Wlan en oppdatering litt radioteori planlegging og feils king
Download
1 / 54

WLAN En oppdatering , litt radioteori , planlegging og feilsøking - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

WLAN En oppdatering , litt radioteori , planlegging og feilsøking. Petter Bjørbæk Øystein Gyland SINT. Agenda:. T eori : Status UiO Autentisering og kryptering Kjente problemer og utfordringer Strålingsrisiko Dokumentasjon Radioteori Praksis : Oppsett , plassering og feilsøking

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

WLAN En oppdatering , litt radioteori , planlegging og feilsøking

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


WLANEn oppdatering, littradioteori, planleggingogfeilsøking

PetterBjørbæk

ØysteinGyland

SINT


Agenda:

Teori:

Status UiO

Autentiseringogkryptering

Kjenteproblemerogutfordringer

Strålingsrisiko

Dokumentasjon

Radioteori

Praksis:

Oppsett, plasseringogfeilsøking

Brukav https://wlan.uio.no


Status:UiO

Idag:

Sentral Cisco WISM1 kontroller((2+1)Catalyst 6500)

850+aksesspunkt

802.11a/b/g – Cisco AP1130-1140(og 1121!)

Management – WCS - http://wlan.uio.no

I morgen:

Cisco WISM2

Cisco AP 1141 – utgår 1.1.2013! Erstattesav Cisco AP 3600

WCS  NMS eller Prime

Muliglokasjonsløsning(sporing)

WCS – snart NMS


Tall ogstatistikker

6000+ simultanebrukerepå“peak”

20 000 unikeinnlogginger pr. uke

Ansatte: 2794

Studenter: 11571

Ukjente: 718

EksternepåeduroamvedUiO: 2875

UiObrukerepåandreeduroamlokasjoner: 451

3000 brukerpåuioguest!

Maskinautentisering ‘uioad’: 527 maskiner


Rapporter

Hardware rapport:

http://folk.uio.no/petter/wlan/Inventory_20121130_114647_510.pdf

Klientsammendrag:

http://folk.uio.no/petter/wlan/Client_Summary_20121128_123556_999.pdf

Genereltsammendrag:


Dekning på UiO

Ganske bra, men ikkepåalletoaletter:)

Store forskjellerpåenhetene

Gråsoner..

Oppdatereselv:

http://www.uio.no/tjenester/it/nett/tradlost/mer-om/wlan-oversikt.html

Hvisdetermangler, somdereikkekangjørenoe med, sågibeskjed!


TrådløsnettenepåUiO: (E)SSID’er

uio

Hengerigjenfratidligere. ‘EduRoam’ og ‘uio’ er “identiske”. Eduroamer den primære.

WPA-enterprise/WPA-TKIP

Begrensettilgangtilhjemmeområder(SMB), utskriftognoenkristiskesystemer(SAP)

eduroam

WPA-enterprise/WPA-TKIP, men snart WPA2/AES!

Tilgangererlik‘uio’

https://www.eduroam.no/

uioguest

Webinnlogging

Usikkertogustabilt

uioad

Maskinautentiseringogtilgangsompåfastnettet

Maskinenerdomenekontrollertpåtrådløst

Conferences

WPA-PSK


Endringer 1.4.2013

Oppgraderertil WPA2/AES påeduroam

Slårav 802.1b

Enabler 802.11n

Konfigurerings SSID ogkonfigureringsscript

Informasjonkommertil LK-allesnart

Børikkeginoen store konsekvenser!


Autentisering og kryptering

På UiO benytter vi:

WPA-enterprise med TKIP

PEAP mschapv2

TTLS mschapv2

Kjært barn har mange navn..

802.1X, EAP, 802.11i..

eller bare mange barn..

TLS, PEAP-md5, TTLS-pap, m.fl

WPA-TKIP kontra WPA2-AES

WPA-PSK – hjemme og 'conferences'

Webautentisering – 'uioguest'


Kjente problemer og utfordringer

Drivere, Drivere, Drivere..

Linux/Unix og Network Manager

Roaming..

Wicdellerpatchet NM

3-parts trådløsprogramvare

“For god dekning”, kangiflereproblemer..

Erfaringfra IFI2

Komplisertoppsett!

Auto-konfigurering..

EduRoamog WPA1 – WPA2 problematikk


Strålingsrisiko

HenvisertilStatensstrålevern:

http://www.nrpa.no/mobil-og-traadlost

InformasjonpåUiO-webben:

http://www.uio.no/tjenester/it/nett/tradlost/mer-om/straling.html

FlereAP'ergirmindrestråling(!)

