allesnart

Børikkeginoen store konsekvenser!


Autentisering og kryptering

Autentisering og kryptering

På UiO benytter vi:

WPA-enterprise med TKIP

PEAP mschapv2

TTLS mschapv2

Kjært barn har mange navn..

802.1X, EAP, 802.11i..

eller bare mange barn..

TLS, PEAP-md5, TTLS-pap, m.fl

WPA-TKIP kontra WPA2-AES

WPA-PSK – hjemme og 'conferences'

Webautentisering – 'uioguest'


Kjente problemer og utfordringer

Kjente problemer og utfordringer

Drivere, Drivere, Drivere..

Linux/Unix og Network Manager

Roaming..

Wicdellerpatchet NM

3-parts trådløsprogramvare

“For god dekning”, kangiflereproblemer..

Erfaringfra IFI2

Komplisertoppsett!

Auto-konfigurering..

EduRoamog WPA1 – WPA2 problematikk


Str lingsrisiko

Strålingsrisiko

HenvisertilStatensstrålevern:

http://www.nrpa.no/mobil-og-traadlost

InformasjonpåUiO-webben:

http://www.uio.no/tjenester/it/nett/tradlost/mer-om/straling.html

FlereAP'ergirmindrestråling(!)

WHO sin siste rapport ogmedia

Ta hensynogplasserAP’enefornuftig


Informasjon og dokumentasjon

Informasjon og dokumentasjon

Trådløs websidene:

http://www.uio.no/tjenester/it/nett/tradlost/

Oppsett av Aksesspunkt:

http://www.uio.no/tjenester/it/nett/tradlost/hjelp/bestilling.html

Dokumentasjon av wlan.uio.no(Cisco WCS):

https://www.usit.uio.no/sint/tjenester/WLAN/WLAN-administratorDOK.html


Utplassering vedlikehold og feils king

Utplassering, vedlikehold og feilsøking

Del 1 – Radioteori Teknologier – 802.11a/b/g/n Kanaler Støy Plassering

Del 2 – Bruk av https://wlan.uio.no Oversikt Aksesspunkt Rapporter Alarmer Feilsøking Kart


Radioteori

Radioteori

Teknologier - 802.11b/g/a/n

Kanaler

Støy

Plassering


802 11b

802.11b

2.4GHz-frekvensbåndet

2.412 til 2.472 GHz

0,1 watt

Maks 11Mbit

3 ikke-overlappende kanaler

1, 6 og 11

22MHz kanalbredde


802 11g

802.11g

2.4GHz-frekvensbåndet

2.412 til 2.472 GHz

0,1 watt

Maks 54Mbit

3 ikke-overlappende kanaler

1, 6 og 11

22MHz kanalbredde

OFDM!


802 11a

802.11a

5Ghz-frekvensbåndet

Kanaler: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64

5150,5200, 5220, 5240 – 5350 MHz

0,2 watt

Kanaler: 100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140

5470 – 5725 MHz

1 watt

Kortererekkeviddeenn 802.11b/g

20MHz kanalbredde


802 11n

802.11n

Maks 600Mbit

Bruker 802.11g eller a

20Mhz eller 40Mhz kanalbredde

40Mhz kangåibeinapåvanlig ikke-11n-trafikk.

Spesielt 802.11b/g

MIMO - flereantenner, fleredatastrømmer, størrehastighet, lengrerekkevidde


Kommer snart

Kommersnart..

802.11ac – 1Gbs/5Ghz, brederefrekvensog MIMO

Beaming


St ykilder

Støykilder

Delt medium!

Mange:

Mobiltelefoner

Mikrobølgeovner

Bluetooth

Vi er ikke alle like.. Noen tror de er bedre enn andre!

Noen tar alt

Andre gidder ikke bry seg om andre

Men det går overraskende godt!


Best practice plassering 802 11b g

Best practice plassering - 802.11b/g


Utplassering av aper

Utplassering av APer:

Hensyn du børta:

KanalerogantallAP'er

Materialer – tak, vegger etc

Antallenheter

Bruk

Helstitaketogikkepåveggen..

Ting endrerseg..

Praktisk test - “Site survey”

Forklaressenere

Kun byggetegninger?

Teoriogpraksis..


Site survey

“Site Survey”

Plasseraksesspunktpåantattegnetsted

Sjekkdekningsgrad med laptop

Bruk f.eks netstumbler for å se kanaler/signalstyrke

Mulig å lånemåleutstyravnett-drift


Praktisk bruk av wlan uio no

Praktisk bruk av wlan.uio.no

Oversikt

Aksesspunkt

Rapporter

Alarmer

Feilsøking

Kart


Startside aksesspunkt info antall brukere

Startside aksesspunkt-info antall brukere


Klientoversikt antall klienter trafikk mest belastede aksesspunkt

Klientoversikt antall klienter trafikk mest belastede aksesspunkt


Monitor access points oversikt over aksesspunktene

Monitor Access Points oversikt over aksesspunktene


Configure access points

Configure access points


Configure access point detail forandre navn beskrive plassering omstart

Configure – Access Point Detail forandre navn beskrive plassering omstart


Feils king

Feilsøking:

Brukere

Aksesspunkt


Monitor clients tilkoblede klienter

Monitor Clients tilkoblede klienter


Client details klient info tilkoblingspunkter hendelser

Client Details klient info tilkoblingspunkter hendelser


Client details nedre del signalkvalitet og styrke

Client Details - nedre del signalkvalitet og styrke


Troubleshooting client feils king

Troubleshooting Client Feilsøking


Troubleshooting client log analysis viser autentiseringsprosessen

Troubleshooting Client – Log Analysis viser autentiseringsprosessen


Rapporter velg reports report launch pad

Rapporter Velg 'Reports' 'Report Launch Pad'


Rapporter velg rapport

Rapporter Velg rapport


Rapporter velg new

Rapporter Velg 'New'


Rapporter velg tidspunkt radioprotokoll sted kontroller aksesspunkt

Rapporter Velg tidspunkt, radioprotokoll, sted/kontroller/aksesspunkt.


Rapporter ferdig rapport

Rapporter Ferdig rapport


Alarmer via e post

Alarmer via e-post

Vil du ha?

Aksesspunkt opp/ned

Stor belastning

Lokalt tilpasset


Monitor events oversikt over hendelser

Monitor Events oversikt over hendelser


Monitor alarms oversikt over alarmer velg email notification under select a command

Monitor Alarms Oversikt over alarmer Velg 'Email Notification' under 'Select a command'


Email notification velg alarm kategori og varslings adresse

Email Notification velg alarm-kategori og varslings-adresse


Email notification settings angi nsket varsling

Email Notification Settings angi ønsket varsling


Bygningskart

Bygningskart

Oversikt

Legg inn kart

http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/sentrum/se10/

Krever UiO-IP: http://vpn.uio.no

Legg inn AP'er


Map bygningsoversikt

Map Bygningsoversikt


Floor view oversikt over etasjen estimert dekningsgrad

Floor view oversikt over etasjen estimert dekningsgrad


New edit floor area legge inn kart beskrivelse angi st rrelsen

New/Edit Floor Area legge inn kart beskrivelse angi størrelsen


Kart legge til aksesspunkt add access points i floor view

Kart - Legge til aksesspunkt 'Add Access Points' i 'Floor View'


Legge til aksesspunkt velg aksesspunkt og trykk ok

Legge til aksesspunkt Velg aksesspunkt og trykk 'ok'


Posisjonere aksesspunkt trekk aksesspunktet dit det skal save

Posisjonere aksesspunkt Trekk aksesspunktet dit det skal. 'Save'


Diskusjon og tilbakemeldinger

Diskusjon og tilbakemeldinger

Hvilkenproblemermøterdere?

Hvafungeredårlig?

Hvormyeog store erproblemene?

Hvaer status hosdereogharderenoenerfaringer å dele?

Hvabør vi prioriterefremover?

Noenønsker?


Ta kontakt

Ta kontakt!!

petter@usit.uio.no

arildlj@usit.uio.no


  • Login