WHO sin siste rapport ogmedia

Ta hensynogplasserAP’enefornuftig


Informasjon og dokumentasjon

Trådløs websidene:

http://www.uio.no/tjenester/it/nett/tradlost/

Oppsett av Aksesspunkt:

http://www.uio.no/tjenester/it/nett/tradlost/hjelp/bestilling.html

Dokumentasjon av wlan.uio.no(Cisco WCS):

https://www.usit.uio.no/sint/tjenester/WLAN/WLAN-administratorDOK.html


Utplassering, vedlikehold og feilsøking

Del 1 – Radioteori Teknologier – 802.11a/b/g/n Kanaler Støy Plassering

Del 2 – Bruk av https://wlan.uio.no Oversikt Aksesspunkt Rapporter Alarmer Feilsøking Kart


Radioteori

Teknologier - 802.11b/g/a/n

Kanaler

Støy

Plassering


802.11b

2.4GHz-frekvensbåndet

2.412 til 2.472 GHz

0,1 watt

Maks 11Mbit

3 ikke-overlappende kanaler

1, 6 og 11

22MHz kanalbredde


802.11g

2.4GHz-frekvensbåndet

2.412 til 2.472 GHz

0,1 watt

Maks 54Mbit

3 ikke-overlappende kanaler

1, 6 og 11

22MHz kanalbredde

OFDM!


802.11a

5Ghz-frekvensbåndet

Kanaler: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64

5150,5200, 5220, 5240 – 5350 MHz

0,2 watt

Kanaler: 100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140

5470 – 5725 MHz

1 watt

Kortererekkeviddeenn 802.11b/g

20MHz kanalbredde


802.11n

Maks 600Mbit

Bruker 802.11g eller a

20Mhz eller 40Mhz kanalbredde

40Mhz kangåibeinapåvanlig ikke-11n-trafikk.

Spesielt 802.11b/g

MIMO - flereantenner, fleredatastrømmer, størrehastighet, lengrerekkevidde


Kommersnart..

802.11ac – 1Gbs/5Ghz, brederefrekvensog MIMO

Beaming


Støykilder

Delt medium!

Mange:

Mobiltelefoner

Mikrobølgeovner

Bluetooth

Vi er ikke alle like.. Noen tror de er bedre enn andre!

Noen tar alt

Andre gidder ikke bry seg om andre

Men det går overraskende godt!


Best practice plassering - 802.11b/g


Utplassering av APer:

Hensyn du børta:

KanalerogantallAP'er

Materialer – tak, vegger etc

Antallenheter

Bruk

Helstitaketogikkepåveggen..

Ting endrerseg..

Praktisk test - “Site survey”

Forklaressenere

Kun byggetegninger?

Teoriogpraksis..


“Site Survey”

Plasseraksesspunktpåantattegnetsted

Sjekkdekningsgrad med laptop

Bruk f.eks netstumbler for å se kanaler/signalstyrke

Mulig å lånemåleutstyravnett-drift


Praktisk bruk av wlan.uio.no

Oversikt

Aksesspunkt

Rapporter

Alarmer

Feilsøking

Kart


Startside aksesspunkt-info antall brukere


Klientoversikt antall klienter trafikk mest belastede aksesspunkt


Monitor Access Points oversikt over aksesspunktene


Configure access points


Configure – Access Point Detail forandre navn beskrive plassering omstart


Feilsøking:

Brukere

Aksesspunkt


Monitor Clients tilkoblede klienter


Client Details klient info tilkoblingspunkter hendelser


Client Details - nedre del signalkvalitet og styrke


Troubleshooting Client Feilsøking


Troubleshooting Client – Log Analysis viser autentiseringsprosessen


Rapporter Velg 'Reports' 'Report Launch Pad'


Rapporter Velg rapport


Rapporter Velg 'New'


Rapporter Velg tidspunkt, radioprotokoll, sted/kontroller/aksesspunkt.


Rapporter Ferdig rapport


Alarmer via e-post

Vil du ha?

Aksesspunkt opp/ned

Stor belastning

Lokalt tilpasset


Monitor Events oversikt over hendelser


Monitor Alarms Oversikt over alarmer Velg 'Email Notification' under 'Select a command'


Email Notification velg alarm-kategori og varslings-adresse


Email Notification Settings angi ønsket varsling


Bygningskart

Oversikt

Legg inn kart

http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/sentrum/se10/

Krever UiO-IP: http://vpn.uio.no

Legg inn AP'er


Map Bygningsoversikt


Floor view oversikt over etasjen estimert dekningsgrad


New/Edit Floor Area legge inn kart beskrivelse angi størrelsen


Kart - Legge til aksesspunkt 'Add Access Points' i 'Floor View'


Legge til aksesspunkt Velg aksesspunkt og trykk 'ok'


Posisjonere aksesspunkt Trekk aksesspunktet dit det skal. 'Save'


Diskusjon og tilbakemeldinger

Hvilkenproblemermøterdere?

Hvafungeredårlig?

Hvormyeog store erproblemene?

Hvaer status hosdereogharderenoenerfaringer å dele?

Hvabør vi prioriterefremover?

Noenønsker?


Ta kontakt!!

petter@usit.uio.no

arildlj@usit.uio.no


ad
  • Login